Sunteți pe pagina 1din 70

Digitally signed by BIRIS GAVRIL-

FLORIN
Date: 2013.05.08 09:29:21 +03:00
Reason:

Municipiul Satu Mare

“Sistem de supraveghere video pentru siguranţa


spaţiilor publice din Municipiul Satu Mare”

Proiect tehnic

Proiect finantat prin: Axa 1 - “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul:

Poli de dezvoltare urbana


ATRIBUTELE DOCUMENTULUI
Cod proiect:
Titlul Proiectului: „Sistem de supraveghere video pentru
siguranţa spatiilor publice din Municipiul
Satu Mare”
Beneficiar: Municipiul Satu Mare
Numărul Contractului:
Data:
Versiunea:
Statutul Documentului:
Număr de înregistrare:

Istoricul modificărilor:
Versiune Data Rezumatul Modificarii
1.0 01 Dec 2010 Versiune initială
2.0 10 Dec 2010 Versiune finală

Lista de semnaturi:
Nume Functia Semnatura
Adriana MIHALCEA Manager Proiect
Valentin STAN Expert Sisteme CCTV
Oana SIMA Expert Finantari Europene
Marius GRIGORE Expert Tehnic
Radu VLASIE Expert Sisteme Electrice
Ana TEODORESCU Expert IT si Comunicatii

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice


din Municipiul Satu Mare‖
-2-
CUPRINS

A. PIESE SCRISE
MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE ................................................................................................................... 7

1. DATE GENERALE ............................................................................................................................................... 7

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ............................................................................................... 7

1.2. AMPLASAMENTUL ............................................................................................................................................ 7

1.3. TITULARUL INVESTITIEI ................................................................................................................................. 8

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI ........................................................................................................................... 9

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI................................................................................................................... 11

1.6. FAZA DE PROIECTARE .................................................................................................................................... 11

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR ................................................................................................. 11

2.1. DATE GENERALE ............................................................................................................................................. 11

2.1.1. AMPLASAMENT ...................................................................................................................................... 11

2.1.2. TOPOGRAFIA ........................................................................................................................................... 18

2.1.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI ................................................................. 18

2.1.4. GEOLOGIA, SEISMICITATEA ................................................................................................................ 19

2.2. DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE .......................................................................... 21

2.3. SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA PENTRU
LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII .................................................................................................................. 21

2.4. CAI DE ACCES PROVIZORII SI DEFINITIVE ................................................................................................ 22

2.5. TRASAREA LUCRARILOR .............................................................................................................................. 22

2.6. ORGANIZAREA DE SANTIER ......................................................................................................................... 22

3. SITUATIA EXISTENTĂ .................................................................................................................................... 23

4. SITUATIA PROIECTATĂ.................................................................................................................................. 24

4.1.1. BAZA DE PROIECTARE .......................................................................................................................... 24

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice


din Municipiul Satu Mare‖
-3-
4.1.2. GENERALITĂŢI ........................................................................................................................................ 25

4.1.3. SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO .............................................................................................. 26

4.1.4. SISTEMUL DE COMUNICATII................................................................................................................ 29

4.1.5. CENTRUL DE SUPRAVEGHERE ............................................................................................................ 31

4.1.6. SUB-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ......................................................... 38

4.1.6.1. ALIMENTAREA LA CENTRUL DE SUPRAVEGHERE ......................................................................................... 38

4.1.6.2. ALIMENTAREA ELECTRICĂ A CAMERELOR VIDEO ......................................................................................... 40

4.1.6.3. REALIZAREA BRANŞAMENTELOR ELECTRICE ............................................................................................... 41

5. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A LUCRĂRII ..................................................................... 44

6. EXECUTIA LUCRARILOR ............................................................................................................................... 46

6.1. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE .......................................................................................................................... 46

6.2. DESCRIEREA SOLUTIEI ADOPTATE ............................................................................................................ 49

7. CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR ....................................................................................................... 60

8. PLAN DE MENTENANŢĂ AL INVESTITIEI ................................................................................................... 62

8.1. TIPURI DE ACTIVITĂŢI DE MENTENANŢĂ ............................................................................................................... 63

8.1.1. MENTENANŢA PREVENTIVĂ ......................................................................................................................... 63

8.1.2. MENTENANŢA PREDICTIVĂ .......................................................................................................................... 64

8.1.3. MENTENANŢA CORECTIVĂ ........................................................................................................................... 64

8.2. ECHIPA DE MENTENANŢĂ ..................................................................................................................................... 64

8.3. CALL CENTER ....................................................................................................................................................... 64

8.4. SERVICII DE MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ ............................................................................................................... 65

8.5. SERVICII DE MENTENANŢĂ CORECTIVĂ................................................................................................................. 65

8.6. MENTENANŢA SOFTWARE .................................................................................................................................... 66

9. STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE ................................................................................................ 66

10. PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR PE FAZE DETERMINANTE ................. 68

11. ANEXE - AVIZE SI ACORDURI ....................................................................................................................... 70

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice


din Municipiul Satu Mare‖
-4-
B. PIESE DESENATE

Nr. Codul Plansei Titlul Plansei Format Revizia Volum


Crt.
1. 37151-1210-PT-1 Plan Ansamblu – Piata Titulescu A3 Rev. 0 UNIC
2. 37151-1210-PT-2 Plan Ansamblu – Piata de Vechituri A3 Rev. 0 UNIC
3. 37151-1210-PT-3 Plan Ansamblu – Piata Mica A3 Rev. 0 UNIC
4. 37151-1210-PT-4 Plan Ansamblu – Gradina Romei A3 Rev. 0 UNIC
5. 37151-1210-PT-5 Plan Ansamblu – Autogara A3 Rev. 0 UNIC
6. 37151-1210-PT-6 Plan Ansamblu – Calea Traian A3 Rev. 0 UNIC
7. 37151-1210-PT-7 Plan Ansamblu – Zona Transilvania A3 Rev. 0 UNIC
8. 37151-1210-PT-8 Plan Ansamblu – Bulevardul Transilvania A3 Rev. 0 UNIC
9. 37151-1210-PT-9 Plan Ansamblu – Tumul Pompierilor A3 Rev. 0 UNIC
10. 37151-1210-PT-10 Plan Ansamblu – Str. Decebal A3 Rev. 0 UNIC
11. 37151-1210-PT-11 Plan Ansamblu – Piata Libertatii A3 Rev. 0 UNIC
12. 37151-1210-PT-12 Plan Ansamblu – Pasaju Coposu A3 Rev. 0 UNIC
13. 37151-1210-PT-13 Plan Ansamblu – Piata 25 Octombrie A3 Rev. 0 UNIC
14. 37151-1210-PT-14 Plan Ansamblu – Piata Somes A3 Rev. 0 UNIC
15. 37151-1210-PT-15 Plan Ansamblu – Piata nr. 1 A3 Rev. 0 UNIC
16. 37151-1210-PT-16 Plan Ansamblu – Piata Pacii A3 Rev. 0 UNIC
17. 37151-1210-PT-17 Plan Ansamblu – Piata Romana A3 Rev. 0 UNIC
18. 37151-1210-PT-18 Plan Ansamblu – Piata 1 Decembrie A3 Rev. 0 UNIC
19. 37151-1210-PT-19 Plan Ansamblu – Intersectia Crinul A3 Rev. 0 UNIC
20. 37151-1210-PT-20 Plan Ansamblu – Intersectia Burdea A3 Rev. 0 UNIC
21. 37151-1210-PT-21 Plan Ansamblu – Parc UFO A3 Rev. 0 UNIC
22. 37151-1210-PT-22 Plan Ansamblu – Bd. Lucian Blaga A3 Rev. 0 UNIC
23. 37151-1210-PT-23 Plan Ansamblu – Strada Ambudului A3 Rev. 0 UNIC
24. 37151-1210-PT-24 Plan Ansamblu – Str. Alecu Russo A3 Rev. 0 UNIC
25. 37151-1210-PT-25 Plan Ansamblu – Parcul Micro 14 A3 Rev. 0 UNIC
26. 37151-1210-PT-26 Plan Ansamblu – Parcul Micro 15 A3 Rev. 0 UNIC
27. 37151-1210-PT-27 Plan Ansamblu – Drum Careiului A3 Rev. 0 UNIC

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice


din Municipiul Satu Mare‖
-5-
28. 37151-1210-PT-28 Plan Ansamblu – Drumul Odoreului A3 Rev. 0 UNIC
29. 37151-1210-PT-29 Plan Ansamblu – Drumul Botizului A3 Rev. 0 UNIC
30. 37151-1210-PT-30 Plan Ansamblu – Str. Gheorghe Baritiu A3 Rev. 0 UNIC
31. 37151-1210-PT-31 Plan Ansamblu – Drum Paulesti A3 Rev. 0 UNIC
32. 37151-1210-PT-32 Plan Ansamblu – Str. Aurel Vlaicu A3 Rev. 0 UNIC
33. 37151-1210-PT-33 Plan Ansamblu – Bd. Lucian Blaga A3 Rev. 0 UNIC
34. 37151-1210-PT-34 Plan Ansamblu – Str. Amatiului A3 Rev. 0 UNIC
35. 37151-1210-PT-35 Plan Ansamblu – Str. Stefan cel Mare A3 Rev. 0 UNIC
36. 37151-1210-PT-36 Plan de incadrare in zona A1 Rev. 0 UNIC
37. 37151-1210-PT-37 Detalii de executie – Amplasare pilon si A4 Rev. 0 UNIC
cameră video
38. 37151-1210-PT-38 Detalii de executie – Amplasare cabluri (Cu A4 Rev. 0 UNIC
si FO) subteran
39. 37151-1210-PT-39 Detalii de executie – Amplasare A4 Rev. 0 UNIC
echipamente date la CS
40. 37151-1210-PT-40 Faţada la Centrul de Supraveghere, detaliu A4 Rev. 0 UNIC
de amplasament camera
41. 37151-1210-PT-41 Detalii de executie – Arhitectura electrică la A4 Rev. 0 UNIC
Centrul de Supraveghere
42. 37151-1210-PT-42 Detalii de executie – Arhitectura electrică la A4 Rev. 0 UNIC
locatie de conectare
43. 37151-1210-PT-43 Detalii de executie – Amenajare interioară A3 Rev. 0 UNIC
la Centrul de Supraveghere
44. 37151-1210-PT-44 Detalii de executie – Instalare camera video A3 Rev. 0 UNIC
pe pilon
45. 37151-1210-PT-45 Detalii de executie - Executie si reparatie A3 Rev. 0 UNIC
şant pentru cabluri

PROIECTANT
SMART TELECOM CONSULTING SRL

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice


din Municipiul Satu Mare‖
-6-
MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„Sistem de supraveghere video pentru siguranţa spatiilor publice din Municipiul Satu
Mare”.

1.2. AMPLASAMENTUL
Localitatea Satu Mare este resedinţa administrativă a judeţului Satu-Mare şi important
centru economic şi cultural al judeţului. Suprafaţa totală a municipiului Satu Mare este
de 15.024 ha, fiind situat in partea nord-vestică a României, in zona transfrontalieră cu
Ungaria şi Ucraina.
Populaţia Municipiului numără 115.142 locuitori (18 martie 2002), din care:
români (66.638)
maghiari (45.287)
germani (1.110) + şvabi (487)
ţigani (1.115)
ucrainieni (271)
evrei (30)
italieni (25), chinezi (14), sârbi (13), ruşi (12), slovaci (12), secui (11), saşi (10),
turci (10), ruteni (8)
alţii (89).

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul


Satu Mare‖
-7-
Evolutia demografică la recensăminte este prezentată in graficul următor:

1.3. TITULARUL INVESTITIEI


Denumirea legala complete: MUNICIPIUL SATU MARE
Acronim MUNICIPIUL SATU MARE
Numărul de înregistrare ca plătitor
nu este plătitoare de TVA
de TVA (după caz):
Naţionalitatea Română
Statutul legal (precizaţi forma de
Administraţie publică locală
organizare – ONG, etc.)
Piata 25 Octombrie, nr. 1, corp M, Satu-
Adresa oficială
Mare
Piata 25 Octombrie, nr. 1, corp M, Satu-
Adresa poştală
Mare
Nr. telefon: 0261-807570
Nr. fax: 0261-710760
Adresa de e-mail a organizaţiei info@satu-mare.ro
Situl organizaţiei http://www.satu-mare.ro/index.html.ro
Persoana de contact GAZDAC Claudiu Florian
E-mail-ul persoanei de contact floring@politialocalasm.ro

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul


Satu Mare‖
-8-
1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Beneficiarul proiectului este MUNICIPIUL SATU MARE, in numele Serviciului public
specializat Poliţia Locală, care este beneficiarul final al proiectului, deoarece această
instituţie este responsabilă să asigure ordinea şi liniştea publică în zonele stabilite prin
planul de pază şi ordine publică, previne şi combate încălcarea normelor legale privind
curăţenia localităţilor şi comerţul stradal şi asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de
interes public şi privat stabilite de consiliul local. Această instituţie răspunde de zonele
problemă, zone în care sunt prevăzute a se instala camere de monitorizare şi
supraveghere video.
Implementarea acestui sistem de supraveghere video în vederea creşterii siguranţei
cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii va aduce beneficii atât directe, cât şi indirecte.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
a) Cetăţenii oraşului aflaţi în Zona de Intervenţie - măsurile specifice asigurate de
acest serviciu modern le va oferi siguranţa pietonala de care au nevoie, lucru care
va duce la sporirea încrederii în instituţiile publice:
 monitorizarea permanenta a zonelor publice în vederea reducerii
infracţionalităţii (spitale, şcoli, parcări, intersecţii, etc.);
 îmbunătăţirea timpului de intervenţie în cazul sesizării unor evenimente care
perturba ordinea publica;
 gestionarea cu o mai mare uşurinţa a situaţiilor în care se constata acţiuni
ilegale;
 identificarea şi stoparea din faze incipiente a conflictelor sociale şi prevenirea
situaţiilor contravenţionale.
b) Primăria şi Instituţiile publice din Municipiul Satu Mare, printre care enumeram:
- Politia Locală, Poliţia Judeţeană, Poliţia Municipală, Jandarmeria Română,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare – posibilitatea supravegherii
obiectivelor de interes care includ zonele cu risc ridicat de infracţionalitate,
de aglomerare urbană, a evenimentelor stradale temporare (manifestaţii,
marşuri, etc.) şi a traficului rutier;
Instituţiile beneficiare vor fi conectate permanent la sistemul de supraveghere video
asigurându-se astfel realizarea cu promptitudine a serviciilor de ordine şi siguranţa
publica. Prin intermediul acestui sistem se pot rezolva o serie de situaţii intr-un
timp scurt de răspuns. Sistemul asigură o serie de măsuri specifice:
 rezolvarea în timp util a unor situaţii critice prin intervenţii mai rapide;
 monitorizarea permanentă a parcărilor publice pentru evitarea comiterii de
infracţiuni (furturi de maşini, distrugeri etc.)

