Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa 23.

– TRANSPORTURI RUTIERE
Intreprinderea: ……. Secţie, Atelier: ……… Loc de muncă: …. Data: ….. Nr personal: …..
Evaluator: ………..
Punctaj Coefi
Nesati cient
Foarte
Nr. crt. Indicatori sfăcăt Mediu de
bun
or pond
0 1 2 3 4 5 erare
23.1 Personalul este instruit conform NSSM 23, art.6, 7,8,9, 11 ? 2
23.2 Dotarea cu EIP in cazul transporturilor periculoase respecta NSSM 23 2
art.10?
23.3 Se cunosc şi sunt indeplinite conditiile tehnice pentru circulatia in 2
siguranta, din NSSM 23 art.12-33?
23.4 La transportul calatorilor se respecta prevederile art.34 - 48 ale NSSM 2
23 ?
23.5 Se cunosc prevederile pentru transportul in siguranta al marfurilor şi 2
in special al marfurilor periculoase, conform NSSM 23 art 49 - 109 ?
23.6 Se cunosc şi sunt indeplinite prevederile de securitate pentru 2
utilizarea categoriei de autovehicul utilizate, conform NSSM 23 art.
110 - 405 ?
23.7 Se cunosc prevederile de securitate referitoare la circulatia pe 2
drumurile publice şi pe timp nefavorabil conform NSSM 23 art 415 -
418 ?
23.8 Se cunosc prevederile de securitate referitoare la circulatia 2
autobizelor, conform NSSM 23 art 420 - 423 ?
23.9 Se cunosc prevederile de securitate referitoare la circulatia 2
autovehiculelor cu gabarit depăşit, conform NSM 23 art.269 - 274 şi
art.424 - 426 ?
23.10 Se cunosc prevederile de securitate referitoare la remorcare, 1,5
prevazute în NSSM 32 art.427 - 428 ?
23.11 Se cunosc regulile de securitate referitoare la transpoctul 2
autovehiculului cu bacul, conform NSSM 23 art.430 - 435 ?
23.12 Organele de control auto cunosc regulile de securitate a muncii 2
referitoare la activitatea respectiva, conform NSSM 23 art.436 - 441 ?
23.13 La proiectarea autovehiculelor ca şi la cea a spatiilor lor de parcare şi 1,5
garare s-au respectat prevederile NSSM 23 cap.7 ?
Punctajul obţinut:
Punctajul maxim posibil:
Nivel de securitate N23 = Punctajul obţinut / Punctajul maxim posibil x 100 = …….. %