Sunteți pe pagina 1din 3

Examen – Serii de timp

Yt    Yt 1  3 t  t ~ WN (0,1)
1. Fie seria de timp , cu .

Yt Yt
a. Arătați că este un proces MA(1); (1p) b. Deduceți media și varianța seriei de timp .
( 1p)

2. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între rata dobînzii de politică monetară (RM) și
rata dobînzii la creditele acordate populației de către băncile comerciale (RDC), s-au folosit date
lunare agregate, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Pairwise Granger Causality Tests Vector Autoregression Estimates - t-


Sample: 1 120 statistics in [ ]
RM RDC
Lags: 4
0.61
F- RM(-1) [6.81] 0.01 [ 0.23]
Probabili
Null Hypothesis: Statist
ty 0.28
ic
RM(-2) [3.15] 0.03 [ 0.91]
RM does not Granger 0.941
0.0001 0.15
Cause RDC 05
RM(-3) [3.81] 0.01 [ 1.23]
RDC does not Granger 7.062 0.05
0.345
Cause RM 6 RM(-4) [1.15] 0.07 [ 2.91]
a. Descrieți cauzalitatea Granger și 0.21
interpretați rezultatele obținute. (1p) RDC(-1) [ 0.22] 0.32 [3.82]
b. Scrieți modelul VAR asociat tabelului 0.18
alăturat și cuantificați impactul ratei RDC(-2) [ 1.61] 0.28 [4.43]
dobînzii de politică monetară asupra 0.01
ratei dobînzii la creditele acordate RDC(-3) [ 0.22] 0.12 [1.82]
populației. (1p) 0.08
RDC(-4) [ 1.61] 0.18 [2.43]
0.38
C [1.049] 0.3 [0.534]
Adj. R-
squared 0.28 0.19

3. Pentru seria de timp a PIB real a României (milioane de lei 2000) (PIB – date trimestriale în perioada
1996-2015) s-a estimat un model econometric, rezultatele estimării fiind prezentate mai jos.
Dependent Variable: DLOG(PIB,1,4)
Method: Least Squares D
Sample (adjusted): 1997Q3 2015Q4 at 201 201 201 201 201 201
a 4Q3 4Q4 5Q1 5Q2 5Q3 5Q4
Coefficie t- PI 3762 3785 263 300 3885 3884
Variable nt Std. Error Statistic Prob. B 0.6 0.9 35 07 1.5 7.2
0.00101 0.41700
C 5 0.002434 6 0.6780
0.27192 2.37282
AR(1) 8 0.114601 4 0.0205
- -
0.32994 3.24452
SAR(4) 2 0.101692 2 0.0018
0.22456 Mean 0.00094
R-squared 8 dependent var 7
Adjusted R- 0.20142 S.D. dependent 0.02204
squared 1 var 7

1
-
S.E. of 0.01970 Akaike info 4.97427
regression 2 criterion 1
Sum -
squared 0.02600 Schwarz 4.87790
resid 8 criterion 7
-
Log 177.099 Hannan-Quinn 4.93599
likelihood 5 criter. 4
9.70173 Durbin-Watson 1.91555
F-statistic 1 stat 9
Prob(F- 0.00019
statistic) 9
Inverted AR .54+.5 -.54+.5
Roots .54-.54i 4i .27 4i
-.54+.54i
a. Scrieți ecuația modelului și interpretați rezultatele obținute. (0.5p) b. Discutați performanțele
modelului din punctul de vedere al predicției. (1p) c. Estimați valoarea creșterii economice pentru
primul trimestru al anului 2016. (0.5p)

4. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între prețul țițeiului, cursul USD/EUR și indicele
S&P500, s-au folosit date lunare agregate, rezultatele fiind prezentate mai jos.
Vector Error Correction Estimates Error D(PRET_TI D(S_P_5
D(USD)
Sample (adjusted): 2007M11 2015M02 Correction: TEI) 00)
Included observations: 88 after - 0.03245
CointEq1 -0.322931
adjustments 0.130332 9
(0.0685 (0.0172
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] (0.07063)
3) 6)
Cointegrating CointE [- [ 1.8803
Eq: q1 [-4.57235]
1.90177] 5]
1.0000 -
PRET_TITEI(-1) D(PRET_TITEI( 0.25425
00 0.483089 0.06077
- -1)) 0
1
S_P_500(-1) 0.20828 (0.1113 (0.0280
1 (0.11472)
2) 4)
(0.066 [ 2.2839 [-
45) [ 4.21090]
6] 2.16730]
[- -
3.13454 D(PRET_TITEI( 0.14302
0.267515 0.06733
] -2)) 8
9
2.2835 (0.1186 (0.0298
USD(-1) (0.12228)
54 5) 9)
(0.515 [ 1.2054 [-
25) [ 2.18768]
1] 2.25308]
[ 4.431 -
91] D(S_P_500(- 0.02420
0.143941 0.02675
- 1)) 5
5
C 2.88501 (0.1267 (0.0319
8 (0.13058)
1) 2)
[ 0.1910 [-
[ 1.10231]
3] 0.83831]
D(S_P_500(- - 0.09158
-0.148116
2)) 0.039646 6
(0.1262 (0.0318
(0.13014)
8) 1)

2
Accumulated Response of S_P_500 to Cholesky
[- [ 2.8792
One S.D. PRET_TITEI Innovation [-1.13809]
.08
0.31394] 6]
0.27741 0.26015
D(USD(-1)) 0.301402
.07
8 1
.06 (0.4936 (0.1243
(0.50875)
.05 6) 5)
[ 0.5619 [ 2.0921
.04 [ 0.59244]
7] 6]
.03
-
0.80279
.02 D(USD(-2)) 0.279874 0.26230
5
.01
9
(0.5041 (0.1269
.00 (0.51952)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 8)
a. Descrieți noțiunea de cointegrare și [ 1.5925 [-
[ 0.53872]
interpretați rezultatele obținute. (0.5p) 1] 2.06579]
b. Scrieți modelul VAR/VECM asociat tabelului 0.00634 0.00115
C -0.002352
6 2
alăturat și cuantificați impactul prețului
(0.0063 (0.0015
țițeiului asupra indicelui S&P500. (1p) (0.00652)
2) 9)
c. Descrieți cum reacționează indicele S&P500 [ 1.0036 [ 0.7232
la un șoc din partea prețului țițeiului. (0.5p) [-0.36097]
5] 3]

5. Pentru o serie de timp s-au realizat corelograma și un test de staționaritate, rezultatele fiind
prezentate mai jos.

Null Hypothesis: Yt has a unit root


Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test -
statistic 19.17117 0.0000
Test critical -
values: 1% level 3.436683
-
5% level 2.864225
-
10% level 2.568251

a. Descrieți testul folosit și stabiliți dacă seria este staționară. (1p) b. Identificați tipul procesului, folosind
metodologia Box-Jenkins. (1p)