Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA nPABHTEAbCTBO PECnYBAHKH MOAflOBA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ AKA/ţEMHH nYBAHHHOrO YIIPABAEHHH

MD-2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni 100


tel: (+ 373 22) 72 38 30; fax: (+ 373 22) 28 48 71
web: http://www.aap.gov.md/; e-mail: aap@aap.gov.md

nr. din 21 mai 2018

Directorului
S.R.L. " Farmacia Familiei "

D-lui TETEREA Oleg

Stimate Domnule Director,


Academia de Administrare Publică Academiei de Administrare Publică a Republicii
Moldova
c/f 1007600004873, se adresează către administraţia S.R.L. „Farmacia Familiei" cu rugămintea
de a acorda un suport financiar şi sau material pentru organizarea Maratonului Solidarităţii la
data de 27 mai 2018 cu următoarea tematica propusă: acumularea de fonduri pentru copii bolnavi
de la Secţia boli hematologice a Spitalului Oncologic.
Contribuţia financiară poate fi transferată pe contul bancar al Academiei de Administrare
Publică a Republicii Moldova, B.C. „Moldindconbank" S.A., BIC: MOLDMD2X306 Cod fiscal
1007600004873, IBAN:MD97ML000000002251606232, cod fiscal: 1007600004873. Adresa:
mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.

Cu alese sentimente de consideraţie şi profundă recunoştinţă,

Vă mulţumim anticipat

Oleg BALAN,
n
Rector CP. ' doctor habilitat,
profesor universitar

Pentru informaţii suplimentare: Dinu MANOLE


Mob :+37360181006
e-mail: dinumanole3@gmail. com