Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea unui calibru tampon T-NT pentru alezajul Ø8 pentru operaţia de

alezare:

Să se proiecteze un calibru pentru alezajul Ø8 având clasa de precizie H7:


Ei=+0
Es=+0.015
∅8 𝐻7(+0.015
+0 )
S-a ales forma constructivă a calibrelor din STAS 2980/1 – 87:
Se ia forma calibrului luând în considerare dimensiunile între 1...50 mm , alegând
calibrul tampon dublu neted trece-nu trece a cărui formă este prevazută în standardul menţionat
anterior.

Fig. 3.33 Calibru tampon dublu T – NT


L3=77 mm;
Partea „Trece”(T)

Fig. 3.34 Calibru tampon – partea Trece

d=∅8(+0.0033
+0.0007 )
+0.3
l1=280 ) mm
l2=10(0-0.3) mm
l3=12(+10) mm
d0=4 mm
r=1 mm
Partea „Nu trece” (NT)

Fig. 3.35 Calibru tampon – partea Nu trece


d=∅8(+0.0163
+0.0137 )
e1= 1
e2= 1,5
r=1 mm
d0=4 mm
l1=25(+0,3
0 ) mm
l2=7(0−0,3 ) mm
l3=12(+1
0 ) mm
Mâner=R4

După alegerea dimensiunilor, se trece la pasul următor de calcul al dimensiunilor părţilor


active conform STAS 8222-68:
𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝐷 + 𝐸𝑠 = 8 + 0,015 = 8,015
𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝑁𝐷 + 𝐸𝑖 = 8 + 0 = 8
Hdimensiune=2,5 m= 0,0025 mm
Z=2 m=0,002 mm
Y=1,5 m=0,0015 mm
H
DNT = Dmax ± 2 = 8,015 ± 0,0013
𝐷𝑚𝑎𝑥𝑁𝑇 = 8,015 + 0,0013 = 8,0163 mm
𝐷𝑚𝑖𝑛𝑁𝑇 = 8,015 − 0,0013 = 8,0137 mm
𝑁𝐷𝑁𝑇 = ∅8(+0.0163
+0.0137 )
H
DTnou = Dmin + z ± 2 = 8 + 0,002 ± 0,0013 = 8,002 ± 0,0013
𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇𝑛𝑜𝑢 = 8,002 + 0,0013 = 8,0033 mm
𝐷𝑚𝑖𝑛𝑇𝑛𝑜𝑢 = 8,002 − 0,0013 = 8,0007 mm
𝑁𝐷𝑇𝑛𝑜𝑢 = ∅8(+0.0033
+0.0007 )
DTuzat = Dmin − y = 8 − 0,0015 = 7,9985 mm
Aşadar s-au conturat dimensiunile calibrului pentru alezajul Ø8, a cărui formă
constructivă se poate observa în fig. 4.21.

Fig 3.36 Calibru tampon T-NT