Sunteți pe pagina 1din 37

Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Proiect
Instalatii Electrice

Proiectanti : Miron Ionut-Gabriel

Pantiru Ionut

Saviuc Marian Dumitru

Scumpieru Bogdan

An : III

Grupa : 3316/3318

2011
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Memoriu tehnico justificativ

B. PIESE DESENATE:

1. Plan parter:
Cladire administrativa:
 Birouri;
 Sala de conferinta;
 Arhiva
 Magazie
 Baie
 Caserie
2. Plan etaj
Cladire administrativa, avand in componenta:
 Hol
 Sala conferinte
 Birouri
 Baie
 Lifturi
 Arhiva
A. PIESE SCRISE:

-Predimensionarea sistemului de iluminat prin metoda factorului de utilizare (u);


-Verificarea cantitativa a sistemului de iluminat;
- Terminologii preluate din indicativ NP 061 – 02
- Aspecte cantitative si calitative ale sistemelor de iluminat de interior;
-Memoriu tehnico justificativ;
- Bibliografie.

1
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

1. Predimensionarea sistemului de iluminat

Cladirea are urmatoarele caracteristici constructive:

-Parter cu inaltimea de 2.9 m;

-Etaj cu inaltimea de 2.9 m.

Pentru determinarea solutiei luminotehnice , calculul se va realiza in


urmatoarele etape:

-Un calcul prin care vom determina o solutie fotometrica folosind factorul de
utilizare;
- O verificare cantitativa a sistemului de iluminat adoptat.

Pentru executia lucrarilor de instalatii electrice se vor respecta prevederile Normativului


I7/2002, a normelor pentru protectie contra incendiilor si a normelor pentru protectia muncii .
Solutia de iluminare pentru incaperile din cladire este cu corpuri fluorescente compacte,
constructie etansa, montate pe tavan.
Nivelul mediu de iluminare s-a ales conform NP 061-02 pentru fiecare incapere in parte.
Astfel se vor folosi urmatoarele niveluri de iluminare:

-100 lx pentru casa scarii, hol intrare;

-200 lx pentru baie , arhiva, hol, magazine;

- 500 lx pentru sala de conferinta, birouri;

Se vor alege lampile functie de nivelul de iluminare si destinatia incaperii. Astfel vom
folosi tipuri de lampi:

-aparente cu puterile electrice de 18, 28, 36 , 58 W;

-incastrate cu puterile electrice de 36 , 55 ,58, tip panou cu 1 sau 2 lampi.

Predimensionare

o Se vor alege urmatoarele date caracteristice , urmand a fi introduce intr-un tabel:

-Nivelul de iluminat corespunzator sarcinii vizuale Emed.

-Inaltimea planului util hu.

2
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

-Inaltimea h (Deasupra planului util) va fi:

h=Ht-(ha+hu)

unde: -ha reprezinta inaltimea de atarnare.

-Ht reprezinta inaltimea incaperii

o Se va impune inaltimea planului util in conformitate cu NP 061-02. Astfel majoritatea


incaperilor au inaltimea planului util hu = 0 m. Cazuri special vor fi la urmatoarele
incaperi:
-arhiva , birouri, sala de conferinta, magazie in care inaltimea planului util tine cont de
pozitia produselor pe rafturi. Astfel se va alege inaltimea de 0.7m;

o Se vor alege factorii de reflexive ai tavanului, peretilor si pardoselii in functie in functie


de destinatia incaperii.
ρt = 0.70
ρp = 0.50;
o Se va calcula indicele incaperii cu formula:


i=
∗( )

in care :

- L – lungimea incaperii;
- l - latimea incaperii;
- h – inaltimea de la lampa la planul util.

o Se va alege factorul de mentinere a curateniei din cauza ca, în timp, « îmbatrânirea »


sursei de lumina, depunerile de praf pe corpul de iluminat si pe sursa de lumina conduc
la scaderea fluxului luminos emis de corpul de iluminat.

3
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Factorul de mentinere este subunitar, iar valoarea acestuia se stabileste în functie de


mediul în care a fost montat corpul de iluminat si de perioada de timp care se scurge
între doua curatari ale acestuia.

4
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

o Se va alege factorul de utilizare “u”, care este raportul dintre fluxul luminos primit de
planul util si fluxul luminos emis de sursele de lumina care echipeaza corpul de iluminat.

Valoarea factorului de utilizare se determina, prin interpolare liniara, din tabelul aferent
fiecarui corp de iluminat, pus la dispozitia beneficiarului de catre producatorul de
corpuri de iluminat, în fisa tehnica a acestuia.

Acest factor depinde: factorul de reflexie al plafonului, al peretilor si al podelei, precum


si de indicele încaperii.

In acest tabel pe linia a 2-a se gaseste factorul de reflexie al tavanului, pe linia a 3-a
factorul de reflexie al peretilor, iar pe coloana a 4-a factorul de reflexie al pardoselii.

Pentru valori ale indicelui incaperii aflate intre valorile deja data, factorul de utilizare se
calculeaza prin interpolare.

5
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Pentru lampa data, cu indicele incaperii cu valoarea de 1.02, factor de reflexie al


tavanului cu valoarea de 0.7 si peretilor de 0.5 se va face interpolarea astfel:

-se scriu valorile pentru cele 2 valori date intre care se afla indicele incaperii

1 ………………………………………….. 0.50

1.25 ………………………………………….. 0.55

-se scade indicii incaperii intre ei si factorii de utilizare intre ei.

i = 1.25 - 1 = 0.25

u = 0.55 – 0.50 = 0.05

Se face interpolare folosind metoda regulii de 3 simpla.

