Sunteți pe pagina 1din 16

CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA FEB.

2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT B1.1
APARTAMENT B1.1 456136.31 41855.03 497991.34
1 LOC PARCARE 66 42139.06 3866.68 46005.74
TOTAL 498275.37 45721.71 543997.08
APARTAMENT B4.2
APARTAMENT B4.2 428149.37 39286.95 467436.32
LOC PARCARE 15 40774.62 3741.48 44516.1
2 LOC PARCARE 16 40774.62 3741.48 44516.1
TOTAL 509698.61 46769.91 556468.52
APARTAMENT A3.1
APARTAMENT A3.1 471240.37 43240.97 514481.34
LOC PARCARE 97 41631.36 3820.09 45451.45
3 LOC PARCARE 98 41694.82 3825.91 45520.73
TOTAL 554566.55 50886.97 605453.52
APARTAMENT A5.1
APARTAMENT A5.1 488343.5 44810.36 533153.86
LOC PARCARE 53 39188.06 3595.89 42783.95
LOC PARCARE 54 39188.06 3595.89 42783.95
4 LOC PARCARE 34 42868.88 3933.64 46802.52
TOTAL 609588.5 55935.78 665524.28
APARTAMENT A3.4
APARTAMENT A3.4 317470.87 29131.1 346601.97
5 LOC PARCARE 92 44423.71 4076.32 48500.03
TOTAL 361894.58 33207.42 395102
APARTAMENT B1.4
APARTAMENT B1.4 296115.76 27171.56 323287.32
LOC PARCARE 69 42043.87 3857.94 45901.81
6 LOC PARCARE 70 44328.52 4067.58 48396.1
TOTAL 382488.15 35097.08 417585.23
TOTAL GENERAL 2916511.76 267618.87 3184130.63
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA FEB.2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT B1.1
APARTAMENT B1.1 652325.95 41855.03 694180.98
1 LOC PARCARE 66 24105.43 3866.68 27972.11
TOTAL 676431.38 45721.71 722153.09
APARTAMENT B4.2
APARTAMENT B4.2 612301.49 39286.95 651588.44
LOC PARCARE 15 23324.91 3741.48 27066.39
2 LOC PARCARE 16 23324.91 3741.48 27066.39
TOTAL 658951.31 46769.91 705721.22
APARTAMENT A3.1
APARTAMENT A3.1 673926.44 43240.97 717167.41
LOC PARCARE 97 23815 3820.09 27635.09
3 LOC PARCARE 98 23851.31 3825.91 27677.22
TOTAL 721592.75 50886.97 772479.72
APARTAMENT A5.1
APARTAMENT A5.1 698385.83 44810.36 743196.19
LOC PARCARE 53 22417.32 3595.89 26013.21
LOC PARCARE 54 22417.32 3595.89 26013.21
4 LOC PARCARE 34 24522.92 3933.64 28456.56
TOTAL 767743.39 55935.78 823679.17
APARTAMENT A3.4
APARTAMENT A3.4 454018.86 29131.1 483149.96
5 LOC PARCARE 92 25412.35 4076.32 29488.67
TOTAL 479431.21 33207.42 512638.63
APARTAMENT B1.4
APARTAMENT B1.4 423478.66 27171.56 450650.22
LOC PARCARE 69 24050.97 3857.94 27908.91
6 LOC PARCARE 70 25357.89 4067.58 29425.47
TOTAL 472887.52 35097.08 507984.6
TOTAL GENERAL 3777037.56 267618.87 4044656.43
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA MARTIE 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT A5.3
APARTAMENT A5.3 333907.64 30639.34 364546.98
LOC PARCARE 101 43091 3954.03 47045.03
1 LOC PARCARE 102 42234.2 3875.41 46109.61
TOTAL 419232.84 38468.78 457701.62
APARTAMENT A2.1
APARTAMENT A2.1 481711.67 44201.82 525913.49
LOC PARCARE 99 39188.06 3595.89 42783.95
2 LOC PARCARE 100 39188.06 3595.89 42783.95
TOTAL 560087.79 51393.6 611481.39
APARTAMENT A3.3
APARTAMENT A3.3 330671.06 30342.35 361013.41
LOC PARCARE 105 38489.97 3531.84 42021.81
3 LOC PARCARE 107 38489.97 3531.84 42021.81
TOTAL 407651 37406.03 445057.03
APARTAMENT A5.2
APARTAMENT A5.2 418027.11 38358.13 456385.24
LOC PARCARE 31 40933.28 3756.03 44689.31
4 LOC PARCARE 32 44074.67 4044.29 48118.96
TOTAL 503035.06 46158.45 549193.51
APARTAMENT A1.1
APARTAMENT A1.1 471240.37 43240.97 514481.34
LOC PARCARE 106 38553.43 3537.66 42091.09
5 LOC PARCARE 108 38553.43 3537.66 42091.09
TOTAL 548347.23 50316.29 598663.52
APARTAMENT A4.2
APARTAMENT A4.2 415774.19 38151.4 453925.59
LOC PARCARE 35 38489.97 3531.84 42021.81
6 LOC PARCARE 36 38489.97 3531.84 42021.81
TOTAL 492754.13 45215.08 537969.21
APARTAMENT A3.2
APARTAMENT A3.2 415774.19 38151.4 453925.59
LOC PARCARE 93 42043.87 3857.94 45901.81
7 LOC PARCARE 94 41631.36 3820.09 45451.45
TOTAL 499449.42 45829.43 545278.85
APARTAMENT A0.1
APARTAMENT A0.1 570432.16 52342.8 622774.96
LOC PARCARE 85 41567.9 3814.27 45382.17
LOC PARCARE 86 39378.45 3613.36 42991.81
8 TEREN GRADINA 0 86498.88 86498.88
TOTAL 651378.51 146269.31 797647.82
TOTAL GENERAL 4081935.98 461056.97 4542992.95

CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA MARTIE 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT A5.3
APARTAMENT A5.3 477525.28 30639.34 508164.62
LOC PARCARE 101 24649.98 3954.03 28604.01
1 LOC PARCARE 102 24159.93 3875.41 28035.34
TOTAL 526335.19 38468.78 564803.97
APARTAMENT A2.1
APARTAMENT A2.1 688901.58 44201.82 733103.4
LOC PARCARE 99 22417.32 3595.89 26013.21
2 LOC PARCARE 100 22417.32 3595.89 26013.21
TOTAL 733736.22 51393.6 785129.82
APARTAMENT A3.3
APARTAMENT A3.3 472896.6 30342.35 503238.95
LOC PARCARE 105 22017.99 3531.84 25549.83
3 LOC PARCARE 107 22017.99 3531.84 25549.83
TOTAL 516932.58 37406.03 554338.61
APARTAMENT A5.2
APARTAMENT A5.2 597825.53 38358.13 636183.66
LOC PARCARE 31 23415.67 3756.03 27171.7
4 LOC PARCARE 32 25212.68 4044.29 29256.97
TOTAL 646453.88 46158.45 692612.33
APARTAMENT A1.1
APARTAMENT A1.1 673926.44 43240.97 717167.41
LOC PARCARE 106 22054.29 3537.66 25591.95
5 LOC PARCARE 108 22099.89 3537.66 25637.55
TOTAL 718080.62 50316.29 768396.91
APARTAMENT A4.2
APARTAMENT A4.2 594603.61 38151.4 632755.01
LOC PARCARE 35 22017.99 3531.84 25549.83
6 LOC PARCARE 36 22017.99 3531.84 25549.83
TOTAL 638639.59 45215.08 683854.67
APARTAMENT A3.2
APARTAMENT A3.2 594603.61 38151.4 632755.01
LOC PARCARE 93 24050.97 3857.94 27908.91
7 LOC PARCARE 94 23815 3820.09 27635.09
TOTAL 642469.58 45829.43 688299.01
APARTAMENT A0.1
APARTAMENT A0.1 815781.81 52342.8 868124.61
LOC PARCARE 85 23778.7 3814.27 27592.97
LOC PARCARE 86 22526.23 3613.36 42991.81
8
8 TEREN GRADINA 0 86498.88 86498.88
TOTAL 862086.74 146269.31 1025208.27
TOTAL GENERAL 5284734.4 461056.97 5762643.59

CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA APRILIE 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT B5.2
APARTAMENT B5.2 430878.25 39537.35 470415.6
LOC PARCARE 57 41599.63 3817.18 45416.81
1 LOC PARCARE 58 43979.47 4035.55 48015.02
TOTAL 516457.35 47390.08 563847.43
APARTAMENT B0.2
APARTAMENT B0.2 308998.63 28353.69 337352.32
LOC PARCARE 11 42043.87 3857.94 45901.81
2 LOC PARCARE 12 42043.87 3857.94 45901.81
TOTAL 393086.37 36069.57 429155.94
APARTAMENT B5.3
APARTAMENT B5.3 344601.06 31620.56 376221.62
3 LOC PARCARE 30 38553.43 3537.66 42091.09
TOTAL 383154.49 35158.22 418312.71
APARTAMENT A4.3
APARTAMENT A4.3 330671.06 30342.35 361013.41
LOC PARCARE 95 39124.6 3590.07 42714.67
4 LOC PARCARE 96 39124.6 3590.07 42714.67
TOTAL 408920.26 37522.49 446442.75
APARTAMENT B4.3
APARTAMENT B4.3 337747.12 30991.65 368738.77
LOC PARCARE 19 41821.75 3837.56 45659.31
5 LOC PARCARE 20 39568.83 3630.83 43199.66
TOTAL 419137.7 38460.04 457597.74
TOTAL GENERAL 2120756.17 194600.4 2315356.57
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA APRILIE 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT B5.2
APARTAMENT B5.2 616204.11 39537.35 655741.46
LOC PARCARE 57 23796.85 3817.18 27614.03
1 LOC PARCARE 58 25158.23 4035.55 29193.78
TOTAL 665159.19 47390.08 712549.27
APARTAMENT B0.2
APARTAMENT B0.2 441902.61 28353.69 470256.3
LOC PARCARE 11 24050.97 3857.94 27908.91
2 LOC PARCARE 12 24050.97 3857.94 27908.91
TOTAL 490004.55 36069.57 526074.12
APARTAMENT B5.3
APARTAMENT B5.3 492818.07 31620.56 524438.63
3 LOC PARCARE 30 22054.29 3537.66 25591.95
TOTAL 514872.36 35158.22 550030.58
APARTAMENT A4.3
APARTAMENT A4.3 472896.6 30342.35 503238.95
LOC PARCARE 95 22381.02 3590.07 25971.09
4 LOC PARCARE 96 22381.02 3590.07 25971.09
TOTAL 517658.64 37522.49 555181.13
APARTAMENT B4.3
APARTAMENT B4.3 483016.16 30991.65 514007.81
LOC PARCARE 19 23923.91 3837.56 27761.47
5 LOC PARCARE 20 22635.14 3630.83 26265.97
TOTAL 529575.21 38460.04 568035.25
TOTAL GENERAL 2717269.95 194600.4 2911870.35
CENTRALIZATOR STORNO SCOATERE DIN EVIDENTA
APARTAMENTE -GR.MANOLESCU- FEB.2016

PRODUS FINIT
NR.CRT. DENUMIRE 345.05
APARTAMENT B1.1 -456,136.31
1 LOC PARCARE 66 -42,139.06
APARTAMENT B4.2 -428,149.37
LOC PARCARE 15 -40,774.62
2 LOC PARCARE 16 -40,774.62
APARTAMENT A3.1 -471,240.37
LOC PARCARE 97 -41,631.36
3 LOC PARCARE 98 -41,694.82
APARTAMENT A5.1 -488,343.50
LOC PARCARE 53 -39,188.06
LOC PARCARE 54 -39,188.06
4 LOC PARCARE 34 -42,868.88
APARTAMENT A3.4 -317,470.87
5 LOC PARCARE 92 -44,423.71
APARTAMENT B1.4 -296,115.76
LOC PARCARE 69 -42,043.87
6 LOC PARCARE 70 -44,328.52
TOTAL GENERAL FEBRUARIE -2,916,511.76
CENTRALIZATOR STORNO SCOATERE DIN EVIDENTA
APARTAMENTE -GR.MANOLESCU- FEB.-MAR.2016
APARTAMENTE -GR.MANOLESCU -MARTIE 2016

PRODUS FINIT
NR.CRT. DENUMIRE 345.05
APARTAMENT A5.3 -333,907.64
LOC PARCARE 101 -43,091.00
1 LOC PARCARE 102 -42,234.20
APARTAMENT A2.1 -481,711.67
LOC PARCARE 99 -39,188.06
2 LOC PARCARE 100 -39,188.06
APARTAMENT A3.3 -330,671.06
LOC PARCARE 105 -38,489.97
3 LOC PARCARE 107 -38,489.97
APARTAMENT A5.2 -418,027.11
LOC PARCARE 31 -40,933.28
4 LOC PARCARE 32 -44,074.67
APARTAMENT A1.1 -471,240.37
LOC PARCARE 106 -38,553.43
5 LOC PARCARE 108 -38,553.43
APARTAMENT A4.2 -415,774.19
LOC PARCARE 35 -38,489.97
6 LOC PARCARE 36 -38,489.97
APARTAMENT A3.2 -415,774.19
LOC PARCARE 93 -42,043.87
7 LOC PARCARE 94 -41,631.36
APARTAMENT A0.1 -570,432.16
LOC PARCARE 85 -41,567.90
LOC PARCARE 86 -39,378.45
8 TEREN GRADINA 0.00
TOTAL GENERAL MARTIE -4,081,935.98
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA FEB.2016