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul


Satu Mare‖
-9-
 păstrarea ordinii şi curteniei spaţiului public, prin depistarea şi acţionarea la
timp asupra unor situaţii diverse: îndepărtarea zăpezii, colectarea gunoiului,
înlocuirea si/sau repararea corpurilor care asigura iluminatul public
corespunzător, supravegherea aglomerării urbane, etc.;
 evitarea vandalizării parcurilor, monumentelor şi celorlalte obiective de
patrimoniu naţional;
c) Serviciile de urgenţă şi de intervenţie rapidă (Poliţia Municipiului Satu Mare,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta, Ambulanţă, Apelul de urgenta 112) –
sistemul de supraveghere video urbană va facilita intervenţia mult mai rapida a
echipelor instituţiilor mai sus menţionate printr-o serie de avantaje pe care le oferă:
 Detectarea în timp real a evenimentelor şi acţionarea mult mai organizata în
funcţie de informaţiile transmise video;
 Evaluarea gravitaţii situaţiilor din teren şi gestionarea corecta a necesarului
de resurse umane şi materiale la fiecare caz în parte;
Beneficiarii indirecţi ai sistemului:
- Serviciul Circulaţiei Rutiere – prin posibilitatea supravegherii traficului si
luarea unor masuri care sa contribuie la fluidizarea acestuia;
- Judecătoria Municipiului Satu Mare - posibilitatea oferirii de probe în instanţă
în cazul incidentelor;
- Parchetul Municipiului Satu Mare – oferirea de suport pentru activitatea
desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul
apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
- Inspectoratul Şcolar – monitorizarea generală şi obţinerea de statistici la
nivelul instituţiilor de învăţământ vizate;
- Consiliul Judeţean Satu Mare – obţinerea de statistici şi monitorizarea facilă la
nivelul Municipiului Satu Mare;
- Alte instituţii
Agenţii economici din Municipiul Satu Mare şi din zonele limitrofe - supravegherea video
urbană va avea un impact poziţiv şi în ceea ce priveşte creşterea economica a
Municipiului prin asigurarea ordinii şi siguranţei publice cu care agenţii economici îşi vor
desfăşura activitatea. In cazul unor informaţii video doveditoare de săvârşirea /
depistarea de infracţiuni, organele competente vor acţiona mai eficient, imaginile video
oferind indicii importante în aplanarea situaţiilor critice.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul


Satu Mare‖
-10-
1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI
SC SMART TELECOM CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. A.Constantinescu
nr. 19, Sector 1, 011471, Tel./fax. 021.224.0212, Web: www.smart-tc.ro,
E-mail: office@smart-tc.ro

1.6. FAZA DE PROIECTARE


Proiect tehnic si Caiete de sarcini.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR


2.1. DATE GENERALE
2.1.1. AMPLASAMENT
Implementarea proiectului se va face la nivelul Municipiului Satu Mare, mai precis in aria
delimitate de Zona de Interventie asa cum a fost definite prin Planul Integrat de
Dezvoltare Urbana. Localitatea Satu Mare este reşedinţa administrativă a judetului Satu
Mare şi important centru economic şi cultural al judetului. Suprafaţa totală a
municipiului Satu Mare este de 15.024 ha, fiind situat in partea nord-vestică a României,
in zona transfrontalieră cu Ungaria si Ucraina.
Municipiul Satu Mare are o populaţie de 115.142 locuitori (conform recensământului din
anul 2002).
Forma de proprietate : domeniu public-proprietate a Municipiului Satu Mare –Primăria
Municipiului Satu Mare.

Amplasamente sistem de supraveghere video


Sistemul de supraveghere şi Centrul de supraveghere
aferent vor fi amplasate in locaţii prestabilite, astfel
incât acestea să aibă eficienţă operatională maximă.
Lista de amplasamente este următoarea:

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul


Satu Mare‖
-11-
Nr. Camera Camera Camera Necesitati
Locatia Amplasament Obiectiv urmarit Observatii
crt. fixa mobila ALPR suplimentare

1. Stâlp il. public Partea de S-E 2 Parcuri


1. Piaţa Titulescu 2 - -
2. Coloana biserică, partea de V Tulburarea linistii publice
Stâlp Electrica – partea de S-E Aglomeratie in week-end Cameră cu
Piaţa de industriale şi performanţe
2. - 1 - Trafic greu
vechituri ridicate
Tulburarea linistii publice
Stâlp Electrica, partea de S-V Furturi
Piaţa de alimente nr.
3. - 1 - Tulburarea linistii publice
2 (mică)
Parc
1.Stâlp iluminat public lângă Teren de joacă Cameră fixă cu
terenul de joacă – speed dome zoom comandat la
4. Grădina Romei 1 1 - Tulburarea linistii publice
distanţă
2. intrare aleea principana -
bolta fixa

Accesul în gară Consolă Cameră cu


Stâlp Electrica în faţa parcării susţinere aprox. performanţe
5. Str. Griviţei - 1 - Zonă cu potenţial
Autogării 1,5 m ridicate
infracţional ridicat

1. Stâlp Electrica – colţ cu str. Tulburarea l.p.


Griviţei
6. B-dul Traian - 2 - Zona aglomerată
2. Stâlp Electrica - colt cu strada
Trafic
Corvinilor
1. Stâlp Electrica – partea de N-E Parc Lucaciu Cameră cu
“Zona Transilvania”
7. - 2 - performanţe
Intersecţia 2. Stâlp Electrica – partea de S-E Tulburarea linistii publice
ridicate

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul Satu Mare ‖
-12-
Zona aglomerată
B-dul. Lucaciu cu I. C.
Brătianu şi B-dul Manifestări ocazionale Trafic
Traian

Str. Petőfi Sándor nr. 47 (fosta Petru Zona digului Cameră cu


Rareş), Clădire Centrul Militar performanţe
8. Str. Petőfi Sándor - 1 - Manifestări ocazionale Trafic
Judeţean ridicate
Tulburarea linistii publice
Colţ clădire cinematograf Obiectiv turistic
Victoria
9. Cinematograf Victoria - 1 - Parc
Tulburarea linistii publice

Clădire Birouri Tulburarea linistii publice Necesită acordul


proprietarului
10. Piaţa Libertăţii Str. Piaţa Libertăţii nr. 18 1 - - Parcare
clădirii
Zonă discoteci, baruri
1. P-ţa Libertăţii nr 17 ( Colţ Casa Parc central Braţ susţinere – Necesită acordul
Albă) poz. 1, 3 proprietarului
Tulburarea linistii publice
clădirilor
2. Str. Decebal nr. 2 (Biblioteca
Zona aglomerată
Judeteană)
Parc central
3. P-ţa Libertăţii nr. 22 (Colţ clădire
11. Piaţa Libertăţii - 5 -
Piraeus Bank)
4. P-ţa Libertăţii nr. 2 (Faţadă Hotel
Dana 2)
5. P-ţa Libertăţii nr. 11 (Hotel
Aurora)

Pasajul Corneliu Clădire Birouri, latura dinspre S, Zona aglomerată Necesită acordul
12. 1 - - proprietarului
Coposu coloană susţinere Loc de joacă

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul Satu Mare ‖
-13-
clădirii
Manifestări ocazionale
Tuburarea linistii publice
Piaţa 25 Octombrie nr.1 Zona aglomerată
Sediu Administrativ al Consiliului Manifestări
13. Piaţa 25 Octombrie Judeţean - 2 - Tuburarea linistii publice
1. - colt S-V
2. – latura spre N
Str. Prahova Comerţ ilegal
1. Stâlp Electrica– partea de S-V Furturi
14. Piaţa Someş - 2 -
2. Colţ clădire Piaţă (Str. Prahova Tuburarea linistii publice
nr.18) – partea de S-E
1. Stâlp Electrica – partea de N-V Tulburarea linistii publice Braţe susţinere,
– speed dome (Str.Golescu) aleea
Zona aglomerată
principală, poz.
2. Stâlp Electrica – partea de S-E
Comerţ ilicit 3,4
– speed dome
Trafic
(Str.Martirilor Deportaţi)
15. Piaţa nr.1 2 2 - Acces pod Golescu
3. Aleea principală piată, camera
fixa (Stalp iluminat public) Parcări

4. Aleea principala piata, celalalt


capat, camera fixa
(Stâlp iluminat public)
1. Stâlp Electrica partea de N-E Tulburarea linistii publice Braţ susţinere
cca. 1 m pt.
16. Piaţa Jean Calvin 2. Colţ Liceu Reformat - 2 - Zona aglomerată
poz. 2
( fost Kolcsey) Cerşetorie

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul Satu Mare ‖
-14-
Trafic
1. Stâlp Electrica scuar 2 Trafic Cameră cu
performanţe
2. Stâlp Electrica scuar 2, spre Tulburarea linistii publice
17. Piaţa Romană - 2 - ridicate la poz. 1
liceul Economic
Liceul Economic
Acces Pod Decebal

1. Colţ cu Bd. Lucaciu, stâlp Zona aglomerată


Str.1 Decembrie 1918 Electrica
Trafic
18. - 2 -
(în faţa Catedralei Ortodoxe)
Parc
2. Colţ clădire la nr.5

Intersecţia “Crinul” Stâlpi Electrica Trafic


Drum Careiului- 1. partea de S-E (Drum Careiului) Tulburarea linistii publice
19. -Str. Prahova- 2. partea de N-V (Drum Careiului) - 2 - Acces Pod Golescu
- Pod Golescu

Stâlpi Electrica Trafic


Intersecţia “Burdea” 1. partea de S-E (B-dul Cloşca) Tulburarea linistii publice
B-dul. Cloşca- 2. partea de N-E(B-dul Cloşca) Acces Pod
20. 3 1 -
-Drum Careiului- 3. partea de V - speed dome – Decebal
-B-dul. Octavian Goga (B-dul Cloşca)
4. partea de S-V (Drum Careiului)
Parc “UFO” Teren de joaca
21. Stâlp Electrica partea S-V - 1 -
Str.Ion Vidu Parc

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul Satu Mare ‖
-15-
Intersecţia cu Bd. Independenţei Parc Independenţei
– stâlp Electrica partea de S-V, în
22. Bd. Lucian Blaga - 1 - Trafic
faţa imobilului UU 11
Tulburarea linistii publice

Stâlp Electrica lângă terenul de Teren de joacă


23. Str. Ambudului 1 - -
joacă

Stâlpi Electrica 2 terenuri de joacă


24. Str. Alecu Russo 1. În faţa Imobil nr. 1, 2 - -
2. Lână terenul de joacă

Loc de joacă Aleea Post transformare Electrica Teren de joacă Consolă mică de
25. 1 - -
Tisa susţinere
Al. Trotuşului – colţ şcoală Teren de joacă
26. Aleea Trotuşului 1 - -
„Petofi Sandor‖
Hotel Dana 1 - Ieşirea spre Oradea Braţ susţinere Necesită acordul
27. Drum Careiului - - 2 proprietarului
ultimul stâlp Electrica din
parcării
parcare
În faţa imobilului nr.33 Ieşirea spre Odoreu – trafic Braţ susţinere
28. Drumul Odoreului - - 2 greu
– stâlp Electrica

Stâlpi investiţie Primărie – in Ieşire spre Baia Mare – 4 Braţ susţinere Se vor amplasa 2
dreptul Lukoil benzi, trafic intens sau traversă stâlpi metalici
29. Drumul Botizului - - 4
câte unul pentru
fiecare sens
Stâlp Electrica în dreptul ieşirii Ieşire spre Negreşti-Oaş,
30. Str. Gheorghe Bariţiu din oraş, aproape de coltul cu - - 2 Lazuri
Str.Lazarului

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul Satu Mare ‖
-16-
În dreptul Hotelului Melody – Ieşire spre Baia Mare Braţ susţinere
31. Drum Păuleşti stâlp Electrica - - 2

Stâlp Electrica, după Ieşire spre Vama Petea Braţ susţinere


32. Str. Aurel Vlaicu - - 2
reprezentanta Opel
Stâlp Electrica – zona Mavio Ieşire spre Zalău şi Cluj- Braţ susţinere
33. B-dul Lucian Blaga - - 2 Napoca

Stâlp Electrica, în dreptul ieşirii Ieşire spre Amaţi şi zona


34. Str. Amaţiului - - 1
din oraş Codrului

Colt Clădire Piaţa Parc Eroii Revolutiei Braţ susţinere


35. Str. Ştefan cel Mare - 1 -
Eroii Revolutiei nr.5 Intrare spital; Trafic
Centrul de monitorizare al Braţ susţinere
spaţiilor publice, traficului şi
Dispecerat Grădina Romei
mediului în municipiul Satu Mare
36. (Centru de – Complex de educaţie ecologica 1 - - Zonă Casa Verde
supraveghere) şi monitorizare a calităţii aerului
în context transfrontalier
( Casa verde) B-dul Traian nr. 18

Total camere pe categorii 16 33 17


Total general 66

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din Municipiul Satu Mare ‖
-17-
2.1.2. TOPOGRAFIA
―Realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile documentatiei asigură o
calitate corespunzătoare a acestora şi o bună fiabilitate. Ca metodă de măsurare
s-a folosit metoda statică, singura care asigură preciziile solicitate la realizarea
retelelor geodezice de sprijin Măsurătorile au fost efectuate cu 2 receptoare –
duble frecvenţă. Reteaua de sprijin intocmită va fi folosită şi la executia lucrărilor,
aceasta fiind realizată conform normelor in vigoare, cu parametrii de calitate şi
precizie ridicată. Calitatea ridicată a retelei de sprijin se datorează faptului că s-a
folosit cea mai nouă tehnologie, tehnologia GPS, precum şi programe de prelucrare
testate in multe alte lucrări, care asigură siguranta in trasare. Metoda de
compensare folosită a fost metoda observatiilor indirecte ponderate, care
presupune compensarea in bloc pentru diferentele de coordonate (ΔX si ΔY),
rezultate in urma masuratorilor si prelucrarilor datelor GPS. La realizarea acestei
lucrari s-a urmarit respectarea normelor, instructiunilor si metodologiilor elaborate
sau avizate de A.N.C.P.I. - Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in
constructii, „Indicator de norme de deviz‖ pentru lucrari si masuratori terestre O-
1970 aprobat de M.A.S. cu Ordinul nr. 1571 din 6 iulie 1970‖ - (Vezi Volumul 3/4 –
Studii de Specialitate Topografice si Geodezice).

2.1.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI


Oraşul Satu Mare beneficiază de o climă temperată continentală moderată.
Perioadele de iarna, datorita aşezării nordice, sunt mai lungi şi mai reci la Satu
Mare, valoarea termică medie a anotimpului rece fiind mai scăzută (—17°C) decât
valorile înregistrate în celelalte oraşe din vest (—15°C la Oradea şi -12°C la
Timişoara). Media anuala a temperaturii este de 9,6°, avînd la bază următoarele
valori termice:
primăvara 10,2°
vara 19,6°
toamna 10,8°
iarna = 1,7°
Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se
caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul nord-vestic, care aduc
precipitaţii primăvara şi vara.
Reţeaua hidrografică în zona oraşului Satu Mare este reprezentată de râul Someş,
în nord pârîul Sar, iar la sud pârîul Homorod. Constituirea şi evoluţia municipiului
Satu Mare a fost strâns legata de rîul Someş, care, în afară de condiţiile prielnice

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-18-
de aşezare a unei comunităţi umane în preajma lui, a oferit, începând cu evul
mediu timpuriu, posibilitatea unor intense legături comerciale cu regiunile riverane
ale acestei ape, a favorizat practicarea morăritului, pescuitului , etc.
Adîncimea maximă de ingheţ a zonei este de 80 - 90 cm, conform STAS 6054-77.
(fig. 2.1.3-1).

