Sunteți pe pagina 1din 1

Curs de silvicultură pentru învăţământ la distanţă

unui cioplaj la nivelul pieptului. Nu se măsoară diametre – nu se notează în


carnet.
ü La rărituri marcarea se realizează cu ciocan rotund prin aplicarea mărcii pe un
cioplaj la baza arborelui. Pe un cioplaj efectuat la înălţimea pieptului se trece cu
cretă forestieră şi numărul de inventariere, care trebuie să corespundă celui
înscris în carnet. De asemenea, se va mai nota clasa de calitate pentru fiecare
arbore marcat şi o serie de înălţimi.
Inventarierea volumului rezultat din aplicarea lucrărilor de îngrijire:
ü la degajări, datorită dimensiunilor nesemnificative nu este necesară această
operaţie, masa lemnoasă nefiind comercializată;
ü la curăţiri – evaluarea masei lemnoase se realizează prin aplicarea procedeului
suprafeţelor de probă cu fasonarea materialului rezultat.
· se delimitează pe teren suprafeţe de probă de formă regulată cu mărimi
de 500-1000 m2 în funcţie de desimea arboretului de parcurs
· numărul lor trebuie să asigure 4% din suprafaţă pentru u.a. de până la 15
ha, 3% pentru u.a. de 16-30 ha respectiv 2% pentru u.a. mai mari de 30
ha.
· se grifează şi se doboară toţi arborii
de extras (cu grosimi la bază de
până în 8 cm)
· crăcile se aşează în grămezi tip cu
dimensiunile 2 m lăţime x 1,5 m
înălţime x lungimea arborilor (dacă
nu depăşeşte 3 m)
· se determină volumul grămezii
(steri) x 0,11 m3/steri = volumul
unei grămezi tip
· se extrapoleză volumul rezultat în
grămezile din suprafeţele de probă
la volumul total al u.a.
ü la rărituri – evaluarea masei lemnoase se realizează prin realizarea Actului de
Punere în Valoare (A.P.V.)

39