Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE EXAMEN

Calculul şi construcţia autovehiculelor militare pe şenile


- Semestrul 2 -

SUBIECTUL 1
1.1.Mecanisme planetare simple: definire, structura, cinematica, rapoarte relative de transmitere,
rapoarte absolute de transmitere.
1.2.Mecanisme planetare simple: definire, ecuaţia cinematică generală.
1.3.Mecanisme planetare simple: distribuţia momentelor ideale.
1.4.Mecanisme planetare simple: distribuţia puterilor ideale.
1.5.Mecanisme planetare simple: distribuţia momentelor reale.
1.6.Mecanisme planetare simple: distribuţia puterilor reale.
1.7.Mecanisme planetare simple: randamentul.
1.8.Mecanisme planetare simple: calculul elementelor danturii – condiţia distanţei axiale.
1.9.Mecanisme planetare simple: calculul elementelor danturii – condiţia de montaj a sateliţilor.
1.10. Mecanisme planetare simple: calculul numerelor de dinţi pentru obţinerea unei constante
impuse.
1.11. Transmisii cu diferenţial la ieşire: stabilirea raportului total de transmitere.
1.12. Transmisii cu diferenţial la ieşire: circulaţia fluxurilor de putere.
1.13. Mecanisme planetare complexe: introducere, analiza mecanismului planetar complex
Ravigneaux.

SUBIECTUL 2
2.1.Mecanisme de direcţie planetare cu 2 raze stabile de viraj. Determinarea expresiei razelor stabile
de viraj.
2.2.Mecanisme de direcţie planetare cu 2 raze stabile de viraj. Circulaţia fluxurilor de putere.
2.3.Mecanisme de direcţie diferenţiale cu 2 raze stabile de viraj. Determinarea expresiei razelor
stabile de viraj.
2.4.Mecanisme de direcţie diferenţiale cu 2 raze stabile de viraj. Circulaţia fluxurilor de putere.
2.5.Mecanisme de direcţie planetare cu n raze stabile de viraj. Determinarea expresiei razelor stabile
de viraj.
2.6.Mecanisme de direcţie planetare cu n raze stabile de viraj. Circulaţia fluxurilor de putere.
2.7.Mecanisme de direcţie diferenţiale cu n raze stabile de viraj. Determinarea expresiei razelor
stabile de viraj.
2.8.Mecanisme de direcţie diferenţiale cu n raze stabile de viraj. Circulaţia fluxurilor de putere.
2.9.Mecanismul de viraj al tancului TR-85 (cu 2n raze stabile de viraj). Determinarea expresiei
razelor mari stabile de viraj.
2.10. Mecanismul de viraj al tancului TR-85 (cu 2n raze stabile de viraj). Determinarea expresiei
razelor mici stabile de viraj.
2.11. Mecanismul de viraj al tancului TR-85 (cu 2n raze stabile de viraj). Circulaţia fluxurilor de
putere.
2.12. Mecanisme de viraj cu bloc hidrostatic. Determinarea expresiei razelor stabile de viraj.
2.13. Mecanisme de viraj cu bloc hidrostatic. Circulaţia fluxurilor de putere.

SUBIECTUL 3
Pentru structura din figura de mai jos să se determine:
 Expresia raportului total de transmitere iab .
 Expresia randamentului ab .
0 1 2
K1
0 1 2 0 1 2
02  0
0 1 2
a b
K3
0 1 2
0 1 2
0 1 2 03  0
K2
0 1 2 0 1 2
01  0

SUBIECTUL 4 (numai pentru studenţii care nu au obţinut minimum 5 la tema 2)


Pentru mecanismul planetar simplu din figura alăturată, utilizat ca reductor, să se determine:
constanta mecanismului planetar simplu, raportul de transmitere, distribuţia momentelor şi puterilor
ideale şi reale, randamentul.

SUBIECTUL 5 (numai pentru studenţii care nu au obţinut minimum 5 la tema 3)


Pentru cutia de viteze din compunerea transmisiei din figura alăturată să se determine, utilizând una
dintre metodele de analiză studiate: schema nodală echivalentă, numărul gradelor de libertate,
expresia raportului de transmitere şi a randamentului din treapta ….

Pentru promovarea examenului este obligatorie rezolvarea fiecărui


subiect pentru minimum nota 5!

 Pentru subiectele 1.14, 1.15, 2.1 şi 2.2 se vor pune la dispoziţie schema
cinematică şi tabelul cu modul de cuplare a elementelor exterioare.
 Pentru subiectele 4 şi 5 se vor pune la dispoziţie schemele cinematice şi tabelul
cu modul de cuplare a elementelor de fricţiune din cadrul problemelor care au
făcut obiectul temelor de casă.

S-ar putea să vă placă și