Fig. 2.1.3-1 - Zonarea teritoriului României dupa adâncimea de ingheţ

2.1.4. GEOLOGIA, SEISMICITATEA


Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat se incadreaza in unitatea
Maramures, constituita din formatiuni geosinclinale de vârstă proterozoic-
superioară, paleozoică si mezozoică si din formatiuni de platformă de vârstă
mezozoică si neozoică.
In zona Satu Mare au o larga dezvoltare formatiunile mezozoice de geosinclinal, de
sub care apar in cateva butoniere formatiuni paleozoice.
O raspandire larga au depozitele Cuaternare, continentale (depozitele loessoide)
care constituie o patura aproape continua si care sunt constituite din prafuri
argiloase, prafuri nisipoase sau din prafuri nisipoase-argiloase, galbui, cu
concretiuni calcaroase si cu particule milimetrice din rocile de fundament.
Grosimea depozitelor loessoide variaza intre 5 – 15 m si au fost atribuite unui
interval stratigrafic ce include partea superioara a Pleistocenului mediu-superior
(qp2-32).

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-19-
Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR
11100/1-93, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7 1, cu
perioada de revenire de 50 de ani (fig. 2.1.4 -2).

Fig. 2.1.4-2 - Zonarea seismică a teritoriului României

Conform hărţilor anexe la normativul P100-1/2006, valoarea de vârf a acceleratiei


terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR=100 ani, este: ag= 0.16g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns
Tc = 0.7 sec (Fig 2.1.4-3 si 2.1.4-4).

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-20-
Fig. 2.1.4-3 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure

Fig. 2.1.4-4 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control


(colt), TC a spectrului de raspuns

2.2. DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE


In conformitate cu Avizele de amplasament nu sunt necesare lucrari de devieri de
utilitati.

2.3. SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE


ASEMENEA PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII
Pe perioada lucrarilor definitive se vor folosi alimentari cu energie electrica de la
fiecare locatie la care se efectueaza lucrari, respectiv:
- Locatii la care se instaleaza camere video: se vor folosi bransamentele
definitive, existente sau instalate la initierea lucrarilor de catre furnizorul
local de enerie electrica.
- Centrul de supraveghere: se va folosi bransamentul definitiv, existent in
cladire la initierea lucrarilor de catre furnizorul local de enerie electrica.
Asigurarea cu utilitati (energie electrica) se face la fiecare locatie prin
bransament local, propriu sistemului sau co-bransare locala in cazul existentei unui

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-21-
bransament deja existent (de exemplu la cabinetele de semaforizare sau in
cladirea Centrului de Supraveghere). Fiecare bransament se va dota cu un BMPT
(Bloc Masura si Protectie Tensiune), propriu furnizorului de energie electrica, la
nivelul acestuia asigurandu-se masurarea si inregistrarea consumului la fiecare
locatie in parte.
Nu se vor efectua lucrari provizorii.
Nu sunt necesare bransamente suplimentare.

2.4. CAI DE ACCES PROVIZORII SI DEFINITIVE


Nu sunt necesare lucrari. Toate locatiile se afla in Zona de Interventie din
Municipiul Satu Mare.
Toate spatiile sunt amenajate.

2.5. TRASAREA LUCRARILOR


Lucrarile se vor executa conform listei cu amplasamente prezentate la Subcapitolul
2.1.1.

2.6. ORGANIZAREA DE SANTIER


Organizarea de santier se va amplasa intr-o zona adiacenta lucrarilor, dupa cum
este marcat si pe planul de situatie. Terenul pe care va fi amplasata Organizarea
de santier va fi fost pus la dispozitie de catre Beneficiar si se afla in proprietatea
Primariei Municipiului Satu Mare.
Pentru realizarea obiectivului de investitie vom utiliza urmatoare organizare de
santier:
1. Locatia – se va utiliza un spatiu de 100mp compartimentat in 4 zone. O zona
de 60mp cu scop de depozit, 20 mp cu scop de spatiu de lucru pentru
echipele de instalare , un spatiu de 10mp pentru sala de mese si un spatiu
de 10 mp ca birou al sefului de santier. Locatia va fi pusa la dispozitie de
catre Primaria Municipiului Satu Mare;
2. Căile de acces – accesul se va realiza pe caile existente in cladirea pusa de
dispozitie;
3. Unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare – Pentru instalarea
camerelor video se va utiliza o automacara. Pe langa acest utiaj se vor
utiliza truse de montaj portabile;
4. Sursele de energie – pentru instalarea echipamentelor se va utiliza energie

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-22-
electrica din cadrul retelei locale. Bransamentele se vor realiza impreuna cu
furnizorul de energie electrica local;
5. Vestiare, apă potabilă, grup sanitar – se va utiliza locatia pusa la dispozitie
de Primaria Municipiului Satu Mare, acesta locatie fiind echipata cu aceste
dotari;
6. Organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor,
măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării
degradărilor – se va utiliza o camera de 60mp pentru depozitarea camerelor
video, carcaselor si a elementelor de conectica necesare;
7. Măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice,
degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare) – nu este cazul in
cadrul acestui proiect;
8. Măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii - La executarea
lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în
legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena
muncii în construcţii » ediţia 1993 ; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996 ; «
Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, precum şi « Norme
specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».
Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor
tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate
măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de
către întreg personalul din execuţie. Măsurile de protecţie a muncii
prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a
lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de
muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii
pentru diferite categorii de lucrări ».
In vederea desfăşurării lucrărilor se va incheia un Acord cu privire la Organizare de
Santier.

3. SITUATIA EXISTENTĂ
In momentul de faţă nu există un sistem de supraveghere video asupra spatiilor
publice, supravegherea parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale si
de agrement, ceea ce aduce un minus in ceea ce priveste siguranţa cetăţenilor.
Supravegherea se face cu efective ale Politiei Locale, care se deplasează pe teren
in majoritatea programului de lucru, atât pentru depistarea infracţiunilor
(cerşetorie, furt, etc.) cât si pentru asigurarea ordinii si linistii publice.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-23-
Cu titlu experimental, a fost instalată o camera video de supraveghere, precum si
un monitor şi o consolă de comandă a camerei la sediul Primariei (din cauza
distantei mai mici decât până la sediul Politiei Locale, fiind de preferat ca aceasta
să detaşeze un poliţist la locatia la care se face monitorizarea), această furnizând
imagini in timp real din teren si permiţând formarea unei imagini de ansamblu cu
privire la capacitatea si performantele unui sistem de supraveghere video amplasat
in zona metropolitană si pentru uzul personalului Politiei Locale.
Dintre toate serviciile publice existente la nivelul Municipiului Satu Mare, serviciul
oferit de Poliţia Locală, care de altfel este şi beneficiarul operational şi entitatea
responsabilă cu managementul investiţiei, este cel care are cea mai mare nevoie
de investiţii in ceea ce priveşte sistemul de supraveghere video, pentru a
îmbunătăţi astfel siguranţa cetatenilor, deoarece poliţiştii locali au cele mai multe
şi mai importante atribuţii in domeniul public, şi anume:
asigură ordinea şi liniştea publică in zonele si locurile stabilite prin planul de
pază şi ordine publică, previne si combate încălcarea normelor legale privind
curtenia localităţilor si comerţul stradal, precum si alte fapte stabilite prin
hotărâri ale consiliului local
asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de
consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica (DITL, SEIP)
participă, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia
efectuării unor lucrări de modernizare si reparaţii ale arterelor de circulaţie
asigura supravegherea parcărilor auto, a unitarilor şcolare, a zonelor
comerciale si de agrement, a pieţelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite
prin planurile de pază şi ordine publică
comunică, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire
la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite in competenta
sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor
specifice.
Implementarea proiectului va fi asigurată de către Municipiul Satu Mare, in
parteneriat cu Serviciul Public specializat al Politiei Locale Satu Mare.

4. SITUATIA PROIECTATĂ
4.1.1. BAZA DE PROIECTARE
La baza intocmirii prezentei lucrări au stat:
 Studiul de oportunitate privind ―Sistem de supraveghere video pentru

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-24-
siguranţa spaţiilor publice din Municipiul Satu Mare‖;
 Vizite efectuate de expetii noştri in teren;
 Releveele situatiei existente pe teren;
 Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
 Hotararea nr.1010/25.06.2004, norme metodologice de aplicare a Legii
nr.333/2003;
 Hotararea 1698/2005,modificarea anexei nr.3 la Hotararea 1010/25.6.2004;
 I 18/1/2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
telecomunicatii si semnalizare din cladirile civile si de productie;
 I-18/2/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din
clădiri;
 NP-I7-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.
 Standardul SR EN 50132 privind Sisteme de supraveghere video
 cerintele beneficiarului discutate şi acceptate de acesta pe parcursul
elaborării lucrării.

4.1.2. GENERALITĂŢI
Prezentul proiect cuprinde sistem video şi centru de supraveghere video
metropolitană.
Sistemele de supraveghere video sunt din ce în ce mai prezente în viata de zi cu zi
a cetăţenilor, devenind una dintre facilităţile care asigură siguranţa atât de
necesara desfăşurării cursului normal al vieţii. De la o simplă supraveghere locală
pană la un control complex şi de înaltă calitate, tehnologia televiziunii cu circuit
închis (CCTV – Closed Circuit Television) este cea mai importantă sursă de
informare în acest domeniu. Mai mult, analiza imaginilor şi recunoaşterea
electronica permite prevenirea posibilelor situaţii de pericol, accidente precum şi
identificare de vehicule ori persoane.
In prezent, din ce în ce mai multe zone publice (oraşe şi zone metropolitane
extinse, autostrăzi şi drumuri etc.) apelează la instalarea de sisteme de
supraveghere video locală si/sau zonală, acestea reprezentând soluţiile optime în

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-25-
ceea ce priveşte asigurarea siguranţei cetăţenilor şi monitorizarea spaţiilor publice
de către serviciile profesioniste cu atribuţii în acest sens.
Tehnologia actuala dezvoltată pentru supravegherea video metropolitană a ajuns la
un nivel de maturitate suficient încât sa asigure soluţii viabile şi eficiente pentru
acest tip de aplicaţie. Statisticile cu privire la criminalitate au
cunoscut îmbunătăţiri evidente în urma utilizării sistemelor de
supraveghere video. S-a stabilit că instalarea de camere de
supraveghere în punctele vulnerabile a generat o scădere
evidentă a numărului de infracţiuni în special la nivel stradal.

4.1.3. SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO


Sistemul de camere video de supraveghere reprezintă ansamblul Fig. 4.1.3 - 1 – camera
video DOOM - exemplu
total de echipamente, instalate in teren, care asigura, pe lângă
preluarea efectivă a imaginilor, si procesarea locală a acestora,
memorarea temporară (dacă este cazul), comanda platformelor mobile pe care
sunt amplasate camerele, asigurarea operatiunilor locale de mentenantă automată
etc.
Sistemele de supraveghere video au câştigat intr-un timp foarte scurt unul dintre
locurile cele mai importante in ceea ce priveste tehnologiile de securitate.
Soluţia aleasă pentru realizarea acestui subsistem este aceea a utilizării camerelor
video mobile color IP, de înaltă rezoluţie cu posibilitate de mişcare (PAN-TILT) şi
de selecţie a gradului de detaliu (zoom optic).
Camerele video tip speed dome au rolul de captare a imaginilor de exterior, vor fi
controlabile PTZ, integrate într-o reţea locală privată, flexibilă şi expandabilă
nelimitat, foarte uşor de utilizat şi administrat, oferă posibilitatea de a
implementa un sistem de supraveghere într-o structură completă.
Tehnologia cea mai folosită in prezent este aceea de captare a imaginilor direct in
formate de rezolutii mari (tipic peste 1 Mpixel). Pe de alta parte, cresterea
rezolutiei duce implicit la cresterea volumelor de transmisie, ceea ce poate
deveni, in cazul retelelor de mare anvergură, un veritabil inconvenient. Camerele
video moderne au capacitatea să transmită imagini arhivate, de preferintă in
formate standard (de exemplu MPEG, Mpeg4, MxPEG etc.).
Conceptul de sistem modern este unul descentralizat, la care fiecare camera video
are propriul sistem de transmisie. Spre deosebire de alte sisteme, conceptul
descentralizat are incorporat in fiecare camera un mini-computer de mare viteza
iar unde este necesar si o memorie digitala pentru înregistrări pe termen lung in

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-26-
fiecare camera. Mini-computerul este folosit acum numai pentru vizualizare, fara a
mai fi nevoie de analiză şi înregistrare. Prin urmare, camerele pot înregistra
evenimente fără să fie nevoie de un computer functional, şi pot inregistra digital
filme cu sunet care ulterior pot fi arhivate.

Dintre avantajele solutiilor de camere video IP remarcăm:


o mai putine camere datorită clarităţii detaliilor vizibile in imaginile cu unghi
larg cu tehnologie megapixel;
o mai putine computere / inregistratoare;
o largime de bandă ocupată mai mică, deoarece totul se procesează in
interiorul camerei si astfel imaginile „high-resolution‖ nu trebuie transferate
permanent pentru analiză.
In general, camerele IP nu implică costuri pentru software sau licenţe, deoarece
software–ul este întotdeauna incorporat si furnizat împreună cu camera pentru un
număr nelimitat de utilizatori. Pachetul software furnizat impreună cu camera
conţine de asemenea şi un software de management profesional folosit, iar, in
general, furnizorii de solutie asigură si programe de imbunătătire permanentă a
performantelor software, gratuit.
Toate tipurile de camere de supraveghere IP moderne folosesc formatul de
streaming MPEG sau superior, fac ca receptia video să aibă o calitate deosebit de
ridicată la incărcări reduse ale retelei (1-2 Mbps). Prin dotarea optională cu senzori
de detectie a miscării (sau a altor evenimente semnificative scopului sistemului),
semnalul video poate fi transmis numai in momentul detectiei miscării, sau se pot
face optimizări suplimentare in ceea ce priveste arhivarea si/sau procesarea video.
Toate camerele video moderne permit supravegherea atât ziua cât si noaptea,
parametrii de operare permitând un spectru foarte larg de nivele de iluminare
(practic, lumina reziduală de noapte este suficientă pentru functionarea in conditii
normale). Totusi, in conditii de iluminare scazută, pentru mentinerea unui nivel de
calitate bună a imaginii, camerele video trec automat intr-un mod de captare de
noapte, mod in care isi cresc automat sensibilitatea simultan cu supravegherea in
mod alb/negru.
Toate modelele de camere video sunt certificate conform standardului IP 65 si
sunt destinate atât pentru uz interior cat si exterior. Acestea sunt rezistente la
intemperii, stres termic, sunt etanse si climatizate. In general, camerele moderne
pot fi utilizate chiar si la temperaturi mai joase de -30°C .

