Sunteți pe pagina 1din 10

Analiza și evaluarea

operațiunilor logistice ale


firmei S.C. VEL PITAR S.A.

1.Prezentarea S.C. Vel Pitar S.A.:

1.1. Date de identificare:

Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie şi un jucător
important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de cofetărie şi
patiserie.
Povestea grupului începe în momentul în care fondul de investiţii Broadhurst Investments
Limited, administrat în România de către New Century Holdings (NCH), achiziţionează două
mari companii de morărit şi panificaţie, Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti. În
decembrie 2001 se formează S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de
morărit şi panificaţie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi
Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea.
Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a
divizat în trei societăţi autonome care au ca obiect de activitate panificaţia - S.C. Vel Pitar S.A.,
morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activităţi s-au
dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiază de condiţiile necesare pentru a
funcţiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine oportunităţile
oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi utilizează în mod direct
veniturile obţinute. Fondul de investiţii Broadhurst Investments Ltd., administrat în România de
compania New Century Holdings (NCH), deţine aproximativ 80% din toate cele trei firme
rezultate în urma divizării.
În prezent Grupul Vel Pitar deţine centre de producţie în Bucureşti (două) şi în 10 judeţe
din România (Vâlcea, Argeş, Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt şi Dâmboviţa), unităţi
de morarit şi o reţea de magazine în marile oraşe din România.
Grupul Vel Pitar în cifre: 12 fabrici de panificaţie, specialităţi de panificaţie, patiserie,
biscuiţi şi napolitane; unităţi de morărit; o reţea proprie de 157 de spaţii comerciale în marile
oraşe din România; acoperire naţională; 4.600 de angajaţi; peste 2 milioane de clienţi zilnic.
Lunar, în medie, sunt produse aproximativ 10.000 tone panificaţie, 300 tone biscuiţi şi napolitane
şi 14.000 tone produse de morărit.
SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIATĂȚII ÎN PERIOADA 2015-2017, conform
datelor Ministerului Finanțelor:

Perioada 2015 2016 2017


Indicatori din BILANT lei lei lei
ACTIVE IMOBILIZATE -
TOTAL 117546240 106530905 121324112
ACTIVE CIRCULANTE -
TOTAL, din care 40796816 30833563 50651641
TOTAL ACTIV 158343056 137364468 171975753
Stocuri (materii prime, materiale,
productie in curs de executie,
semifabricate, produse finite,
marfuri etc.) 10415412 10846213 12086328
Creante 29420879 17986273 36294189
Casa si conturi la banci 960525 2001077 2271124
CHELTUIELI IN AVANS 739327 247079 393280
DATORII 86758287 66073367 78940447
VENITURI IN AVANS - - 12211390
PROVIZIOANE 2620714 4272922 5016591
CAPITALURI - TOTAL, din
care: 69703382 67265258 76200605
Capital subscris varsat 9898670 900070 900070
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public
Indicatori din CONTUL DE
PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 333154672 357266552 396592069
VENITURI TOTALE 335813243 364261541 410844266
CHELTUIELI TOTALE 334199909 351734471 392924989
Profitul sau pierderea brut(a)
- Profit 1613334 12527070 17919277
- Pierdere 0 0
Profitul sau pierderea net(a) a
exercitiului financiar
- Profit 267763 9906810 15777631
- Pierdere 0 0 0
Indicatori din DATE
INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 2411 2440 2552