0.25 ………………………………………….. 0.05

0.23 …………………………………………… x

6
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

. ∗ .
x= = 0.046
.

Va rezulta factorul de utilizare al incaperii prin urmatorul calcul: 0.50 +0,046 = 0,546

Se va calcula fluxul necesar pentru fiecare camera in parte cu relatia:Φnec = ∗

In care:

- Φnec – fluxul necesa [ lm];

- Emed – nivelul de iluminare mediu [lx]

-Su – suprafata utila [mp]

-Δ – factorul de mentinere al curateniei;

-u – factorul de utilizare.

Se va alege din catalog fluxul lampii in functie de tipul lampii.

Cunoscand tipul de lampa folosit se cunoaste fluxul luminos pe care acesta il emite Фil si
astfel se determina numarul de lampi:

N=Фnec/Фil.

Apoi se va calcula fluxul corpului, inmultind fluxul unei lampi cu numarul de lampi.

In cele din urma se va dimensiona si se va alege numarul de corpuri necesar pentru


fiecare camera in parte. Acest lucru se alege astfel incat sa se acopere fluxul necesar pentru
camera de dimensionat.

Apoi se va calcula puterea instalata in camera, functie de tipul lampii, puterea lampii,
numarul de corpuri.

7
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

2. Verificarea sistemului de iluminat

Se va alege o camera reprezentativa pentru care se va considera nivelul de iluminare


pentru pentru un numar reprezentativ de puncte dintr’o camera.

Se plaseaza lampile iesite din calcul pentru camera respectiva, apoi se alege un numar
de puncte, distantele dintre ele, distantele de la marginea peretelui la puncte si se deseneaza
pe acelasi plan.

Se calculeaza distanta de la proiectia centrului fiecarei lampi la planul util la fiecare


punctul d si unghilul β, unghiul format de d cu normala lampii ( perpendiculara pe lungimea
lampii).

8
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Se calculeaza unghiul α, unghiul de la centrul lampii spre punctul de calculate si normal


pe suprafata planului util.

Se citeste in functie de unghiul α de pe curba fotometrica a lampii de studia, valorile


intensitatilor luminoase care se aproximează din curbele de distribuţie a intensităţii luminoase
de fiecărui tip de corp longitudinal IαL si transversal IαT .

Se va calcula Iαβ cu relatia:

∗( )
Iαβ = ;

9
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Apoi se va calcula nivelul de iluminare mediu pentru fiecare punct de la fiecare lampa cu
relatia:

∗ ∗
e= .

Se vor aduna nivelurile de iluminare mediu rezultate pentru fiecare punct de la fiecare
lampa .

10
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Terminologii preluate din indicativ NP 061 – 02

 Iluminare menţinută (Em în lx): valoare sub care iluminarea medie pe suprafaţa
considerată nu trebuie să coboare;
 iluminare minimă (Emin): iluminare minimă pe o suprafaţă (plan util, plan efectiv de lucru
etc);
 iluminare maximă (Emax): iluminare maximă pe o suprafaţă (plan util, plan efectiv de
lucru etc);
 iluminare medie (Emed): iluminare medie pe o suprafaţă;

 flux inferior - fluxul luminos emis de un sistem de iluminat în semispaţiul inferior


(în procente) faţă de planul de montare;

 flux superior - fluxul luminos emis de un sistem de iluminat în semispaţiul superior


(în procente) faţă de planul de montare;

 indice global de evaluare a orbirii (UGR): valoarea indicelui de evaluare a orbirii
psihologice dată de un sistem de iluminat;
 indice global limită de evaluare a orbirii (UGRL): valoarea maximă a UGR pentru un
sistem de iluminat;
 indice de redare a culorilor (Ra): este expresia obiectivă a redării culorii obiectelor de
către lumina lămpilor electrice. Variază de la 0 – 100, Ra = 100 exprimând o redare
naturală a culorilor. Ra descreşte pe măsură ce scade calitatea de redare a culorilor;

11
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Aspecte cantitative si calitative ale sistemelor de


iluminat de interior

12
Universitatea Tehnicӑ “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Bibliografie:
 NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
 Catalog ELBA 2011
 Instalatii si retele electrice de joasa tensiune, prof.
univ. dr. ing. Jan Ignat
 www.elba.ro
 http://www.dialux.com

13
Proiect 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

ELBA FIRI-03-236 DP / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

160

45° 45°
240

320

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm h = 61%
C0 - C180 C90 - C270

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Distribuţia luminoasă 1:


Cod flux CIE: 70 99 100 99 61
Evaluarea orbirii conform UGR
Domeniu de utilizare: Iluminat general de interior.
r Tavan 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Descriere: Armătură din tablă de oţel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică în r Pereţi 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
câmp electrostatic r Podea 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Reflector din tablă de aluminiu oglindată, cu coeficient de reflexie >0.85, în Dimensiunile
Direcţia vederii transversală Direcţia vederii paralelă
spaţiului
variantele: X Y
la axa lămpii la axa lămpii