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-27-
Principalii parametrii tehnici care trebuiesc acoperiti de camere video moderne
sunt:
a) parametrii video si optici
o tip captor video: CCD sau CMOS, ¼ sau 1/3, color
o Zoom optic/digital: min. 30 x
o Montura obiectiv: Integrat sau tip Q-mount
o Filtru IR
o Rezoluţie nativă: min. 1,3 Mpx pentru camerele fixe (care vor transmite
imagini si pentru procesare ulterioară) si min 0,44Mpx pentru camerele
mobile.
o sensibilitate: 0.0002 lux at 35 IRE
b) parametrii electrici si de transmisie
o Număr de porturi full-duplex: 1
o Standard conectare: 10/100Base-T, CAT-5 sau superior
o Protocoale suportate: Video/Audio/Data RTP, UDP, IP, TCP/IP
o Protocoale de management suportate: SNMP, HTTP, Telnet, DHCP, SSH
o Conectica RJ-45 CAT-5
o Tensiuni de alimentare: 10.5 - 18 Vdc / 200 – 240 Vac
o Consum: 20 W max
o Compatibilitate electromagnetica : EN61000-6-4, CE, FCC, EN50130-4
c) alti parametri
o grad de protectie mediu: min. IP65
o greutate / suprafată portantă: max. 5kg / 0,5 m2

o Gama temperaturilor de operare: -30 +70 °C


Camerele video vor fi montate în exterior, în zonele în care se face supravegherea.
Zonele supravegheate vor fi marcate cu panouri de informare, conform legii.
Camerele video vor folosi zone de mascare dinamică pentru respectarea si
protejarea intimităţii si vieţii private.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-28-
Informativ, pentru amplasarea camerelor pe stâlpi se poate considera următorul
exemplu. În cazul în care se considere mai avantajoasă poziţionarea pe clădiri, în
dotarea camerelor există incluse accesoriile necesare montajului.

Figura 4.1.3-2 - Soluţia tehnică de amplasare a echipamentelor şi de asigurare cu


utilităţi

4.1.4. SISTEMUL DE COMUNICATII


Problema tehnică care poate apărea la implementarea unui sistem CCTV este
volumul mare de date care trebuie transportat de la fiecare cameră video la nodul
central. Acest volum mare de date trebuie stocat, criptat si trimis la serverul de la
Camera de comandă şi control simultan de la toate camere video din sistem.
Pornind de la aceasta situaţie, sistemul trebuie implementat pe o reţea de
transmitere a datelor cu viteză mare in întreg oraşul.
Solutia pentru asigurarea comunicatiilor sistemului de supraveghere video Satu
Mare constă in conectarea la o infrastructură de transmisiuni date, care, să asigure
acoperirea cu infrastructură proprie atât la nivelul Zonei de Interventie cât si, in
viitor, in afara acesteia. Solutia cea mai eficientă din punct de vedere tehnico-

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-29-
economic care va permite interconectarea camerelor video si a centrului de
supraveghere este:
o Conectarea la o infrastructură de comunicatii, proprie a unui operator
comercial, ales la faza de implementare prin procedura de achizitie publică;
o Implementarea, la fiecare locatie, a unei solutii de acces la reteaua de
comunicatii, sigură si deschisă, astfel incât să se asigure conectarea la
oricare din retelele operatorilor capabili să asigure transmisia datelor in mod
local;
o Implementarea unei structuri de tip VPN (retea virtual – privată), cu ajutorul
căreia se va asigura transmisia datelor (imagini, comenzi si semnalizări) in
interiorul retelei (respectiv intre camerele video si Centrul de
supraveghere);
Prezentul proiect propune o soluţie tehnică de realizare a sistemului functional „la
cheie‖, in conditii de valoare a investitiei minime.
Toate echipamentele, lucrăriile şi soluţiile de reţea adoptate vor trebui să repecte
următoarele standarde şi reglementări tehnice:
o ANSI/EIA/TIA-568B2 ―Commercial Building Telecommications Wiring
Standard‖
o TIA/EIA-568-B.2-1;TIA/EIA-568-B.2-2;TIA/EIA-568-B.2-3
o TIA/EIA-568-B.3 ―Transmisson performance specifications for 4-pair
100 Ohm category 6 cabling‖
o EIA/TIA 569 ―Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways & Spaces‖
o EIA/TIA 606 ― Administration Standard for the Telecommunication
Infrastructure of Commercial Buildings‖
o ANSI/TIA/EIA-TSB-67/95 -"Transmission Performance Specifications for
Field Testing of Twisted Pair Cabling System."
o IEEE 802.1d Spanning Tree Bridge
o IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization
o IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLAN);
o IEEE 802.3 CSMA/CD or Ethernet;
o IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet);
o IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet);

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-30-
o IEEE 802.3ad Link aggregation;
o IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over fiber standard (1000BaseX);
o IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);
o IEEE 802.11 a / b / g - Radio Communications data standard;

4.1.5. CENTRUL DE SUPRAVEGHERE


Centrele de supraveghere sunt sisteme operaţionale non-stop, functionând 24 ore
pe zi, 7 zile pe săptămână şi reprezintă „inima‖ oricărui sistem integrat. Operatorii
unui centru de supraveghere sunt responsabili de urmărirea şi managementul
imaginilor şi pot răspunde şi coordona corespunzător în caz de necesar de
interventie.
Un centru de supraveghere echipat cu cea mai înaltă tehnologie poate integra şi
chiar prelua activitatea mai multor sub-centre in mod unitar, folosind resursele
tehnice si operaţionale mai eficient şi eliminând acţiunile paralele ale mai multor
centre operaţionale care, in unele cazuri, pot fi defazate şi pot avea efect
folosirea mai multor resurse decât cele necesare sau pot genera chiar situaţii
neprevăzute in teren.
Totodată, o solutie potenţială prin care sistemul poate deservi simultan mai multe
autorităti locale o reprezintă realizarea unei arhitecturi de centre multiple,
fiecare dintre acestea urmând să asigure necesarul fiecărei entităti beneficiare in
parte. Pe de alta parte, soluţia cu centre de supraveghere multiple implică mai
multe dispecerate, reţele de transmisiuni suprapuse (in general ineficiente) şi
fiecare necesită personalul propriu de operare şi intretinere. Toate aceste
dispecerate separate implică resurse separate de comunicaţii, energie şi personal
care ar putea fi integrate mult mai eficient intr-o singură structură generală. În
plus, centrele de supraveghere multiple necesită mai mult personal decât in
situaţia unui centru integrat şi întotdeauna generează probleme de
interoperabilitate intre centre. Astfel, majoritatea centrelor de supraveghere
urbane au un singur centru de control complex pentru toate funcţiile, exceptând
situaţia in care, din motive de siguranţă, se folosesc două centre cu funcţionare
redundantă.
Centrele de supraveghere integrează mai multe servicii intr-o structură complexă
care poate fi controlată, gestionată si supravegheată ca un proces extensiv major,
cum ar fi procesele industriale, automatizările, sistemele de transport energetic,
telecomunicaţiile sau transporturile.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-31-
Soluţia cea mai viabilă reprezintă centrul de supraveghere unic, acesta fiind mult
mai fezabil si având multe avantaje:
o asigură controlul tuturor situaţiilor dintr-un singur punct;
o accesul la informaţii este simultan, rapid si direct, fără dispecerate sau
servicii intermediare;
o managementul situaţiilor de criză poate fi realizat simplu si eficient,
coordonând toate actiunile dintr-un singur punct şi beneficiind de o echipă
de operare omogenă;
o echipele de intretinere pot rezolva toate problemele ce pot apare in mod
eficient şi in cel mai scurt timp posibil;
o eficienţă financiară foarte bună in cazul implementărilor majore.
Fiind un spatiu in care se lucrează non-stop, ergonomia centrelor de supraveghere
este deosebit de importantă şi trebuie luată in considerare. De exemplu,
amplasarea operatorilor va fi proiectată astfel încât aceştia să aibă o bună
vizibilitate asupra ecranelor. De asemenea, zonele de lucru, mobilierul de birou,
iluminarea, climatizarea si altele sunt deosebit de importante.
Principalele spaţii ale Centrului de Supraveghere sunt:
a) Camera de comandă şi control cel mai important spaţiu al centrului,
reprezentând nucleul zonei operaţionale a sistemului. Camera de Comandă
este dimensionată astfel încât să poată deservi, în caz de necesitate, volume
de personal operativ mai mari decât dimensionarea prezentă (in prezent se
estimează că vor fi permanent 2 operatori în zona centrală, 1 operator
supervizor şi 1 operator tehnic), astfel încât spaţiul să permită dezvoltări
ulterioare. Din punct de vedere tehnic, aria va fi dotată cu un sistem de
ecrane de mari dimensiuni, soluţii de acces la reţelele de date (fixe) şi voce,
ecrane şi console de operare.
b) Sala de echipamente asigură condiţiile necesare echipamentelor electronice
şi electrotehnice, precum şi reţelelor de cabluri şi a repartitoarelor
aferente, fiind amplasată cât mai aproape de Camera de Comandă (astfel
încât să se minimizeze lungimile traseelor de cabluri).
Camera de comandă şi control propusă va asigura condiţiile optime de lucru pentru
cel puţin 4 persoane (maxim 8 persoane), organizate după cum urmează:
o 2 operatori permanenti
o 1 operator (expert) supervizor
o 1 operator (expert) tehnic - administrator de sistem

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-32-
In mod real, în Camera de comandă şi control vor lucra mai multe echipe
operaţionale, acestea functionând in schimburi. Programul schimburilor va fi
stabilit de conducerea beneficiarului.
Opţional, este posibil să mai fie adăugate posturi de lucru in Camera de comandă şi
control, in funcţie de necesităţiile permanente sau ocazionale si in funcţie de
volumul de muncă sau dacă acesta va creste peste asteptări. Astfel, Camera de
comandă şi control va oferi suficient spaţiu astfel încât să permită adăugarea de
noi birouri, posturi de lucru si echipamente electronice aferente.
Rolul major in centrul de supraveghere este afişajul central, de tip perete-imagine
(wall-screen), acesta fiind succesorul tradiţionalului afişaj tip mozaic însă având
avantajul eliminării spatiilor „negre‖ dintre unitatiile de afişare. Astfel, toate
informaţiile de pe ecran sunt clare si vizibile pentru toţi operatorii. Ecranele de
afişare moderne afisează imagini de rezoluţie foarte mare, permiţând afişarea
imaginilor din teren, dar si a schemelor si a hărţilor GIS in condiţii optime si
respectând dinamica datelor si a imaginilor.
Afişajele moderne sunt realizate din module de proiecţie montate in spatele
ecranului de afişare. Aceste module sunt realizate in tehnologie LCD (Afişaj cu
Cristale Lichide) sau DLP (Procesor Digital de Imagine). Controlerele
corespunzătoare combină şi adaptează modulele intr-un monitor gigant ce permite
obţinerea de rezoluţii si dimensiuni practic nelimitate. Integrarea afişajelor mari in
stucturi de calcul IT se face prin reţele de date, sisteme de operare si protocoale
standardizate. Managementul afişajului se face integral digital, prin programe
software specializate incorporate intr-un calculator dedicat (numit server video)
care poate să adapteze sistemul pentru funcţionare in conformitate cu o serie de
scenarii specifice (harta sinoptică, schema de proces, proceduri, alarme, imagini
video, situaţii de urgenţă etc.).
Pe lângă sistemele de afisare, Centrul de Supraveghere va avea o arhitectură
proprie complexă, bazată pe o platformă de comunicatii de mare viteză, de ultimă
generatie (tip IP) şi o structură de servere care asigură puterea de procesare
necesară.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-33-
Echipament
conectare

Retea VPN
(operator)

Administrator
Operator Operator Controller
Router Ecrane
firewall
LAN

Multifunctional Arie
2x Switch 24port DVR Stocare DVR Server
aplicatii 150Tb

Local
(interior)

Local
(exterior - UPS + generator
acces)

Figura 4.1.5-1 – Arhitectura IT a Centrului de Supraveghere

Fiecare post de lucru va fi echipat cu:


 calculator: sisteme standard echipate în configuraţii moderne şi puternice,
de înaltă fiabilitate (preferabil fără sisteme de ventilaţie sau cu sisteme
integrate cat mai pasive) şi accesorii de înaltă fiabilitate (cabluri de înaltă
fiabilitate, tastaturi rezistente, mouse-uri optice etc). Staţia de lucru va fi
echipată cu placă video capabilă să gestioneze simultan 2 monitoare
diferite, concurente. Nu se acceptă dispozitive radio (mouse, tastaturi,
video etc.) Calculatoarele care nu funcţionează în regim operaţional
permanent (management, supervizor sau rezerve) pot fi conectate la
imprimante locale (color, de volum şi viteză medii) configurate astfel încât
să poată printa date transmise de la oricare din calculatoarele din Camera
de comandă şi control (imprimantele locale vor putea fi folosite ca soluţii de
rezervă în cazul în care imprimanta departamentală se defectează sau este
indisponibilă). Toate sistemele de calcul vor fi dotate cu conexiuni de reţea
redundante. Toate calculatoarele vor fi alimentate de la reţeaua rezervată
de alimentare cu energie electrică. Eventual, sistemele vor putea fi echipate
cu surse de rezervă locale de mică putere (UPS).

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-34-
 monitor: fiecare staţie de lucru va fi echipată cu 2 monitoare LCD-TFT cu
iluminare LED conectate la calculatorul aferent.
 alte facilitaţi: alte facilitaţi de birou pot fi considerate utile şi necesare.

Figura 4.1.5-2 – Exemplu amenajare interioara a Centrului de Supraveghere

Cablarea structurată va fi montată in podeaua suspendată (dacă este cazul) sau


prin canalizatie laterală aparentă, pentru a putea fi introdusă in cabinete cu
usurintă. Toate cablurile vor avea izolatori antiincendiu. Cablurile de date / voce
vor fi separate de cablurile de alimentare cu energie electrică, conform
standardelor general acceptate si echipamentelor specifice. O atenţie deosebită se
acordă cablurilor de transmisie video, care trebuie să fie separate si izolate de alte
cabluri (sunt situaţii in care este mult mai simplu ca aceste cabluri sa fie izolate in
canale din metal, dar asta depinde de decizia contractorului).
Condiţiile de climatizare vor fi asigurate de un sistem dual, atât pentru Camera de
comandă şi control cât şi pentru zonele operative din interior.
Din motive de securitate accesul in Camera de comandă şi control va fi permis doar
pentru persoanele autorizate (personalul de intretinere, operatori, experţii
tehnici). Restricţiile accesului vor fi stabilite conform Raportului Operaţional. Din
punct de vedere tehnic restricţiile vor fi implementate utilizând un sistem
electronic de control acces (cu cartele de proximitate si / sau cod de acces) – si
sistemul va fi configurat astfel încât să permită accesul numai persoanelor
autorizate si numai in situaţii specifice.
Din punct de vedere al amenajarii interioare, design-ul sistemului de informare
care foloseşte ca şi consolă afişajul de dimensiuni mari (tip „Wall-Display‖) este
deosebit de important. Dimensiunea şi densitatea de informaţii, culorile specifice
şi speciale, evidenţierea informaţiilor de mare importanţă şi poziţionarea

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-35-
imaginilor pe ecran trebuie să fie proiectate şi implementate ergonomic, optim şi
funcţional, permiţând observarea clară şi optimă indiferent de situaţie.
Astfel, atât la proiectarea design-ului de amplasament a operatorilor cât şi a
sistemului de afişare se au în vedere aspectele esenţiale de ergonomie şi design,
ţinând cont de faptul ca operatorii trebuie să lucreze în condiţii de stres, cu maxim
de atenţie, perioade lungi de timp.
Anatomic, mişcarea orizontală a capului (descrisă în literatura de specialitate ca
„rotirea gatului‖) se poate face intr-un unghi de 45º de la stânga la dreapta, iar pe
verticala, deviaţia de poate de până la 30º (maxim 33º). Extinderea acestor
parametrii se poate face, insă va implica creşterea coeficienţilor de disconfort şi
oboseală a personalului operaţional.

