Sunteți pe pagina 1din 13
CUPRINSUL 1 ARTICOLE, RRDACTIA, Popte ta cinci ant PHIRMGLIAN, Mitropolital Oltenici, Comorite de arta 4 1OSER, Bpiscopul Himnleuls 9h Acgequlul, Bonumentete noastre Br CONSTANDIN GIVITU, 1m siujom Ouse sare q@ Poporniu, Pr & TEODOR, Pllotet movahad dete Cosit Pe SEBASTIAN CHILEA, Predica de onctes ‘Prof Diae. GH, T, MOISESCU, Popa Supa, egwnen ie miasliea Sudavu Cont, NICOLA LUNGU, 60 de ant dela moartea lui Govriit tus Gehit, 1, L.ATHANASBSCU, iftedstiea. Brincovent roe JUSTIN MOISESCU, ferarhia bisercedsea in epoct opostotc I, ANIVERSART ‘Asim, Dr, LAURENPIL BUSUIOC, Omagiv ‘GRONICAR, ‘Sout popes dehim. LAUR, Viddica de ta Rimic IIL, CRONICA BISBRICEASCA A. DIN CUPRINSUL MITROPOLIB! OLTENTBI SEBASTIAN Prootul, Drumar omitetic CONSILIER, Cona/atuire seoroonfosiona Protos, CALIOPIN GEORGHSCU, Conperativa