Sunteți pe pagina 1din 1

Nr ____/____________

CARACTERIZARE

Eleva, ...................................., domiciliată în municipiul ........................., este înscrisă în clasa a VI-


a în anul școlar 2017-2018.
În calitate de profesor-diriginte al elevei ................................. în anul şcolar 2017-2018, pot afirma
următoarele:
Se caracterizează printr-o dezvoltare fizică normală, în limitele specifice vârstei, având o
imaginaţie creativă.
Situaţia familială a elevei este echilibrată, aceasta provenind dintr-o familie cu mai multi copii dar
unită. Veniturile familiei sunt reduse, eleva beneficiind în acest semestru de bursă de boală.
Eleva foloseşte un limbaj greoi, având dificultăţi in a se exprima corect. Capacitatea de înţelegere
şi surprindere a relaţiilor esenţiale este relativ bună iar capacitatea de operarare cu noţiuni, judecăţi şi
raţionamente este acceptabilă. Capacitatea de memorare este de scurtă durată. Eleva este sensibilă la
motivaţie pozitivă, laudă şi încurajare reuşind să rezolve problemele cu grad de dificultate scăzut dar fără
să se încadreaze în timpul acordat.
În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a acumulat un număr mare de absenţe .............,din care
.......... nemotivate, fiind sancţionată cu mustrare scrisă de către consiliul profesoral, terminând semestrul I
cu media .......... la purtare şi 6 (şase) situaţii/ medii neîncheiate la învaţătură .
S-a integrat destul de bine în colectivul de elevi, deşi este cu câţiva ani mai mare decat colegii de
clasă, deoarece a repetat clasa a V-a, în anul şcolar anterior (2016-2017).
În prima parte a semestrului I a participat activ la toate activităţile şcolare şi extraşcolare în care a
fost implicat colectivul clasei a VI-a.
S-a realizat o colaborare relativ bună şcoală-familie , familia răspunzând solicitărilor făcute de
profesorul diriginte sau de consilierul şcolar.

DIRECTOR , Prof . diriginte,