Sunteți pe pagina 1din 2

SCOPUL CERCETARII IN NURSING

Cercetarea = activitate sistematică, bazată pe tehnici specifice, care permite acumularea


de noi cunoştinţe prin identificarea unor factori sau relaţii noi care îmbunătăţesc nivelul
actual al cunoaşterii.
Cercetarea în nursing este o cercetare a aspectelor activităţii profesionale, care ţine de
atribuţiile şi responsabilităţile asistentelor medicale şi are ca scop îmbunătăţirea practicii,
educaţiei şi administrării serviciilor de nursing, în beneficiul pacienţilor, comunităţilor şi
chiar al nurselor.
CN este orientata catre intelegerea mecanismelor fundamentale care sustin capacitatea
indivizilor si a familiilor de a functiona optim si de a reduce la minim efectele
negative ale starii de boala. Prin C.N. poate fi evaluată relevanţa şi eficienţa abordărilor în
domeniul îngrijirii pacientului şi al promovării sănătăţii.
Ţările care au baze solide şi in care exista fonduri suficiente, cercetarea continuă să se
dezvolte având un impact asupra îngrijirii sănătăţii în întrega lume. În contextul îngrijirilor
de sănătate, schimbărilor datorate serviciilor farmaceutice şi progresului tehnologic, nursele
şi alţi profesionişti ai îngrijirilor de sănătate au nevoie să fie pregătiţi profesional, să
răspundă la provocări şi să acţioneze clinic bazându-se pe dovezi ştiinţifice.
Principiile cunoaşterii şi cunoştinţelor ştiinţifice reprezintă consistenţa logică,
obiectivitatea şi repetabilitatea.
Principiul cercetării ştiinţifice fundamentale este noul şi corectul; acestea se definesc în
raport cu metodele, conceptele şi normele proprii domeniului.
În ansamblul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, cercetarea ştiinţifică
fundamentală ocupă poziţia centrală. Ea oferă noi metode şi concepte cercetării aplicate şi
dezvoltării tehnologice şi stabileşte noi direcţii de cercetare. Cercetarea ştiinţifică aplicată şi
dezvoltarea tehnologică au ca element necesar cercetarea ştiinţifică fundamentală.
În disciplinele medicale datele obţinute prin cercetare ştiinţifică pot fi utilizate pentru:
- a elucida anumite aspecte din etiologia unei anumite boli,
- a identifica persoanele predispuse unui anumit risc de îmbolnăvire,
- a determina nevoile unui anumit grup populaţional,
- a stimula interesul public într-o anumită problemă de sănătate publică,
- a evalua eficienţa unui program de sănătate în curs de desfăşurare,
- a evalua acurateţea ştiinţifică a unui articol sau comunicări.

Teoriile nursing sunt utilizate să descrie, dezvolte, disemineze şi să utilizeze


cunoştinţele prezente în nursing. Teoriile nursing furnizează o reţea cadru pentru nurse ca să
sistematizeze acţiunile lor nursing: ce să întrebe, ce să observe, ce să centreze, ce să
gândească despre... Ele ajută să descrie, să explice, să prevadă şi să prescrie.

Teoria descriptivă – identifică scopurile şi observaţiile şi descrie ce elemente există în


acea disciplină.
Teoria explicativă – identifică caracteristicile şi componentele legate una de alta şi
răspunde pentru cum funcţionează disciplina.
Teoriile predictive – prevăd relaţiile dintre componentele unui fenomen şi prevăd
în ce condiţii se va produce acesta.
Teoriile prescriptive se adresează nursingului terapeutic şi consecinţelor
intervenţiilor.
Deci scopurile CN sunt:

- înţelegerea propriei profesii,


- înţelegerea problemelor de sănătate,
- sprijinirea deciziilor,
- îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor,
- scăderea costurilor şi utilizarea eficientă a resurselor,
- studiul indivizilor şi al procesului de nursing,
- îmbunătăţirea educaţiei,
- dezvoltarea politicilor de sănătate, protejarea principiilor
de etică,
- dezvoltă autonomia nursingului şi întăreşte profesia,
- furnizează informaţii pt nursingul clinic bazat pe dovezi.
CN dă posibilitatea nurselor să:

- descrie situaţiile particulare în nursing care sunt mai puţin


cunoscute,

- explice fenomenul care trebuie luat în considerare în planificarea


îngrijirilor nursing.
- Prevadă rezultatele probabile ale deciziilor luate în nursing legate de
îngrijirea individului,
- Controleze producerea unor rezultate nedorite
- Iniţieze activităţi sigure, confidenţiale, capabile să respecte dorinţa
persoanei îngrijite.

Studiile de cercetare privesc în egală măsură atât pacienţii cât şi asistentele


medicale
,,cunoaşterea este putere” spune o zicală veche. Familiarizarea cu rezultatele
cercetării duce la lărgirea cunoaşterii şi la suportul necesar pentru o îngrijire medicală mai
bună, posibilităţi mai mari în creşterea calităţii vieţii bolnavilor şi evitarea complicaţiilor ce
duc la suferinţă şi pierderi financiare.
Secretul constă în a şti cum să se folosească rezultatele cercertării şi cum să se
aplice în practica medicală, construindu-se astfel o punte între teorie şi practică.

S-ar putea să vă placă și