PRODUS FINIT
NR.CRT. DENUMIRE 345.05
APARTAMENT B1.1 652,325.95
1 LOC PARCARE 66 24,105.43
APARTAMENT B4.2 612,301.49
LOC PARCARE 15 23,324.91
2 LOC PARCARE 16 23,324.91
APARTAMENT A3.1 673,926.44
LOC PARCARE 97 23,815.00
3 LOC PARCARE 98 23,851.31
APARTAMENT A5.1 698,385.83
LOC PARCARE 53 22,417.32
LOC PARCARE 54 22,417.32
4 LOC PARCARE 34 24,522.92
APARTAMENT A3.4 454,018.86
5 LOC PARCARE 92 25,412.35
APARTAMENT B1.4 423,478.66
LOC PARCARE 69 24,050.97
6 LOC PARCARE 70 25,357.89
TOTAL GENERAL FEBRUARIE 3,777,037.56
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA MARTIE 2016

PRODUS FINIT
NR.CRT. DENUMIRE 345.05
APARTAMENT A5.3 477,525.28
LOC PARCARE 101 24,649.98
1 LOC PARCARE 102 24,159.93
APARTAMENT A2.1 688,901.58
LOC PARCARE 99 22,417.32
2 LOC PARCARE 100 22,417.32
APARTAMENT A3.3 472,896.60
LOC PARCARE 105 22,017.99
3 LOC PARCARE 107 22,017.99
APARTAMENT A5.2 597,825.53
LOC PARCARE 31 23,415.67
4 LOC PARCARE 32 25,212.68
APARTAMENT A1.1 673,926.44
LOC PARCARE 106 22,054.29
5 LOC PARCARE 108 22,099.89
APARTAMENT A4.2 594,603.61
LOC PARCARE 35 22,017.99
6 LOC PARCARE 36 22,017.99
APARTAMENT A3.2 594,603.61
LOC PARCARE 93 24,050.97
7 LOC PARCARE 94 23,815.00
APARTAMENT A0.1 815,781.81
LOC PARCARE 85 23,778.70
LOC PARCARE 86 22,526.23
8 TEREN GRADINA 0.00
TOTAL GENERAL MARTIE 5,284,734.40
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA MAI 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT A2.2
APARTAMENT A2.2 626404.17 38151.4 664555.57
LOC PARCARE 87 22689.6 3639.57 26329.17
1 LOC PARCARE 88 23433.82 3758.95 27192.77
TOTAL 672527.59 45549.92 718077.51
APARTAMENT B4.4
APARTAMENT B4.4 424794.66 27255.99 452050.65
LOC PARCARE 77 22290.26 3575.51 25865.77
2 LOC PARCARE 78 23524.58 3773.5 27298.08
TOTAL 470609.5 34605 505214.5
APARTAMENT B5.4
APARTAMENT B5.4 438499.17 28135.31 466634.48
LOC PARCARE 13 25158.23 4035.55 29193.78
3 LOC PARCARE 14 23796.85 3817.18 27614.03
TOTAL 487454.25 35988.04 523442.29
APARTAMENT B3.3
APARTAMENT B3.3 483016.16 30991.65 514007.81
LOC PARCARE 71 23324.91 3741.48 27066.39
4 LOC PARCARE 72 23324.91 3741.48 27066.39
TOTAL 529665.98 38474.61 568140.59
APARTAMENT B6.1
APARTAMENT B6.1 665712.81 42713.96 708426.77
LOC PARCARE 26 23470.12 3764.77 27234.89
5 LOC PARCARE 27 22362.87 3587.16 25950.03
TOTAL 711545.8 50065.89 761611.69
APARTAMENT A4.4
APARTAMENT A4.4 452294.45 29020.46 481314.91
LOC PARCARE 41 22108.74 3546.39 25655.13
6 LOC PARCARE 42 22072.44 3540.57 25613.01
TOTAL 496475.63 36107.42 532583.05
TOTAL GENERAL 3368278.75 240790.88 3609069.63

CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA MAI 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT A2.2
APARTAMENT A2.2 626404.22 43252.53 669656.75
LOC PARCARE 87 22689.6 3639.57 26329.17
1 LOC PARCARE 88 23433.82 3758.95 27192.77
TOTAL 672527.64 50651.05 723178.69
APARTAMENT B4.4
APARTAMENT B4.4 424794.66 27255.99 452050.65
LOC PARCARE 77 22290.26 3575.51 25865.77
2 LOC PARCARE 78 23524.58 3773.5 27298.08
TOTAL 470609.5 34605 505214.5
APARTAMENT B5.4
APARTAMENT B5.4 438499.17 28135.31 466634.48
LOC PARCARE 13 25158.23 4035.55 29193.78
3 LOC PARCARE 14 23796.85 3817.18 27614.03
TOTAL 487454.25 35988.04 523442.29
APARTAMENT B3.3
APARTAMENT B3.3 483016.16 30991.65 514007.81
LOC PARCARE 71 23324.91 3741.48 27066.39
4 LOC PARCARE 72 23324.91 3741.48 27066.39
TOTAL 529665.98 38474.61 568140.59
APARTAMENT B6.1
APARTAMENT B6.1 665712.81 42713.96 708426.77
LOC PARCARE 26 23470.12 3764.77 27234.89
5 LOC PARCARE 27 22362.87 3587.16 25950.03
TOTAL 711545.8 50065.89 761611.69
APARTAMENT A4.4
APARTAMENT A4.4 452294.45 29020.46 481314.91
LOC PARCARE 41 22108.74 3546.39 25655.13
6 LOC PARCARE 42 22072.44 3540.57 25613.01
TOTAL 496475.63 36107.42 532583.05
TOTAL GENERAL 3368278.8 245892.01 3614170.81

CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA IUNIE 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT A2.4
APARTAMENT A2.4 452294.45 29020.46 481314.91
1 LOC PARCARE 91 25013.01 4012.26 29025.27
TOTAL 477307.46 33032.72 510340.18
APARTAMENT B4.1
APARTAMENT B4.1 652325.95 41855.03 694180.98
LOC PARCARE 23 23470.12 3764.77 27234.89
2 LOC PARCARE 24 24722.59 3965.67 28688.26
TOTAL 700518.66 49585.47 750104.13
APARTAMENT B2.4
APARTAMENT B2.4 424794.66 27255.99 452050.65
LOC PARCARE 29 22054.29 3537.66 25591.95
3 0
TOTAL 446848.95 30793.65 477642.6
TOTAL GENERAL 1624675.07 113411.84 1738086.91
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA IULIE 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT A1.4
APARTAMENT A1.4 451976.79 29000.07 480976.86
1 LOC PARCARE 103 24522.92 3933.64 28456.56
TOTAL 476499.71 32933.71 509433.42
APARTAMENT B3.2
APARTAMENT B3.2 612029.22 39269.48 651298.7
LOC PARCARE 74 23470.12 3764.77 27234.89
2 0
TOTAL 635499.34 43034.25 678533.59
TOTAL GENERAL 1111999.05 75967.96 1187967.01
CENTRALIZATOR FACTURI VANZARI LUNA AUGUST 2016

MARFA
PRODUS FINIT TEREN 371.05 =
NR.CRT. DENUMIRE 345.05 211 345.05 + 211
APARTAMENT B0.1
APARTAMENT B0.1 701789.27 45028.73 746818
LOC PARCARE 1 25357.89 4067.58 29425.47
LOC PARCARE 2 24050.97 3857.94 27908.91
1 LOC PARCARE 7 22707.75 3642.48 26350.23
TOTAL 773905.88 56596.73 830502.61
APARTAMENT A1.2
APARTAMENT A1.2 594603.61 38151.4 632755.01
LOC PARCARE 45 25013.01 4012.26 29025.27
2 LOC PARCARE 49 22381.02 3590.07 25971.09
TOTAL 641997.64 45753.73 687751.37
APARTAMENT B3.4
APARTAMENT B3.4 426292.17 27352.08 453644.25
LOC PARCARE 21 22108.74 3546.39 25655.13
3 LOC PARCARE 22 22108.74 3546.39 25655.13
TOTAL 470509.65 34444.86 504954.51
APARTAMENT B2.1
APARTAMENT B2.1 652325.95 41855.03 694180.98

4
LOC PARCARE 61 24105.43 3866.68 27972.11
4 LOC PARCARE 62 24105.43 3866.68 27972.11
TOTAL 700536.81 49588.39 750125.2
TOTAL GENERAL 2586949.98 186383.71 2773333.69

S-ar putea să vă placă și