Rezultatele financiare ale Societății Vel Pitar SA Râmnicu Vâlcea aferente anilor 2016,
2017 , reflectă o creștere a afacerilor, veniturilor și a profitului, dar și o diminuare a datoriilor
comparativ cu situația din 2015 .Întreprinderea a înregistrat în anul 2016, o cifră de afaceri de
peste 357,2 milioane de lei, venituri totale de circa 364,3 milioane de lei (81 milioane de euro) și
un profit de 12,5 milioane de lei. În anul 2017, întreprinderea a înregistrat o cifră de afaceri de
peste 396,5 milioane de lei, venituri totale de circa 410,8 milioane de lei și un profit de 17,9
milioane de lei . SC Vel Pitar SA a avut în 2016 peste 2.440 de salariaţi, iar în 2017, peste 2500
de angajați, un obiect de activitate „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor
proaspete de patiserie”, iar capitalul social subscris şi vărsat era de circa 900.000 de lei – 2016,
respectiv 2017 (faţă de aprox. 10 milioane de lei în 2015). La data de 31 decembrie 2016, SC Vel
Pitar SA înregistra un nivel al datoriilor totale de circa 66 de milioane de lei, în scădere cu 20%
faţă de situaţia de la 31 decembrie 2015.
1.2 Oferta firmei:

Obiectul principal de activitate


Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.
Principalele produse realizate:

Judecând după concepția de marketing, aplicând cele trei criterii de clasificare (după
natură, după destinație si după durata de utilizare), produsele Vel Pitar pot fi clasificate ca
produse de larg consum (pâinea și produsele de panificație), de cumpărare impulsivă
(prăjiturile sau specialitățile), respectiv perisabile.
Produsele companiei se grupează în 5 linii de produse:
▪ panificaţie ambalată: pâine;
▪ panificaţie proaspătă: pâine;
▪ biscuiţi şi napolitane: biscuiți ambalați, biscuiți vrac,napolitane ;
▪ paste făinoase: paste făinoase simple, paste făinoase cu ou;
 produse de morărit: făină de grâu, făină de porumb, griș, tărâțe.
1.3 Analiza SWOT:
Puncte tari:
• societatea este deținută de fondul de investiții Broadhurst care este
administrat de compania New Century Holdings
• societatea a fost divizată la începutul lui 2007, în 10 firme distincte, astfel
a crescut rentabilitatea și utilizarea activelor a devenit mult mai eficientă
în urma specializării firmelor pe parte de morărit, panificație și retail
• oferă produse de calitate cumpărătorilor
• beneficiază de un management modern
• menținerea unui standard ridicat de calitate a produselor constituie o
preocupare permanentă a managementului firmei (cerificare HACCP si
ISO)
• folosesc cea mai modernă tehnologie în fabricarea produselor (tehnologia
Keine Touch)
• se află într-un progres continuu
• experiență în domeniul panificației
• credibilitate față de consumatori flexibiliate
• infrastructură de desfacere dezvoltată la nivel național (157 spații
comerciale în cele mai mari orașe din țară).
Puncte slabe:
✗ costurile de întreținere și reparații sunt mari
✗ costurile aferente distribuirii produselor (transportul), compania New Century
Holdings are o participație de aproximativ 80% la toate cele 10 firme rezultate în
urma divizării
✗ infrastructura de distribuție este slab dezvoltată
✗ în urma divizării acțiunile firmei au fost retrase de la BVB București
✗ creșterea prețului produselor finite, cele din segmentul de morărit majorându-se
cu 60-70%, iar cele din panificație cu 23
✗ rețeaua de magazine proprii nu cuprinde toată țara, zonele deficitare din acest
punct de vedere sunt Dobrogea și partea de vest și de nord a țării.
Oportunități:
 marcă cunoscută la nivel național
 cerere permanentă a produselor de panificație pe piață
 diversificarea gamei de produse și îmbunătățirea calității produselor, deschiderea
unor noi puncte de desfacere si productie
 pătrunderea cu succes pe noi piețe, chiar și pe cele externe datorită;Vel Pitar isi
doreste sa se extindă în regiunea balcanică prin achiziții de fabrici de pâine cu
capacități de producție de 50-60 de tone/zi (piețele din Ucraina, Moldova, Serbia
sau Bulgaria sunt foarte interesate deoarece prezinta aceleași particularități ale
pieței romanești)

Amenințări:
✔ apariția unor noi producători de produse de panificație și morărit pe piața din
România
✔ creșterea prețurilor materiilor prime și a combustibililor
✔ emanciparea consumatorilor care preferă produse cu un aport caloric scăzut,
bogate în substanțe nutritive, paine ambalată și feliată
✔ fenomenele de secetă care au redus recolta națională, degradarea solului în zonele
de cultură a grâului.

