Sunteți pe pagina 1din 3

Examen – Serii de timp

1. Fie seria de timp

Y

t

Y

t

Y

t

1

3

t

, cu

t

~ WN ( 0,1)

.

Y

t

a.

Arătați că

este un proces MA(1);

(1p) b. Deduceți media și varianța seriei de timp

.

( 1p)

2. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între rata dobînzii de politică monetară (RM) și rata dobînzii la creditele acordate populației de către băncile comerciale (RDC), s-au folosit date lunare agregate, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Pairwise Granger Causality Tests

 

Sample: 1 120

Lags: 4

 

F-

 

Null Hypothesis:

Statist

ic

Probabili

ty

RM does not Granger Cause RDC

0.941

05

0.0001

RDC does not Granger Cause RM

7.062

6

0.345

a. Descrieți cauzalitatea Granger și interpretați rezultatele obținute.

(1p)

b. Scrieți modelul VAR asociat tabelului alăturat și cuantificați impactul ratei

dobînzii de politică monetară asupra ratei dobînzii la creditele acordate populației. (1p)

Vector Autoregression Estimates - t- statistics in [ ]

 

RM

RDC

 

0.61

RM(-1)

[6.81]

0.01 [ 0.23]

 

0.28

RM(-2)

[3.15]

0.03 [ 0.91]

 

0.15

RM(-3)

[3.81]

0.01 [ 1.23]

 

0.05

RM(-4)

[1.15]

0.07 [ 2.91]

 

0.21

RDC(-1)

[

0.22]

0.32 [3.82]

 

0.18

RDC(-2)

[

1.61]

0.28 [4.43]

 

0.01

RDC(-3)

[

0.22]

0.12 [1.82]

 

0.08

RDC(-4)

[

1.61]

0.18 [2.43]

 

0.38

C

[1.049]

0.3 [0.534]

Adj. R-

squared

0.28

0.19

3. Pentru seria de timp a PIB real a României (milioane de lei 2000) (PIB – date trimestriale în perioada 1996-2015) s-a estimat un model econometric, rezultatele estimării fiind prezentate mai jos.

Dependent Variable: DLOG(PIB,1,4) Method: Least Squares Sample (adjusted): 1997Q3 2015Q4

 

Coefficie

t-

Variable

nt Std. Error

Statistic

Prob.

0.00101

0.41700

C

5

0.002434

6

0.6780

0.27192

2.37282

AR(1)

8

0.114601

4

0.0205

-

-

0.32994

3.24452

SAR(4)

2

0.101692

2

0.0018

0.22456

Mean

0.00094

R-squared

8

dependent var

7

Adjusted R-

0.20142

S.D. dependent

0.02204

squared

1 var

7

D at 201 201 201 201 201 201 a 4Q3 4Q4 5Q1 5Q2 5Q3 5Q4
D
at
201
201
201
201
201
201
a
4Q3
4Q4
5Q1
5Q2
5Q3
5Q4
PI
3762
3785
263
300
3885
3884
B
0.6
0.9
35
07
1.5
7.2

1

- S.E. of 0.01970 Akaike info 4.97427 regression 2 criterion 1 Sum - squared 0.02600
-
S.E. of
0.01970
Akaike info
4.97427
regression
2
criterion
1
Sum
-
squared
0.02600
Schwarz
4.87790
resid
8
criterion
7
-
Log
177.099
Hannan-Quinn
4.93599
likelihood
5
criter.
4
9.70173
Durbin-Watson
1.91555
F-statistic
1
stat
9
Prob(F-
0.00019
statistic)
9
Inverted AR
.54+.5
-.54+.5
Roots
.54-.54i
4i
.27 4i
-.54+.54i

a. Scrieți ecuația modelului și interpretați rezultatele obținute. (0.5p) b. Discutați performanțele modelului din punctul de vedere al predicției. (1p) c. Estimați valoarea creșterii economice pentru

primul trimestru al anului 2016.

(0.5p)

4. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între prețul țițeiului, cursul USD/EUR și indicele S&P500, s-au folosit date lunare agregate, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Vector Error Correction Estimates Sample (adjusted): 2007M11 2015M02 Included observations: 88 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Error

D(PRET_TI

D(S_P_5

D(USD)

Correction:

TEI)

00)

CointEq1

-0.322931

-

0.03245

0.130332

9

 

(0.07063)

(0.0685

(0.0172

3)

6)

Cointegrating

Eq:

CointE

q1

 
 

[-4.57235]

[-

1.90177]

[ 1.8803

5]

 

1.0000

 

PRET_TITEI(-1)

         
 

D(PRET_TITEI(

0.25425

-

00

0.483089

0.06077

     

-1))

0

 

-

 

1

S_P_500(-1)

0.20828

1

 

(0.11472)

(0.1113

2)

(0.0280

4)

 

(0.066

45)

 
 

[

4.21090]

[ 2.2839

6]

[-

2.16730]

 

[-

 
         
 

-

3.13454

]

D(PRET_TITEI(

-2))

0.267515

0.14302

8

0.06733

9

 

2.2835

54

USD(-1)

 

(0.12228)

(0.1186

5)

(0.0298

9)

 

(0.515

25)

 
 

[

2.18768]

[ 1.2054

1]

[-

2.25308]

 

[ 4.431

 
         
 

D(S_P_500(-

0.02420

-

 

91]

0.143941

0.02675

     

1))

5

 

-

 

5

C

2.88501

8

 

(0.13058)

(0.1267

(0.0319

1)

2)

 
 

[

1.10231]

[ 0.1910

[-

3]

0.83831]

 

D(S_P_500(-

-0.148116

-

0.09158

2))

0.039646

6

 

(0.13014)

(0.1262

(0.0318

8)

1)

2

 

Accumulated Response of S_P_500 to Cholesky One S.D. PRET_TITEI Innovation

 

[-1.13809]

[-

[

2.8792

.08

0.31394]

6]

.07

   

D(USD(-1))

0.301402

0.27741

0.26015

 

8

1

.06

(0.4936

 

(0.1243

 

(0.50875)

.05

6)

5)

.04

[

0.59244]

[ 0.5619

[

2.0921

7]

6]

.03

         

.02

D(USD(-2))

0.279874

0.80279

-

0.26230

.01

5

 

9

.00

 

(0.51952)

(0.5041

(0.1269

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1)

8)

a.

Descrieți noțiunea de cointegrare și

interpretați rezultatele obținute.

Scrieți modelul VAR/VECM asociat tabelului

alăturat și cuantificați impactul prețului

țițeiului asupra indicelui S&P500.

(0.5p)

(1p)

 

[

0.53872]

[ 1.5925

1]

[-

2.06579]

b.

 

0.00634

0.00115

 

C

-0.002352

6

2

   

(0.00652)

(0.0063

2)

(0.0015

9)

c.

Descrieți cum reacționează indicele S&P500

la un șoc din partea prețului țițeiului.

(0.5p)

 

[-0.36097]

[ 1.0036

[

0.7232

5]

3]

5.

Pentru o serie de timp s-au realizat corelograma și un test de staționaritate, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Null Hypothesis: Yt has a unit root   Exogenous: Constant   t-Statistic Prob.* Augmented

Null Hypothesis: Yt has a unit root

 

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant
 
  t-Statistic Prob.*

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-

19.17117

0.0000

Test critical

-

values:

1% level

3.436683

 

-

 

5% level

2.864225

 

-

 

10% level

2.568251

a. Descrieți testul folosit și stabiliți dacă seria este staționară. metodologia Box-Jenkins. (1p)

3

(1p)

b. Identificați tipul procesului, folosind