Sunteți pe pagina 1din 11

Mai 2017

Privind creşterea albinelor si


realizarea mierii în
s. Mîndreşti, r. Teleneşti

Realizat de către
proprietarul întreprinderii
Sava Dinu
Adresa:
s.Mindresti
tel: 060418***
E- mail:dinu.sava@mail.ru
Sumar
Prima substanţă dulce folosită de către om, mierea de albine este
recunoscută pentru proprietăţile sale deosebit de benefice atunci cînd este utilizată
pe plan alimentar, medical sau cosmetic. Atît mierea cît şi alte produse derivate
(polen, propolis sau lăptişor de matcă) conţin substanţe biologice active care ajută
la buna funcţionare a organismului şi tratarea diferitelor afecţiuni. Pentru aşi păstra
calitatea mierea trebuie să fie naturală, adică produsă de albine fără intervenţia
artificială a apicultorilor.
Acest plan de afaceri are ca scop demonstrarea posibilităţii proiectului de
iniţiere a activităţii de creştere a albinelor. Antreprenorul îşi propune creşterea şi
exploatarea albinelor, producerea mierei de albină, a ciarei, polenului propolisului
şi veninului de albină. Deasemenea şi realizarea acestor produse pe piaţa internă şi
externă. Dinu Sava îşi propune să devină un producător eficient în domeniul
apiculturii, prin aplicarea tehnologiilor moderne, şi flexibilitatea înaltă faţă de
cererea pe piaţă
Apicultura este o afacere foarte rentabilă, cu un profit foarte atrăgător.
Lucrul cu albinele nu este dificil, dar presupune respectarea anumitor reguli foarte
stricte, pentru a fi evitate accidentele.
În prezent se dispune de 150 stupuri de albine şi anumit utilaj necesar pentru
colectarea şi prelucrarea mierii. Scopul acestui proiect este lărgirea acestei afaceri
de creştere a albinelor pentru a ajunge la realizarea lui pe piaţa externă, mai ales
cea din Vest unde este foarte solicitat.
Creşterea albinelor are următoarele avantaje:
- Primirea unor produse ecologice pure;
- Cerere mare pe piaţa internă şi externă;
- Posibilităţi de a exporta produsele apicole;
- Funcţii auxiliare de polenizare a florei şi faunei;
- Afacerea dată poate fi organizată şi dezvoltată de către membrii unei familii.
Costul total al proiectului va constitui 500000 lei, din care aportul personal
estimat în lei este 300000 lei.

Capitolul I. Descrierea afacerii. Scopul şi Obiectivele.


