Sunteți pe pagina 1din 28

PLANIFICARE

Aria curriculară „Matematică şi ştiinte ale naturii”

CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

clasele a-VI-a – a X-a

Curriculum Deficienţe mintale grave, severe, profunde şi/sau asociate


Conform programei aprobate prin Ordin al ministrului Nr. 5235/01.09.2008

Propunător
Prof. Maria – Aurelia Modoc
Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Nr.1
Baia Mare

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător;


2. Cunoaşterea şi înţelegerea transformărilor care au loc în mediul înconjurător;
3. Formarea unei atitudini ecologice faţă de mediul înconjurator şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi
ocrotire a acestuia.

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII.
Disciplina: CUNOŞTINE DESPRE MEDIU

PLANIFICARE ANUALĂ
clasa a VI-a – a X-a

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Nr.ore Observaţii


crt.
1 oră săptamânal
1. Caracteristicile mediului social şi cultural 1.1 S1- Semestrul I

2. Caracteristicile corpurilor din mediul fizic/ natural 1.2 S 36


Pentru clasele VI-VIII, X

3. Lumea vie 1.3 Semestrul II


Clasa a IX-aS1 - S 37

4. Fenomene ale naturii 2.1

5. Circuitul apei în natură 2.2

6. Transformări ale naturii în cele patru anotimpuri 2.1

2.2;
7. Transformări ale mediului sub influenţa unor factori decisivi 2.1;
(apa, aerul, solul, poluarea) 3.1

8. Îngrijirea şi protejarea mediului 3.1;


3.2

9. Ore la dispoziţia profesorului

3 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ

clasa a VI-a

Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.


crt. DE
ÎNVĂŢARE
Caracteristicile  Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar (clasă, cantină, cabinet
1. mediului social şi 1.1 medical, etc.) şi a împrejurimilor şcolii; 5h
cultural  Exerciţii de localizare empirică a elementelor din spaţiul apropiat;
 Exerciţii de identificare şi descriere a caracteristicilor observabile ale
corpurilor;
 Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de caracteristicile
Caracteristicile 1.2 observabile; 5h
2. corpurilor din  Exerciţii de observare dirijată şi de identificare a stărilor corpurilor
mediul fizic/ natural solide, lichide, gazoase;
 Exerciţii de localizare pe hartă a localităţii;
 Exerciţii de observare dirijată a unor plante;
 Exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale unei plante şi de
precizare a funcţiilor lor;
 Exerciţii de observare şi identificare a fructelor şi legumelor;
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale şi păsări:
 Recunoaştere a părţilor corpului;
3. Lumea vie 1.3  Exerciţii de observare şi identificare a animalelor domestice şi 12 h
sălbatice
 Vizite la Grădina Zoologică;
 Softuri educaţionale despre animale/păsări
 Exerciţii de recunoaştere a florilor;
 Schema corporală.
4 Propus de Maria – Aurelia Modoc
Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.
crt. DE
ÎNVĂŢARE
 Exerciţii de recunoaştere a unor fenomene ale naturii prin observarea
4. Fenomene 2.1 lor în imagini/ în momentul producerii; 2h
ale naturii  Succesiunea zi / noapte;

5. Circuitul apei 2.2  Exerciţii de observare dirijată a transformării apei dintr-o stare în alta 2h
în natură

6. Transformări ale 2.1  Exerciţii de identificare a celor patru anotimpuri 4h


naturii în cele patru
anotimpuri

Transformări ale 2.1  Exerciţii de identificare şi recunoaştere a factorilor de mediu 2h


7. mediului sub 2.2
influenţa unor factori 3.1
decisivi (apă, aer,
sol, poluare)

8. Îngrijirea şi 3.1  Activităţi de îngrijire a spaţiului familiar; 3h


protejarea mediului 3.2  Ieşiri în parc;

9. Ore la dispoziţia  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) 1h


profesorului

5 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
clasa a VII-a

Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.


