Sunteți pe pagina 1din 5

TRANSFORMATA Z 

Transformata Z este analogul transformatei Laplace pentru funcții discrete (adică pentru șiruri de numere 
reale – funcții de forma f :    , numite semnale în domeniul timp). 

 O funcție  f :    , s.n. funcție original (sau semnal discret cu suport pozitiv) dacă are  proprietățile: 

 f (t )  0  pentru  t  0  (nu avem semnal); 

există   M  0  și  R  0  astfel încât   f (t )  M  R , pentru  t  0,1, 2,....  (cel mai mic  R  cu 


t

această proprietate se notează cu  R f  și se numește raza de convergență a transformatei funcției 

f ). 
 Transformata Z unilaterală (sau funcția imagine, sau semnalul în domeniul frecvență) a unei funcții 
original  f  este, prin definiție, funcția cu valori complexe: 

F  z   Z  f (t )    f  t  z  t  
t 0


Observație: Seria   f t  z
t 0
t
este absolut convergentă pentru  z  R f  (în exteriorul discului de rază  R f  

centrat în origine) și este uniform convergentă în orice regiune închisă cu   z  R  R f . 

Consecință: Funcția  F  z    f t  z
t 0
t
 este analitică pe domeniul  z  R f . Singularitățile funcției  F  z   

sunt în interiorul discului  z  R f  (există cel puțin un punct singular, altfel funcția  F  z   ar fi o constantă – 

excepție fac transformatele funcțiilor de forma  a    t  , cu  a    și    t    ‐ echiv discret al fct. Dirac) 

 
Semnale discrete fundamentale: 
a) Funcția treaptă unitate discretă (Heaviside): 

0, t  0
u t       Se mai notează  H  t   sau  H  n   (variabila  t  este înlocuită cu variabila  n ); 
1, t  0
b) Funcția (șirul) semnal impuls la momentul k (echivalentul discret al funcției Dirac) 

1, t  0
Semnalul impuls la momentul  k  0 :    0  t     
0, t  0
1, t  k
Semnalul impuls la momentul  k  0 :    k  t    0  t  k    , unde  t , k  0  (naturale) 
0, t  k
 
 
 


 
PROPRIETĂȚI ALE TRANSFORMATEI Z (cele mai des folosite): 
1. (liniaritatea)  Dacă   ,      și  f , g sunt  două  funcții  original  cu  raze  R f   și  respectiv  Rg ,  atunci 


pentru  z  max R f , Rg :  
Z  f  t    g  t     Z  f  t     Z  g  t    

2. (asemănarea  sau  schimbarea  de  scală)  Dacă  a   \ 0   și  F  z    este  transformata  Z    a  funcției 

original f  t  cu raza  R f  , atunci pentru  z  a  R f : 

z
Z  a t  f  t    F    
a
3. (translație  la  dreapta  –  prima  teoremă  de  întârziere)  Dacă  F  z    este  transformata  Z    a  funcției 

original f  t  cu raza  R f  , atunci pentru  n   : 


1
Z  f  t  n    F  z  
zn

Observații:  Ca și în cazul continuu (a se vedea Transformata Laplace), funcția  f (t  n)  u (t  n)  cu  n   

este  f (t )  translatată către dreapta cu ”n” unități.  

1
Astfel, dacă  Z  f (t )  F ( z ) , atunci  Z  f (t  n)  u (t  n)  F  z  
zn
1
În practică, se poate folosi (pentru ușurința calculelor):  Z  f (t )  u (t  n)  Z  f (t  n)  
zn
 

4. (translație  la  stânga  –  a  doua  teoremă  de  întârziere)  Dacă  F  z    este  transformata  Z    a  funcției 

original f  t  cu raza  R f  , atunci pentru  n   : 


 n 1

Z  f  t  n    z n  F  z    f  t   z  t   
 t 0 
5. (derivarea imaginii) Dacă  F  z   este transformata Z  a funcției original f  t  cu raza  R f  , atunci pentru 

n   : 
Z t  f  t     z  F   z   

6. (integrarea imaginii) Dacă  F  z   este transformata Z  a funcției original f  t  cu raza  R f   și   f  0   0

atunci: 

 f (t )   F u 
Z   du  
 t  z u
 


 
7. (produsul de convoluție) Produsul de convoluție a două semnale discrete  f (t )  și  g (t )  cu raze  R f   și 

respectiv  Rg este semnalul discret definit prin: 

0, t  0

f  g  h t    t  
 f  k  g  t  k  , t  0,1, 2,...
 k 0

Transformata Z aplicată produsului de convoluție, pentru  z  max R f , Rg :   
Z  f  g  t    F  z   G  z  . 