În ultimii ani în condiţiile R. Moldova creşterii albinelor se acordă o atenţie
sporită odată cu solicitarea produselor apicole (în primul rînd a mierii ) pe piaţa
externă. Creşterea şi exploatarea albinelor este un domeniu profitabil pentru
Republica Moldova îndeosebi dacă acest
produs este organizat prin intermediul
Asociaţiei Apicultorilor. Produsele obţinute de
la albine sunt foarte diferite din punct de
vedere al originii, compoziţiei, proprietăţilor şi
al importanţei pentru om. Mierea, ceara,
polenul, propolisul, veninul de albine sunt
produse naturale cu un conţinut bogat de elemente biologice. Toate aceste produse
pot fi folosite ca mijloace de tratarea a diferitor boli. Din alt punc de vedere,
albinele au fost, sunt şi vor fi veriga ecologică între floră şi faună, îndeosebi pentru
republica noastră, care este o ţară agrară. Încă un aspect important al aportului
albinelor îl constituie polenizarea unui şir de culturi agricole, sporind cu 30- 60%
la floarea soarelui şi livezi iar la legume – chiar pînă la 200 -300 %. Conform unor
calcule aportul albinelor în această direcţie exprimată financiar este de 100 de ori
mai mare faţă de produsele obţinute de la albine.
intenţioneaz să deschid SRL „ZUM ZUM” pentru a putea exporta produsele
apicole pe piaţa externa şi a evita plecarea la muncă peste hotare pentru obţinerea
unui venit.
Scopul afacerii este acoperirea cererii de produse apicole pe piaţa locală şi
cea externă, încadrarea în muncă a 3 persoane, cît şi acumularea de profit.
Obiectivele curente pentru primii 2 ani de activitate:
 Ralizarea vînzărilor totale în valoare de ......
 Mărirea stupinei pînă la 5000 de stupuri
 Înlocuirea stupurilor vechi cu cei din poliuretan
 Stabilirea unui sistem de comunicare eficientă între întreprindere şi
clienţi pentru o evaluare permanentă a satisfacerii clientului.
Obiective de lungă durată:
 Realizarea vînzărilor în valoarea de....;
 Lărgirea pieţii şi pătrunderea în piaţa externă;
 Îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor de prelucrare;
 Dezvoltarea unor relaţii durabile cu clienţii;
 Antrenarea angajaţilor în programe de instruire pentru îmbunătăţirea
calificării personale.
 Deschiderea unei linii de ambalare a mierii în pliculeţe.
Evaluarea riscurilor
Pe parcursul activităţii pot interveni următoarele riscuri : Calamităţi
naturale , ploi cu grindină, inundaţii, Apariţia bolilor virotice, bacteriene,
parazitare. În vederea diminuării riscurilor descrise vor fi întreprinse următorele
măsuri.
Căsuţele cu familile de albini vor fi amplasate în locurile unde sunt copaci,
pentru a fi apărate de calamităţi.
În caz de boli, voi contacta specialiştii din domeniu din raion pentru a
efectua profilaxii de îmbolnăvire, permanent lucrătorii vor fi informaţi referitor la
pericolele de îmbolnăvire.
Avantajele competitive (analiza SWOT: puncte forte, puncte slabe,
oportunităţi, pericole)
Analiza SWOT
Puncte forte Puncte slabe Oportunităţi Pericole
-Existenţa unui teren -Dobînzi mărite a -Primirea unor produse -
pentru amplasarea creditelor oferite de ecologice pure Calamităţ
prisăcii băncile comerciale -Posibilităţi de a exporta i naturale
-amplasarea - lipsa şcolilor de produsele apicole ploi cu
geografică a satului- instruire a - funcţii auxiliare de grindină,
pe marginea traseului apicultorilor polenizare a florei şi inundaţii
de importanţă - Lipsa unei faunei -Boli,
naţională asociaţii de nivel - existenţa multor agenţi virotice,
-posibilităţi de raional pentru ai uni economici locali care bacterien
desfăşura afacerea cu pe apicultori şi a le folosesc produsele din e, boli
membrii familiei promova drepturile apicultură micotice,
-cerere mare de piaţă - Costul mărit de -cerere mare de piaţă parazitare
internă şi externă obţinere a unui internă şi externă - prezenţa
- nu sunt concurenţi certificat de calitate concurenţ
petru a ieşi pe piaţa ilor
externă

În urma studierii analizei SWOT am constatat că această afacere poate fi


una profitabilă pe piaţa locală şi externă.
Prezenţa unor riscuri la momentul actual nu pune în pericol major
afacerea şi ne dă posibilitatea de a ne implica şi mai mult în activitatea dată pentru
a înlătura toate obstacolele.
Punctele slabe prezentate în tabelă, cum ar fi prezenţa concurenţilor pe
piaţa locala, vor fi transformate în puncte tari prin deschiderea unei linii de
ambalare a mierii în pliculeţe, ceea ce ar permite realizarea mult mai uşoară şi
favorabilă pentru noi.

Capitolul II. Descrierea serviciilor.