Design-ul camerelor de comandă implică cunoştinţe temeinice de acustica, audiţie


şi ergonomie umana. Astfel, proiectul se realizează astfel încât sa respecte
condiţiile anatomice ideale în general şi cele de vizualizare a imaginilor în
particular. Necesarul de calitate a interfeţei dintre operator şi sistemul de afişare
implica folosirea afişajelor cu vedere în unghiuri de observare largi şi amplasate în
corespunzător astfel încât sa fie uşor observabile de către operatori. Factorii cei
mai importanţi de care trebuie să tină cont arhitectul de design interior implică
respectarea parametrilor bio-mecanici naturali ai corpului uman şi geometria
câmpului vizual.
Înălţimea ecranului de afişare
va fi aleasă corespunzător,
respectând parametrii descrişi
mai sus consideraţi pentru cel
mai apropiat operator.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-36-
Din cauza complexităţii ridicate a Camerei de Comandă în care funcţionează un
sistem complex combinat (GIS, Management operaţiuni, Aplicaţii, CCTV etc.) este
important ca sistemul de afişare sa fie foarte ergonomic şi eficient, astfel încât sa
poată transmite imagini simultan de la toate sistemele incorporate.
Sistemul de afişare va fi realizat cu 3 module tip ecran de mari dimensiuni,
montate simetric, intr-un unghi care să permită utilizarea optimă a spaţiului şi o
imagine cât mai bună.
Sistemul de iluminare de interior trebuie să asigure condiţii optime de lucru în
orice situaţie, chiar şi în condiţii de cădere a alimentarii cu energie electrică.
Pentru aceasta, sistemul de iluminare va fi alimentat de la reţeaua redundantă
(total sau parţial). Suplimentar, acest sistem va fi dotat cu lămpi auto-alimentate
pentru situaţii de urgenţă, în unele spatii este posibil să existe lumină naturală (in
unele fiind chiar recomandat), insă aceasta nu trebuie să fie sursa principală de
lumină.
Pentru aceasta, se va realiza un proiect de lumino-tehnică pentru fiecare încăpere
în parte, în funcţie de specificul funcţional al acesteia.
Pentru a obţine o iluminare bună este nevoie de atenţie în egală măsură atât la

cantitate cât şi la calitatea luminii. Deşi furnizarea de lumină suficientă este


necesară unei sarcini, în multe cazuri vizibilitatea depinde de modul în care este
transmisă lumina, de direcţia ei, caracteristicile culorii sursei de lumină şi cele ale
suprafeţei împreună cu nivelul de luciu al sistemului. Distribuţia luminii în câmpul
vizual afectează totodată şi confortul vizual.
Cerinţele minime pentru o iluminare adecvată sunt:
o Pentru spaţiul de lucru: la birou – o luminozitate mai mare de 500 lux
trebuie evitată deoarece cauzează strălucire sau contraste prea mari şi prin
urmare şi oboseala prin constanta încercare de adaptare la aceste condiţii;
o Iluminarea prea slabă (sub 200lux) sau diferenţele prea mici dintre mediul
iniţial şi cel iluminat creează un mediu de lucru ne-atractiv sau care induce
somnolenţa.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-37-
o Iluminare flexibilă, adaptabilă la diferite sarcini sau preferinţe individuale,
cu uniformitatea iluminării (fără străluciri), respectiv o combinaţie simetrică
intre o sursa indirecta de lumina şi iluminarea individuala a staţiei de lucru.
Pentru aceasta, spectrul lămpii originare va fi orientat către spectrul luminii
naturale
o Condiţiile de iluminare normale, în spatiile Centrului vor fi:
o 300 lux în apropierea ferestrelor
o 500 lux pentru spatiile de lucru
o >500 lux pentru sarcini speciale
o 750 lux pentru spatii de lucru foarte mari.
In cazul Camerei de Comandă, iluminarea se va face integral artificial, controlat.
Totodată, cel puţin jumătate din fluxul luminos va fi generat de ecranul gigant,
acesta având capacitatea de a gestiona cantitatea de lumina emisă. Pe de alta
parte, se va evita ca lumina ambientală să bată direct în ecran, iar iluminarea
pasivă incidentă nu va depăşi 100-200 lux la o distanţă de 1 m în faţa ecranului.

4.1.6. SUB-SISTEMUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


4.1.6.1. Alimentarea la Centrul de Supraveghere
Pentru functionarea permanentă, Centrul de Supraveghere va fi dotat cu o sursă de
alimentare neîntreruptibilă statică, bazată pe o baterie de acumulatoare si
invertoare trifazice. Aceasta staţie poate fi dotată cu două seturi de invertoare
independente, astfel încât acestea să funcţioneze in regim redundant (baza si
rezerva „caldă‖). Aceste invertoare trifazice trebuie sa permită funcţionarea in
regim de urmărire cu injectare permanenta de energie electrică in sistem,
eliminându-se astfel timpii de comutare (practic comutarea se realizează in timpi
mai mici de 2 ms). Pentru o bună fiabilitate, este important să se utilizeze sisteme
cu comutare statică integrală. Bateriile de acumulatoare vor fi de asemenea
redundante (2 bare de alimentare), ceea ce va asigura redundanţa funcţională
chiar si in condiţii de avarie. Toate echipamentele staţiei de alimentare trebuie să
poată fi monitorizate de la nivelul personalului de intretinere (prin intermediul
reţelei de date).
Cerinte tehnice minime pentru statia de alimentare (UPS):
 Tensiune de alimentare: tipic: 210 - 240 V.ac
 Tensiune baterii: 180 – 240 V.dc
 Tensiune de iesire: 220Vac (+/- 4%), trifazic
 Frecventa de iesire: 50Hz (+/- 0.5 %)

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-38-
 Forma de unde la iesire: sinusoidal
 Putere de iesire:
 Capacitate de supraincarcare: min. 110% pt cel putin 2 min
 Sursa alternativa: Mod Stand-by / Mod rezerva cald
 Timp de comutare: mai mic de 3 ms
 Metoda de comutare: static, integral electronic
 Protectii: scurt-circuit, supraincarcare
 Semnalizare: local si prin transfer de date

Figura 4.1.6-1 – Schema tipica a statiei de alimentare redundanta pentru Centrul


de Supraveghere

Deoarece capacitatea bateriilor sursei ne-intreruptibile nu este suficientă, se va


avea in vedere dotarea cu un grup electrogenerator, capabil să asigure, in conditii
de avarie, atât alimentarea intregului Centru de Supraveghere cât si incarcarea
bateriilor. Acesta va avea capacitatea de pornire automată atunci când staţia de
alimentare neîntreruptibilă epuizează rezerva energetică din bateria de
acumulatoare (pornirea se va face în baza unui algoritm stabilit în funcţie de
parametrii staţiei de alimentare, consumul mediu şi instantaneu şi timpul de
stabilizare a generatorului). Acest generator se va opri automat după ce
alimentarea cu energie electricăa de la reţeaua publică s-a reluat iar bateria de

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-39-
acumulatoare a fost reîncărcată. Generatorul va fi calculat astfel încât să poată
debita energie, în condiţii de sarcină normală, pe o durată de minim 3-5 zile. O
altă facilitate importantă este aceea că generatorul va putea fi alimentat cu
combustibil (benzină sau diesel) chiar şi în condiţii de funcţionare normală
(constructorul va asigura condiţiile necesare speciale pentru rezervorul de
combustibil astfel încât să permită alimentarea sigură şi în condiţii de maximă
siguranţă)
Cerinte minime impuse pentru generator:
Parametrii de iesire
 Tensiune de iesire: 380-400Vac (+/- 8 %)
 Frecventa de iesire: 50Hz (+/- 3 %)
 Forma semnalului de iesire: sinusoidal
 Putere maxima debitata:
 Capacitate de supraincarcare: min.110% pt cel putin 5 min
 Sursa alternativa: nu
Alti parametrii:
 Metoda de semnalizare: contacte releu
 Interfaţa date (Ethernet)
 Protectii: scurt-circuit, supraincarcare
 Semnalizare: locala şi transmisie date
 Auto start / auto stop da / da

4.1.6.2. Alimentarea electrică a camerelor video


Alimentarea electrică in teren se va realiza prin bransamente locale, acestea fiind
dotate cu blocuri de masură si protectie locale (BMPT), conform reglementărilor in
vigoare.
Alimentarea electrică se va face direct la 220Vac/50Hz, consumurile (de ordinul
sutelor de wati) fiind suficient de mici astfel incât să nu necesite alimentări
trifazice.
Pentru asigurarea continuităţii alimentării in caz de avarie electrică, la fiecare
locatie se va prevede câte o sursă neintreruptibilă (UPS) dimensionată astfel incât

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-40-
să fie capabilă să asigure alimentare electrică locală până la reluarea alimentării
cu energie.

Camera video
Bransament

220Vac/50Hz Sursa neintreruptibila (UPS) Switch + FO

Alte echipamente

Fig 4.1.6.2. – 1 – Schema de alimentare locala

4.1.6.3. Realizarea branşamentelor electrice


La fiecare locatie din teren se va realiza un branşament electric de alimentare
locală cu energie electrică. Acesta va fi realizat la faza de implementare, intreg
efortul de teren fiind realizat de către Contractorul General.
Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de
interes public, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2008, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008, procesul de
racordare la retelele electrice de interes public se desfăşoară astfel:
a) Etapa preliminară de documentare si informare a viitorului utilizator
Se recomandă utilizatorului să solicite operatorului de retea informatii privind
conditiile si posibilitatile de realizare a racordării la reţea a unui anumit loc de
producere sau de consum, prezentându-i datele caracteristice ale acestuia. La
solicitarea utilizatorului, operatorul de reţea este obligat să ofere, gratuit,
informatii generale privind:
o necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament sau a elaborării unui studiu
de solutie, dacă este cazul
o posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului
de producere sau de consum

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-41-
o acţiunile pe care trebuie să le intreprindă utilizatorul şi documentele
aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare

b) Depunerea cererii de racordare şi a documentatiei pentru obtinerea avizului


tehnic de racordare:
o Cererea de racordare sau de actualizare a avizului tehnic de racordare se
face pentru fiecare loc de producere sau de consum , indiferent de perioada
solicitată si de mărimea puterii produse sau absorbite.
Utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitării avizului tehnic de racordare
sau a actualizării acestuia , după caz, inainte de a incepe executarea instalatiei de
utilizare care urmează să fie racordată iar in cazul modificării unor elemente de
natură administrativă solicitarea avizului tehnic de racordare se va face in termen
de maximum 6 luni de la data producerii modificării.
Solutia de racordare se stabileste de către operatorul de retea prin fisa de solutie
sau studiu de solutie, dupa caz. Cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie
sunt incluse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

c) Emiterea avizului tehnic de racordare


Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de
racordare a solicitantului si contine conditiile tehnico-economice de racordare la
retea. In termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrării cererii de
racordare, operatorul de retea verifică documentatia depusă si transmite
solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de
racordare.
Operatorul de retea are obligatia să emită si să transmită solicitantului avizul
tehnic de racordare, in maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea
documentatiei complete depuse de utilizator. Pentru cazurile in care emiterea
avizului tehnic de racordare la retelele electrice de distributie de medie si joasă
tensiune se face pe baza unui studiu de solutie, termenul de emitere si transmitere
a avizului tehnic se reduce la maximum 10 zile calendaristice.
Pentru racordarea la retelele de distributie de medie si/sau joasă tensiune, tariful
de racordare se calculeaza conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 54/2008
privind modificarea Ordinului ANRE nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de
stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de distributie
de medie si joasă tensiune.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-42-
d) Incheierea contractului de racordare
După primirea ofertei de racordare, exprimată in avizul tehnic de racordare,
utilizatorul poate solicita, in scris, operatorului de retea incheierea contractului de
racordare. In cazurile in care nu se execută lucrări noi sau modificări ale
instalatiilor de racordare existente, nu este necesar incheierea unui contract de
racordare.
Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de retea, detinător al
retelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei.
După incheierea contractului de racordare si in conditiile prevăzute in acesta,
operatorul de retea asigură: proiectarea, construirea si punerea in functiune a
instalatiei de racordare, inclusiv realizarea in instalatiile din amonte de punctul de
racordare a tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea capacitatii necesare in
vederea preluării consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii
calitativi corespunzători normelor in vigoare.

e) Punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare


Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face, cu
respectarea termenului prevăzut in contractul de racordare, după depunerea de
către utilizator la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare intocmit
de executantul acesteia si, după caz, incheierea conventiei de exploatare.

f) Incheierea contracului de furnizare


Pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice trebuie să vă
adresati furnizorului printr-o cerere scrisă, insotită de următoarele documente,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori.
La incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice sau
juridice care au calitatea de chirias, este obligatorie garantarea obligatiilor
rezultate din contractul de furnizare a energiei electrice, fie de către chiriaşul
insuşi, fie de către proprietarul imobilului respective.
In termen de 15 zile de la data depunerii documentatiei complete, furnizorul are
obligatia de a incheia contractul de furnizare a energiei electrice.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-43-
5. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A LUCRĂRII
Stabilirea categoriei de importantă a constructiei s-a făcut in baza Legii
nr.10/1995, „Legea privind calitatea in constructii‖, cu respectarea
„Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor –
Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor‖ aprobat cu
Ord. MLPAT nr.31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din anexa
nr. 3 privind „Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor‖
Determinarea categoriei de importantă pe baza punctajului acordat.
In tabelul anexat, pe baza coeficientilor stabiliti pentru fiecare cerinta si a
punctajului total, rezulta 13, ceea ce corespunde conform tabelului 3 din
Regulamentul privind stabilirea clasei de importanta din Buletinul Constructiilor
nr.4: ―Constructie de importanta normala (C)‖
De asemenea, se incadrează in categoria a III-a de importantă, in conformitate cu
―Normativul pentru proiectarea seismică a constructiilor‖
P (i )
FORMULA DE CALCUL: P(n) x K(n) = n x
n (i )

Explicarea termenilor:
P(n) – punctajul factorului determinant (n) N = 1…6
K(n) – coeficientul de unicitate; pentru astfel de lucrare = 1
P(i) - punctajul corespunzator criteriilor (i), asociat factorului determinant(n)
Se calculeaza conform tabelului:

Nivelul apreciat al
Punctajul P(i)
influientei factorilor

- inexistent 0

- redus 1

- mediu 2

- apreciabil 3

- ridicat 6

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-44-
n(i) numărul criteriilor asociate factorului determinant
(n) n (i) = 3
Conform tabelului 3 din acelasi Regulament pentru P(n) = 6 – 17 ―Constructii de
importantă normală (C)‖, ceea ce conduce, conform HG nr. 766/97 la modelul de
calitate nr.3.
Modelul de asigurare a calitătii nr.3 stabileste cerinta de cinci functiuni de sistem:
a. controlul proceselor de executie a produselor, lucrarilor si serviciilor;
b. verificarea si incercarea produselor si serviciilor prestate;
c. controlul si verificarea finala a produselor si serviciilor prestate;
d. controlul neconformitatilor;
e. inregistrari privind calitatea.
Stabilirea categoriei de importanţă:
P(i)
Formula P(n) xK (n) nx
n(i)
Din cele 5 functiuni de sistem, al 3-lea si al 5-lea necesită o acoperire totală, iar
celelalte 3 functiuni necesită o acoperire partială.