crt. DE
ÎNVĂŢARE
 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar ; 2h
Caracteristicile 1.1  Exerciţii de recunoaştere a spaţiului public 1h
1. mediului social şi  Deplasări şcoală - parc 1h
cultural  Exerciţii de recunoaştere în imagini sau realitate a unor obiecte 1h
socio-culturale din mediul apropiat
 Exerciţii de identificare şi descriere a caracteristicilor observabile 4h
Caracteristicile ale corpurilor;
2. corpurilor din mediul  Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de caracteristicile
fizic/ natural 1.2 observabile;
 Exerciţii de identificare a formelor de relief
 Exerciţii de observare dirijată a unor plante;
 Exerciţii de observare şi identificare a fructelor şi legumelor;
 Activităţi practice simple de sădire, îngrijire a plantelor;
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale şi a foloaselor lor
3. Lumea vie 10 h
 Exerciţii de recunoaştere a faunei şi florei specifice diferitelor
forme de relief;
1.3
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale din medii geografice
 Schema corporală.
 Colecţionare de plante

6 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.
crt. DE
ÎNVĂŢARE

Fenomene 2.1  Exerciţii de recunoaştere a unor fenomene ale naturii ;


4. ale naturii  Realizarea calendarului naturii pe zile 3h

5. Circuitul apei 2.2  Circuitul apei în natură - imagini 2h


în natură

Transformări ale  Exerciţii de cunoaştere şi identificare a anotimpurilor


6. naturii în cele patru 2.1  Identificarea unor schimbări / evenimente din viaţa plantelor / 4h
anotimpuri animalelor şi a omului

7. Transformări ale 2.2  Exerciţii de observare dirijată a creşterii plantelor;


mediului 2.1  Exerciţii de identificare a factorilor de mediu; 3h
3.1

8. Îngrijirea şi  Activităţi practice de îngrijire a animalelor, plantelor din clasă; 4h


protejarea mediului  Activităţi practice de colectare a deşeurilor;
 Excursii, drumeţii.

9. Ore la dispoziţia  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare)


profesorului 2h

7 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DEPSRE MEDIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
clasa a VIII-a

Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.


crt. DE
ÎNVĂŢARE
 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar şi a împrejurimilor 1h
1.1 şcolii;
Caracteristicile  Exerciţii de cunoaştere a spaţiului public şi a instituţiilor 2h
1. mediului social şi reprezentative;
cultural  Exerciţii de localizare empirică a elementelor din orizontul 1h
apropiat;
 Deplasări şcoală - parc 1h
 Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de caracteristicile
observabile;
Caracteristicile  Exerciţii de observare dirijată şi de identificare a stărilor corpurilor 4h
2. corpurilor din mediul 1.2 solide, lichide, gazoase;
fizic/ natural  Exerciţii de identificare a formelor de relief;
 Recunoaşterea în desene / machete a formelor de relief.
 Exerciţii de observare dirijată a plantelor;
 Desene, colaje, expoziţii.
 Exerciţii de recunoaştere a animalelor şi a foloaselor lor;
 Exerciţii de recunoaştere a faunei şi florei; 10 h
3. Lumea vie 1.3  Poezii, ghicitori despre plante şi animale;
 Schema corporală.

8 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.
crt. DE
ÎNVĂŢARE
2.1
4. Fenomene  Exerciţii de recunoaştere a fenomenelor naturii; 4h
ale naturii  Calendarul naturii pe anotimpuri.

