Sunteți pe pagina 1din 2

COMPOZITIA PROTEINELOR DIFUZIA FACILITATA

Proteinele contin C,H,O,N iar foarte multe S; unele au si P, Fe, Zn, Cu. Masa Este un transport pasiv al moleculelor prin membrana dar mediat de formatiuni
moleculara este foarte mare 5000 – 220.000Da. Prin hidroliza acida, proteina proteice membranare numite permeaze.
se desface in compusi organici simpli: alfa-aminoacizi – acestia contin cel In urma legarii ce are loc pe o fata a membranei se formeaza un complex
putin o grupare carboxil si o grupare amino. Intre 2 amino acizi in urma unei molecula-permeaza ce traverseaza dublul strat lipidic. Viteza de desfasurare a
reactii de condensare ce are loc cu eliberarea unei molecule de apa se formeaza procesului facilitat atinge o val maxima cant vit devine independenta de
legatura poptidica. concentratia moleculei transportate.
CONFORMATIA PROTEINELOR DIFUZIA PRIN CANALE
Proteinele prezinta o structura primara, tertiara, secundara si cuaternara: Canalele reprezinta structuri proteice specializate care strabat membrana pe
 Struc primara se refera la scheletul covalent al lantului polipeptidic; toata grosimea ei facilitand transportul ionilor. Transportul mediat de aceste
 Struc secundara repr aranjamentul lanturilor poliptidice pe o sg dimensiune proteine nu necesita consum de energie. Canalul ionic poate fi privit ca o
spatiala enzima ce formeaza un complex tranzitoriu cu ionul ce urmeaza a fi
 Struc tertiara repr struc spatiala tridimensionala a unui sg lant poliptidic trnasportat.
 Struc cuaternara implica mai multe lanturi polipeptidice distincte
TENSIUNE SUPERFICIALA POMPA Na-K
Un lichid este separat de atmosfera inconjuratoare printr-o patura superficiala. Baza moleculara a pompei de NaK o constituie existenta la nivelul membranei
Patura de la suprafata se comporta ca o membrana elastica ce are tendinta sa se a unei enzime ce hidrolizeaza ATP-ul numai in prezenta ionilor de Na si K.
stranga. Fortele de tensiune superficiala sunt tangente la suprafata lichidului si Pompa de NaK are un caracter electrogenic pentru ca la fiecare ciclu de
actioneaza in sensul micsorarii ei. Marimea fizica care caracterizeaza lichidul functionare membrana se polarizeaza electric – pozitiv la exterior si negativ la
din acest punct de vedere se numeste coeficient de tensiune artificiala. interior.

SUBSTANTE TENSIOACTIVE TRANSPORTUL ACTIV SECUNDAR


In functie de natura solvitului exista urmatoarele cazuri: Consta in transportul unei substante impotriva gradientului de concentratie,
 Solviti care nu modif coef de tensiune superficiala cuplat cu transportul altei substante in sensul gradientului ei, mentinut prin
 Solviti care maresc coef de tensiune superficiala transport activ primar.
 Solviti care micsoreaza coef de tens superf (subs tensioactive) Cuplajul intre substanta A si transportul activ al substantei B se numeste port.
In organism exista 2 tipuri de agenti tensioactivi: 1)subs care act in mod Daca transportul celor doua subs se face in acelasi sens procesul se numeste
secundar ca agenti tensioactivi; 2)subs care au rol special de scadere a tens sup. simport.
OSMOZA SIMPORTUL Na/glucoza
Repr procesul de transport al solventului printr-o membrana semipermeabila ce Este asigurat de o proteina specifica situata in regiunea apicala a membranei
separa doua compartimente intre care exista o diferenta de concentratie. Se plasmatice a celulei epiteliale ce prezinta doua situsuri de legare: unul pentru
desfasoara prin efectuarea unui lucru mecanic, numit travaliu osmotic. molecula transportata si altul pentru ionul cotransportat. Asupra ionului de Na
Presiunea care apare datorita osmozei solventului prim membrana actioneaza gradientul de concentratie ionica si potentialul de membrana,
semipermeabila se numeste presiune osmotica. ambele forte dictand intrarea Na in celula epiteliala.