Factorul
Factori determinanti Criteriile asociate
determinant

K(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii)

1. Importanţă vitală 1 2 1 2 2

2. Importanţă social-economică 1 2 2 2 2

3. Implicare ecologică 1 1 1 1 1

4. Necesitatea luării in
consideratie a duratei de 1 3 4 2 2
utilizare (existentă)

5.Necesitatea adaptării la
conditiile locale de teren si de 1 3 4 2 2
mediu

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-45-
6. Volumul de muncă si de
1 2 2 2 2
materiale

TOTAL 13

Astfel lucrarea se incadrează in categoria „C‖ – lucrări de importantă normală.


Proiectul va fi verificat pentru exigentele de performanţă initiale :
 Referat de verificare privind verificarea de calitate la cerinta:
Ie – Instalatii electrice

6. EXECUTIA LUCRARILOR
6.1. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Sistemele integrate de management, comandă, control şi/sau supraveghere pentru
sisteme de inaltă siguranţă publică se realizează in configuratii fizice devenite
standard, bazate pe arhitecturi de sistem deschise si cu platforme de retea locală
de mare capacitate.
Din punct de vedere tehnic, arhitectura sistemului va asigura platforma de
implementare şi operare a sistemului, aceasta având următoarele caracteristici:
 sistem standard, realizat pe platforme deschise, multi-sistem, compatibil cu
sistemele si retelele de acces standard;
 platformă deschisă, compatibilă cu sistemele de procesare date actuale si cu
sistemele de operare folosite in prezent, astfel incât sistemul să poată fi
dezvoltat si imbunătăţit pe parcurs, fără să fie necesară realizarea unei
platforme suprapuse;
 sistem unitar de inregistrare si baza de date aferentă, necesară in principal
pentru stocarea imaginilor preluate de sistem, dar si pentru realizarea de
statistici si analize care să ducă la optimizarea si cresterea performantelor
acestuia;
 aplicatie locală independentă, rulată pe un server propriu sistemului,
capabilă să opereze in mod multi-terminal, extensibilă din punct de vedere
al numărului de utilizatori sau de entităţi de intrare;
 aplicatie multi-dispecer locală, rulată pe masina fizică proprie sistemului,
capabilă să suporte extensii si să preia dispeceri noi

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-46-
 sistem scalabil, redundant, capabil să accepte extensii ulterioare de ordin
mare (până la 10 ori).
Sistemul de televiziune urban este un sistem de supraveghere, evaluare si
inregistrare video a activităţii din zone publice, prevăzut cu centre de control
dedicate. Sistemul proiectat asigură preluarea imaginilor video care monitorizează
zonele importante din localitate, 24 ore din 24.
Sistemul de supraveghere video oferă posibilitatea de realizare a unei supravegheri
eficace a zonelor de interes pentru cresterea sigurantei persoanei si asigurarea
supravegherii pietonale, monitorizarea traficului rutier in intersectiile importante,
gestionarea unor situatii de criză cu posibilitatea interventiei operative, prevenirea
si depistarea precoce a unor acte teroriste, respectiv a unor activităti infractionale
ce se desfasoară in stradă (furturi de masini, vandalizări), supravegherea
aglomerărilor urbane in vederea păstrării curăţeniei fizice a spatiului, a ordinii
sociale, supravegherea si monitorizarea deservirii publice de tipul: îndepărtarea
zăpezii, curăţenia trotuarelor şi a spaţiilor verzi, colectarea gunoiului, starea
iluminatului public etc., deturnarea traficului in caz de blocaj pe anumite portiuni,
Totodată, prin implementarea infrastructurii sistemului, se are in vedere si
alinierea solutiilor tehnice de comunicatie ale Primariei Muncipiului Satu Mare la
standardele europene pentru sistemele tehnice metropolitane.
Arhitectura sistemului video este flexibilă, permitând extinderea in viitor a
sistemului prin marirea numărului de camere si interconectarea unui număr mare
(practic nelimitat) de institutii publice prin intermediul infrastructurii dezvoltate.
Amplasarea camerelor de luat vederi şi a echipamentelor auxiliare de transmisie a
datelor se va face pe pilonii rigizi (din beton sau metalici) instalati in teren şi
pentru care Primăria Muncipiului Satu Mare a incheiat acorduri care să ii permită
instalarea camerelor de luat vederi si a accesorilor aferente.
In cazul in care pilonii existenti nu sunt suficienti sau la instalare se constată ca
acestia, fiind de constructie mai veche, prezintă fisuri sau din diverse motive nu
pot fi utilizati, implementatorul va putea să planteze piloni metalici, acestia fiind
dimensionati suficient de solizi pentru a suporta greutatea echipamentelor (cca.
15kg total) si fortele portante generate de vânt pe suprafata pilonului si a
echipamentelor instalate (cca. 2x 0,5m2), având urmăatoarele caracteristici
minimale:
 structura: metalic profilat hexagonal, amplasat pe fundatie din beton;
 fundatie: monobloc, beton tip C05, neizolata, cca. 0,5m3
 greutate disponibila la instalare: min. 15kg, la suprafata portanta: 2x 0,5m 2;

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-47-
 unghi de săgeată: maxim 6º (la vânt 100km/h si incărcare maximă);
Pentru realizarea acestui sistem se vor folosi următoarele echipamente :
 camere video de supraveghere IP de exterior (fixe, mobile si speciale);
 echipamente de supraveghere şi inregistrare de interior (dispecerat);
 echipamente acces la infrastructura de reţea
 aplicatii şi programe software specifice
Schema bloc a sistemului de supraveghere este prezentată in partea desenată a
prezentei documentatii. Avantajele unui astfel de sistem de supraveghere video
sunt următoarele:
 Solutie scalabilă si modulară, se pot integra oricâte camere video fără a
inlocui echipamente existente;
 Solutie modernă, de ultima generatie, care oferă cele mai bune performante
tehnice şi cel mai bun raport calitate/pret;
 Număr nelimitat de operatori;
 Număr nelimitat de posturi de lucru;
 Există posibilitatea de a gestiona priorităţile pentru activităţile utilizatorilor
din sistem;
 Se asigură un management unic al drepturilor de acces in intregul sistem;
 Posibilitatea optimizării timpului de interventie in situatii de detectie a unui
eveniment critic.
 Posibilitate de transmitere la distantă a informatiilor (imagini in timp real si
inregistrări) către alte centre de comandă, la calitatea originală;
 Este posibilă implementarea unei topologii redundante (de exemplu tip inel
sau liniar-multiplă) care să asigure fiabilitate foarte mare si implicit costuri
de mentenanţă reduse;
 Redarea imaginilor se poate face pe orice statie si pe ecran de dispecerat
(de mari dimensiuni, tip „video wall‖);
 Securizarea imaginilor transmise, prin criptarea acestora la nivelul
protocolului IP;

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-48-
6.2. DESCRIEREA SOLUTIEI ADOPTATE

Arhitectura de solutie

Soluţia propusă pentru a oferi monitorizarea video a zonelor de interes din


Municipiul Satu Mare se realizează cu echipamente de ultimă generaţie care oferă
capabilităti deosebite de extindere la nivel functional, putând fi implementate si
numeroase alte aplicatii ulterioare, in cazul unor eventuale programe de extindere
a sistemului. Solutia oferă un grad ridicat de scalabilitate permitând
implementarea ulterioară a altor echipamente si aplicatii pe platforma existentă.
Soluţia tehnică de implementare propune un sistem modern, integral digital,
folosind camere video digitale (tip „IP‖), transmisie a datelor prin intermediul unei
soluţii de reţea standard IP, unitară şi redundantă la nivelul IT&C in Centrul ce
supraveghere precum şi preluarea imaginilor şi arhivarea acestora pe suport digital.

Arhitectura sistemului va cuprinde:

Camere video digitale;


Echipamente de acces la reţeaua de transport a datelor de mare capacitate;
Echipamente pentru afişarea imaginilor;
Echipamente de înregistrare a imaginilor;
Aplicaţii software de management.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-49-
Schematic, soluţia tehnică este prezentată mai jos:

Camera mobila
IP
Camera fixa Camera mobila
radio IP
Camera mobila
Camera fixa radio
radio
Camera fixa IP

WiFi Acces Point

Camera fixa IP

FO – LAN
(VPN OPERATOR)

Centrul de
Supraveghere

Figura 6.2-1– Arhitectura unui sistem de supraveghere metropolitana – exemplu

Această variantă include toate funcţionalităţile unui sistem de supraveghere de tip


clasic (analogic), insa se bazează pe folosirea unor camere de supraveghere cu
tehnologie modernă, bazată pe transmisia digitala a imaginilor, folosind protocolul
standard IP.
Soluţia aleasă pentru acest subsistem derivă din tipul de camere folosit şi din
distanta potenţial mare până la locaţia de instalare a Centrului de supraveghere .
Transmiterea imaginilor de la subsistemul de culegere de date se va face pe suport
VPN extern asigurat de un operator local de telecomunicatii, folosind protocolul IP.
Interfaţarea cu reţeaua de comunicaţii se va face în prezentul proiect, si realizarea
acesteia cade in responsabilitatea Executantului.
Camerele video digitale sunt fixe sau mobile - cu 2 (două) grade de libertate
(mişcare atât orizontală cât şi în plan vertical) - amplasate în carcase clasice sau

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-50-
semi-sferice (tip „Speed Dome‖). Aceste camere video sunt specializate pentru
captarea imaginilor de exterior, pot fi controlabile de la distantă atât ca poziţie
cât şi ca plan vizual (apropiere, focalizare, luminozitate) şi vor fi conectate printr-
o reţea de transmisie digitală, proprie sistemului, la Centrul de Supraveghere.
Principalele caracteristici tehnice minimale ce vor trebui îndeplinite de camerele
video IP sunt:
o Tip cameră: Digital, cu transmisie IP (motorizare Pan/Tilt/Zoom sau Speed-
Dome în cazul camerelor mobile)
o Tip captor imagine: CCD sau CMOS, matrice digitala nativa, fără transfer
analogic
o Tip transmisie: digital, protocol IP, criptare şi arhivare Mpeg4 sau superior
o Zoom: min. 30 x optic
o Rezoluţie minimă: 1,3 Mpix nativ la camerele fixe si 0,44 Mpix la camerele
mobile
o Număr de cadre: 25 fps
o Iluminare minimă: 1 lux (mod de zi), 0.02 lux (mod de noapte)
Procesarea digitală a imaginii la nivelul camerei video permite obţinerea unor
imagini de foarte bună calitate, încă de la origine şi totodată oferă utilizatorului
numeroase funcţii de analiză şi control (cum ar fi de exemplu reglaje în imagine,
control luminanţă la nivel de punct, vedere ţintă chiar şi în condiţii de iluminare
inversă etc.), funcţii care, prin concepţie, nu pot fi realizate cu ajutorul camerelor
video analogice.

Reţeaua de transmisie digitală permite transmisia imaginilor în format de date


către Centrul de Supraveghere şi către eventualele centre secundare. Aceasta va fi
realizată prin interfaţarea cu o reţea fixă de fibră optică, pe baza unei topologii tip
punct-la-punct, eventual dublată de o reţea radio de acces, pentru acele poziţii în
care este relativ dificil să se ajungă cu fibră optică (de exemplu imposibilitatea
realizării lucrărilor de instalare subterană, etc.). Principalele caracteristici ale
tehnologiilor de reţea IP pe suport de fibră optică sunt:
o Banda garantată până la 622 Mbps per tronson (mult peste necesarul
sistemului, practic acoperind posibilităţi de dezvoltare pentru o perioada de
peste 10 ani);

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-51-
o In condiţiile în care reţeaua se pozează iniţial (nu există reţele deja pozate)
costurile de implementare sunt relativ mari, insă comparabile cu ale oricărei
reţele cablate, insă costurile de mentenanţă sunt foarte mici, practic nule;
o foarte uşor de administrat centralizat, de la o consolă de administrare unică;
o permite asigurarea de suport tehnic şi logistic pentru alte dezvoltări
ulterioare, proprii sistemului sau ale altor servicii de interes public, proprii
primăriei (de exemplu transport în comun, management de trafic etc.)
Intru-cât solutia identificată ca fiind cea mai rentabilă si aleasă prin studiul de
oportunitate nu include o retea de comunicatii proprie a sistemului, transportul
datelor se va face prin utilizarea unei retele a unui operator comercial.
Conectarea la retea se va face cu ajutorul echipamentelor dedicate, instalate la
fiecare punct de concentrare (locaţie) in parte.
Principalele avantaje oferite de tehnologiile digitale de reţea sunt:
o Reţele digitale IP standard, uşor de configurat şi cu întreţinere minimala;
o Posibilitatea de funcţionare în medii – suport diferite, insa transparente
pentru servicii sau beneficiari;
o Suport pentru rutare dinamică în reţea;
o Standard deschis, capabil să accepte orice aplicaţii standardizate precum şi
dezvoltări ulterioare;
o Suport pentru transmisii criptate şi de înaltă siguranţă – asigură practic
imposibilitatea intercepţiei şi/sau a intervenţiei neautorizate;
o Implementarea de noi servicii fără intervenţie fizică asupra reţelei.