2.2
5. Circuitul apei în  Circuitul apei în natură PPS
natură 2h

2.1
Transformări ale  Exerciţii de cunoaştere şi identificare a anotimpurilor
6. naturii în cele patru  Identificarea unor schimbări / evenimente din viaţa plantelor / 3h
anotimpuri animalelor şi a omului

2.1
7. Transformări ale 2.2  Exerciţii de recunoaştere a factorilor de mediu;
mediului sub 3.1  Prezentarea unor filme. 3h
influenţa unor factori
decisivi
3.1  Activităţi practice de utilizare a unor unelte şi materiale de curăţare
Îngrijirea şi 3.2 a mediului;
8. protejarea mediului  Exerciţii de recunoaştere a unor acţiuni ale omului ce pot dăuna 4h
mediului

9. Ore la dispoziţia  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) 2h


profesorului

9 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
clasa a IX-a

Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.


crt. DE
ÎNVĂŢARE
 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar şi a împrejurimilor 1h
1.1 şcolii;
1. Caracteristicile  Deplasări şcoală – parc; 1h
mediului social şi  Exerciţii de recunoaştere a unor obiective socio-culturale, istorice,
cultural economice, religioase din mediul apropiat, denumirea lor. 1h

 Exerciţii de observare dirijată şi de identificare a stărilor


Caracteristicile corpurilor;
2. corpurilor din mediul 1.2  Drumeţii, excursii; 4h
fizic/ natural  Caracteristici generale ale climei.

 Activităţi practice, simple de sădire şi îngrijire a plantelor;


 Activităţi practice cu caracter gospodăresc;
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale şi a foloaselor lor;
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale din medii geografice
3. Lumea vie 1.3 diferite; 8h
 Exerciţii de recunoaştere a asemănărilor şi deosebirilorîntre
oameni;
 Exerciţii de stabilire a unor asemănări şi deosebiri între vieţuitoare;
 Colecţionarea de plante şi alcătuirea de ierbare / insectare.

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.
crt. DE
ÎNVĂŢARE
2.1
Fenomene  Exerciţii de recunoaştere a fenomenelor naturii;
4. ale naturii  Desene, colaje; 5h
 Calendarul naturii.

2.2
Circuitul apei în  Exerciţii de observare dirijată a transformării apei dintr-o stare în
5. natură alta 2h
 Circuitul apei în natură

2.1
Transformări ale  Identificarea unor schimbări/ evenimente din viaţa plantelor/ 3h
6. naturii în cele patru animalelor şi a omului
anotimpuri
2.1
7. Transformări ale 2.2  Exerciţii de dizolvare a unor corpuri şi formarea unor soluţii; 4h
mediului sub 3.1  Prezentarea unor filme despre apă, aer, sol, poluare
influenţa unor factori
decisivi
3.1
Îngrijirea şi 3.2  Activităţi practice de colectare a deşeurilor; 6h
8. protejarea  Prezentarea de software-uri educative;
mediului  Exerciţii de selectare de imagini.

9. Ore la dispoziţia  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) 2h


profesorului

11 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
clasa a X-a

Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.


crt. DE
ÎNVĂŢARE

Caracteristicile 1.1  Deplasări casă – şcoală; 3h


1. mediului social şi  Deplasări şcoală – parc;
cultural  Exerciţii de recunoaştere în diverse surse de informare a unor
obiective aparţinând spaţiului apropiat.

Caracteristicile  Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de caracteristicile


2. corpurilor din mediul observabile; 4h
fizic/ natural 1.2  Exerciţii de identificare a stărilor corpurilor solide, lichide,
gazoase;
 Drumeţii, excursii;
 Caracteristici generale ale climei.
 Desene, colaje, expoziţii;
 Vizite la Grădina Zoologică;
 Exerciţii de observare şi identificare a animalelor/plantelor;
3. Lumea vie  Vizite la Circ; 8h
 Poezii, ghicitori despre animale;
1.3
 Exerciţii de identificare a asemănărilor şi deosebirilor între oameni
aparţinând unor rase diferite.
1 Propus de Maria – Aurelia Modoc
Nr. UNITATEA OBIECTIVE CONŢINUTURI NR. ORE OBS.
crt. DE
ÎNVĂŢARE

4. Fenomene  Exerciţii de recunoaştere a fenomenelor naturii prin observare /


ale naturii 2.1 imagini 5h
 Calendarul naturii;
 Colaje, lucrări practice.

