Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale Numele:__________________________

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj


Iniţiala prenumelui tatălui____________
CONCURS INTERJUDEȚEAN
Prenumele: ________________________
Şcoala de proveniență________________
„CARAVANA CUVINTELOR”
,__________________________________
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Loc.___________Jud._________________
Disciplina: Comunicare în limba română Înv./prof. __________________________
Etapa judeţeană: 20 aprilie 2018 Nume şi prenume Semnătura
supraveghetori

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa pregătitoare
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru este de 30 minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.
 Cerinţele vor fi citite de către cadrul didactic supraveghetor.

Subiectul I - 20 PUNCTE
Scrie litera cu care începe fiecare cuvânt care denumește un animal domestic, ca în
exemplul dat:

Subiectul II – 24 PUNCTE
Unește imaginea cu numărul silabelor corespunzătoare fiecărui cuvânt ilustrat:

1 2 3 4
Subiectul III - 16 PUNCTE

Scrie în casetă Adevărat(F) sau Fals(F) în


dreptul fiecărei propoziții:
Săptămâna are cinci zile.

Ploaia este un fenomen al naturii.

După anotimpul vara urmează primăvara.

Plantele au nevoie de lumina și căldura soarelui.

Subiectul IV - 15 PUNCTE
Alcătuiește o propoziție, ordonând prin numerotare cuvintele.

are Voicu mare avion un .

Subiectul V - 15 PUNCTE

Separă cuvintele din fiecare propoziție și scrie numărul lor în caseta alăturată.

Onuianuiaua. cuvinte

Mariaaremeremari. cuvinte

NeneaNaeiaunou. cuvinte