Transformata Z inversă echivalentă: 

Z 1 ( F ( z )  G ( z ))  f  g  

Observație: Produsul de convoluție al unui semnal discret  f  t   cu semnalul impuls la momentul k are ca 
t
rezultat obținerea semnalului discret întâriat cu k momente:   f  t    k  t    f  t  x    x   f  t  k    
x 0
k

 
8. (funcția diferență) 
Pentru funcțiile discrete, rolul derivatei este preluat de ”funcția diferență” (a se vedea ”ecuațiile cu diferențe 
finite”)  

 Pentru o funcție original f  t  cu raza  R f  se definește funcția diferență  de ordinul 1 prin: 

 0 , t0
f  t     
 f  t  1  f  t  , t  0,1, 2,...
Se poate defini funcția diferență de ordinul n prin recurență, adică   n f  t     n 1 f  t  ;    
În exerciții sunt utile formulele:    

 2 f  t   f  t  2   2 f  t  1  f  t   

   f  t   f  t  3  3 f  t  2   3 f  t  1  f  t   
3

......................................................... 
n
 n f  t     1 Cnk  f  t  k   
nk

k 0

Transformata Z a diferenței  de ordinul  1 este :  Z  f  t     z  1 F  z   z  f  0   

n 1
Transformata Z a diferenței  de ordinul  n:    Z   n f  t     z  1 F  z   z   z  1  k f  0  , unde 
n n  k 1

k 0

 0 f  t   f  t  . 
 
 


 
9. (funcția sumă) 
Funcția inversă diferenței și care joacă rolul integralei pentru funcțiile discrete este funcția sumă. 

 Pentru o funcție original f  t  cu raza  R f  se definește funcția sumă prin: 

 0 , t0
 t 1
S f t     
 f  k , t  1, 2,...
 k 0
Fie  F  z   transformata Z a funcției original  f  t  cu raza  R f . Atunci transformata Z a funcției sumă, 

 
pentru  z  max R f ,1 , este :  

F  z
Z  S f  t     
z 1
10. (inversarea transformatei Z)  Dacă  F  z   este o funcție analitică pe domeniul  z  R  și 

lim F  z   ct , atunci funcția ei original există, este unică și este dată prin: 
z 

n
f  t    Rez  F  z   z t 1 , zk  , pentru  t  0,1, 2,...  
k 1

unde  z1 , z2 ,..., zn   sunt  punctele  singulare  ale  funcției  F  z    și    aparțin  discului  z  R   (și  în  acest  caz, 

R  max  z1 , z2 ,..., zn  ). 


 
Tabel transformate Z uzuale 

Funcția original  Transformata Z   Domeniul de convergență 


f t    F ( z)   (pentru transformata Z) 
1, t  0
0  t      1  z  
0, t  0
1, t  k 1
 k  t   0  t  k        z 0 
0, t  k zk
0, t  0
u t      z
1, t  0   z  1 
z 1
(șirul  ut   1,1,1... ) 
t  z
  z  1 
(șirul  0,1, 2,... )   z  1
2

t2   z  z  1
  z  1 
(șirul  0,1, 4,... )   z  1
3

t3   z  z 2  4 z  1
  z  1 
(șirul  0,1,8,... )   z  1
4

at   z
z a 
 2
(șirul  1, a, a ,... )   za
 

t at   az
  z a 
 2
(șirul  0, a,2a ,... )    z  a
2

t  a t 1   z
  z a 
 2
(șirul  0,1,2a,3a ,... )    z  a
2

e i at   z
z  1 
 ia i 2a
(șirul  1, e , e ,... )   z  e ia
 

sin  a t    z  sin a
  z  1 
(șirul  sin a , sin 2 a , sin 3a... )  z  2 z  cos a  1
2

cos  a t    z   z  cos a 
  z  1 
(șirul  1, cos a, cos 2a ,... )  z  2 z  cos a  1
2

1
 
t! 1
ez  z 0 
 1 1 1 
(șirul  1, , , ,... ) 
 1! 2! 3! 
 


 

S-ar putea să vă placă și