5. Circuitul apei în 2.2  Prezentări PPS 2h


natură

Transformări ale  Redarea caracteristicilor anotimpurilor prin diverse lucrări 3h


6. naturii în cele patru 2.1  Exerciţii de identificare şi recunoaştere a factorilor de mediu
anotimpuri  Desene, colaje

 Prezentarea unor softuri educative despre principalele surse de


Transformări ale 2.1 energie;
7. mediului sub 2.2  Identificarea unor schimbări din viaţa plantelor/ animalelor şi a 4h
influenţa unor factori 3.1 omului după variaţia unor caracteristici identificate;
decisivi  Vizite
 Activităţi practice de îngrijire a plantelor din clasă, grădina şcolii;
Îngrijirea şi 3.1  Activităţi practice de colectare a deşeurilor; 5h
8. protejarea mediului 3.2  Software educaţional cu efectele poluării;
 Excursii, drumeţii.

9. Ore la dispoziţia  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) 2h


profesorului

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


clasa a VI-a

Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.


crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar Caracteristicile Sala de clasă, Evaluare individuală şi


1. (clasă, cantină, cabinet medical, etc.) şi a 1.1 mediului social şi cantina, frontală
împrejurimilor şcolii; cultural împrejurimile
 Exerciţii de localizare empirică a elementelor din şcolii
spaţiul apropiat;
 Exerciţii de identificare şi descriere a Diverse obiecte Observare sistematică
caracteristicilor observabile ale corpurilor; de diferite forme, Evaluare individuală
 Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de mărimi şi culori
caracteristicile observabile; 1.2 Caracteristicile Pahare
2.  Exerciţii de observare dirijată şi de identificare a corpurilor din Apă, pietre,
stărilor corpurilor solide, lichide, gazoase; mediul fizic/ butelie de gaz
 Exerciţii de localizare pe hartă a localităţii; natural Hartă
Plante
 Exerciţii de observare dirijată a unor plante;

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de recunoaştere a părţilor componente Plante cu Observare sistematică


ale unei plante şi de precizare a funcţiilor lor; rădăcină, tulpină Evaluare individuală
 Exerciţii de observare şi identificare a fructelor şi şi floare
legumelor; Legume, fructe
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale şi păsări: Mulaje cu păsări
3.  Recunoaştere a părţilor corpului; 1.3 Lumea vie Imagini cu flori
 Exerciţii de observare şi identificare a şi animale
animalelor domestice şi sălbatice
 Vizite la Grădina Zoologică;
 Softuri educaţionale despre Evaluare individuală
animale/păsări
 Exerciţii de recunoaştere a florilor;
Fişe de lucru
 Schema corporală.
 Exerciţii de recunoaştere a unor fenomene ale Calendarul Observare sistematică
naturii prin observarea lor în imagini/ în 2.1 Fenomene naturii
4. momentul producerii; ale naturii
 Succesiunea zi / noapte;
5. Pahare, apă, Observare sistematică
 Exerciţii de observare dirijată a transformării apei 2.2 Circuitul apei reşou, oală
dintr-o stare în alta în natură
Calendarul Observare sistematică
6.  Exerciţii de identificare a celor patru anotimpuri 2.1 Transformări ale naturii Evaluare individuală
naturii în cele patru Fişe de lucru
anotimpuri

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

Planşe Observare sistematică


7.  Exerciţii de identificare şi recunoaştere a 2.1 Transformări ale Filme Evaluare individuală
factorilor de mediu 2.2 mediului sub
3.1 influenţa unor
factori decisivi
(apă, aer, sol,
poluare)
Pungi, mături, Observare sistematică
8.  Activităţi de îngrijire a spaţiului familiar; 3.1 Îngrijirea şi făraş, saci
 Ieşiri în parc; 3.2 protejarea mediului menajeri, mănuşi

