Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială „B.P. Haşdeu” Iaşi


Profesor: Gucianu Robert-Cristian
Data: 23 mai 2018
Clasa: a III-a B
Efectiv: 22 elevi ( 12 băieți, 10 fete)
Locul de desfășurare: Terenul de sport
Materiale necesare: Fluier, copete, jaloane, baloane de rugby, tricouri.

Temele şi obiectivele lecţiei


Tema nr. 1
Unitatea de învăţare : Joc sportiv- Rugby tag (disciplină alternativă)
Scop didactic: învăţare
-Prinderea şi pasarea cu două mâini a balonului de rugby
Obiective operaţionale : -elevii trebuie să fie capabili să prindă balonul de rugby cu două mâini de pe loc
-elevii trebuie să fie capabili să paseze balonul de rugby cu două mâini

Tema nr. 2
Unitatea de învăţare: Calitate motrică- Rezistenţa
Scop didactic: îmbunătăţirea/dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa
Obiective operaţionale: - elevii trebuie să respecte tehnica de respiraţie, inspirând aerul pe nas şi expirând pe gură
Veriga/ Formații de lucru
Conținutul lecţiei Dozare Obs.
Durata Indicații metodice

V1.
Organizarea Adunarea, alinierea, raportul; 2 min În linie pe un rând
colectivului Verificarea prezenţei, a echipamentului și a stării de sănătate;
de elevi Anunțul temelor lecției;       
2 min


V2.
Pregătirea Alergare în tempo moderat 2 ture de teren În coloană câte unul pe toată suprafaţa terenului
organismului
pentru efort Variante de mers:     
5 min.
Mers pe vârfuri cu brațele sus; 1x15m
Mers pe călcâie cu palmele la ceafă ; 1x15m l=15m
Mers cu pas fandat. 1x15m

Variante de alergare:
Alergare uşoară; 1x tura teren În coloană câte unul pe diagonala terenului
Alergare cu joc de glezne; 1x15m
Alergare cu pendularea gambelor înapoi; 1x15m
Alergare cu pendularea gambelor înainte; 1x15m d=15m
Alergare cu genunchii sus; 1x15m
Alergare cu pas adăugat cu faţa spre interior/exterior; 1x15m
Alergare cu pas săltat; 1x15m
Alergare cu pas încrucişat. 1x15m

V3. În coloană câte 3 pe 3 rânduri


Influențarea Exerciţii pentru cap şi gât
selectivă a      
aparatului Ex. 1 3x8t      
     
locomotor Pi: Stând depărtat cu mâinile pe șolduri
8 min.
T1-2: aplecarea capului spre înainte, cu arcuire;

T3-4: extensia capului, cu arcuire;
T5-6: aplecarea capului spre stânga, cu arcuire;
T7-8: apecarea capului spre dreapta, cu arcuire.
Ex.2 2x8t
Pi: Stând depărtat cu mâinile pe șolduri

T1-8: rotarea capului spre stânga;


T1-8: rotarea capului spre dreapta.

Exerciţii pentru membrele superioare

Ex. 3 3x8t
Pi: Stând depărtat cu mâinile la piept

T1-2,5-6: ducerea coatelor spre înapoi, cu arcuire;


T3-4,7-8: extensia brațelor în lateral concomitent cu răsucirea
palmelor în sus şi ridicare pe vârfuri, cu arcuire.

Ex.4 3x8t
Pi: Stând depărtat cu brațele întinse înainte

T1-2, 5-6: forfecarea braţelor înainte, cu arcuire;


T3-4: ducerea braţului stâng sus concomitent cu ducerea
braţului drept jos, cu arcuire;
T7-8: ducerea braţului drept sus concomitent cu ducerea
braţului stâng jos, cu arcuire.

Ex.5
Pi: Stând depărtat, cu mâinile pe umeri 2x8t

T1-8: rotarea umerilor spre înainte;


T1-8: rotarea umerilor spre înapoi.