2. Analiza și evaluarea operațiunilor logistice în cadrul firmei SC VEL PITAR SA:


2.1. Procesul de cumpărare – analiza furnizorilor:
Preocupată de ridicarea calităţii produselor sale, conducerea managerială a Vel Pitar
recunoaşte că numai prin aprovizionarea permanentă cu materii prime şi materiale auxiliare de
cea mai bună calitate, prin investiţie tehnologică modernă, îşi poate consolida şi extinde piaţa de
desfacere.
Datorită îndelungatei şi bunei colaborări cu furnizorii, aprovizionarea cu materii prime se
face într-un ritm constant neprezentând riscuri pentru continuitatea procesului tehnologic de
producţie.
În cadrul selectării sau colaborării cu furnizorii, firma Vel Pitar analizează o serie de
aspecte legate de:
 calitatea produselor, dat fiind faptul că în calitatea produselor obţinute se
regăseşte calitatea materiilor prime şi a materialelor folosite ;
 respectarea termenelor şi condiţiilor de livrare şi facilitarea unor servicii;
 nivelul de implicare al firmelor în stabilirea şi negocierea preţurilor de vânzare
dat fiind faptul că preţul materiilor prime şi materialelor contribuie în mod direct la
formarea costurilor produselor obţinute;
 discount-urile şi alte tipuri de reduceri oferite firmei la cumpărare.

Principalii furnizori ai societăţii sunt în general firme cu care S.C.Vel Pitar S.A. are relaţii
tradiţionale şi care nu au creat probleme.
Furnizorii S.C. Vel Pitar S.A
Materialele Furnizorii
comercializate
COMCEREAL Teleorman
Grâu COMCEREAL Giurgiu
COMCEREAL Galaţi
Producători agricoli individuali
LESAFFRE S.R.L.
INTERMERIDIAN S.R.L.
Materiale auxiliare AVICOLA IMPEX S.R.L.
MEGAROLL S.A.
VINALCOOL Argeş
SOLARIS S.A.

Totodată, colaborarea cu furnizorii se bazează în principal pe avantajul reciproc al


părţilor, însă în cazul în care preţurile şi cantităţile nu corespund cu cele ale firmei, aceasta
sistează comenzile şi întrerupe activitatea cu furnizorul.
2.2. Analiza activităților de transport:
În prezent, grupul Vel Pitar operează la nivel național 10.000 de puncte de distribuție,
reprezentând astfel un partener important al marilor reţele de retail din România.
Grupul Vel Pitar deține propriul parc auto cu peste 400 de autovehicule, cu specificații
tehnice speciale, în funcție de produsele transportate, asigurându-se ca acestea ajung la
consumatorul final la un nivel cat mai înalt al calității. Stabilirea traseelor se face în funcție de
amplasamentul filialelor și de nevoia acestora de produse.
Astfel, produsele sunt distribuite direct către locațiile de desfacere: hypermarketuri,
supermarketuri, magazine de dimensiuni mijlocii şi mici. Distributia se face însă și prin
intermediul partenerilor, volumul zilnic al livrărilor de produse proaspete ajungând la peste 300
de tone și acoperind zone urbane ca Bucureşti, Cluj - Napoca, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea,
Giurgiu, Iaşi, Tecuci, Focşani, Braşov, Călimăneşti, Drăgăşani, Panciu, cât şi zone întinse din
judeţele Cluj, Braşov, Vrancea, Argeş, Vâlcea, Giurgiu, Iaşi, Galaţi, Gorj si Ilfov.
În graficul 1, se poate observa că cea mai mare pondere în totalul vânzărilor societății o au
municipiul Bucureşti (38%) şi judeţele Vâlcea ( 25%) şi Argeş (20%), judetul Cluj având o
pondere de doar 3%, iar celelalte judeţe de 14 %.
Compania, din punct de vedere al strategiei de distribuție, a optat atât pentru canale directe
(producător – consumator), cât și pentru canale indirecte (producător – intermediar –
consumator). De asemenea, politica de distribuție a companiei vizează acoperirea unui segment
cât mai larg al pieței, sprijinirea intermediarilor și controlul cât mai ridicat asupra acestora.