9.  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) Ore la dispoziţia


profesorului

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


clasa VII-a

Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.


crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar ; Caracteristicile Şcoala Observare sistematică


1.  Exerciţii de recunoaştere a spaţiului public 1.1 mediului social şi Spaţiul public Evaluare individuală şi
 Deplasări şcoală - parc cultural Poze frontală
 Exerciţii de recunoaştere în imagini sau realitate
a unor obiecte socio-culturale din mediul apropiat
 Exerciţii de identificare şi descriere a Diverse obiecte Observare sistematică
caracteristicilor observabile ale corpurilor; Caracteristicile Planşe Evaluare individuală
2.  Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de corpurilor din Mulaje
caracteristicile observabile; 1.2 mediul fizic/
 Exerciţii de identificare a formelor de relief. natural

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de observare dirijată a unor plante; Imagini Observare sistematică


 Exerciţii de observare şi identificare a fructelor şi Ghivece Evaluare individuală
legumelor; Plante
 Activităţi practice simple de sădire, îngrijire a Seminţe de flori
plantelor; Pământ pt flori
3.  Exerciţii de cunoaştere a unor animale şi a 1.3 Lumea vie Fructe, legume
foloaselor lor Animale de pluş
Păpuşi
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale din medii
Fişe de lucru
geografice
 Schema corporală.
 Colecţionare de plante
Calendarul Observare sistematică
 Exerciţii de recunoaştere a unor fenomene ale 2.1 Fenomene naturii
4. naturii ; ale naturii
 Realizarea calendarului naturii pe zile
Imagini Observare sistematică
5.  Circuitul apei în natură - imagini 2.2 Circuitul apei Pahare
în natură Apă
Calendarul Observare sistematică
6.  Exerciţii de cunoaştere şi identificare a 2.1 Transformări ale naturii Evaluare individuală
anotimpurilor naturii în cele patru Păpuşi
 Identificarea unor schimbări / evenimente din anotimpuri Haine
viaţa plantelor / animalelor şi a omului

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

Boabe de fasole Observare sistematică


7.  Exerciţii de observare dirijată a creşterii 2.1 Transformări ale Vată Evaluare individuală
plantelor; 2.2 mediului Apă
 Exerciţii de identificare a factorilor de mediu; 3.1 Farfurii
Ghivece cu flori Observare sistematică
8.  Activităţi practice de îngrijire a animalelor, 3.1 Îngrijirea şi Pungi, mături, Evaluare individuală
plantelor din clasă; 3.2 protejarea mediului făraş, saci
 Activităţi practice de colectare a deşeurilor; menajeri, mănuşi
 Excursii, drumeţii.

9.  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare Ore la dispoziţia


profesorului

1 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


clasa VIII-a

Nr. OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.


crt. CONŢINUTURI ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar şi a


1. împrejurimilor şcolii;;
 Exerciţii de recunoaştere a spaţiului public şi a Caracteristicile Ieşiri, Observare sistematică
instituţiilor reprezentative; 1.1 mediului social şi vizite Evaluare individuală
 Exerciţii de localizare empirică a elementelor din cultural
orizontul apropiat;
 Deplasări şcoală - parc

 Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de


caracteristicile observabile; Caracteristicile Obiecte de Observare sistematică
 Exerciţii de observare dirijată şi de identificare a corpurilor din diferite mărimi, Evaluare individuală
stărilor corpurilor solide, lichide, gazoase; 1.2 mediul fizic/ forme, culori
2.  Exerciţii de identificare a formelor de relief; natural
 Recunoaşterea în desene / machete a formelor de
relief.

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. CONŢINUTURI ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

-imagini, Observare sistematică


 Exerciţii de observare dirijată a plantelor; -coli desen, Evaluare individuală
 Desene, colaje, expoziţii. -creioane
colorate,
 Exerciţii de recunoaştere a animalelor şi a
3. 1.3 Lumea vie -planşe,
foloaselor lor;
-ghicitori,
 Exerciţii de recunoaştere a faunei şi florei; -lapte, ouă,
 Poezii, ghicitori despre plante şi animale; lână,carne,
 Schema corporală. -fişe de lucru.