-dublu parabolic (DP) : 2H 2H 16.2 17.2 16.5 17.4 17.6 14.6 15.6 14.9 15.8 16.0
3H 16.1 17.0 16.4 17.2 17.5 14.6 15.5 14.9 15.7 16.0
varianta de baza la 18w- 7 lamele ;36w-16 lamele ;58w-25 lamele 4H 16.1 16.9 16.4 17.1 17.4 14.6 15.4 14.9 15.7 15.9
-simplu parabolic (SP) : 6H 16.0 16.8 16.3 17.0 17.3 14.5 15.3 14.9 15.6 15.9
varianta de baza la 18w-9 lamele ;36w-16 lamele ; 58w-25 lamele 8H 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3 14.5 15.2 14.8 15.5 15.8
12H 15.9 16.6 16.3 16.9 17.2 14.4 15.1 14.8 15.4 15.8
-drept (D) :
4H 2H 16.1 16.9 16.4 17.2 17.4 14.5 15.4 14.8 15.6 15.9
varianta de baza la 18w-.. 3H 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3 14.5 15.2 14.9 15.5 15.8
La cerere poate fi echipat cu balast electronic si aparataj pentru iluminat de 4H 15.9 16.5 16.3 16.9 17.2 14.5 15.1 14.9 15.5 15.8
siguranta(cu exceptia variantei 118,218). 6H 15.9 16.4 16.3 16.8 17.2 14.5 15.0 14.9 15.4 15.8
8H 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7
Produsul este fabricat si validat conform standardului SR EN 60598-1 12H 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 14.4 14.9 14.9 15.3 15.7
230V/50Hz , IP40 8H 4H 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7
6H 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 14.4 14.8 14.9 15.2 15.7
8H 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6
12H 15.7 16.0 16.2 16.5 17.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.6
12H 4H 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 14.4 14.8 14.9 15.2 15.7
6H 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6
8H 15.7 16.0 16.2 16.5 17.0 14.4 14.6 14.8 15.1 15.6

Variaţia poziţiei observatorului pentru distanţele S ale corpurilor de iluminat

S = 1.0H +1.6 / -3.8 +1.7 / -4.0


S = 1.5H +3.4 / -10.0 +2.8 / -6.6
S = 2.0H +5.3 / -10.7 +4.4 / -7.6

Tabel standard BK00 BK00

Suma corecţiilor -4.0 -5.5

Indici de orbire corectaţi referitor la 6700lm Flux luminos total

Pagina 1
Proiect 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

ELBA FIRI-03-236 SP / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

160

45° 45°
240

320

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm h = 58%
C0 - C180 C90 - C270

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Distribuţia luminoasă 1:


Cod flux CIE: 68 94 99 100 58
Evaluarea orbirii conform UGR
Domeniu de utilizare: Iluminat general de interior.
r Tavan 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Descriere: Armătură din tablă de oţel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică în r Pereţi 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
câmp electrostatic r Podea 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Reflector din tablă de aluminiu oglindată, cu coeficient de reflexie >0.85, în Dimensiunile
Direcţia vederii transversală Direcţia vederii paralelă
spaţiului
variantele: X Y
la axa lămpii la axa lămpii

-dublu parabolic (DP) : 2H 2H 15.2 16.2 15.4 16.4 16.6 15.1 16.1 15.3 16.3 16.5
3H 15.1 16.1 15.4 16.3 16.6 15.6 16.5 15.9 16.8 17.0
varianta de baza la 18w- 7 lamele ;36w-16 lamele ;58w-25 lamele 4H 15.1 16.0 15.4 16.2 16.5 15.8 16.6 16.1 16.9 17.2
-simplu parabolic (SP) : 6H 15.1 15.9 15.4 16.2 16.5 15.9 16.7 16.3 17.0 17.3
varianta de baza la 18w-9 lamele ;36w-16 lamele ; 58w-25 lamele 8H 15.1 15.8 15.4 16.1 16.4 16.0 16.8 16.3 17.1 17.4
12H 15.0 15.8 15.4 16.1 16.4 16.0 16.8 16.4 17.1 17.4
-drept (D) :
4H 2H 15.2 16.0 15.5 16.3 16.6 15.1 15.9 15.4 16.2 16.5
varianta de baza la 18w-.. 3H 15.2 15.9 15.6 16.3 16.6 15.7 16.4 16.1 16.8 17.1
La cerere poate fi echipat cu balast electronic si aparataj pentru iluminat de 4H 15.3 15.9 15.6 16.2 16.6 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3
siguranta(cu exceptia variantei 118,218). 6H 15.3 15.8 15.7 16.2 16.6 16.3 16.8 16.7 17.2 17.6
8H 15.3 15.8 15.7 16.1 16.5 16.4 16.9 16.8 17.3 17.7
Produsul este fabricat si validat conform standardului SR EN 60598-1 12H 15.2 15.7 15.7 16.1 16.5 16.5 16.9 16.9 17.3 17.8
230V/50Hz IP40 8H 4H 15.3 15.8 15.7 16.2 16.6 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3
6H 15.3 15.7 15.8 16.2 16.6 16.3 16.7 16.8 17.2 17.6
8H 15.4 15.7 15.8 16.1 16.6 16.5 16.8 17.0 17.3 17.8
12H 15.3 15.6 15.8 16.1 16.6 16.7 17.0 17.1 17.4 17.9
12H 4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.6 16.0 16.4 16.4 16.8 17.3
6H 15.3 15.7 15.8 16.1 16.6 16.3 16.7 16.8 17.1 17.6
8H 15.4 15.7 15.9 16.1 16.6 16.5 16.8 17.0 17.3 17.8