Exerciţii pentru trunchi şi bazin

Ex.6 3x8t
Pi: Stând depărtat cu mâinile pe şolduri

T1-2,5-6: îndoiri laterale ale trunchiului spre stânga, cu


arcuire;
T3-4,7-8: îndoiri laterale ale trunchiului spre dreapta, cu
arcuire.
Ex.7 3x8t
Pi: Stând depărtat cu palmele la ceafă

T1-2,5-6: răsuciri ale trunchiului spre stânga, cu arcuire;


T3-4,7-8: răsuciri ale trunchiului spre dreapta, cu arcuire.

Ex.8 3x8t
Pi: Stând depărtat cu braţele sus

T1-2,5-6: extensia trunchiului, cu arcuire;


T3-4,7-8: îndoirea trunchiului înainte şi ducerea braţelor în
lateral, cu arcuire.

Ex. 9 2x8t
Pi: Stând depărtat cu mâinile pe șolduri

T1-8: rotarea bazinului spre stânga;


T1-8: rotarea bazinului spre dreapta.

Exerciţii pentru membrele inferioare

Ex. 10 3x8t
Pi: Stând depărtat cu mâinile pe şolduri

T1-2,5-6: fandare laterală spre stânga, cu arcuire;


T3-4,7-8: fandare laterală spre dreapta, cu arcuire.

Ex. 11 3x8t
Pi: Stând cu mâinile pe şolduri

T1-2,5-6: fandare înainte cu piciorul stâng, cu arcuire;


T3-4,7-8: fandare înainte cu piciorul drept, cu arcuire.

Sărituri
Pi: Stând cu mâinile pe şolduri

Ex.1: Sărituri ca mingea pe loc 1x10


Ex.2: Sărituri din depărtat în apropiat 1x10
V5. Ştafete cu balonul de Rugby În coloană câte unul pe 4 şiruri
Realizarea
temelor 1. Alergare cu balonul până la jalon, aşezarea balonului lângă 1x3    
lecției jalon, întoarcere prin alergare cu predarea ştafetei şi revenire    
20 min. la coada şirului propriu; următorul elev aleargă, culege    
balonul, se întoarce prin alergare şi predă balonul.    

2.Alergare cu balonul, ocolirea jalonului, întoarcere prin 1x3 


alergare, pasarea balonului la următorul elev şi revenire la x x x x
coada şirului propriu.
În coloană câte unul pe 4 şiruri
3.Mingea la căpitan 1x3
-Cei 4 elevi au balonul pe care îl pasează propriului şir;    
-După ce primesc balonul, elevii îl pasează înapoi căpitanului    
şi se aşează la coada propriului şir.    

Suveică simplă    

1.Primii din echipa A au balonul. 2 min


Elevii din echipa A pasează balonul celor din B şi se retrag la În coloană câte unul pe două şiruri faţă în faţă
coada şirului propriu.
 
2.Primii din echipa A au balonul. 2 min
-distanţa dintre cele două coloane este de 4-5m.
Elevii din echipa A pasează balonul celor din B şi se retrag la
coada şirului B. Cei din echipa B pasează mingea echipei A
şi se retrag la coada şirului A.
V6. Calitate motrică- Rezistenţa În echipe pe toată suprafaţa terenului
Dezvoltarea „Fură tricoul !”
calităţilor    
   
motrice Elevii sunt împărţiţi în echipe de câte 4-5 şi sunt aşezaţi în 6 min.    
Forţă şi cerc, ţinându-se de umeri, unul dintre aceştia având la spate
   
Rezistenţă un tricou agăţat iar înafara cercului se află un elev care    
8 min. încearcă prin alergare să fure tricoul.    
V7.
Liniștirea -Mers cu mişcări de respiraţie şi detensionare musculară. Pe toată suprafaţa terenului
organismului -„Bucheţele”, „Statuile”
după efort 2 min
2 min.

V8. În linie pe un rând.


Încheierea Aprecieri asupra modului de desfășurare al lecției 2 min
lecției Recomandări pentru activitatea următoare.       
2 min. 