-calendarul Observare sistematică


 Exerciţii de recunoaştere a unor fenomene ale 2.1 Fenomene naturii
4. naturii ; ale naturii
 Calendarul naturii pe anotimpuri

-laptop, Observare sistematică


5.  Circuitul apei în natură - PPS 2.2 Circuitul apei -videoproiector,
în natură -PPS
Observare sistematică
6.  Exerciţii de cunoaştere şi identificare a 2.1 Transformări ale Evaluare individuală
anotimpurilor naturii în cele patru -calendarul
 Identificarea unor schimbări / evenimente din anotimpuri naturii
viaţa plantelor / animalelor şi a omului

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

Observare sistematică
7. 2.1 Transformări ale -laptop, Evaluare individuală
 Exerciţii de recunoaştere a factorilor de mediu; 2.2 mediului sub -videoproiector,
 Prezentarea unor filme. 3.1 influenţa unor -imagini
factori decisivi
 Activităţi practice de utilizare a unor unelte şi Observare sistematică
8. materiale de curăţare a mediului; 3.1 Îngrijirea şi -mănuşi, saci
 Exerciţii de recunoaştere a unor acţiuni ale 3.2 protejarea mediului menajeri,mături,
omului ce pot dăuna mediului făraşe.

9.  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) Ore la dispoziţia


profesorului

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


clasa IX-a

Nr. OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.


crt. CONŢINUTURI ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de (re)cunoaştere a spaţiului şcolar şi a


1. împrejurimilor şcolii;;
 Deplasări şcoală – parc, Caracteristicile Ieşiri, Observare sistematică
 Exerciţii de recunoaştere a unor obiective socio- 1.1 mediului social şi vizite Evaluare individuală
culturale, istorice, economice, religioase din cultural
mediul apropiat, denumirea lor.

 Exerciţii de observare dirijată şi de identificare a


stărilor corpurilor; Caracteristicile -imagini Observare sistematică
2.  Drumeţii, excursii; corpurilor din Evaluare individuală
 Caracteristici generale ale climei. 1.2 mediul fizic/
natural

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. CONŢINUTURI ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

-seminţe, Observare sistematică


 Activităţi practice, simple de sădire şi îngrijire a răsaduri, Evaluare individuală
plantelor; -ghice, pământ
 Activităţi practice cu caracter gospodăresc; pentru flori,
3. 1.3 Lumea vie -animale pluş,
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale şi a
-imagini,
foloaselor lor;
-insectare,
 Exerciţii de cunoaştere a unor animale din medii -ierbare
geografice diferite;
 Exerciţii de recunoaştere a asemănărilor şi
deosebirilor între oameni;
 Exerciţii de stabilire a unor asemănări şi
deosebiri între vieţuitoare;
 Colecţionarea de plante şi alcătuirea de ierbare /
insectare.
Observare sistematică
 Exerciţii de recunoaştere a fenomenelor naturii; 2.1 Fenomene -calendarul naturii
4.  Desene, colaje; ale naturii
 Calendarul naturii.
-apă, pahare, Observare sistematică
5.  Exerciţii de observare dirijată a transformării 2.2 Circuitul apei reşou, oală
apei dintr-o stare în alta în natură
 Circuitul apei în natură
Observare sistematică
6.  Identificarea unor schimbări/ evenimente din 2.1 Transformări ale Evaluare individuală
viaţa plantelor/ animalelor şi a omului naturii în cele patru -calendarul naturii
anotimpuri

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

-apă, sare, nisip, Observare sistematică


7.  Exerciţii de dizolvare a unor corpuri şi formarea 2.1 Transformări ale Evaluare individuală
unor soluţii; 2.2 mediului sub
 Prezentarea unor filme despre apă, aer, sol, 3.1 influenţa unor
poluare factori decisivi

Observare sistematică
8.  Activităţi practice de colectare a deşeurilor; 3.1 Îngrijirea şi -mănuşi, saci
 Prezentarea de software-uri educative; 3.2 protejarea mediului menajeri,mături,
 Exerciţii de selectare de imagini. făraşe.

