Sunteți pe pagina 1din 1

GUVERNUL ROMÂNIEI UNIUNEA EUROPEANĂ

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării


Rurale

DGP-AMPOP

Model Comunicat de presă (informativ = nu e obligatoriu de urmat; model creat pentru a


veni în ajutorul beneficiarilor)

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit
2007 – 2013

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPERE PROIECT

Locație / dată (exemplu)


Iaşi, 24.03.2014
Nume beneficiar srl cu sediul în adresă completă, cod postal xxxxx, localitate, jud. Braşov,
derulează, începând cu data de data semnare contract, proiectul "nume" vezi contract, la
articol 1 (1), proiect selectat în cadrul POP 2007 -2013, cofinanţat din Fondul European pentru
Pescuit 2007 - 2013, Axa 4, Măsura 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescăreşti, în baza contractului de
finanţare nerambursabilă nr. aaa / xx.yy.2014 încheiat cu Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit la propunerea FLAG Asociaţia Păstrăvarii
Făgăraşului – www.PastravariiFagarasului.ro

Data publicării: xx.yy.2014


Valoarea totală a proiectului este de xxx,yy lei vezi contract, la articol 3, datele din
coloana 1 iar valoarea eligibilă a proiectului este de xxx,yy lei. vezi contract, la articol 3,
datele din coloana 2
Proiectul se implementează la adresa completă, pe o durată de x ani/luni.
implementare = durata până la finalizarea investiţiei propuse (ex construcţie /echipare /modernizare/
etc.)
Obiectivul proiectului : denumire proiect vezi contract, la articol 1 (1)

Detalii suplimentare puteţi obţine la:


Nume prenume pers de contact
Site WEB : www.__.ro
Tel./ Fax : 02xx.abcdef
e-mail: x@y.ro

OPTIONAL pentru a veni în ajutorul beneficiarilor: Aceste informaţii sunt prezentate de către Nume
beneficiar srl şi pe pagina de internet a FLAGului www.PastravariiFagarasului.ro
(ne trimiteţi scanat în format color acest comunicat semnat şi ştampilat la adresa
info@PastravariiFagarasului.ro )

Notă: textele subliniate cu galben, ca acesta, se vor completa cu datele particulare fiecărui caz sau se vor sterge
anterior listării. DV FLAG Păstrăvarii Făgărașului