Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnaziala Geaca


TEME SI OBIECTIVE :
CADRU DIDACTIC: Barbos Paul Petru
T1. Alergare de rezistenta
EFECTIV: 18 FETE: 12 BĂIEŢI: 6
O1 : Consolidarea startului de sus, a lansarii după start si a
CLASA: a VI-a si a VII-a
alergarii pe turnanta
LOCUL: Terenul de sport
T2 : Conducerea mingi si sutul la poarta cu siretul plin – fotbal
MATERIALE: fluier, mingi de fotbal, mingi de handbal. jaloane
O2 : Consilidarea conducerii mingii si a sutului la poarta cu siretul plin
DATA: 16.05.2018
T3 :Aruncarea la poartă din săritură – handbal
O3 : Consolidarea aruncării la poartă din săritură - handbal
PĂRŢILE VERIGI ŞI CONŢINUT DOZARE FORMAŢII DE LUCRU OBSERVAŢ
LECŢIEI DURATA ŞI INDICAŢII METODICE II
- adunarea; - in linie pe un rand
Organizarea - alinierea;
PARTEA colectivului - salutul; ΟΟΟΟΟΟΟΟ
ORGANIZATORICĂ de elevi - controlul tinutei; 3 min. ●
3 min. - controlul starii de sanatate; - sa raspunda la comenzi;
- anuntarea temelor şi obiectivelor lectiei - sa pastreze distanta
- prezenta
- mers pe vârfuri cu braţele sus 1l - în coloană
Pregătirea - mers pe călcâie cu mâinile la spate 1L - sa raspundă la comenzi;
PARTEA organismului - alergare usoara; 1l - sa pastreze ritmul de
PREGĂTITOARE pentru efort - alergare cu pas adaugat 1L execuţie
7-8 min.
- alergare cu joc de glezne 1L - pe doua coloane
- alergare cu genunchii sus 1L
- alergare cu pendularea gambelor inapoi 1L
- alergare cu pendularea gambelor inainte 1L ΟΟΟΟΟΟΟ ●
- pas săltat 1L ΟΟΟΟΟΟΟ
- alergare accelerată 1L

1
Exercitiul 1 - in linie pe 2 randuri
Influenţarea P.I. Stând depărtat, mâinile pe şold
selectivă a T1-2 – flexia capului cu arcuire ΟΟΟΟΟΟΟ
aparatului T3-4 – extensia capului cu arcuire ΟΟΟΟΟΟΟ
locomotor T5-6 – îndoirea capului spre stânga cu arcuire
7-8 min. T7-8 – îndoirea capului spre dreapta cu arcuire 3X8 ●
Exercitiul 2
P.I. Stând, depărtat, braţele întinse pe lângă corp
T1-4 – rotarea braţelor înainte
T5-8 – rotarea braţelor înapoi 3X8
Exercitiul 3
P.I. Stând depărtat, mâinile pe şold -spatele drept
T1,2 - răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire
T3,4 - răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire
T5,6 – îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire
T7,8 – îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire 3X8
Exercitiul 4
P.I. Stând depărtat, braţele sus
T1-4 – rotarea trunchiului spre stânga
T5-8 – rotarea trunchiului spre dreapta 3X8
Exercitiul 5
P.I. Stând depărtat, braţele sus - picioarele întinse
T1-2 – extensia trunchiului cu arcuire
T3-4 – răsucirea şi îndoirea trunchiului spre stânga,
coborârea braţelor, mâinile la vârful piciorului
stâng, cu arcuire
T5-6 – extensia trunchiului cu arcuire
T7-8 – răsucirea şi îndoirea trunchiului spre dreapta,
coborârea braţelor, mâinile la vârful piciorului
drept, cu arcuire 3X8
Exercitiul 6
P.I. Stând
T1-4 – fandare înainte cu piciorul stâng cu arcuire -trunchiul drept, capul sus,
T5-8 – fandare înainte cu piciorul drept cu arcuire 3X8 privirea inainte, piciorul
Exercitiul 7 dinapoi, bine intins
P.I. Stând
T1-4 – fandare laterală pe piciorul stâng cu arcuire
T5-8 – fandare laterală pe piciorul drept cu arcuire 3X8
Exercitiul 8 2
-Explicarea de catre profesor a startului de sus 1 min.
Alergare de Startul de sus şi lansarea după start
PARTEA rezistenta - stând depărtat plecări prin dezechilibrare
FUNDAMENTALĂ 9 min. - aşezarea în poziţie a startului de sus şi plecare
liberă 2X Pe o coloana
- start de sus, alergare lansata 5 m
- start de sus, alergare lansata 10 – 15 m
- start de sus alergare lansata pe turnanta,
mentinerea vitezei
- cate doi, fata in fata, a.j.g. preluarea mingii si 1 min
Conducerea apoi pasarea cu siretul plin - Pe doua coloane, un elev in
mingi si sutul - conducerea mingii printre jaloane 2 min lateralul fiecarei coloane,
la poarta cu - conducerea mingii printre jaloane si sut la pe linia de margine
siretul plin – poarta cu siretul plin 2 min
fotbal - conducerea mingii printre jaloane, pasare la un
7 min. coechipier aflat la marginea careului, reprimire 2 min
si sut la poarta cu siretul plin
Aruncarea la - pase în doi din săritură 1 min Pe doua coloane
poartă din - pase în doi din săritură si alergare 2 min
săritură - - aruncare la poartă din săritură cu pasă primită 2 min
consolidare de la un distribuitor;
7 min. - dribling si aruncare la poarta din saritura 2 min

Joc sportiv Fotbal sau Handbal 5 min. Joc bilateral pe teren redus
5 min.
Liniştirea - alergare uşoara; - in coloana
organismului - mers cu ex. de respiraţie; 3 min.
PARTEA după efort
DE ÎNCHEIERE 3 min.
Aprecieri şi - concluzii şi aprecieri privind desfăşurarea lecţiei - in linie pe un rand
recomandări - aspecte pozitive şi negative 2 min.
2 min. - salutul

S-ar putea să vă placă și