Mierea este o substanţă zaharoasă pe care albinele o produc prin colectarea
nectarului şi transformarea acestuia cu ajutorul unei substanţe prezente în guşa
albinei, numită invertină.
O albină culegaătoare, zboară după nectar si se aşează pe o floare.Aici, ea
suge nectarul cu ajutorul trompei şi îl depozitează în guşa pe durata transportului
spre stup. Din acest moment, începe prelucrarea mierii:o parte din apa continută în
nectar se elimină prin pereţii guşei şi intră în acţiune fermenţii specifici
care influenţează transformarea nectarului în miere.
Ajunsă la stup, culegatoarea transmite nectarul adus, unei alte albine,
"albină de stup" pentru a fi depus in celulele din fagure. Cu prilejul trecerii la altă
albina, nectarul se îmbogăţeşte cu noi cantităţi de fermenţi şi în special cu
invertină.
Nectarul nu rămîne in prima celulă în care a fost depozitat. Noaptea, mai
ales, apar albinele" ventilatoare" care mută nectarul din celulă în celulă,
intensificînd astfel procesul de transformare în miere.
Cînd albinele încep să căpăcească celulele de fagure este semn că mierea
este măturată, adica nectarul a pierdut din procentul iniţial de apă şi s-a
transformat în miere de bună calitate.
Mierea de bună calitate produs cu atît efort de albine este produs pe care ne
dorim să-l obţinem şi să-l realizăm.
Producerea mierii de calitate este o problema de prestigiu, criteriul principal
de clasare a muncii apicultorului trebuind să devină tocmai calitatea produselor
livrate, modul de prezentare, pe sorturi şi pe sortimente, consumatorii ştiind să
aprecieze seriozitatea apicultorilor ce ştiu să-i păstreze calitaţile naturale.
După provenienţa, mierea de albine se clasifică în: miere monofloră, şi
polifloră din nectarul florilor şi miere de pădure, respectiv :
 Mierea de coriandru  Mierea de răpită
 Mierea de crusin  Mierea de rozetă
 Mierea de floarea soarelui  Mierea de salcîm
 Mierea de izma  Mierea de salcie
 Mierea de iarbă neagră  Mierea de tei
 Mierea de levanţică  Mierea de trifoi
 Mierea de mentă  Mierea de verigariu şi cea de salbă
 Mierea de păducel  Mierea de zburătoare
 Mierea de pin
Procesul tehnologic
Toamna- pregătirea pentru iarnă
Iarna- hrana albinelor
Primăvara- curăţirea stupurilor, şi pregătirea pentru producerea mierii
Vara- Extracţia mierii
Pentru extracţia mierii trebuie îndeplinite 3 condiţii principale care sunt:
a) preîncălzirea fagurilor căpăciţi
b) descăpăcirea fagurilor
c) Extracţia mierii
Condiţionarea mierii
Operaţiunile executate în scopul condiţionării sunt:
 Prefiltrarea mierii
 Limpezirea mierii
Asamblarea şi păstrarea mierii de albine
Mierea ce se obţine se ambalează în bidoane
cu capacitatea de până la 50 kg, în butoaie cu
capacităţi de 50 – 300 kg sau în borcane.
Livrarea mierii
Mierea se recepţionează de la producători pe
calităţi în funcţie de provenienţă.

III. Strategia de marketing


3.1.Piaţa şi consumatorii
Piaţa producţiei apicole în Republica Moldova este la momentul actual în
continuă creştere. Acest fapt este determinat de schimbările structurale ce au loc
între agenţii economici care pot influenţa pozitiv piaţa ca rezultat al tendinţelor din
ultimilor ani de cereri şi oferte.
Preţul unui kg de miere variază în dependenţă de locul de comercializare şi
de ambalajul utilizat pentru produsul finit. Principalii consumatori de miere pot fi:
- cumpărătorii de la pieţele agricole costul unui kg este de 45-70 lei
- Magazinele specializate
- Fabricile Nefis, Bucuria, Franzeluţa, Plaisir
- Supermarketurile Green Hils, Fidesco – procură miere ambalate în
borcane a cîte 420 gr, sau 1000 gr.
- Exportatorii de miere procură mierea cu 35 lei pentru un kg
Mai întîi mă voi orienta spre piaţa internă, voi deschide un butic pentru
realizarea mierei de albină, a produselor din apicultură, voi încheia contracte cu
aptecile medicinale ca să realizez propolisul, veninul de albină şi polenul. Voi
încheia contracte cu erarhia din Moldova pentru comercializarea cearei de
confecţionat lumînări..Voi încheia contracte cu agenţii de mai sus enumăraţi Pe
viitor am un scop de a uni toţi apicultorii într-o asociaţie a apicultorilor din raion,
deoarece în comun e mai eficient promovarea pe piaţa externă, ne vom stărui să
obţinem certificat de calitate pentru a ieşi pe piaţa externă.
3.2.Concurenţii
Concurenții sunt persoanele ce trezesc în noi o dorință de a realiza totul mult
mai bine, de a merge înainte și de a nu ceda în fața lor.
În s. Mîndreşti există doi concurenți ce se ocupă cu apicultura.
1.Potlog Andrei
2.Bogaiciuc Ion
Potlog Andrei este un apicultor cu staj, care cunoaşte foarte bine lucrul cu
albinele. El are deja o prisacă de aproximativ 50 stupuri, însă nu poate realiza
mierea, deaoarece are deja o vîrstă înaintată şi nu este în stare să încheie contracte
cu consumatorii mai mari.
D- nul Bogaiciuc Andrei are o prisacă de aproximativ 70 stupuri de albină,
are deja un staj de muncă şi cunoaşte foarte bine această muncă. Prisaca lui este
situată în mijlocul pădurii, unde albinele pot colecta foarte foarte uşor mierea. Însă
la fel nu prea poate să- şi realizeze marfa deoarece cere un preţ mai mare.
3.3. Promovarea
Pentru ca produsul nostru să fie promovat vom încerca să încheiem contracte
cu Fabricile Nefis, Bucuria, Franzeluţa, Plaisir Supermarketurile Green Hils,
Fidesco – procură miere ambalată în borcane a cîte 420 gr, sau 1000 gr., şi chiar pe
viitor cu magazinele obişnuite care realizează miere în pliculeţe.
După cum se ştie cea mai bună reclamă se face din om în om, de asta s-a
început realizarea mierii persoanelor din localitate şi din raion.
Deasemenea vom face cărţi de vizită şi le vom distribui la cunoscuşi, firme
cu care conlucrăm.

