Sunteți pe pagina 1din 7

,,SCOALA ALTFEL”

PLAN DE EXCURSIE

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”, CUZA-VODĂ


2. Clasele: pregătitoare - a IV-a
3. Destinaţia: GALAŢI
4. Scopul călătoriei:
*De a dezvolta gândirea creativă a elevilor, respectul faţă de obiectivele vizitate precum şi
formarea spiritului de echipă.
*De a răspunde dorinţei exprimate de elevi de a petrece împreună timpul liber, de a cunoaşte
colegi noi desfăşurând activităţi recreative şi instructive.
5. Data călătoriei: 28.03.2018
6. Data şi ora plecării: 28.03.2018, ora 07:30
7. Data şi ora întoarcerii: 28.03.2018, ora 15:00
8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de
contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi - anexă
9. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare - anexă
10. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori) –
anexă
11. Locul plecării, firma de transport: Şcoala Gimnazială “ELENA DOAMNA”,Cuza-Vodă,
SC. .......................................
12. Locul sosirii, firma de transport: Şcoala Gimnazială “ELENA DOAMNA”,Cuza-Vodă,
SC. .......................................
13. Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact), dacă este
cazul: ...................................................................

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.


14.Organizatori:Bicșada Oana Mădălina;
- Bâldigău Nicoleta;

- Caval Mihaela;

- Carp Carmen;

- Coman Ionela-Mădălina
PROIECT PENTRU EXCURSIE ŞCOLARĂ

”Ne pregătim pentru viaţă, ne pregătim pentru viitor”


ORGANIZATOR: Bicșada Oana Mădălina;
- Bâldigău Nicoleta;

- Caval Mihaela;

- Carp Carmen;

- Coman Ionela-Mădălina
COLABORATORI: - Bicșada Oana Mădălina;
- Bâldigău Nicoleta;

- Caval Mihaela;

- Carp Carmen;

- Coman Ionela-Mădălina
- părinţii copiilor

PERIOADA DESFĂŞURĂRII EXCURSIEI: 28.03.2018

GRUP ŢINTĂ: 100 de elevi din clasele pregătitoare – a IV-a

ITINERAR:

*Cuza-Vodă – Galaţi şi retur

ARGUMENT:

Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din cadrul

mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.

Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor,
dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere existente
între ei şi restul clasei.

O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. Conţinutul


didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii
participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe
prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează
activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formeaza o atitudine ecologică
pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente.

Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină şi


iniţiativă, toate acestea fiindu-le folositoare în viaţă.

SCOPUL CĂLĂTORIEI: De a dezvolta gândirea creativă a elevilor, respectul faţă de obiectivele vizitate,
formarea spiritului de echipă precum şi a abilităţilor de comunicare. Organizarea excursiei răspunde
dorinţei exprimate de elevi de a petrece împreună timpul liber, de a cunoaşte colegi noi desfăşurând
activităţi recreative şi instructive.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

Ø Să-şi formeze/consolideze cunoştinţele de geografie, istorie, ştiinţe, educaţie civică;


Ø Să aprecieze valorile realizate prin muncă şi importanţa unor meserii;
Ø Să descopere importanţa unei alimentaţii sănătoase prin participarea la activităţi practic-
aplicative;
Ø Să conştientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei;
Ø Să dovedească comportament asertiv;
Ø Să parcurgă un traseu turistic în condiţii civilizate;
Ø Să identifice reguli şi norme de comportament civic în cadrul grupului;
Ø Consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere,
favorabil comunicării;
REZULTATE AŞTEPTATE:

Ø o mai bună cunoaştere şi apreciere a unor meserii;


Ø creşterea motivaţiei învăţării;
Ø creşterea numărului de elevi dornici de a cunoaşte tainele naturii;
Ø sporirea numărului de elevi cu atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător;
Ø creşterea numărului de elevi care se comportă civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei;
Ø creşterea gradului de satisfacţie a familiilor elevilor în raport cu activitatea educativă din
şcoală.
PREGĂTIREA EXCURSIEI:

Ø Stabilirea itinerariului şi a obiectivelor;


Ø Colaborarea cu părinţii;
Ø Implicarea partenerilor proiectului;
Ø Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ pentru avizarea excursiei şi obţinerea aprobării;
Ø Întocmirea unui regulament de desfăşurare.
MIJLOCUL DE TRANSPORT: Autocar, firmă de transport autorizată-SC. .................................................. SRL

OBIECTIVE VIZITATE:

A. Şantierul Naval DAMEN

B. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii

PROGRAMUL EXCURSIEI:

