Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: Carmen Sideriaș


Student: Marcu Denisa
Unitatea de învăţămant: Liceul Gheorghe Lazăr, Sibiu
Clasa: a XI-a A
Disciplina: Educație Antreprenorială
Subiectul: Modele de reușită în afaceri
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă/formare de priceperi și deprinderi
Data: 29.05.2018
Scopul lecţiei: însuşirea de noi cunoştinţe, înţelegerea noţiunilor predate şi utilizarea lor în practică

Competenţe specifice: - Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului


- Investigarea elementelor comune şi specifice ale reuşitei în afaceri
Competențe operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
-să defineasca conceptul de afacere reusita;
-să identifice minim 3 elemente generale in realizarea unei afaceri de succes;
-să identifice minim 3 elemente particulare in realizarea unei afaceri de succes;
Obiective cu efecte asupra personalitatii:

-cognitive:sa-si dezvolte competentele specifice gandirii critice


-afective:satisfactia de a sti
-psiho-motorii: capacitatea rapida de a aplica cunostintele dobandite

Bibliografie: Manual de Educaţie antreprenorială, clasa aXa, Cristiana Mateiciuc, Nicoleta Singureanu, Editura CD Press, 2008

1
Desfăşurarea lecţiei:
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode şi mijloace de Modalităţi de
alocat (în elevilor invatamant utilizate evaluare
minute)
Captarea atenţiei 5 min -verificarea prezentei si a Rezolvarea fisei
materialului didactic
Anunţarea subiectului 2 min - anunţă titlul noii teme: -recepţionează -metoda: conversaţia
lecţiei şi a obiectivelor „Modele de reusita in afaceri”; mesajul; introductivă
operationale -enunţă obiectivele operaţionale -notează pe caiet -mod de lucru: frontal
ale temei; (vezi obiectivele titlul lecţiei; -mijloace: tabla,
operaţionale de mai sus) -pot solicita manualul, caietul
informaţii, dacă
au neclarităţi
Reactualizarea 3 min - le solicită elevilor sa enumere -se gândesc şi -metoda: conversaţia de -evaluarea
cunoştiinţelor anterioare firme sau idei de afaceri de oferă răspunsuri verificare, de iniţială
necesare învăţării care succes. Discută despre acestea. reactualizare;
urmează (eventual -mod de lucru: frontal
aprecierea şi notarea -mijloace: manualul,
răspunsurilor elevilor) caietul
Comunicarea noilor 20 min -profesorul ii invita pe elevi sa -elevii prezinta pe -metoda: documentarea -evaluare pe
conţinuturi: organizarea şi prezinte exemplele de reusita in baza informatiilor cu scop precis parcurs
dirijarea învăţării (în afaceri culese -mod de lucru: frontal,
funcţie de situaţiile de -elevii primesc si o fisa de lucru, individual

2
învăţare construite) pe care o completeaza pe -mijloace: tabla,
parcursul prezentarilor marker, caiet
Obtinerea feed-back-ului şi 15 min -dirijeazǎ discuţiile pe baza fisei -răspund -metoda: studiu -evaluare pe
evaluarea performanţei de lucru întrebărilor independent parcurs
profesorului -mod de lucru:
individual
-mijloace: caietul, fişa
de lucru, manualul,
tabla
Încheierea lecţiei 4 min -solicitǎ elevilor sǎ îi adreseze -sunt atenţi, îşi -metoda: conversaţia -evaluare finală
întrebări dacă au neclarităţi sau notează de fixare
doresc completări eventualele -mod de lucru: frontal,
-stabileşte tema pentru acasă: nelămuriri individual
formulati un punct de vedere -mijloace: caietul,
personal, pornind de la manualul
urmatorul citat: „Cea mai buna
cale de a invata este studierea
succeselor si esecurilor din
industria ta”, Donald Trump.

Fişa de lucru

3
Săptămâna trecută am fost cu un prieten , în vizită , la firma tatălui său, o firmă mică, frumoasă, de patiserie. Tatăl său ne-a spus că produsele de
patiserie le distribuie la magazinele din tot oraşul. Am văzut cum se face aluatul, cum se coace .
Mi-a venit o idee. Am gândit că pot să-mi deschid şi eu o gogoşerie. M-aş descurca foarte bine, deoarece stau lângă şcoală şi staţia de autobuz.
Este un mediu propice pentru gogoşeria mea, am mulţi cumpărători.

AFACEREA – reprezintă intenţia unei persoane de a desfăşura o activitate aducătoare de profit.

Trece în schema de mai jos, pornind de la cele prezentate, care sunt elementele de bază necesare pentru a porni o afacere.

PLANUL DE AFACERI
are la bază
PILONII

Fişa de lucru

Nu ştiam nimic despre afaceri, despre ce reprezintă o firmă. Am un prieten la Camera de comerţ şi mi-a dat primele informaţii. Am elaborat un

4
Plan de afaceri şi am iniţiat o firmă. Am avut un buget mic şi lucrurile nu au mers cum aş fi vrut.
Am zis că ar fi mai bine sa renunţ, să dezmembrez firma sau să fac fuziune cu o altă firmă.
Am fost nevoit să obţin un fond de investiţii de la o Bancă, pentru dezvoltarea afacerii. Aşa a început relansarea firmei.

Completaţi spaţiile libere ale schemei, pornind de la cele prezentate mai sus:

PLANUL DE AFACERI
Se întocmeşte
pentru :

Fişa de lucru

Am constatat că în reuşita afacerii mele un rol deosebit l-a avut planul de afaceri.

5
În decursul timpului mi-am dat seama că pentru a-i convinge pe colaboratorii mei, planul de afaceri trebuie parcurs uşor, prezentat pe scurt,
fară a-i plictisi pe aceştia, pe baza unui studiu de marketing , cu informaţii recente.
Este normal să te gândeşti la riscurile la care te angajezi , la concurenţa de pe piaţă, la posibilii clienţi.. Trebuie să alegi bine furnizorii de
materii prime şi materiale, astfel încât să ai continuitate în producţie. Un bun plan de afaceri trebuie să aibă un plan financiar, cu un capital,
urmărind un profit minim, dar şi metode de control .

Încercaţi să completaţi schema de mai jos, pe baza celor prezentate mai sus:

CONDIŢII DE
ELABORARE
a planului de afaceri