3.4. Amplasarea
Prisaca este amplasată nu departe de sat. Poziţionarea ei este destul de
favorabilă pentru colectarea mai multor tipuri de miere, deasemenea şi pentru ca
lucrul să fie cît mai uşor de elaborat.
Capitolul IV. Managementul şi personalul.
Pentru activitatea de bază a acestei unităţi necesită angajarea unui lucrător,
în bază de contract. Acest contract prevede ţinerea la evidenţă a lucrărilor
efectuate în stupi. Colectarea mierei, curăţirea stupilor, pregătirea de iarnă.
Managementul unităţii de apicultură se va efectua de Sava Dinu, funcţiile de
bază fiind:
- Asigurarea eficientă a administrării afacerii
- Semnarea contractelor cu clienţii
- Evidenţa contabilă în partidă simplă
- Asigurarea procesului de producere
- Aprovizionarea cu strictul necesar
- Asigurarea comercializării producţiei obţinute.
A. Personalul
1) Apicultor
2) Apicultor
3) Ajutor de apic.

Dupa primul an se asteapta marirea personalului cu inca 2-3 muncitori, dintre care un electric si
un lacatus.

B. Sursele de finantare
1) Credit in valoarea 500.000 lei cu rata anuala fixa 12%. Durata de creditare 5 ani,
rambursarea semestriala, perioada de gratie 6 luni.
2) Resurse proprii a fondatorilor 300.000 lei

Perioada Cred. neramb. Dobanda Ramb. Cred. Achit. Simestriala


1 500000,00 30000,00 0,00 30000,00
2 500000,00 30000,00 55555,56 85555,56
3 444444,44 26666,67 55555,56 82222,22
4 388888,89 23333,33 55555,56 78888,89
5 333333,33 20000,00 55555,56 75555,56
6 277777,78 16666,67 55555,56 72222,22
7 222222,22 13333,33 55555,56 68888,89
8 166666,67 10000,00 55555,56 65555,56
9 111111,11 6666,67 55555,56 62222,22
10 55555,56 3333,33 55555,56 58888,89
Total 180000,00 500000,00 680000,00

C. Cheltuieli
An 1

1) Arenda spatiului – 15.000 lei/luna x 12=180.000


2) Familii – 200.000 lei
3) Familii – 100.000 lei
4) Salariu calculat – 25.000 lei
5) CAS+CAM – 6.875 lei x 12=82.500 lei
6) FAMILII – =84.000 lei
7) Cheltuieli de marketing – 6000 lei

Total: 952.500 lei + 115.555 lei (achitarea creditului)

An 2

1) Arenda – 20.000 lei x12=240.000 lei


2) Salariu calculat – 40.000 x12=480.000 lei
3) Unelte - 30.000 lei
4) CAS+CAM – 11.000 lei/luna x12=132.000 lei
5) FAMILII=96.000 lei

Total: 978.000 lei +161.110 lei (achitarea creditului)

An 3

1) Arenda – 20.000 lei x12=240.000 lei


2) Salariu calculat – 40.000 x12=480.000 lei
3) Unelte - 10.000 lei
4) CAS+CAM – 11.000 lei/luna x12=132.000 lei
5) FAMILII=96.000 lei

Total: 958.000 lei +148.000 lei (achitarea credit)

D. Venituri
Luna mai 8 tone x 65lei (media) = 520.000 lei

Luna august 16 tone x 32 lei kg=512.000 lei

Total: 1.032.000 lei

Impozit pe venit 12%: 123.840 lei