9.  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) Ore la dispoziţia


profesorului

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Disciplina: CUNOŞTINŢE DESPRE MEDIU

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


clasa X-a

Nr. OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.


crt. CONŢINUTURI ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

1.  Deplasări casă – şcoală; Ieşiri,


 Deplasări şcoală – parc; Caracteristicile Vizite, Observare sistematică
 Exerciţii de recunoaştere în diverse surse de 1.1 mediului social şi -hărţi turistice, Evaluare individuală
informare a unor obiective aparţinând spaţiului cultural -pliante
apropiat. informative
-obiecte de
 Exerciţii de grupare, clasificare în funcţie de Caracteristicile diverse forme, Observare sistematică
2. caracteristicile observabile; corpurilor din mărimi, culori, Evaluare individuală
 Exerciţii de identificare a stărilor corpurilor 1.2 mediul fizic/ -rucsac, pătură,
solide, lichide, gazoase; natural mâncare.
 Drumeţii, excursii;
 Caracteristici generale ale climei.

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. CONŢINUTURI ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

 Desene, colaje, expoziţii;


 Vizite la Grădina Zoologică; -coli desen, Observare sistematică
 Exerciţii de observare şi identificare a creioane colorate, Evaluare individuală
animalelor/plantelor; -plante,
 Vizite la Circ; -imagini,
3.  Poezii, ghicitori despre animale; 1.3 Lumea vie -fişe de lucru.
 Exerciţii de identificare a asemănărilor şi
deosebirilor între oameni aparţinând unor rase
diferite.
-calendarul Observare sistematică
 Exerciţii de recunoaştere a fenomenelor naturii; 2.1 Fenomene naturii,
4.  Desene, colaje; ale naturii -materiale
 Calendarul naturii. reciclabile (coji
nucă, castane,
ghinde, etc).
laptop, Observare sistematică
5.  Prezentări PPS 2.2 Circuitul apei -videoproiector,
în natură -PPS
Observare sistematică
6.  Redarea caracteristicilor anotimpurilor prin 2.1 Transformări ale Evaluare individuală
diverse lucrări naturii în cele patru -coli desen,
 Exerciţii de identificare şi recunoaştere a anotimpuri -creioane
factorilor de mediu colorate.
 Desene, colaje
 Identificarea unor schimbări/ evenimente din
viaţa plantelor/ animalelor şi a omului

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc


Nr. CONŢINUTURI OBI UNITATEA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. ECT DE
IVE ÎNVĂŢARE

- laptop, Observare sistematică


7.  Prezentarea unor softuri educative despre 2.1 Transformări ale -videoproiector, Evaluare individuală
principalele surse de energie; 2.2 mediului sub -PPS
 Identificarea unor schimbări din viaţa plantelor/ 3.1 influenţa unor
animalelor şi a omului după variaţia unor factori decisivi
caracteristici identificate;
 Vizite

-mănuşi, saci Observare sistematică


8.  Activităţi practice de îngrijire a plantelor din 3.1 Îngrijirea şi menajeri,mături,
clasă, grădina şcolii; 3.2 protejarea mediului făraşe
 Activităţi practice de colectare a deşeurilor; -sapă, greblă,
 Software educaţional cu efectele poluării; lopată.
 Excursii, drumeţii. - laptop,
-videoproiector
-rucsac, mâncare

9.  Diverse activităţi (de consolidare, aprofundare) Ore la dispoziţia


profesorului

2 Propus de Maria – Aurelia Modoc