2.3 Evaluarea procesului de stocare si depozitare a mărfurilor:

Depozitarea și Stocarea
În cadrul sistemului de logistică al societății, depozitarea cuprinde numeroase activități cu
privire la atingerea obiectivelor de servire a clienților. Printre aceste activități se numără alegerea
amplasamentului depozitelor, identificarea numărului necesar de depozite și poziționarea
mărfurilor în spațiile de depozitare. În cazul societății analizate, strategia aleasă pentru
acoperirea unui segment cât mai larg al pieței include amplasarea optimă spațiilor de depozitare
față de clienți, având în vedere că firma dispune de aproximativ 160 de magazine proprii.
Astfel, pentru fiecare filială în parte, Vel Pitar dispunde de spații de stocare și depozitare,
eliminând apariția problemelor în ceea ce privește reacția în cazul în care apar fluctuații ale
cererii de produse.
Depozitarea constă în două faze:
▪ faza de dinaintea producției, ce presupune depozitarea materiilor prime;
▪ faza de după producție, ce presupune depozitarea produselor finite.
O importanță deosebită se acordă stocării, aceasta referindu-se la condițiile în care sunt
păstrate produsele (umiditate, temperatură), Vel Pitar având spații special amenajate pentru
diferitele produse pe care le comercializează.
În primă fază, depozitarea sacilor de făină (materia primă de bază) se face pe loturi, aceștia
sunt așezați pe europaleții aflați la o distanță de minim 30 de cm. Fiecare lot de făină este
etichetat, inscriptionându-se temperatura și umiditatea de păstrare, asigurarea acestor doi factori
tehnici fiind făcută cu ajutorul unui termohigrometru.
După faza de producție și ambalare, produsele sunt depozitate în lăzi, temperatura optimă de
pastrare fiind de 15-18 grade Celsius (+10 grade Celsius pentru napolitane). De asemenea,
produsele trebuie păstrate la o umiditate relativă a aerului de 65-75% (60-65% pentru pastele
făinoase).

2.4.Organigrama activităților logistice:

2.5. Analiza nivelului de servire:


Aflându-se într-o tendință de creștere și dezvoltare, pentru compania Vel Pitar asigurarea
eficienței și creșterea valorii de piață a companiei reprezintă obiectivul principal.
Departamentul care asigură livrarea produselor în cele mai bune condiții de transport este
cel logistic. Astfel comenzile ajung pe rafturile magazinelor într-un timp relativ scurt, Vel Pitar
asigurând transportul mărfurilor în regiunile țării.
Grupul Vel Pitar este un partener important al marilor reţele de retail din România,
asigurând, prin echipa de vânzări, prezenţa produselor sale în peste 10 000 de puncte de livrare
din toată ţara. Produsele Vel Pitar ajung la locaţiile de desfacere (supermarketuri,
hypermarketuri, magazine de dimensiuni mici şi mijlocii, reţeaua VP Magassin) fie prin sistemul
propriu de distribuţie (Vel Pitar beneficiază de un parc auto modernizat), fie prin intermediul
partenerilor.

Vel Pitar recunoaşte importanţa specificului local ca o valoare suplimentară în acţiunea sa


de a oferi consumatorilor produsele dorite, astfel, fiecare dintre punctele de lucru ale grupului
este lider de piaţă şi excelează în unul sau mai multe produse, beneficiind de conceptul dezvoltat
la nivel naţional.

