Sunteți pe pagina 1din 2

Clasificarea solutiilor:

Numim solutie un amestesc care rezulta din dispersia unei sau citorva specii
moleculare,numite solvit,printre alta specie moleculara numita solvent.

Exista citeva criterii de clasificare :

1. Dupa gradule de dispersie Δ=1/d.Aceasta clasificare presupune forma


sferica a particulelor dispersate si nu poate fi aplicata in toate cazurile.
2. Dupa nr de atomi n cuprinsi in particula dispersata.
3. Dupa criteriul fazelor:
- Sisteme si sunt omogene.
- Sisteme polifazice,care cuprinde zone de discontinuitate,la nivelul
carora se manifesta fenomene de interfata si sunt eterogene.

Faza poate fi definita drept o portiune omogena a unui sistem,marginita


de celelalte parti prin suprafete,la nivelul carora are loc o variatie brusca
a proprietatilor fizico-chimice.Zona de separatie poarta numele de
interfata.

Concentratia solutiilor:
Aceasta caracteristica a solutiilor poate fi exprimata in citeva moduri:

- Concentratia ponderala reprezinta masa de solvit pe unitatea de


volum de solvent.Se noteaza CM si se exprima in gxl-1 sau gxm-3.
- Concentratia molara(molaritatea) se noteaza CM si se exprima in
molxl-1 sau molxm-3.
- Concentratia molala.Reprezinta numarul de moli de solvit dizolvati in
masa de solvent.Se noteaza CM si se exprima in molxkg-1.
- Concetratia osmotica se noteaza C0 si se exprima in osmolixl-1.Un
osmol contine NA (=6,02 X 1023) particule mobile din solutie care pot fi
: molecule,atomi ,ioni sau agregatele lor.
Pentru o solutie neutra numarul de osmoli conicide cu nr.de moli:
C0 = CM
In cazul solutiilor electrolitice,moleculele disociaza in ioni si nr de
osmoli devine mai mare decit nr molilar,in acest caz C0 ≠ṽ(niu)CM
Niu
se numeste coeficient de ionizare Van’t Hoff.
Nr total de ioni in solutie va fi ṽαCM.
C0=CM(1-α)+ṽαCM (1)
C0=CM [1+α(ṽ-1)] (2)
Prin urmare la disocierea paritiala a moleculelor solvitului
coeficientului de ionizare Van’t Hoff :
i = 1+α(ṽ-1) (3)

- Concentratia ionica(ionaritate)

Se noteaza prin CI si se exprima in gxionixl-1 sau molixioni x l-1

CI=ṽCM discociere 100 %

CI=αṽCM discociere α %

- Concentrati echivalenta(normala)

Un echivalent (Eq) reprezinta cantitatea de subsanta NA sarcini electrice


elementare.Concetratia echiv.CN reprez. nr de Eq de solvit la un litru de
sol.

- Titru- exprima raportul dintre masa solvitului si masa solutiei.Daca


unitatile sunt aceleasi,titru se exprima in %.