Variaţia poziţiei observatorului pentru distanţele S ale corpurilor de iluminat

S = 1.0H +1.5 / -3.7 +0.7 / -0.8


S = 1.5H +3.4 / -5.2 +1.1 / -1.5
S = 2.0H +5.3 / -5.9 +2.2 / -2.2

Tabel standard BK01 BK02

Suma corecţiilor -4.6 -3.5

Indici de orbire corectaţi referitor la 6700lm Flux luminos total

Pagina 2
Proiect 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

Spaţiu 1 / Listă număr corpuri de iluminat

6 Bucţti ELBA FIRI-03-236 DP


Nr.articol:
Flux luminos corpuri de iluminat: 6700 lm
Putere corpuri de iluminat: 84.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 70 99 100 99 61
Dotare: 2 x T8 36W (Factor de corecţie 1.000).

Pagina 3
Proiect 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

Spaţiu 1 / Light scene 8 / Rezumat

4.00 m
540
360 360 3.40
720 720
540 3.15

180 180 2.79


720
720
2.45
180
720 2.08
900 1.90
720
720 720

720 720
720 540

0.00
0.00 0.40 0.91 1.32 1.75 2.17 2.65 3.20 3.80 4.38 4.76 5.70 m

Înălţimea spaţiului: 3.000 m, Înălţime de montare: 3.089 m, Factor de Valoare în Lux, Scară 1:52
menţinere: 0.80

Suprafaţă r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0


Plan util / 598 55 905 0.093
Podea 46 447 50 724 0.111
Tavan 70 170 108 215 0.634
Pereţi (4) 53 261 36 560 /

Plan util:
Înălţime: 0.700 m
Raster: 128 x 128 Puncte
Zonă de margine: 0.000 m
Raport iluminare (conform LG7): Pereţi / Plan util: 0.516, Tavan / Plan de lucru: 0.285.
Listă bucăţi corpuri de iluminat

Nr. Bucţti Denumire (Factor de corecţie)  [lm] P [W]


1 6 ELBA FIRI-03-236 DP (1.000) 6700 84.0
Total: 40200 504.0

Putere specifică: 22.11 W/m² = 3.70 W/m²/100 lx (Suprafaţă: 22.80 m²)

Pagina 4
Proiect 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

Spaţiu 1 / Light scene 8 / Rezultate fotometrice

Flux luminos total: 40200 lm


Putere totală: 504.0 W
Factor de menţinere: 0.80
Zonă de margine: 0.000 m

Suprafaţă Iluminare medie [lx] Grade de reflexie [%] Luminanţă medie [cd/m²]
direct indirect total
Plan util 468 131 598 / /
Podea 316 131 447 46 65
Tavan 0.00 170 170 70 38
Perete 1 172 180 352 50 56
Perete 2 125 161 286 50 46
Perete 3 119 134 252 50 40
Perete 4 0.00 117 117 64 24

Uniformitate pe planul util


u0: 0.093 (1:11)
Emin/Emax: 0.061 (1:16)

Raport iluminare (conform LG7): Pereţi / Plan util: 0.516, Tavan / Plan de lucru: 0.285.

Putere specifică: 22.11 W/m² = 3.70 W/m²/100 lx (Suprafaţă: 22.80 m²)

Pagina 5
Project 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

ELBA FIRI-03-236 DP / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

160

45° 45°
240

320

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm h = 61%
C0 - C180 C90 - C270

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Distribuţia luminoasă 1:


Cod flux CIE: 70 99 100 99 61
Evaluarea orbirii conform UGR
Domeniu de utilizare: Iluminat general de interior.
r Tavan 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Descriere: Armătură din tablă de oţel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică în r Pereţi 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
câmp electrostatic r Podea 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Reflector din tablă de aluminiu oglindată, cu coeficient de reflexie >0.85, în Dimensiunile
Direcţia vederii transversală Direcţia vederii paralelă
spaţiului
variantele: X Y
la axa lămpii la axa lămpii

-dublu parabolic (DP) : 2H 2H 16.2 17.2 16.5 17.4 17.6 14.6 15.6 14.9 15.8 16.0
3H 16.1 17.0 16.4 17.2 17.5 14.6 15.5 14.9 15.7 16.0
varianta de baza la 18w- 7 lamele ;36w-16 lamele ;58w-25 lamele 4H 16.1 16.9 16.4 17.1 17.4 14.6 15.4 14.9 15.7 15.9
-simplu parabolic (SP) : 6H 16.0 16.8 16.3 17.0 17.3 14.5 15.3 14.9 15.6 15.9
varianta de baza la 18w-9 lamele ;36w-16 lamele ; 58w-25 lamele 8H 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3 14.5 15.2 14.8 15.5 15.8
12H 15.9 16.6 16.3 16.9 17.2 14.4 15.1 14.8 15.4 15.8
-drept (D) :
4H 2H 16.1 16.9 16.4 17.2 17.4 14.5 15.4 14.8 15.6 15.9
varianta de baza la 18w-.. 3H 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3 14.5 15.2 14.9 15.5 15.8
La cerere poate fi echipat cu balast electronic si aparataj pentru iluminat de 4H 15.9 16.5 16.3 16.9 17.2 14.5 15.1 14.9 15.5 15.8
siguranta(cu exceptia variantei 118,218). 6H 15.9 16.4 16.3 16.8 17.2 14.5 15.0 14.9 15.4 15.8
8H 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7
Produsul este fabricat si validat conform standardului SR EN 60598-1 12H 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 14.4 14.9 14.9 15.3 15.7
230V/50Hz , IP40 8H 4H 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1 14.5 14.9 14.9 15.3 15.7
6H 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 14.4 14.8 14.9 15.2 15.7
8H 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6
12H 15.7 16.0 16.2 16.5 17.0 14.3 14.6 14.8 15.1 15.6
12H 4H 15.8 16.2 16.3 16.6 17.1 14.4 14.8 14.9 15.2 15.7
6H 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 14.4 14.7 14.9 15.2 15.6
8H 15.7 16.0 16.2 16.5 17.0 14.4 14.6 14.8 15.1 15.6

