Sunteți pe pagina 1din 5

infoandtic.wordpress.

com
1. Formatare font:
<font face=“nume_font” color=“culoare”
size=“dimensiune”>
nume_font poate fi Arial, Times New Roman etc.
culoare este denumirea sau codul culorii
dimensiune ia valori de la 1 la 7 (1-cea mai mică, 7-cea
mai mare)
2. Stil cursiv (italic, înclinat): <i> sau <cite>
3. Stil aldin (bold, îngroşat): <b> sau <strong>
4. Stil subliniat (underline): <u>
5. Stil tăiat (strikethrough): <strike>

infoandtic.wordpress.com
6. Paragraf: <p>
7. Titluri şi subtitluri: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
<h1> este titlul cu dimensiunea cea mai mare, iar <h6> cel cu
dimensiunea cea mai mică
8. Bloc de text: <div>
Observaţie: pentru paragrafe, titluri şi blocuri de text se poate
specifica alinierea cu ajutorul atributului “align=valoare”,
unde valoare poate fi left, center, right, justify.

1. Trecerea la rândul următor (break): <br>


2. Desenarea unei linii orizontale (horizontal
rule): <hr>
Atribute:
align = left, center, right;
size = înălţimea în pixeli;
width = lungimea în pixeli;
color = culoarea liniei;
noshade.
infoandtic.wordpress.com
1. Liste marcate sau neordonate (unordered list): <ul> şi
</ul>
Atribut: type=”tip”, unde tip poate fi disc (●), square
(■), circle (○)

2. Liste ordonate (ordered list): <ol> şi </ol>


Atribute: type=”tip” start=”n”, unde tip poate fi 1, A, a,
I, i, iar n – valoarea de la care porneşte numerotarea

3. Elementul listei (list item): <li> şi </li>


4. Listă de definiţii (definition list): <dl>, </dl>
5. Termenul definiţiei (definition term): <dt>, </dt>
6. Descrierea definiţiei (definition description): <dd>,
</dd> infoandtic.wordpress.com
1. Centrarea textului în pagină: <center>
2. “Animarea” textului (derularea lui): <marquee>

Atribute:

Direction (left, right, down, up): controlează


direcţia de deplasare
Behavior (slide - opreşte textul la marginea
ecranului sau alternate - deplasează textul
alternativ

3. Text scris mai mare: <big>


4. Text scris mai mic: <small>
5. Text scris ca indice: <sub>
6. Text scris ca putere: <sup>

infoandtic.wordpress.com

S-ar putea să vă placă și