Sunteți pe pagina 1din 3

Examen – Serii de timp

Yt    Yt 1   t  t ~ WN (0,1)
1. Fie seria de timp , cu .
Yt Yt
a. Deduceți media și dispersia seriei de timp . (1p) b. Arătați că seria este nestaționară.
(1p)

2. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între prețul aurului (GOLD) și indicele SP&500
(SP500) s-au folosit date lunare agregate, rezultatele fiind prezentate mai jos.

Pairwise Granger Causality Tests Vector Autoregression Estimates - t-


Sample: 1 120 statistics in [ ]
GOLD SP500
Lags: 4
0.61
F- Probabilit GOLD(-1) [6.81] 0.01 [ 2.23]
Null Hypothesis:
Statistic y
0.28
GOLD does not Granger GOLD(-2) [3.15] 0.03 [ 3.91]
0.94105 0.0001
Cause SP500
0.15
SP500 does not Granger GOLD(-3) [3.81] 0.01 [ 1.23]
0.0626 0.004
Cause GOLD 0.05
a. Descrieți cauzalitatea Granger și GOLD(-4) [1.15] 0.07 [ 2.91]
interpretați rezultatele obținute. (1p) 0.21
b. Scrieți modelul VAR asociat tabelului SP500(-1) [ 2.22] 0.32 [3.82]
alăturat și cuantificați impactul prețului 0.18
aurului asupra indicelui S&P500 (1p) SP500(-2) [ 2.61] 0.28 [4.43]
0.01
SP500(-3) [ 0.22] 0.12 [1.82]
0.08
SP500(-4) [ 1.61] 0.18 [2.43]
0.38
C [1.049] 0.3 [0.534]
Adj. R-
squared 0.28 0.19

3. Pentru seria de timp a PIB real a României (milioane de lei 2000) (PIB – date trimestriale în perioada
1996-2013) s-a estimat un model econometric, rezultatele estimării fiind prezentate mai jos.
Dependent Variable: DLOG(PIB,1,4)
Method: Least Squares Da 2012 2013 2013 2014 2013Q
Date: 06/01/15 Time: 18:34 ta Q4 Q1 Q2 Q3 4
Sample (adjusted): 1997Q3 2013Q4 35990. 25309 29521. 37620. 37850.
Included observations: 66 after adjustments 7 .4 1 6 9
PIB
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.001294 0.002569 0.503912 0.6161


AR(1) 0.305841 0.116646 2.621973 0.0109
SAR(4) -0.354834 0.102106 -3.475165 0.0009

R-squared 0.258283 Mean dependent var 0.001374


Adjusted R-
squared 0.234737 S.D. dependent var 0.022370
S.E. of Akaike info -
regression 0.019569 criterion 4.985378
Sum squared -
resid 0.024125 Schwarz criterion 4.885848
Log likelihood 167.5175 Hannan-Quinn -

1
criter. 4.946049
F-statistic 10.96905 Durbin-Watson stat 1.894421
Prob(F-statistic) 0.000082

Inverted AR
Roots .55-.55i .55+.55i .31 -.55+.55i
-.55+.55i

a. Scrieți ecuația modelului și interpretați rezultatele obținute. (0.5p) b. Discutați performanțele


modelului din punctul de vedere al predicției. (1p) c. Estimați valoarea creșterii economice pentru
primul trimestru al anului 2014. (0.5p)

4. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între rata dobînzii de politică monetară (R) și rata
dobînzii la creditele acordate populației de către băncile comerciale (CR), s-au folosit date lunare
agregate, rezultatele fiind prezentate mai jos.
Vector Error Correction Estimates Error Correction: D(CR) D(R)
Included observations: 88 after adjustments
Sample (adjusted): 2007M06 2015M02 CointEq1 -0.152186 -0.031179
(0.04425) (0.01776)
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
[-3.43898] [-1.75558]
Cointegrating D(CR(-1)) 0.289246 0.042956
Eq: CointEq1 Pairwise Granger Causality Tests (0.10104) (0.04055)
CR(-1) 1.000000 Sample: 2007M01 2015M05 [ 2.86256] [ 1.05930]
R(-1) -1.339506 Lags: 4 D(CR(-2)) 0.180508 -0.010777
F- (0.10300) (0.04134)
(0.15049) Null Hypothesis: Obs Statistic Prob. [ 1.75243] [-0.26070]
D(R) does not D(CR(-3)) -0.127642 0.012242
Granger Cause (0.10286) (0.04128)
[-8.90087] D(CR) 93 3.28421 0.0149 [-1.24098] [ 0.29657]
D(CR) does not D(CR(-4)) 0.213055 -0.039315
Granger Cause (0.09803) (0.03934)
C -4.001296 D(R) 0.77245 0.5462 [ 2.17326] [-0.99927]
D(R(-1)) -0.040178 0.299247
(0.29023) (0.11648)
[-0.13844] [ 2.56919]
D(R(-2)) 0.281265 0.000324
(0.30004) (0.12041)
[ 0.93744] [ 0.00269]
D(R(-3)) -0.052448 0.152368
(0.29455) (0.11821)
[-0.17806] [ 1.28896]
D(R(-4)) -0.595177 -0.016493
(0.26732) (0.10728)
a. Descrieți noțiunea de cointegrare și interpretați [-2.22643] [-0.15373]
rezultatele obținute. (0.5p) C -0.042394 -0.030242
b. Scrieți modelul VAR/VECM asociat tabelului alăturat (0.05479) (0.02199)
și cuantificați impactul ratei dobînzii de politică [-0.77373] [-1.37531]
monetară asupra ratei dobînzii la creditele acordate
populației. (1p)
c. Descrieți cum reacționează rata dobînzii la credite
la un șoc din partea ratei dobînzii de politică
monetară. (0.5p)
5. Pentru o serie de timp s-au realizat corelograma și un test de staționaritate, rezultatele fiind
prezentate mai jos.

2
Null Hypothesis: Yt has a unit root
Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller -
test statistic 19.17117 0.0000
Test critical -
values: 1% level 3.436683
-
5% level 2.864225
10% -
level 2.568251

a. Descrieți testul folosit și stabiliți dacă seria este staționară. (1p) b. Identificați tipul procesului,
folosind metodologia Box-Jenkins. (1p)