Variaţia poziţiei observatorului pentru distanţele S ale corpurilor de iluminat

S = 1.0H +1.6 / -3.8 +1.7 / -4.0


S = 1.5H +3.4 / -10.0 +2.8 / -6.6
S = 2.0H +5.3 / -10.7 +4.4 / -7.6

Tabel standard BK00 BK00

Suma corecţiilor -4.0 -5.5

Indici de orbire corectaţi referitor la 6700lm Flux luminos total

Pagina 1
Project 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

DIAL 9 Wave, 1 T16 54W, EVG / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°

200

160
120° 120°
120

80
105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/klm h = 70%
C0 - C180 C90 - C270

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 6 Pentru acest corp de iluminat nu se poate reprezenta o
Cod flux CIE: 74 96 100 06 70 diagramă UGR.
Wave, Pendelleuchte, Dark-Raster unten, T16 54W, elektr. Vorschaltgerät
eingebaut, IP 20, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, L 1375 / B 285 / H 68,
0.22829.00

Pagina 2
Project 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

DIAL 11 R2600/158 P8 / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

200

45° 45°
300

400

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm h = 69%
C0 - C180 C90 - C270

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Distribuţia luminoasă 1:


Cod flux CIE: 77 100 100 100 69
Evaluarea orbirii conform UGR
Design Anbauleuchte.
r Tavan 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Seidenmatter 60° ISOLUM® Reflektor. r Pereţi 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
(die Abbildung kann von der reellen Ausführung etwas abweichen) r Podea 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensiunile
Direcţia vederii transversală Direcţia vederii paralelă
spaţiului
la axa lămpii la axa lămpii
X Y
2H 2H 14.4 15.3 14.7 15.5 15.8 17.6 18.5 17.9 18.7 19.0
3H 14.3 15.1 14.6 15.3 15.6 17.5 18.3 17.8 18.5 18.8
4H 14.2 15.0 14.5 15.2 15.5 17.4 18.2 17.7 18.4 18.7
6H 14.2 14.8 14.5 15.1 15.4 17.3 18.0 17.7 18.3 18.6
8H 14.1 14.8 14.5 15.1 15.4 17.3 18.0 17.7 18.3 18.6
12H 14.1 14.7 14.4 15.0 15.3 17.3 17.9 17.6 18.2 18.5
4H 2H 14.4 15.2 14.7 15.4 15.7 17.4 18.2 17.7 18.4 18.7
3H 14.3 14.9 14.6 15.2 15.5 17.3 17.9 17.6 18.2 18.5
4H 14.2 14.7 14.6 15.1 15.4 17.2 17.8 17.6 18.1 18.4
6H 14.1 14.6 14.5 14.9 15.3 17.1 17.6 17.5 18.0 18.4
8H 14.1 14.5 14.5 14.9 15.3 17.1 17.5 17.5 17.9 18.3
12H 14.0 14.4 14.5 14.8 15.2 17.1 17.4 17.5 17.8 18.3
8H 4H 14.1 14.5 14.5 14.9 15.3 17.1 17.5 17.5 17.9 18.3
6H 14.0 14.3 14.4 14.7 15.2 17.0 17.4 17.5 17.8 18.2
8H 13.9 14.2 14.4 14.7 15.1 17.0 17.3 17.4 17.7 18.2
12H 13.9 14.1 14.4 14.6 15.1 16.9 17.2 17.4 17.6 18.1
12H 4H 14.0 14.4 14.5 14.8 15.2 17.1 17.4 17.5 17.8 18.3
6H 13.9 14.2 14.4 14.7 15.1 17.0 17.3 17.4 17.7 18.2
8H 13.9 14.1 14.4 14.6 15.1 16.9 17.2 17.4 17.6 18.1

Variaţia poziţiei observatorului pentru distanţele S ale corpurilor de iluminat

S = 1.0H +3.1 / -15.0 +1.3 / -1.8


S = 1.5H +4.6 / -20.4 +2.6 / -14.7
S = 2.0H +6.5 / -22.3 +4.6 / -22.5

Tabel standard BK00 BK00

Suma corecţiilor -5.4 -2.3

Indici de orbire corectaţi referitor la 5200lm Flux luminos total

Pagina 3
Project 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

Room 1 / Rezumat

8.17 m
480 7.63
640
640 640 7.12
640 6.66
160 6.18
160 160 160
160 640 640 160 5.73
160 160 160
160 640 160 160 480 5.16
160
640 4.71
4.30
640

