Sunteți pe pagina 1din 1

1.RĂILEAN N., SCRIPNIC M., Eficienţa campaniei publicitare.

IMI-NOVA,
Chişinău, 2005. 13 p.
2.RĂILEAN N.,Particularităţile publicităţii în societate contemporană.
În: Materialele Conferinţei internaţională „Performanţe într-o economie
competitivă”, Ed.а2-а, 25-26 aprilie 2014.Impressum, Chişinău, 2015. p 115-117
3.RĂILEAN V., RĂILEAN N.,De la reclamă la
publicitate. «Impressum» Chişinău, 2011. 124 p.