Sunteți pe pagina 1din 3

CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI DE MANAGEMENT AL

BAZINELOR/SPATIILOR HIDROGRAFICE

Capitolul 1. Introducere

Capitolul 2. Prezentare generală a bazinelui / spatiului hidrografic, cu referire la:


2.1 Delimitarea bazinului/spatiului hidrografic
2.2 Hidrografie
2.3 Relief
2.4 Utilizarea terenului
2.5 Geologie
2.6 Clima
2.7 Resurse de apa

Capitolul 3. Caracterizarea apelor de suprafata


3.1. Categorii de apa de suprafata
3.2. Ecoregiuni, tipologia si conditiile de referinta pentru rauri
3.3. Tipologia si conditiile de referinta pentru lacuri
3.4. Identificarea presiunilor si a impactului
3.4.1.Surse semnificative punctiforme de poluare
3.4.2.Surse difuze de poluare semnificative, inclusiv modul de utilizare al terenului
3.4.3.Presiuni hidromorfologice semnificative
3.4.4. Alte tipuri de presiuni antropice
3.5.Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de apa
3.5.1.Impactul poluarii cu substante organice
3.5.2.Impactul poluarii cu nutrienti
3.5.3.Impactul poluarii cu substante prioritare
3.5.4.Impactul cauzat de presiunile hidromorfologice
3.6.Corpuri de apa
3.7.Corpuri de apa puternic modificate si artificiale
3.8. Riscul neatingerii obiectivelor de mediu
3.9. Concluzii

Capitolul 4. Caracterizarea apelor subterane


4.1. Identificarea, delimitarea si caracterizarea corpurilor de apa subterana
4.2. Corpuri de apa subterana in interdependenta cu corpuri de apa de suprafata sau cu
ecosistemele terestre
4.3. Prelevari de apa si reincarcarea corpurilor de apa
4.4. Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de apa subterana
4.5. Riscul neatingerii obiectivelor de mediu
4.6. Concluzii

Capitolul 5. Identificarea si cartarea zonelor protejate


5.1. Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii
5.2. Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic
5.3. Zone vulnerabile la nitrati
5.4. Zone destinate pentru protectia habitatelor sau speciilor unde mentinerea sau
imbunatatirea starii apei este un factor important
5.5. Zone naturale amenajate pentru imbaiere si zone de recreere
5.6. Concluzii

Capitolul 6. Analiza economica


6.1. Analiza economica asupra utilizarii apei
6.1.1.Evaluarea importantei economice a utilizarii apei
6.1.1.1.Caracteristicile serviciilor de apa
6.1.1.2.Caracteristicile utilizatorilor de apa
6.1.2.Tendinte in evolutia cerintelor de apa
6.1.3. Evauarea nivelului actual al recuperarii costurilor pentru serviciile de apa
6.2. Concluzii si recomandari

Capitolul 7. Monitoringul integrat al apelor


7.1. Introducere
7.2. Retelele si programele de monitorizare
7.3. Caracterizarea starii apelor

Capitolul 8. Obiectivele de mediu


8.1. Obiectivele de mediu pentru apele de suprafata
8.2. Obiectivele de mediu pentru apele subterane
8.3. Obiectivele de mediu pentru ariile protejate
8.4. Derogari de la obiectivelor de mediu

Capitolul 9. Programe de masuri


9.1. Masuri pentru implementarea legislatiei europene
9.2. Masurile si etapele pentru aplicarea principiilor recuperarii costurilor serviciilor de apa
9.3. Masuri pentru protejarea surselor de apa pentru potabilizare
9.4. Masuri pentru controlul prelevarilor din sursele de apa pentru folosinte
9.5.Masuri pentru diminuarea poluarii din surse punctiforme si a altor activitati antropice
semnificative
9.6. Masuri pentru reducerea poluarii cu substante prioritare
9.7. Masuri pentru prevenirea si reducerea impactului poluarilor accidentale
9.8. Masuri pentru corpurile de apa care risca sa nu atinga obiectivele de mediu
9.9. Masuri pentru reducerea poluarii in apele marine

Capitolul 10. Programe speciale de masuri pentru sub-bazine, categorii si tipuri de ape

Capitolul 11. Informarea, consultarea si participarea publicului


11.1. Cadrul operational de informare si consultare a publicului
11.2. Prezentarea rezultatelor si evidentierea propunerilor de imbunatatire a PMBH

Capitolul 12. Concluzii si recomandari

De asemenea, Planul de management contine si Anexe:


 Lista autoritatilor competente
 Lista persoanelor de contact pentru obtinerea informatiilor utilizate in elaborarea PMBH,
cu referire speciala la Capitolele - Informarea, consultarea si participarea publicului ,
Programele de masuri pentru diminuarea poluarii din surse punctiforme si a altor
activitati antropice semnificative si Monitoringul integrat al apelor
 Harti
 Grafice
 Tabele