3.30
640 640
160 160 160 160 2.59
640 160 160 2.14
160 640 640 480
160
160 160 160
160 320 160 1.49
640 640 640 480 1.04
640
320 0.52
0.00
0.00 1.03 2.16 3.23 4.66 5.53 6.96 8.10 9.06 10.00 11.30 12.96 14.76 16.05 m

Înălţimea spaţiului: 3.000 m, Înălţime de montare: 3.089 m, Factor de Valoare în Lux, Scară 1:115
menţinere: 0.80

Suprafaţă r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0


Workplane / 553 47 798 0.084
Floor 50 477 128 743 0.268
Ceiling 70 257 155 357 0.603
Pereţi (4) 50 336 168 583 /

Workplane:
Înălţime: 0.700 m
Raster: 128 x 128 Puncte
Zonă de margine: 0.000 m
Raport iluminare (conform LG7): Pereţi / Plan util: 0.606, Tavan / Plan de lucru: 0.465.
Listă bucăţi corpuri de iluminat

Nr. Bucţti Denumire (Factor de corecţie)  [lm] P [W]


1 24 ELBA FIRI-03-236 DP (1.000) 6700 84.0
Total: 160800 2016.0

Putere specifică: 15.37 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Suprafaţă: 131.13 m²)

Pagina 4
Project 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

Room 1 / Listă număr corpuri de iluminat

24 Bucţti ELBA FIRI-03-236 DP


Nr.articol:
Flux luminos corpuri de iluminat: 6700 lm
Putere corpuri de iluminat: 84.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 70 99 100 99 61
Dotare: 2 x T8 36W (Factor de corecţie 1.000).

Pagina 5
Project 1
17.05.2011

Proiectant:
Telefon
Fax
e-mail

Room 1 / Rezultate fotometrice

Flux luminos total: 160800 lm


Putere totală: 2016.0 W
Factor de menţinere: 0.80
Zonă de margine: 0.000 m

Suprafaţă Iluminare medie [lx] Grade de reflexie [%] Luminanţă medie [cd/m²]
direct indirect total
Workplane 386 167 553 / /
Floor 308 169 477 50 76
Ceiling 0.00 257 257 70 57
Wall 1 130 210 340 50 54
Wall 2 108 233 341 50 54
Wall 3 129 208 337 50 54
Wall 4 94 227 322 50 51

Uniformitate pe planul util


u0: 0.084 (1:12)
Emin/Emax: 0.059 (1:17)

Raport iluminare (conform LG7): Pereţi / Plan util: 0.606, Tavan / Plan de lucru: 0.465.

Putere specifică: 15.37 W/m² = 2.78 W/m²/100 lx (Suprafaţă: 131.13 m²)

