Sunteți pe pagina 1din 2

CAIET DE PRACTICĂ

1. Datele de identificare ale stagiului de practica


Nume student: Smerea Andreea

An: 2

Tutorele desemnat: Mircea Enuca

2. Modulul de pregatire:

Marketing

3. Compentente exersate:

Competente profesionale

Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing


Utilizarea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de marketing
Culegerea, analiza si interpretarea informatiilor de marketing privind organizatia si mediul
sau Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing Utilizarea tehnicilor de vanzare
Organizarea activitatilor de marketing in cadrul organizatiei

Competente transversale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de


munca riguroasa, eficienta si responsabila
Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluri specializata si aplicarea de
tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de invitare pentru propria dezvoltare

4. Sintetizați activităţile de marketing în care ați fost implicat pe toată durata


stagiului:

In aceasta sectiune va invitam sa realizati o sinteza a activitatilor de marketing in care ati


fost implicati si sa detaliati pe scurt in ce au constat acestea. Limita minima de
completareeste de 500 de caractere, iar cea maxima de 1000 de caractere.
5. Prezentați rezultatele pe care le-ați obținut pe durata stagiului:
In aceasta sectiune sunt centralizate rezultatele rapoartelor lunare, dar totodata se face si
o scurta detaliere a rezultatelor principale.

6. Numarul total de ore de practica 84


realizate:

Perioada de desfasurare a practicii: 11.03.2018 - 13.06.2018

Intocmit,
Semnătură student ..............................

Avizat,

Semnătură tutore .................................................