Compania dispune de o structura de distribuţie naţională a produselor ambalate: pâine


ambalata, biscuiţi, napolitane, paste făinoase şi produse de morărit prin care asigură prezenţa
acestora la oricare din cele 9 locaţii din ţară, cu scopul de a putea furniza comercianţilor din
oricare colt al ţării toată gama de produse, de la oricare din fabrici, precum şi de un lanţ de
magazine proprii ce însumează în prezent aproximativ 160 de astfel de unităţi.

Magazinele Vel Pitar oferă cea mai diversificată gamă de panificaţie proaspătă şi
ambalată. Clienţii pot găsi zilnic pâine, sandwichuri sau produse de patiserie calde(coapte în
cuptoarele profesionale din magazin) pentru toate gusturile, precum şi alte tipuri de produse
( lactate, conserve, mezeluri, băuturi răcoritoare).
Produsele sunt aşezate în categorii distincte, astfel încât să fie uşor de găsit, procesul de
vânzare este rapid şi flexibil, iar personalul foarte bine instruit. Clienţii pot obţine în magazin
orice informaţie legată de un anumit produs, personalul ajutându-i să ia cea mai bună decizie
pentru alimentaţia lor.
Cu produse de cea mai bună calitate, comercializate într-un spaţiu generos, cu
echipamente şi elemente de comunicare moderne, punctele de vânzare ale companiei VP
Magassin răspund dorinţelor tot mai multor români, care vor să regăsească atmosfera şi calitatea
produselor dintr-o brutărie europeană, cât mai aproape de casa lor.
Vel Pitar are un volum al livrărilor zilnice de produse proaspete de peste 300 de tone,
acoperind zone urbane ca Bucureşti, Râmnicu - Vâlcea, Giurgiu, Cluj -Napoca, Tecuci, Iaşi,
Târgu Jiu, Braşov, Focşani, Drăgăşani, Călimăneşti, Panciu, cât şi întinse zone din judeţele
Argeş, Vâlcea, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Galaţi, Cluj, Iaşi, Gorj si Braşov.

2.6. Propuneri și concluzii:

Serviciile logistice ale companiei SC VEL PITAR SA, reprezintă un complex de


operațiuni ce asigură satisfacerea necesităților cumpărătorilor în procesul dirijării cu fluxurile de
materiale, de marfă, financiare și informaționale.Rolul logisticii în cadrul firmei SC VEL PITAR
SA este unul esențial, deoarece logistica este un proces ce se integrează în celelalte activități
desfășurate de către firmă, astfel încât pot fi identificate și înțelese sursele specifice avantajului
competitiv.Pentru a împlini la un nivel mai înalt scopul final al oricǎrei întreprinderi, societatea
VEL PITAR SA ar trebui sǎ acorde o atenţie şi mai mare planificǎrii activitǎţilor logistice.
Ỉntrucǎt se doreşte atingerea ţintei acestor activitǎţi, aceea de a onora comenzile în
condiţiile anticipǎriisolicitǎrilor clienţilor, este imperios cerutǎ evaluarea continuǎ a lanţului
logistic şi dezvoltarea unor cǎi de raţionalizare a sistemului logistic .Societatea ar trebui sǎ
acorde o atenţie sporitǎ vehiculelor cu care este asiguratǎ livrarea produselor catre punctele de
vânzare. În momentul acesta, şi la nivelul cererii actuale, autovehiculele sunt suficiente pentru a
face faţǎ comenzilor. Insa trebuie innoit in permanenta parcul auto.
De asemenea, în cazul apariției unei probleme pe traseu și necesitătii trimiterii unei alte
masini pentru a duce transportul, numărul de persoane și automobile blocate este destul de mare.
Pentru a mări eficiența economică a sistemului logistic, se poate acţiona şi la micşorarea
cheltuielilor legate de operaţiile de manipulare. Reducerea cheltuielilor de manipulare se poate
realiza prin creşterea mărimii unităţii de încărcătură, prin reducerea numărului de manipulări si
mărirea productivităţii acestei activităţi.

S-ar putea să vă placă și