Pagina 6
Emed SU L l ht hu ha h Tip Tip Φnec Φinst Φl Φc Pinst cosφ
Nr. Inc. Dest. 2 I Δ ρt ρp u ηc
[lx] [m ] [m] [m] [m] [m] [m] [m] lampa corp [lm] [lm] [lm] [lm] [W]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Parter Baie 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9 Pinstatalat 4680
Parter Baie 2 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9
Parter Birou 1 500 131.1285 16.05 8.17 3 0.7 0 2.3 2.35394 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.581 146554.8651 147400 3350 6700 22 1584 0.9
Parter birou 2 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.45 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Parter birou 3 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.45 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Parter birou 4 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.45 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Parter birou 5 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.45 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Parter casa scarii 200 20.475 5.25 3.9 3 0 0 3 0.7459 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.402 13066 13400 3350 6700 2 144 0.9
Parter hol 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 0 0 3 0.7621 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.402 13738.12754 16200 1350 2700 3 108 0.9
Parter hol 2 200 106.3125 20.25 5.25 3 0 0 3 1.38971 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.558 49486.80352 53600 3350 6700 8 576 0.9
Parter magazie 200 21.2625 5.25 4.05 3 1 0 2 1.14315 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.43 12843.5518 13500 1350 2700 5 180 0.9
Parter hol intrare 100 19.665 5.7 3.45 3 0 0 3 0.71639 0.77 Florescenta FIRI-03-136 SP 0.7 0.5 0.39 6548.451548 6700 3350 3350 2 72 0.9
Etaj 1 Baie 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9 Pinstatalat 4824
Etaj 1 Baie 2 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9
Etaj 1 Birou 1 500 131.1285 16.05 8.17 3 0.7 0 2.3 2.35394 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.581 146554.8651 147400 3350 6700 22 1584 0.9
Etaj 1 birou 2 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 1 birou 3 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 1 birou 4(hol intrare) 500 19.665 5.7 3.45 3 0.7 0 2.3 0.93443 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 1 birou 5 500 47.025 8.25 5.7 3 0.7 0 2.3 1.46564 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.51 59873.94958 60300 3350 6700 9 648 0.9
Etaj 1 casa scarii 200 20.475 5.25 3.9 3 0 0 3 0.7459 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.407 13066.78579 13400 3350 6700 2 144 0.9
Etaj 1 hol 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 0 0 3 0.7621 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.402 13738.12754 16200 1350 2700 3 108 0.9
Etaj 1 hol 2 200 106.3125 20.25 5.25 3 0 0 3 1.38971 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.558 49486.80352 53600 3350 6700 8 576 0.9
Etaj 1 magazie 200 21.2625 5.25 4.05 3 1 0 2 1.14315 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.506 12843.55 13500 1350 2700 5 180 0.9
Etaj 2 Baie 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9 Pinstatalat 4824
Etaj 2 Baie 2 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9
Etaj 2 Birou 1 500 131.1285 16.05 8.17 3 0.7 0 2.3 2.35394 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.581 146554.8651 147400 3350 6700 22 1584 0.9
Etaj 2 birou 2 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.596 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 2 birou 3 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 2 birou 4(hol intrare) 500 19.665 5.7 3.45 3 0.7 0 2.3 0.93443 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 2 birou 5 500 47.025 8.25 5.7 3 0.7 0 2.3 1.46564 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.51 59837.9496 60300 3350 6700 9 648 0.9
Etaj 2 casa scarii 200 20.475 5.25 3.9 3 0 0 3 0.7459 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.407 13066.78579 13400 3350 6700 2 144 0.9
Etaj 2 hol 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 0 0 3 0.7621 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.402 13738.12754 16200 1350 2700 3 108 0.9
Etaj 2 hol 2 200 106.3125 20.25 5.25 3 0 0 3 1.38971 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.558 49486.80352 53600 3350 6700 8 576 0.9
Etaj 2 magazie 200 21.2625 5.25 4.05 3 1 0 2 1.14315 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.506 12843.55 13500 1350 2700 5 180 0.9
Etaj 3 Baie 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9 Pinstatalat 4824
Etaj 3 Baie 2 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9
Etaj 3 Birou 1 500 131.1285 16.05 8.17 3 0.7 0 2.3 2.35394 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.581 146554.8651 147400 3350 6700 22 1584 0.9
Etaj 3 birou 2 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 3 birou 3 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 3 birou 4(hol intrare) 500 19.665 5.7 3.45 3 0.7 0 2.3 0.93443 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 3 birou 5 500 47.025 8.25 5.7 3 0.7 0 2.3 1.46564 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.51 59837.9496 60300 3350 6700 9 648 0.9
Etaj 3 casa scarii 200 20.475 5.25 3.9 3 0 0 3 0.7459 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.407 13066.78579 13400 3350 6700 2 144 0.9
Etaj 3 hol 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 0 0 3 0.7621 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.402 13738.12754 16200 1350 2700 3 108 0.9
Etaj 3 hol 2 200 106.3125 20.25 5.25 3 0 0 3 1.38971 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.558 49486.80352 53600 3350 6700 8 576 0.9
Etaj 3 magazie 200 21.2625 5.25 4.05 3 1 0 2 1.14315 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.506 12843.55 13500 1350 2700 5 180 0.9
Etaj 4 Baie 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9 Pinstatalat 4824
Etaj 4 Baie 2 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9
Etaj 4 Birou 1 500 131.1285 16.05 8.17 3 0.7 0 2.3 2.35394 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.581 146554.8651 147400 3350 6700 22 1584 0.9
Etaj 4 birou 2 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 4 birou 3 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 4 birou 4(hol intrare) 500 19.665 5.7 3.45 3 0.7 0 2.3 0.93443 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 4 birou 5 500 47.025 8.25 5.7 3 0.7 0 2.3 1.46564 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.51 59837.9496 60300 3350 6700 9 648 0.9
Etaj 4 casa scarii 200 20.475 5.25 3.9 3 0 0 3 0.7459 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.407 13066.78579 13400 3350 6700 2 144 0.9
Etaj 4 hol 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 0 0 3 0.7621 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.402 13738.12754 16200 1350 2700 3 108 0.9
Etaj 4 hol 2 200 106.3125 20.25 5.25 3 0 0 3 1.38971 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.558 49486.80352 53600 3350 6700 8 576 0.9
Etaj 4 magazie 200 21.2625 5.25 4.05 3 1 0 2 1.14315 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.506 12843.55 13500 1350 2700 5 180 0.9
Etaj 5 Baie 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9 Pinstatalat 4824
Etaj 5 Baie 2 200 21.2625 5.25 4.05 3 1.5 0 1.5 1.52419 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.52 10620.62937 10800 1350 2700 4 144 0.9
Etaj 5 Birou 1 500 131.1285 16.05 8.17 3 0.7 0 2.3 2.35394 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.581 146554.8651 147400 3350 6700 22 1584 0.9
Etaj 5 birou 2 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 5 birou 3 500 23.085 5.7 4.05 3 0.7 0 2.3 1.02943 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 5 birou 4(hol intrare) 500 19.665 5.7 3.45 3 0.7 0 2.3 0.93443 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.438 37100 40200 3350 6700 6 432 0.9
Etaj 5 birou 5 500 47.025 8.25 5.7 3 0.7 0 2.3 1.46564 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.51 57397.95918 60300 3350 6700 9 648 0.9
Etaj 5 casa scarii 200 20.475 5.25 3.9 3 0 0 3 0.7459 0.77 Florescenta FIRI-03-236 DP 0.7 0.5 0.407 13066.78579 13400 3350 6700 2 144 0.9
Etaj 5 hol 1 200 21.2625 5.25 4.05 3 0 0 3 0.7621 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.402 13738.12754 16200 1350 2700 3 108 0.9
Etaj 5 hol 2 200 106.3125 20.25 5.25 3 0 0 3 1.38971 0.77 Florescenta FIRI-03-236 SP 0.7 0.5 0.558 49486.80352 53600 3350 6700 8 576 0.9
Etaj 5 magazie 200 21.2625 5.25 4.05 3 1 0 2 1.14315 0.77 Florescenta FIRI-03-218 SP 0.7 0.5 0.506 12843.55 13500 1350 2700 5 180 0.9 Pinstalat 4824
Pinst total 28800 W
Puterea Puterea
Destinatie Destinatie Destinatie Puterea
Nivel instalata Nivel instalata Nivel
camera camera camera instalata
[w] [w]
[w]

