Sunteți pe pagina 1din 3

6.

Resurse tehnico-materiale
Necesitatile in mecanisme, sculesi in material pentru executarea lucrarilor de constructive-
montaj sunt prezentate in tabelul 6.1, 6.2. Calculul necesitatii in materiale s-a efectuat in conformitate
cu normele de consum indicate in ЕHиР.

6.1 Necesitatea in echipament tehnologic


Nr Denumirea Tipul parametrici Cantitatea Destinatia
Ctr tehnici, STAS
1 2 3 4 5
Masini
1 Buldozer DZ-28 1 Defrisarea stratului vegetal,
executarea umpluturii.
2 Autobasculanta ZIL-555 2 Transportarea pamintului,
instrumentelor si materialelor.
3 Excavator E-302 1 Excavarea gropii de fundatie.
4 Automacara МКГ-40 1 Ridicarea si deplasarea benelor cu
beton si montarea elementelor
prefabricate.
Inventar
1 Bene pentru beton BPV-1 1 Pentru transportarea betonului
2 Trusa de M=5kg 4 Pentru instalarea cofrajelor
instrumente de
lacatuserie
3 Vas pentru mortar 2 Pentru pastrarea mortarului
4 Schele 2 Pentru lucru la inaltime
5 Targa 1 Pentru transportarea manuala a
materialelor
6 Podina L=1200mm b=780mm 2 Amplasarea muncitorilor in timpul
betonarii
Mijloace de mecanizare mica
1 Vibrator de IV-47 1 Compactarea betonului
adincime
2 Malaxor 500l 1 Pentru prepararea mortarului si
betonului la santier
3 Maiul vibrator IA-4502 1 Pentru compactarea manuala a
pamintului
Utilaj electric
1 Transformator IV-4 U=36V 1 Coborirea tensiunii curentului de la
coboritor 220/360V la 36V
Instrumente manual
1 Ciocan de zidar 3 Pentru necessitate
2 Ferestrau 1 Taierea schindurilor
3 Sfoara 2
4 Metru articulat 2
5 Ciocan de lemn 2 Pentru asezarea blocurilor si
indesarealor
6 Mistrie 2 Pentru intindere a mortarului
22
7 Ciocan de STAS-36.10-77 4 Pentru instalarea pieselor de
lacatusarie m=0.8kg armare si scuturilor de armare
8 Lopeti LS-2 4 Saparea terenului, curatirea solului
9 Hirlet STAS-36.20-77 4 Saparea manuala a terenului
10 Ranga LM-20 2 Executarea lucrarilor de cofrare si
montare
11 Baros STAS-11402-83 2 Lucrari de cofrare si montare
12 Perie 2 Gruntuirea suprafetelor cu mastic
bituminous
Mijloace pentru masurare
1 Dreptar 2 Pentru verificarea unghiurilor
2 Nivela cu bula de 2 Verificarea verticalitatii si
aier orizontalitatii
3 Fir cu plumb OT-400 2 Verificarea verticalitatii
4 Nivela NK-3 1 Determinarea cotelor punctelor
5 Teodolit 2T-30 1 Masurarea unghiurilor si verificarea
verticalitatii
6 Mira de nivel RCS-4 1 Determinarea cotelor punctelor
7 Con standard H=300mm D1=100mm 1 Determinarea lucrabilitatii
D2=200mm amestecului de beton
8 Ruleta de metal STAS-73-02.8 2 Verificarea dimensiunel, trasarea
axelor
Mijloace de securitate
1 Casca de protectie STAS-124087-84 Pentru Protectia capului
fiecare
muncitor
2 E.I.P. Pentru Protectia corpului
fiecare
muncitor

6.2 Necesarul de material


Nr Denumirea Denumirea materialului Date initiale Necesitatea
ctr lucrarii semifabricatului de material
Unitate Volumul Norma
de de lucru de
masura in unitati consum
normative
1 Betonarea Beton B15 100m3 8.7039 101.5 961.44m3
coloanelor, Scuturi de cofraj din lemn 1000m2 1.2327 412 175.872m2
grinzilor
Scinduri 40mm 4.4 11.0238m3

Cuie 100mm 40 18.70m3


Emulsie unguenta pentru 160 95.246kg
cofraje
Armatura
ᴓ12 A-III 1545.35kg
ᴓ14 A-III 1162.50kg
ᴓ6 A-1 1273.34kg
(pentru etrieri)
23
2 Montarea Blocuri Buc 120 1 120buc
blocurilor FB
prefabricate Mortar m3 0.333 36.98m3

24

S-ar putea să vă placă și