MODELUL SINGER ANTIPORTUL ANIONIC Cl/HCO3


Autorii concep membrana celulara ca pe un fluid structurat alcatuit din bistrat Este reprezentat de banda 3 localizata in membranele plasmatice ale
lipidic aflat in stare de cristal lichid. Modelul in mozaic fluid ofera posibilitatea etritrocitelor. Proteina banda3 este constituita dintr-un lant polipeptidic lung de
intelegerii corecte a structurii si functiilor memebranelor celulare si explica 930 de aminoacizi ce trverseaza de aprox 10 ori membrana plasmatica
particularitatile ce caracterizeaza diferite tipuri de membrana. eritrocitara. Acest sistem antiport face posibil transportul Co2 de la tesuturile
periferice la plamani.

LIPIDE MEMBRANARE EXOCITOZA


Toate lipidele din memebrana sunt molecule amfifilice avand in componenta o Procesul de exocitoza sta la baza desfasurarii activitatii de secretie celulara,
parte hidrofoba si o parte hidrofila. Acest caracter amfipatic le confera o activitate comuna majoritatii celulelor. Exista 2 tipuri:
proprietate fundamentala in dispunerea lor la nimelul biomembranei. Introduse a)exocitoza constitutiva-asigura eliminarea cotinua in spatiul extracelular a
intr-un mediu apos, moleculele amfifilice se organizeaza spontan in structuri macromoleculelor sintetizare in interiorul celulei;
sferice sau plane. b)exocitaza regulata- este specifica secretiei celulare de hormoni
,neurotransmitatori, enzime digestive
PROTEINELE MEMBRANARE ENDOCITOZA DE FAZA FLUIDA
Se pot clasifica in ur categorii: proteine integrale si proteine periferice. Pinocitoza fara receptori este forma de ingobare a substantelor din mediul
Proteinele integrale stabat total sau partial dublul strat lipidic stabilind legaturi extracelular in vezicule formate din invelisul celular fara fixarea prealabila a
covalente. Proteinele periferice nu stabilesc leg covalente, ele se aseaza pe o lor de suprafata celulara prin receptori. Majoritatea veziculelor sfarsesc prin a
fata sau alta a memebranei, legandu-se necovalent. fuziona cu lizozomii primari formand lizozomi secundari.

DIFUZIA SIMPLA ENDOCITOZA MEDIATA DE RECEPTORI


Reprezinta un transport pasiv al moleculelor prin membrana. Procesul se Transportul macromoleculelor in procesele de endocitoza este realizat prin
desfasoara in 3 etape: faza 1-are loc trecerea moleculelor din mediul apos in intermediul veziculelor ce se formeaza din membrana plasmatica si care
interiorul hidrofob al membranei; faza 2-presupune traversarea dublului strat ulterior patrund incelula. Aceste vezicule iau nastere in regiuni specializate ale
lipidic; faza 3-consta in deplasare moleculelor din membrana in mediul apos. membranei plasmatice ce au aspectul unor depresiuni.
FAGOCITOZA CIRCUITUL ELECTRIC
Este un proces de transport mediat de vezicule prin care celulele sunt capabile Dpdv electri o portiune foarte mica de membrana se poate modela printr-un
sa inglobeze si sa distrugga substante straine, microorganisme, celule element de circuit ce consta din legarea in paralel a unor surse de tensiune, a
imbatranite. Procesul de fagocitoza depinde de stabilirea interactiilor specifice unui condensator de capacitate si a unei pompe ionice. Comportarea capacitiva
ligand-receptor pe suprafata celulara. Prima etapa o reprezinta legarea celuei a membranei se datoreaza acumularii de saricini electrice pe suprafata acesteia
tinta de fagocit. A doua etapa se realizeaza prin emiterea de catre fagocit a unor ca urmare a proceselor de difuzie.
prelungiri numite pseudopode.
POTENTIALUL MEMBRANAR DE REPAUS POTENTIALUL DE ACTIUNE
Membrana celulara este strabatura in permaneneta de fluxuri ionice pasive, Celulele excitabile, atunci cand asupra lor actioneza agenti externi, raspund la
fluxuri care se traduc prin aparitia unor curenti ionici transmambrenari. Acesti acesti stimuli prin variatii ale potentialului de tensiune. Aceasta proprietate o
curenti sunt in permanenta compensati de curenti ce rezulta din activitatea poseda neuronii, fibrele musculare, celulele senzoriale. Potentialul electrotonic
pompelor ionice. repr raspunsul la stimuli slabi, se manifesta prin depolarizarea membranei.