Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

FACULTATEA URBANISM SI ARHITECTURA


CATEDRA CAI FERATE,DRUMURI SI PODURI

LUCRARE DE AN
LA TEORIA UMBRELOR

A ELABORAT
ST. GR. ARH-141
SIRBU ZINAIDA

A VERIFICAT
SCOBILEV N.

CHISINAU 2015