Centrul de supraveghere video digital reprezintă punctul central sistemului de


supraveghere. Acesta este operaţional 24 ore din 24 şi 7 zile pe săptămână,
operatorii lucrând în schimburi. Dispeceratul de Supraveghere este direct
responsabil cu supravegherea în ansamblul, informarea serviciilor operative şi
managementul reţelei sistemului. Personalul operaţional beneficiază de condiţii de
lucru corespunzătoare, astfel ca centrul de control asigura un mediu
corespunzător, ergonomic, plăcut şi funcţional, asigurând condiţii oprime atât
pentru operaţiuni de rutină cât şi în cazul lucrului în condiţii de stres şi sub
presiunea timpului.
La nivel funcţional, zona operativă a Centrului de Supraveghere este amplasată în
Camera de Control, aceasta găzduind toţi operatorii sistemului precum şi

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-52-
personalul extern operativ. Camera de Comandă şi control este dominată de spaţiul
necesar insulelor operatorilor, iar principalul sistem este cel de informare şi
operare sinoptică, realizat cu un sistem sofisticat de calculatoare, reţele de
comunicaţii şi sistemul de afişare de mari dimensiuni.
In cadrul Camera de Comandă şi control, va fi implementat şi un sistem automat de
management intern, acesta având rolul de urmărire şi monitorizare a funcţionării
întregului sistem, astfel încât defecţiunile sau disfuncţionalităţile potenţiale
precum şi întârzierile informaţionale si/sau eventualele accidente se detectează
cât mai rapid posibil, astfel încât să asigure operarea eficientă şi reacţia serviciilor
implicate în cele mai bune şi mai rapide condiţii posibile.
Soluţia tehnică propusă este una modernă, de ultima generaţie şi proiectată în
concordantă cu cele mai noi tendinţe şi experienţe dobândite la nivel mondial în
ceea ce priveşte sistemele de management, supraveghere si/sau coordonare
operativă, în special în cazul sistemelor de utilitate publică. Astfel, la acest nivel,
întregul centru este realizat din sub-sisteme operaţionale, fiecare dintre acestea
asigurând funcţiile proprii implicate şi programate.
Sistemul propus va fi implementat pe baza unei structuri hardware proprii,
implementată în jurul unui nucleu central, conectat permanent la sistemele de
informare privitoare la situaţiile de urgentă şi totodată la toate sistemele şi
serviciile de intervenţie.
Din punct de vedere fizic, sistemul este organizat în următoarele arii de
implementare:
o reţea de date sigură şi de mare capacitate;
o arhitectura de servere;
o consolele operatori şi dispecerate;
o sistemele de afişare;
o sub-sistemele de menţinere a condiţiilor de funcţionare normale.
In plus, pe lângă Camera de Comandă şi control, soluţia digitală permite realizarea
de centre locale (sau reorganizarea ori îmbunătăţirea centrelor existente),
intrucât, experienţa acumulată pe plan mondial cu privire la sisteme de
management metropolitan şi în special în cazul sistemelor de supraveghere video
demonstrează faptul că, în general, o dată cu creşterea volumică a sistemelor se
implică şi angajarea unor volume mari de persoane, specializate, distribuite în sub-
centre organizate zonal sau pe specialităţi (de exemplu Poliţie Rutiera, deservire
zonală sau sectorială etc.).

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-53-
Din punct de vedere functional, fluxurile de date se realizează in cadrul retelei
interne sau prin virtualizare in cadrul unei alte retele, tot proprietate a Primăriei
Muncipiului Satu Mare (in speta reteaua exterioară de transmisiuni date care
deserveste sistemul de management al traficului rutier). Acestea sunt prezentate
in figura următoare:

Camere video IP

LAN

Centrale de siguranta
C C

C C

Switch Statii
administrare
sistem

Server streaming

Server aplicatii
Inregistrator
video IP

Controller
video wall

Video Wall
Sistem stocare

Figura 6.2-2 – arhitectura logica a sistemului

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-54-
Sisteme de securitate locală ale Centrului de Supraveghere

Centrul de Supraveghere si operatorii trebuie să beneficieze de sisteme de


securitate corespunzatoare, astfel incât activitatea să se desfasoare normal, fără
stres sau evenimente care ar putea perturba activitatea personalului.
Fiind o zonă responsabilă de siguranţa publică, este foarte important să beneficieze
de o bună protectie impotriva eventualilor intruşi.
Strategia de securitate trebuie să fie organizată pe următoarele nivele:
 securitatea clădirii
 securitatea personalului
 securizarea operatorilor şi controlul accesului in camera de control
 securizarea speciala a salilor de echipamente

Din punct de vedere tehnic, securizarea se face prin 3 structuri paralele:


A. Sistem electronic de alarmă
Spatiul desemnat va fi echipat cu un sistem electronic integrat de alarmă, realizat
in jurul unei unităţi centrale specializate. Pentru aceasta, fiecare zonă cu potential
de acces in clădire (geamuri, usi, balcoane, aerisiri, guri de vizitare etc.) vor fi
supravegheate cu senzori de miscare (electro-magnetici si senzori pasivi de
infrarosu) astfel incât să poată fi detectati eventualii intrusi inainte ca acestia să
poată desfăsura vreo activitate in spatiul interior. Sistemul de alarmă va fi
controlabil prin dispozitive specifice (tastaturi de coduri numerice, cititoare de
carduri magnetice si de proximitate, chei electronice etc.) si va semnaliza orice
eveniment prin dispozitive specifice (optice si acustice). Eventual, sistemul va fi
conectat la un dispecerat de securitate (public sau privat). Corespunzator
standardelor nationale in vigoare (Legea nr.333/2003, Normele de Aplicare si
Standardele Tehnice) fiecare senzor din clădire va fi conectat la un port de intrare
independent (numit „zonă‖) al unitătii centrale de alarmă. Fiecare persoană care
va putea opera alarma va avea propriul cod de utilizare a alarmei (sau card de
identificare) iar sistemul va fi capabil să memoreze evenimentele in timp real.
Intregul sistem de alarmă va fi echipat cu sursă de alimentare neintreruptibilă care
să ii asigure autonomia energetică in conformitate cu dispozitiile tehnice in
vigoare.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-55-
Principalele caracteristici functionale ale sistemului de alarmă sunt:
- Centrul de Supraveghere trebuie sa fie echipat cu un sistem de
securitate integrat, construit in jurul unei unitati electronice de
securitate integrate, inteligente si 100% programabilă pentru fiecare
zonă de deservire in parte;
- Unitatea electronică de securitate trebuie implementată cu o unitate
de alarmare centrală. Nu sunt acceptabile sistemele de alarmare cu
mai multe unităti, deoarece acestea pot genera strategii de operare
diferite, ceea ce este inacceptabil pentru un sistem unitar;
- Unitatea centrală de alarmare trebuie să fie capabilă sa monitorizeze
individual toti senzorii din sistem, fie direct, fie prin adresare.
Unitatea de alarmare trebuie să aibă capacitate pentru cel putin 32
zone si senzori, plus un potential de extindere de minim 50%;
- Sistemul de alarmare trebuie să fie controlat prin echipamente
specifice, cum ar fi tastaturi, cititoare de carduri de proximitate.
Sistemul trebuie să poata fi activat/dezactivat separat, in functie de
partiţii sau zone;
- Fiecare utilizator cu acces in clădire trebuie să aibă cod de
identificare propriu sau un card de acces pentru identificarea de
securitate. Unitatea centrală de alarmare trebuie să poată monitoriza
cel putin 64 coduri de acces sau dispozitive carduri de proximitate;
- Sistemul de securitate trebuie să poata inregistra toate actiunile intr-
un jurnal de evenimente, intr-o memorie ne-volatila, pentru cel putin
256 evenimente, codul, data reala si ora. Toate jurnalele vor fi
arhivate intr-un computer specializat;
- Sistemul de alarmare trebuie să poată fi conectat la reteaua
principală de date din clădirea Centrului de Supraveghere;
- Alarmele trebuie să anunţe un eveniment de acces neautorizat
folosind dispozitive acustice si optice specifice, local, şi să transmită
un mesaj la distanţă către biroul dispeceratului Politiei locale;
- Sistemul trebuie să fie echipat cu sursă de alimentare de rezervă
proprietara (baterie) la nivelul fiecarei unităţi electronice locale
(dacă acestea există). Aceasta sursa de putere (totală) trebuie să
poată asigura functionarea totală a sistemului pentru cel putin 48 de
ore in modul stand-by si 1 oră in modul alarmă.
- Toate intrările (usile) trebuie protejate cu senzori de miscare
(mecanici-magnetici). Acesti senzori trebuie să fie capabili de
detectie rapidă, să aibă fiabilitate mare, distanţă mică de detectie a
miscării şi să reziste la miscări si vibratii repetate.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-56-
- Toate camerele trebuie protejate cu senzori de miscare (de obicei,
receptoare pasive in infrarosu - PIR), pentru detectarea intrusilor.
Acesti senzori trebuie să fie dispozitive cu reactie rapidă si trebuie să
fie protejati RFI. Se vor prevede senzori integral pasivi, variantele de
senzori cu radiatie activa (infrarosu, ultrasunete sau microunde nu
sunt acceptabili deoarece pe termen lung pot avea efecte secundare
defavorabile pentru personalul din clădire);
- Toate ferestrele externe trebuie protejate cu senzori de spargere a
geamului. Acesti senzori trebuie să pe bază de receptor pasiv
(receptoare de sunet al spargerii geamului sau detectoare
piezoelectrice de vibratie). Nu sunt acceptabili senzorii de vibratie cu
aderenţă pe suprafaţa vitrată.
- Pentru camerele tehnice (grupuri baterie, generatoare de putere,
unitati de incălzire şi altele) trebuie utilizaţi şi senzori suplimentari,
in conformitate cu pericolele specifice (gaz, monoxid de carbon, apă
etc).
- Parametrii minimi ai senzorilor de prezenţă sunt:
o Metoda de identificare a ţintei: pasivă, optică (infraroşu)
o Lungimea spotului: 12 m
o Distributia spotului: 90-110 grade
o Vedere verticală inferioară: da
o Memorarea evenimentului: nu
o Comunicatie: standard NC sau adresare digitală
Sistemul de alarmare trebuie să respecte standardul international, standardele
europene şi legea românească (Legea nr. 333 / 2003).

B. Sistem electronic de control al accesului


Sistemul de control al accesului va fi implementat pentru a limita accesul
peroanelor neautorizate in Camera de Comandă şi control. Sistemul de control al
accesului va functiona pe baza de cititoare de cartele de proximitate (carduri care
pot fi folosite atât ca dispozitive de acces cât si ca legitimatii de identificare a
personalului). Sistemul de control acces va stoca toate datele si evenimentele intr-
un calculator specializat, echipa de securitate avand drepturi de acces si
configurare a acestuia. Toate evenimentele vor fi inregistrate si arhivate. Intregul
sistem va avea propria rezervare energetică. În caz de alarmă de criză (incendiu
sau cutremur) sistemul va deschide controlat usile astfel incât să asigure evacuarea
personalului.
Principalele caracteristici functionale ale sistemului de control acces sunt:

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-57-
- Va fi implementat un sistem de intrare cu card personal de control,
unic si nominal, bazat pe carduri de proximitate cu fiabilitate mare,
precum si cititoare de carduri plasate la usile spre zonele
restrictionate ale Centrului, pentru prevenirea accesului neautorizat
in aceste zone restrictionate.
- Baza de date a controlului accesului trebuie memorată intr-un
computer specializat si in memoria unitatii centrale de control al
accesului, aceasta având capacitatea să functioneze si independent
fată de sistemul de calcul;
- Sistemul de acces al usilor actionează dispozitive de inchidere
electromagnetice de mare fiabilitate, care trebuie să mentină usile
inchise până când este declansată o cerere de acces valabilă, printr-
un card de proximitate sau o situatie de urgentă majoră care să
justifice evacuarea;
- Dispozitivele de inchidere electromagnetice ale usilor trebuie să aibă
o actionare silentioasă si să ofere o fiabilitate ridicată, fără service
ori intretinere (tipic ventuze electromagnetice sau tehnologii
similare, fără piese in miscare)
- Dispozitivele de inchidere electromagnetică a usilor trebuie să descuie
automat usile in cazul unei caderi de curent, pentru a permite
personalului să parasească cladirea. De asemenea, trebuie să se
descuie in cazurile de urgentă majoră, de exemplu cutremur, foc etc.
- Sistemul de control al accesului trebuie să aibă facilitati pentru ca
personalul de securitate să poată accesa baza de date a personalului,
pentru a verifica cardurile sau pentru a permite accesul temporar.
Accesul intregului personal in zone trebuie restrictionat si monitorizat
de sistem.
- Sistemul de acces trebuie echipat cu sistem de rezervă de alimentare
cu energie proprietar (baterie). Aceasta sursă de energie trebuie să
fie suficientă pentru a permite functionarea totală a sistemului, timp
de 48 ore.
Sistemul de control al accesului trebuie să respecte standardele internationale si
europene si Legea românească (Legea nr. 333 / 2003).

C. Sistemul de avertizare anti-incendiu


Sistemul de protectie antiincendiu si de stingere va fi realizat in jurul unei unităţi
centrale specializate, dedicate, cu supraveghere pe bază de senzori pasivi (fum –
detectie optică şi temperatură - detectie electronică de prag şi gradient).

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-58-
În cazul in care unitatea centrală de alarmă permite si integrarea sistemului de
detectie a incendiilor, se va adopta solutia preferată de implementator.
Optional, orice alarmă de incendiu va putea intrerupere alimentarea cu energie
electrică a unei părti dintre echipamente (a celor care nu sunt strict necesare) şi a
alimentării cu gaz sau a altor combustibili, conform strategiei de alarmă care va fi
definită pentru situatii de pericol.
Principalele caracteristici functionale ale sistemului de avertizare antiincendiu si
stingere automată sunt:
- Sistemul va avea un panou de control al incendiilor plasat la fiecare nivel (dacă
acestea există). Securitatea sistemului va fi asigurată prin chei si/sau coduri de
acces.
- Alarma de incendiu va fi total independentă faţă de alte sisteme de alarmare.
- Software-ul pentru manangementul sistemului trebuie sa aiba capacitate si
putere de procesare suficiente pentru a putea controla toate functiile de control
de incendiu si pentru a putea primi toate starile sau jurnalele de alarma de
incendiu. Toate jurnalele trebuie arhivate intr-un computer specializat.
- Sistemul de control al incendiilor trebuie sa poata fi conectat la reteaua
principala de date din cladire.
- Alarmele de incendiu trebuie anuntate prin dispozitive acustice si optice
specifice, local, si sa transmita un mesaj la distanta catre biroul dispeceratului
Poliţiei locale. Aceste dispozitive trebuie să fie proprietatea sistemului, total
independente de sistemul de alarmare.
- Sistemul trebuie să fie echipat cu sursă de alimentare de rezervă proprietară
(baterie). Această sursă de putere trebuie să poată asigura functionarea totală a
sistemului pentru cel putin 48 de ore in modul stand-by si 1 ora in modul alarmă.
- Toate camerele trebuie echipate cu senzori optici foc/fum. Nu sunt acceptati
senzorii bazati pe detectie prin radioactivitate.
- Parametrii minimi ai senzorilor de fum sunt:
o Temperatura de alarmare: 55° C
o Temperatura dinamică de alarmare: 50° / minut
o Detectia fumului: da
o Metoda de detectie a fumului: optică
o Memorarea evenimentului: optional
o Comunicatie: standard adresabil digital
- Senzorii de foc trebuie plasati in toate camerele si pe toate
coridoarele, chiar si in spatiile tehnice. De asemenea, trebuie sa existe senzori
plasati in podelele suspendate, in tavanele false si in toate spatiile in care exista
cabluri.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-59-
- Butoanele de alarmă la incendiu trebuie să fie standard, de culoare
rosie, cu geamuri casabile. Indiferent de cele de mai sus, butoanele de alarmă la
incendiu trebuie plasate langă fiecare usă.
- Toate detectoarele trebuie controlate independent, prin circuit
propriu sau adresabile.
- In camerele tehnice si in canalele de cablu trebuie instalat un sistem
de stingere automat, bazat pe gaze halogen care sa poata opri focul, dar sa nu
afecteze din punct de vedere electronic echipamentele sau cablurile. Nici un alt
sistem (bazat pe lichid sau spumă) nu este permis in aceste zone. Este de preferat
o solutie de sistem de stingere care sa includa un efect de racire.
Sistemul de alarmă la incendiu trebuie să fie in conformitate cu standardele
internationale si europene si să respecte legea românească a standardelor de
securitate (Legea nr. 333 / 2003).
Echiparea cu instalatii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor se asigură,
in functie de destinatie, tip de constructie si vulnerabilitate la incendiu potrivit
Dispozitiilor generale D.G.P.S.I. – 003 aprobate cu OMI 88 din 14 iunie 2001 si
conform reglementarilor tehnice, normelor specifice de p.s.i. precum si pe baza
concluziilor desprinse din scenariile de siguranta la foc si din evaluarea capacitatii
de apărare impotriva incendiilor.
Proiectarea si executarea instalatiei de stingere cu substante speciale se face
conform reglementarilor tehnice specifice indicativ NP - 052, tinând cont si de
prescriptiile producătorilor de astfel de instalatii şi sisteme.
Proiectantul sistemului de alarmare la incendiu si sub-furnizorul pentru
implementare trebuie sa aiba acces autorizat, in conformitate cu Legea
românească (Legea nr. 333 / 2003).
De asemenea, este necesară simularea unor astfel de situatii astfel incât intreg
personalul să fie pregătit si instruit in vederea asigurării unei reactii cât mai rapide
si mai eficiente.

7. CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR


Se consideră că, antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea
lucrării, cunoaste detaliile care fac parte din regulile specifice executării
instalatiilor in constructii. Acestea nu sunt indicate pe planuri si nici in cadrul
prezentei specificatii.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-60-
In toate cazurile este indicat ca lucrarea să fie executată in conformitate cu toate
regulile specifice, astfel incât să se asigure functionarea corespunzătoare a tuturor
instalatiilor si totodată un aspect corespunzător al acestora.
Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmează a fi
introdus in lucrare, antreprenorul va transmite beneficiarului si proiectantului,
spre aprobare, câte o fisă tehnică care să prezinte cu claritate numele furnizorului,
marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale, dimensiunile de gabarit, etc.
Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie
păstrate in fisiere la sediul antreprenorului general, astfel incât să poată fi
consultate de toate părtile implicate.
In timpul executiei lucrării, antreprenorul va efectua diferite verificări partiale si
probe pentru a se permite desfăsurarea normală a lucrării si pentru a se putea
asigura integrarea instalatiei respective in ansamblul clădirii, in concordanţă cu
proiectul.
Pentru ca acest lucru să se poată realiza, antreprenorul va face probe asupra unor
părti ale instalatiilor, asa cum o cere beneficiarul sau proiectantul, pentru a se
permite asigurarea desfăsurării lucrărilor de constructii. De asemenea, pentru
cabluri montate in pământ se vor efectua măsuratori privind continuitatea si
rezistenţa de izolatie, inainte de acoperirea şanţurilor.
Verificarea calitătii lucrărilor se face in scopul confirmării corespondentei acestora
cu proiectul, cu prescriptiile tehnice si cu prezentul normativ, in limitele
indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile, prevăzute de acestea.
Dispozitiile de santier, date de beneficiar si proiectant,cu respectarea normelor
legale in vigoare, au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din punct de
vedere al verificărilor de efectuat.
Frecvenţele verificărilor sunt mentionate in prescriptiile tehnice specifice si in
prezentul normativ. In cazuri speciale, proiectantul poate prevedea ,in mod
justificat, marirea acestor frecvente.
In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau
incercare efectuată pe parcurs, referitoare la rezistenţa, stabilitatea, durabilitatea
sau functionalitatea lucrărilor, depăseste in sens defavorabil abaterile admisibile,
prevăzute in proiecte sau in prescriptiile tehnice, decizia asupra continuării
lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului, dat in scris de beneficiar,
cu avizul proiectantului.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-61-
Este cu desăvârşire interzis a se proceda la executarea de lucrări, care să inglobeze
sau să ascundă defecte ale structurilor de rezistentă sau care să impiedice accesul
si repararea corecta sau consolidarea acestora.
8. PLAN DE MENTENANŢĂ AL INVESTITIEI
Având in vedere importanţa sistemului pentru siguranta cetatenilor,
disponibilitatea sistemului este o prioritate pentru Primăria Municipiului Satu Mare.
Pentru asigurarea functionării continue a serviciilor, serviciile de mentenantă,
garantie si suport detin un rol cheie in sustinerea arhitecturii si solutiei tehnice
propuse.
Planul de mentenantă este axat pe două mari directii:

 Mentenanta proactivă care include


o Un program de mentenantă preventivă care are ca scop reducerea
defectelor la nivelul minim posibil
o Un program de mentenantă predictivă menit să identifice eventuale
probleme inainte ca acestea sa apară

 Mentenanta corectivă
Implementarea acestui plan se va baza pe abordarea consacrată de tip iterativ prin
care serviciile de mentenantă sunt continuu imbunătătite prin valorificarea eficace
a experientei specifice sistemului dobândite pe parcursul livrării serviciilor.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-62-
Figura 9-1: Exemplu de abordare pentru mentenanta

8.1. Tipuri de activităţi de mentenanţă


8.1.1. Mentenanţa preventivă
Mentenanţa preventivă va fi realizată asupra tuturor componentelor sistemului la
intervale regulate, in functie de necesitatile fiecarei componente, care sa asigure
că sistemul functionează in parametrii de performantă stabiliti. In urma
activitătilor de intretinere preventativă, se va crea un raport privind actiunile
desfăsurate; aceste rapoarte vor fi analizate periodic atât pentru consolidarea si
eficientizara activitătilor de mentenanta preventiva, precum si propuneri pentru
optimizarea serviciilor sistemului integrat.
Mentenanţa preventivă are ca scop reducerea defectelor la nivelul minim posibil.
Alături de mentenanţa preventivă, furnizorului i se va solicita să pună la dispoizitia
beneficiarului servicii de asistenţă telefonică in vederea identificării rapide a
naturii problemelor apărute, respectiv clasificarea lor in probleme de natură
hardware sau software. Pentru realizarea acestui serviciu se va solicita furnizorului

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-63-
să dispună de un Call Center capabil să preia cererile 24 de ore pe zi, 7 zile pe
saptămână.
8.1.2. Mentenanţa predictivă
Majoritatea echipamentelor oferă semne care indică o posibilă defectiune viitoare.
Aplicarea unei solutii de mentenantă predictivă ajută la depistarea acestor semne
si corectarea problemelor inainte ca acestea să apară.
8.1.3. Mentenanţa corectivă
Mentenanţa corectivă asigură un răspuns rapid şi organizat in momentul aparitiei
unei probleme prin implementarea unui proces clar si strict de escaladare a
problemelor identificate.
8.2. Echipa de mentenanţă
Beneficiarul si furnizorul vor forma o echipă de mentenanţă, care va coordona
toate activitătile de service si mentenantă. Echipa de mentenantă va fi formată din
specialisti care acoperă toate componentele sistemului:
 specialisti in inginerie de sistem
 specialisti hardware
 specialisti software
 specialisti in comunicatii
 specialist intretinere camera video
Atât beneficiarul cât si furnizorul vor numi câte o persoană care va coordona
activitatile de mentenantă si va avea următoarele atributii:
 coordonarea persoanelor responsabile de mentenată
 supervizarea activitătilor
 aplicarea procedurilor
 urmărirea respectării timpilor de interventie si rezolvare a problemelor
8.3. Call center
Prin caietul de sarcini se va solicita Furnizorului să pună la dispozitia beneficiarului
un serviciu de tip Call Center cu următoarele caracteristici:
 Disponibilitate 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână
 Canale de comunicare: telefon, fax, e-mail
 Echipa Call Centre va recepţiona problemele semnalate de Beneficiar şi le va
trimite către echipa de mentenanţă
 Fiecare problemă semnalată va avea un număr unic de inregistrare, număr
cunoscut atât de Beneficiar cât şi de Furnizor.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-64-
8.4. Servicii de mentenanţă preventivă
Mentenanţa preventivă pentru echipamente are ca scop verificarea faptului că
acestea îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt, în continuare, în parametrii de
funcţionare stabiliţi de fabricant. Activitătile desfăsurate (recomandate de
producători sau rezultate din experienţa de bună utilizare) sunt realizate pentru
prevenirea defectării echipamentelor sau blocării produselor software în vederea
creşterii disponibilităţii sistemului.
Revizia tehnică se va face in locatiile in care se vor instala componentele
sistemului si va fi planificată astfel incât să evite intreruperea functionării
echipamentelor critice aflate in locatie.
Operaţiile privind întreţinerea preventivă, se vor desfăşura conform
procedurilor/instrucţiunilor de mentenanţă preventivă, descrise în documentaţia
hardware a echipamentului: curăţirea, inspecţia, reglarea, testarea
echipamentelor.
Operaţiunile efectuate în cadrul activităţilor de întreţinere periodică vor include
cel puţin:
 Curăţarea de praf
 Curăţarea şi gresarea componentelor ce necesita acest tip de întreţinere
 Verificarea funcţionării sistemelor de ventilaţie
 Identificarea şi înlocuirea componentelor cu grad ridicat de uzură
 Verificarea log-urilor de eroare unde sunt disponibile

8.5. Servicii de mentenanţă corectivă


Pentru defectele identificate la nivel hardware de către beneficiar, furnizorul va
asigura la la punctele de instalare ale echipamentelor activitate de service,
respectiv identificarea, diagnostificarea si inlocuirea componentelor hardware
defecte. Toate aceste activităţi se vor face de personal tehnic de specialitate, si se
va urmări ca impactul asupra functionării sistemului să fie minimal,prin repunerea
în stare de funcţionare a sistemului în maxim 24 de ore de la constatarea
incidentului.
Pentru asigurarea unor timpi cât mai scurti de reactie la defectiuni hardware, se
are in vedere asigurarea unor stocuri (depozite) de piese de schimb. Astfel, dacă,
in urma interventiei, echipamentul nu poate fi remediat, va fi inlocuit direct cu
cele din stocuri, urmând ca, ulterior, echipamentul defect să intre sub incidenţa
specificaţiilor la garanţie.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-65-
Echipamentul defect va fi inlocuit cu unul nou, care va fi functional identic cu cel
inlocuit sau de un nivel superior de fabricaţie.

8.6. Mentenanţa Software


Întreţinerea Software va fi asigurată printr-un set de activităţi, simultan tehnice şi
manageriale, care să garanteze că software-ul continuă să corespundă cerintelor
stabilite. In cadrul mentenantei software furnizorul va trebui să ofere:
 Analiza problemelor (identificare, izolare, diagnosticare)
 Ierarhizarea/prioritizarea problemelor după nivelele (de la 1 la 4) de
severitate (angajare puternică la problemele cu nivel de severitate 1)
 Rezolvarea erorilor (bugurilor) software raportate; rezolvarea se va face de
către echipa de mentenanţă pe baza serviciilor de suport tehnic de la
producători
 Asigurarea suportului de raportare a problemelor software prin internet, e-
mail sau telefon (conform cu serviciul Call Center)
 Livrarea si implementarea actualizărilor software oferite de către
producătorii produselor COTS
 Interventie pentru aplicarea corectiilor, respectiv asistentă acordată
beneficiarului pentru activitătiile de instalare microcod si firmware.
9. STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE
Toate echipamentele, lucrarile si solutiile de retea adoptate vor trebui sa repecte
urmatoarele standarde si reglementari tehnice:
ANSI/EIA/TIA-568B2 ―Commercial Building Telecommications Wiring
Standard‖
TIA/EIA-568-B.2-1;TIA/EIA-568-B.2-2;TIA/EIA-568-B.2-3
TIA/EIA-568-B.3 ―Transmisson performance specifications for 4-pair
100 Ohm category 6 cabling‖
EIA/TIA 569 ―Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways & Spaces‖
EIA/TIA 606 ― Administration Standard for the Telecommunication
Infrastructure of Commercial Buildings‖
ANSI/TIA/EIA-TSB-67/95 -"Transmission Performance Specifications for
Field Testing of Twisted Pair Cabling System."
IEEE 802.1d Spanning Tree Bridge

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-66-
IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization
IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLAN);
IEEE 802.3 CSMA/CD or Ethernet;
IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet);
IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet);
IEEE 802.3ad Link aggregation;
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over fiber standard (1000BaseX);
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);
IEEE 802.11 a / b / g - Radio Communications data standard;
EN 29241-3:1993 - ISO 9241 – Centre de Comanda si Control.

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-67-
10. PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR PE FAZE
DETERMINANTE

AVIZAT ISC...........................
PROGRAM
privind controlul calităţii lucrărilor pe faze determinante – SISTEM VIDEO SI
CENTRU DE SUPRAVEGHERE

Lucrări ce se controlează, Cine


Document Nr. si
verifică sau se intocmeste
Faza de scris care data
receptionează calitativ pe si Obs.
executie se actului
faze şi pentru care trebuie semnează
incheie incheiat
intocmite documente scrise documentul
0 1 2 3 4 5
Verificarea caracteristicilor
materialelor si
1 PVC B, E
echipamentelor care
urmează a fi puse in operă.
Executie coloane /circuite de
2 PVC, PVLA B, E
alimentare
Montare aparate electrice
3 PVC B, E
locale
4 Montare unităti centrale PVC B, E
Verificarea instalatiilor
electrice si PIF (verificarea
rezistentei de izolatie,
BM, PVFD,
5 verificarea continuitatii B, E, I, P
PVPF
conductorului de PE, alte
verificări conform caiet de
sarcini).
Receptia la terminarea
6 PVTL CR
lucrărilor
7 Receptia finală PVRF CEP

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-68-
LEGENDA:
B- beneficiar; E-executant; P-Proiectant I- Inspector
PVRF-Proces verbal de recpţie finală CBP-
NOTA:
Termenele la care va avea loc controlul, verificarea sau receptia conform fazelor
continute in prezentul program vor fi stabilite de beneficiar si executant si vor fi
comunicate cu cel putin cinci zile inainte, tuturor participantilor.
Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i
revin conform Legii nr.10/ 1995 cu modificările si completările ulterioare.
Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea
Tehnică a constructiei

Proiectant, Beneficiar, Inspector, Constructor,


................... ................... ................ .....................

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-69-
11. ANEXE - AVIZE SI ACORDURI

a) Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea


investiţiei
Se regăseste anexat la prezenta documentatie.
b) Certificatul de urbanism
Se va obţine certificatul de urbanism.
c) Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi
electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.)
Nu este cazul.
d) Acordul de mediu, dacă este cazul
Proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
e) Alte avize şi acorduri de principiu specifice, dacă este cazul.
Se vor anexa daca va fi cazul

„Sistem de supraveghere video pentru siguranta spatiilor publice din


Municipiul Satu Mare‖
-70-