Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:29.05.2018
Propunător:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Constanța
Clasa : a II-a C
Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Uite, vine vara!
Subiectul/Tema lecţiei: Legenda Florii - soarelui
Tipul lecţiei : însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: desprinderea informaţiilor esenţiale din text şi consolidarea deprinderilor de
comunicare orală şi scrisǎ ;
Competenţe specifice vizate:
1.2 Identificarea unor informații variate in text;
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;
3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din
universul cunoscut;
Obiective operaţionale:
O1. Să identifice personajele întâlnite în text;
O2. Să identifice enunțurile adevărate/ false din text;
O3. Să formuleze întrebări și răspunsuri pe baza textului
O4. Să alcătuiască enunțuri pe baza textului
STRATEGII DIDACTICE
Metode, procedee și tehnici didactice: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, lectura
model, explozia stelară ;
Mijloace de învăţământ: ghicitori, baloane, fișe de lectură, floarea- soarelui ;
Forme de organizare: frontală, individual, pe grupe.
Durata: 45 min
Bibliografie:
Curriculum naţional – Plan-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi gimnazial,
Bucureşti, 1998;
Ghidul profesorului , clasa a II – a
Nr.crt. Etapele lecției Obiective Eșalonarea conținutului Strategia didactică Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace de Forme de
elevului didactice învățământ învățământ
1. Moment Se asigura condițiile necesare bunei Elevii se
organizatoric desfășurări a lecției. pregătesc de
lecție
2. Captarea Voi arunca în clasă 3 baloane. Fiecare Prind balonul și Conversația Baloane, Individual Apreciere
atenției balon va avea legat un bilețel ce conține o identifică Problematizarea Ghicitori frontal verbala
ghicitoare. răspunsul
3. Anunțarea Anunț elevii că pe parcursul orei le voi Ascultă cu Explicația Frontal
temei și a citi un text numit „Legenda Florii-soarelui”, atenție
obiectivelor iar mai apoi vom face câteva exerciţii
pentru a înţelege mai bine textul.
4. Prezentarea O1 Se distribuie elevilor textul. Elevii sunt Ascultă textul Lectura model Fise de Frontal Apreciere
optimă a O3 solicitați să citească în gând textul. Se Răspund la Explicaţia lucru Individual verbala
conținutului și O4 adresează întrebări acestora pentru a se întrebări, Exerciţiul oral Pe grupe
dirijarea verifica citirea conștientă
învățării - Care este titlul textului?
- Cine este autorul textului?
- Câte alineate are textul?
- Când are loc întâmplarea?
Urmează citirea model a textului utilizând
intonația impusă de semnele de
punctuație. Elevii sunt solicitați să citească
selectiv textul citire în lanț.
Sunt identificate și explicate cuvintele al
căror înțeles elevii nu îl cunosc și se
alcătuiesc propoziții cu ele.
5. Fixarea O1 Se aplică metoda explozia stelară, elevii Elevii, impărțiți Conversația Fișe de Pe grupe Observația
cunoștințelor O2 fiind solicitaţi să răspundă și să formuleze pe grupe, Explozia stelară lucru Frontal sistematică
O3 întrebări pe baza conţinutului textului răspund la Floarea- Individual
O4 Elevii sunt antrenaţi în formularea de intrbările soarelui Aprecieri
întrebări de tipul: Ce? Cine? Unde? Când? primite și verbale
De ce? formulează
încă 2 întrebări
de tipul cerut
6. Asigurarea O2 Li se înmânează elevilor fișe de lectură. Le Completează Explicația Fișe de Individual Observația
retenției și a O3 sunt explicate cerințele de lucru. La final se fișa de lectură Exercițiul lectură Frontal Aprecierea
transferului verifică fișa frontal. verbală
Autoevaluarea
7. Aprecieri și Voi face aprecieri verbale asupra Notează tema Conversația Caiete Frontal
recomandări gradului de participare activă a elevilor la în caiete
lecţie.
Ca tema pentru acasă au de realizat un
mesaj de încurajare pentru Floarea-
soarelui.
Anexa 1

O mie de frăţiori
O mie de dinţişori
Stau înfipţi câte o mie
Într-un fund de farfurie.

Care floare?
Parcă-i soare!

Suplă, galbenă, cochetă,


Cât este ziua de mare
Se învârte după Soare.
Ghiceşti oare care floare?

4
Anexa 3 Când?

Când are loc acțiunea din text?

Când trebuie să ceară Domnița o sărutare Soarelui?


Cine? Când o transformă Luna pe Domniță în floare? Ce?

Ce i-a spus baba Domnitorului?

Cine era Ștefan Vodă? Ce a organizat Domnitorul?

Cine ii dă Domnitorului vestea cea bună? Ce dorea Domnița de la soare?

Cine o poate salva pe Domniță?

De ce? Unde?

De ce era amărât Domnitorul? Unde a arucat-o Soarele pe sotia sa?

De ce Domnița i-a cerut o sărutare Soarelui? Unde a plantat Soarele, floarea?

De ce Piază –rea a mințit-o pe Lună? Unde aleargă Piază-rea?

5
Anexa 3A Anexa 4
Transcrie din text motivul
Expresii deosebite pentru care Ștefan Vodă era
................................................ trist.........................................
................................................ ...............................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
.............................................. .............................................

FIȘĂ DE LUCRU
TITLUL...........................
................................
AUTORUL..........................
......................................

Personaje Stabileste valoarea de adevăr a


............................................. urmatoarelor enunțuri
............................................. Piază rea vrea să îl ajute pe
............................................. Ștefan Vodă.
............................................. Domnița este frumoasă ca o
............................................. vară caldă.
............................................. Luna este soția Soarelui.