Baie 1 144 Baie 1 144 Baie 1 144


Baie 2 144 Baie 2 144 Baie 2 144
Birou 1 1584 Birou 1 1584 Birou 1 1584
birou 2 432 birou 2 432 birou 2 432
birou 3 432 birou 3 432 birou 3 432
birou 4 432 birou 4 432 birou 4 432
Parter

Etaj 4
Etaje
birou 5 432 birou 5 648 birou 5 648
casa scarii 144 casa scarii 144 casa scarii 144
hol 1 108 hol 1 108 hol 1 108
hol 2 576 hol 2 576 hol 2 576
magazie 180 magazie 180 magazie 180
hol intrare 72 Total etaj 4824
Total etaje Total etaj
Total 4680 1,2,3 14472 4824
Total 23976 W
Nr. d IαL IαT fi corp 6700
Nr. Corp β tgα α Iα β cos3α e
Punct [m] [cd] [cd] h2 5.29
1 0.89 48 0.386957 21.15427082 220 312 148.0444444 0.8 150.0034447 1000
2 2.5 14 1.086957 47.38594403 130 243 206.6444444 0.3 78.51707624
3 4.44 8 1.930435 62.61502942 25 10 9.388888889 0.09 1.070226843
(1-1)
4 5.14 31 2.234783 65.8928772 7 20 13.18888889 0.06 1.002255829
5 3.65 47 1.586957 57.78345394 64 54 26.51111111 0.14 4.700835959
6 2.72 77 1.182609 49.78253248 89 158 23.81111111 0.27 8.142589792
1 0.75 38 0.326087 18.06047194 250 316 185.3555556 0.85 199.5462928
2 2.54 10 1.104348 47.83878784 130 243 217.4444444 0.31 85.37469019
3 4.42 6 1.921739 62.50924479 25 10 9.611111111 0.102 1.24163201
(1-2)
4 4.66 20 2.026087 63.73079359 23 9 7.255555556 0.08 0.73515648
5 2.94 32 1.278261 51.96346853 100 147 95.84444444 0.23 27.91990338
6 1.67 69 0.726087 35.98291211 195 319 76.6 0.52 50.44884688
(2-1) 1 0.75 58 0.326087 18.06047194 250 316 115.1333333 0.85 123.9478891
2 1.63 13 0.708696 35.32503464 195 319 275.0888889 0.54 188.1420794
3 3.45 11 1.5 56.30993247 71 63 56.08888889 0.16 11.36621718
4 4.31 38 1.873913 61.91371516 27 11 6.655555556 0.103 0.868241756
5 3.05 61 1.326087 52.98011375 100 147 48.47777778 0.22 13.50779668
6 2.69 81 1.169565 49.46894225 89 158 16.78888889 0.27 5.741228733
(2-2) 1 0.61 49 0.265217 14.85386474 272 319 148.3444444 0.9 169.0958412
2 1.56 17 0.678261 34.14750914 195 319 260.9111111 0.56 185.0545348
3 3.43 8 1.491304 56.15601537 71 63 58.18888889 0.17 12.52876076
4 3.74 25 1.626087 58.40959587 66 56 41.17777778 0.14 7.301466079
5 2.16 46 0.93913 43.20206814 139 247 122.3 0.39 60.41018904
6 1.61 76 0.7 34.9920202 195 319 51.78888889 0.55 36.07600294
(3-1) 1 1.53 24 0.665217 33.63254166 196 316 233.9111111 0.57 168.8670195
2 0.81 52 0.352174 19.40093398 230 320 137.6666667 0.84 146.4627599
3 2.48 15 1.078261 47.15656267 130 243 203.9444444 0.31 80.0742176
4 3.58 48 1.556522 57.28095441 64 54 25.91111111 0.15 4.922621298
5 2.7 79 1.173913 49.57392126 89 158 20.3 0.27 6.941909263
6 3 62 1.304348 52.52382044 100 147 46.84444444 0.22 13.05268641
(3-2) 1 1.47 18 0.63913 32.58388404 200 320 258.2222222 0.59 192.9588742
2 0.7 45 0.304348 16.92751306 272 319 162.5222222 0.87 179.0816698
3 2.55 11 1.108696 47.95077911 130 243 214.7444444 0.3 81.59477001
4 2.86 33 1.243478 51.19390497 100 147 94.21111111 0.24 28.63732829
5 1.64 62 0.713043 35.49052078 195 319 101.4111111 0.54 69.35829868
6 2.12 48 0.921739 42.66797632 139 247 116.8111111 0.38 56.2194875
Suma punctelor 2450.914841
Medie camera 408.4858069
Medie sectiune 68.08096781