Sunteți pe pagina 1din 4

3.5.7.

Maşina de rectificat
Maşinile de rectificat sunt destinate prelucrării, de obicei finale, a pieselor, pentru
obţinerea preciziei de formǎ şi dimensionale relativ ridicate şi a unor calităţi superioare a
suprafeţelor. Adaosurile de prelucrare sunt de cca. 0,3...0,8 mm, iar îndepărtarea lor se
realizează în următoarele faze:
Degroşarea, prin care se eliminǎ cca. 80% din adaos;
Finisarea, prin care se eliminǎ restul de 20% din adaos;
Destinderea, în timpul căreia maşina funcţionează fǎrǎ avans de pătrundere
îndepărtând însǎ materialul de pe piesǎ, ca urmare a tensionării sistemului tehnologic
elastic până când nu mai apar scântei.
Clasificarea maşinilor de rectificat este următoarea:
Maşini de rectificat rotund exterior;
- între vârfuri;
- fǎrǎ vârfuri;
Maşini de rectificat rotund interior;
Maşini de rectificat universale;
Maşini de rectificat plan;
Maşini de rectificat speciale
În acest capitol se prezintă structurile constructive pentru maşinile de rectificat şi a
posibilităţilor de prelucrare ale maşinilor de rectificat plan RPO-200, în interior RI-80 şi
universal RU-350.
Analiza constructivǎ, cinematicǎ şi parametrii caracteristici
Schemele de principiu ale organizării constructive pentru maşinile de rectificat
universal, interior şi plan sunt reprezentate în figura 3.86 a, b respectiv c.
Principalele subansambluri componente sunt următoarele:
Pentru maşinile de rectificat universal şi interior: batiul 8, ghidajele 6, păpuşa port-
piesǎ Pp, păpuşa port-sculă Ps, păpuşa mobilǎ Pm, sania longitudinalǎ Sl, sania radialǎ Sr.
Pentru maşinile de rectificat plan: batiul B, masa M, păpuşa port-sculǎ Ps, instalaţia
de filtrare şi răcire IFR, limitatorii de cursǎ LC, panoul de comanda PC.
Principalii parametri caracteristici sunt :
- Dimensiunile masei de lucru (mm);
- Diametrul maxim al piesei de rectificat (mm);
- Diametrul maxim al sculei abrazive (mm);
- Cursa maximǎ longitudinalǎ şi transversalǎ a mesei (mm);
- Cursa maximǎ verticalǎ a capului de rectificat (mm);
- Viteza maximǎ şi minimǎ a capului de rectificat ;
- Puterea motorului de antrenare a piesei (kW);
- Puterea instalatǎ a maşinii (kW);
Structurile cinematice ale maşinilor permit realizarea următoarelor mişcări:
Pentru maşinile de rectificat universal şi interior:
- Mişcarea principalǎ de rotaţie a sculei (I);
- Mişcarea de avans circular a piesei (II);
- Mişcarea de avans longitudinal a sculei sau a piesei (III);
- Mişcarea de avans radial (de pătrundere ) (IV);
- Mişcarea de înclinare a piesei sau sculei (V), în vederea prelucrării suprafeţelor
conice;

210
Fig. 3.86. a) Maşina de rectificat universalǎ; b) Maşina de rectificat interior;
c) Maşina de rectificat plan
Pentru maşina de rectificat orizontal:
- Mişcarea principalǎ de rotaţie a sculei (I);
- Mişcarea de avans longitudinal a piesei (II);
- Mişcarea de avans vertical a sculei (III);
- Mişcarea de avans transversal a piesei (IV);
Pentru realizarea acestor mişcări structurile cinematice au în compunere următoarele
lanţuri cinematice:
- Lanţul cinematic principal, dispus de regulǎ în păpuşa port-sculǎ, pentru realizarea mişcării
principale I şi format în general dintr-un motor de antrenare şi o transmisie prin curele cu
1...6 trepte;
- Lanţul cinematic de avans circular (întâlnit numai la maşinile de rectificat rotund) , pentru
realizarea mişcării de avans circular II şi format fie dintr-un motor de curent continuu, fie din
cutii de avansuri cu blocuri baladoare;
- Lanţul cinematic de avans longitudinal, a sculei sau piesei, realizat în varianta mecanicǎ sau
hidraulicǎ;
- Lanţul cinematic de avans transversal (radial, de pătrundere) a sculei sau piesei, realizat în
varianta mecanicǎ sau hidraulicǎ şi prezentat în figura 3.87.