A. Şantierul Naval DAMEN

ORELE: 9:00 – un grup de 25 elevi, coordonaţi de inv. Bâldigău Nicoleta;

12: 00 – un grup de elevi de 75 elevi, coordonaţi de Invăţatori

B. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii

ORELE: 9:30 şi 10:30

I.Rolul albinelor in natur

1. - clasa pregatitoare - 20 elevi;

2. - clasa intai - 24 elevi;

II:"Copilul istet mananca sanatos"

ORELE: 9:30 şi 10:30

1. - clasa a II-a - 23 elevi;

2. - clasa a III-a - 17 elevi

ORA: 12:00

- clasa a IV-a - 25 elevi

Ȋn intervalul orar 9:30 – 13:00, elevii care nu sunt cuprinşi ȋn atelierele de lucru vor vizita muzeul ,
vor viziona filmul de la Planetariu, vor viziona filmul 12D.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI:


Elevii sunt împărţiţi, după înclinaţiile pe care le au, dar şi după preferinţele lor, în cinci grupe, fiecăreia
dintre echipe repartizându-i-se să observe şi să noteze, informaţii referitoare la:

E1. Frumuseţile naturii: aspecte pozitive şi negative din punct de vedere ecologic;

E2. Meserii şi importanţa lor;

E3. Viaţa albinelor;

E4. Alimentaţia sănatoasa;

E4. Comportamente şi atitudini.

Fiecare grupă va prezenta observaţiile, fotografiile, notele şi observaţiile realizate pe parcursul excursiei în
cadrul activităţii „Concluzii”, desfăşurată joi,29.03.2018, după ce revenim din excursie.

DISEMINARE:

Rezultatele proiectului, inclusiv produsele finale, se vor populariza la nivelul şcolii, în cadrul şedinţelor cu
părinţii, în cadrul întâlnirilor consiliului elevilor şi pe site-ul şcolii.

FINALIZAREA PROIECTULUI:

La finalizarea proiectului se va organiza, în perioada 11-13 aprilie 2018 un concurs de fotografii, la


nivelul şcolii, cu tema „Cea mai frumoasă amintire din excursie”, membrii Consiliului elevilor vor vizualiza
fotografiile, vor acorda note şi vor alcătui un top al acestora.
REGULAMENTUL EXCURSIEI
28.03.2018

a) Se va stabili de comun acord orarul de transport şi se va respecta de către toată lumea;


b) În funcţie de numărul de participanţi, agenţia va aloca grupului autocarul corespunzător, iar
participanţii se vor distribui pe locuri după preferinţe;
c) Fiecare călător are locul stabilit pe scaun. Nu stă în picioare şi nu se plimbă prin autocar în
timpul mersului;
d) Călătorii vor asculta şi vor respecta indicaţiile oferite de profesorul însoţitor sau şofer,
privind buna desfăşurare a transportului;
e) Călătorii vor vorbi şi se vor comporta civilizat, atât între ei, cât şi cu conducătorul auto;
f) Se vor păstra intacte bunurile autovehiculului (bănci, plase, tetiere, capişoane, cotiere,
mocheta, echipamente electrice şi electronice, etc);
g) Călătorii trebuie să respecte condiţiile de siguranţă şi igienă în mijlocul de transport;
h) Pentru orice problemă apărută: climatizare mai tare/încet, muzica mai tare/încet, probleme
de sănătate, se anunţă imediat profesorul însoţitor sau şoferul;
i) Opririle pe traseu se fac doar în locurile amenajate (nu pe şosea, câmp, etc). Se respectă
timpul acordat pentru pauză şi nu se întârzie la autocar;
j) Numărul opririlor pe traseu se stabileşte de comun acord. Dacă apare vreo necesitate urgentă
în afara programului de oprire, se anunţă unul dintre profesori sau şoferul;
k) După fiecare oprire, fiecare călător verifică dacă vecinii lui sunt la locul lor şi anunţă
profesorul însoţitor sau şoferul;
l) Se înştiinţează profesorul însoţitor şi şoferul în eventualitatea constatării unor probleme pe
parcursul deplasării cu autocarul;
m) Călătorii trebuie să nu recurgă la acte de violenţă şi să nu pericliteze siguranţa şi securitatea
celorlalţi pe parcursul deplasării;
TABEL NOMINAL

CU ADULŢII PARTICIPANŢI (alţii decât cadre didactice)

NR. CRT. NUME ŞI PRENUME TELEFON SEMNĂTURA

1.

2.

3.

4.

5.

DIRECTOR, ORGANIZATOR,

S-ar putea să vă placă și