211
- Lanţul cinematic de avans vertical (întâlnit la maşinile de rectificat plan) realizat în general
în varianta mecanicǎ, cu acţionare manualã şi format în general din roţi dinţate conice şi
mecanism şurub-piuliţǎ.

Fig. 3.87. Lanţul cinematic de avans transversal al maşinilor de rectificat.


Reglarea şi deservirea maşinilor de rectificat
Executarea unor rectificări de precizie ridicatǎ şi cu regimuri economice, impune
efectuarea următoarelor reglaje:
- Poziţionarea precisǎ a subansamblurilor unele faţǎ de altele (coaxialităţi ale păpuşilor,
instalări precise la diverse unghiuri ale meselor şi păpuşilor etc.) care se executǎ prin
intermediul elementelor precizate în cartea tehnicǎ a maşinii şi utilizând pentru verificări
ceasuri comparatoare cu valoare diviziunii de 1 m;
- Fixarea sigurǎ şi corectã a piesei, care asigurǎ creşterea preciziei dimensionale şi de formǎ,
precum şi obţinerea unei suprafeţe de calitate superioarã, concomitent cu o bunǎ protecţie a
muncii.
- Instalarea parametrilor regimului de aşchiere care la rectificare prezintă unele particularităţi
datorate faptului cǎ pe elementele de reglare nu sunt indicate mărimile parametrilor. Din acest
motiv, în multe cazuri, instalarea parametrilor de aşchiere are la bazã experienţa
rectificatorului sau se poate stabili prin tatonări;
- Preluarea jocurilor la arborele principal în mecanismele de ghidare şi în mecanismele şurub-
piuliţǎ care se realizează în conformitate cu instrucţiunile din cartea tehnicã a maşinii.
La deservirea maşinilor de rectificat se vor avea în vedere următoarele:
- Verificarea nivelului de vibraţii (cauzele acestora putând fi: dezechilibrarea pietrei, jocuri
mari la arborele pietrei, fixarea necorespunzătoare a maşinii pe fundaţie), care conduc la
obţinerea de arsuri pe suprafaţa de prelucrat.;
- Verificarea funcţionalităţii instalaţiei de răcire şi filtrare a lichidului de răcire. O răcire
insuficientǎ, cauzatã de reglarea necorespunzătoare a debitului sau îmbâcsirea conductelor sau
filtrelor, conduce la arsuri ale suprafeţei şi abateri mari ale dimensiunilor piesei prelucrate;
- Verificarea instalaţiei hidraulice de acţionare şi ungere etc. care se realizează conform
instrucţiunilor din cartea tehnică a maşinii.

212
Posibilităţi de prelucrare pe maşini de rectificat, (figura 3.88)
Pe maşinile de rectificat rotund exterior se prelucrează piese cu suprafeţe de revoluţie
exterioare, generarea suprafeţelor realizându-se prin combinarea următoarelor mişcări:

Fig. 3.88. Posibilităţi de prelucrare pe maşinile de rectificat


- Mişcarea principalǎ de rotaţie a sculei (ns);
- Mişcarea de avans circular a piesei (np);
- Mişcarea de avans longitudinal alternativ executatǎ de piesǎ sau sculǎ (ss);
Pentru rectificarea exterioarǎ:
- Avansul transversal (st) se alege în funcţie de caracteristicile discului abraziv şi
calitatea materialului;
- Adaosurile de prelucrare se aleg în funcţie de duritatea materialului şi rigiditatea
piesei;
Pentru rectificarea rotundǎ interioarǎ:
-Viteza de aşchiere (vs) se alege ca şi la rectificarea rotundǎ exterioarã;
-Avansul longitudinal (sl) se alege în funcţie de material şi raportul dintre diametru şi
lungimea alezajului;
-Viteza de rotaţie a piesei (vp) se alege în funcţie de diametrul alezajului sl şi
st(vp=40…150 m/min);
Pentru rectificarea planǎ:
-Viteza de aşchiere (vs) este de 20...25 m/s;
-Avansul longitudinal (sl) se alege în funcţie de material şi viteza de deplasare a mesei;
-Adâncimea de aşchiere la degroşare este de 0,005...0,15 mm, iar la finisare de
0,01...0,015 mm.

213