Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul National “ Elena Cuza” ~ clasa a II ~ a A

Numele :…………………… Data :


…………..
test de evaluare initiala
~ limba romana ~
1. Dictare :

2. Desparte în silabe cuvintele :

şcoal
chemare Angelica
ă 

caiet înghesuit Gheorghiţă

3. Completează cu cuvinte care au acelaşi


înteles :

ramur alearg
vesel
ă  ă

4. Completează cu cuvinte care au înteles


opus :

linişt
vine tânăr
e
5. Pune întrebarea potrivită fiecărui
răspuns:

ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL

a) Toamna începe un nou an școlar.

b) Anca a citit multe poveşti frumoase.

c) Verişoara mea are  cinci cărţi  interesante.

6. Descoperă proverbul:

  la     prietenul    se      nevoie    .    cunoaște    .

7. Alcătuieste :
 o  propoziţie cu cuvântul  şcoală

 două  propoziţii în care  cuvântul “ toc ” 
să aibă înţelesuri  diferite .

Deseneaza si scrie câteva


propozitii despre
” O zi din prima mea vacanta
! ”
Colegiul National “ Elena Cuza” ~ clasa a II ~ a A

test de evaluare initiala


~ limba romana ~
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 ~ să scrie după dictare cuvinte şi propoziţii respectând ortografia şi punctuaţia;
I1. Dictare :

FB B S
Scrie caligrafic, respectând: Scrie caligrafic respectând:
alineatul, litera iniţială alineatul, litera iniţială Scrie corect cel puţin o 
mare la începutul propoziţiei,  mare la începutul propoziţiei,  propoziţie.
semnele de punctuaţie, semnele de punctuaţie, 
grupurile de litere, despărţirea grupurile de litere,despărţirea
în silabe la capătul rândului,  în silabe la capătul 
cu maxim 2­3 mici greşeli  rândului,cu maxim 5 greşeli 
/scrie corect 2 propoziţii.

O2 ~ să despartă  corect în silabe cuvintele date;
I2. Desparte în silabe cuvintele :

şcoală chemare Angelica

caiet înghesuit Gheorghiţă


FB B S
Desparte corect în silabe cele 6  Desparte corect în silabe     Desparte corect în silabe doar
cuvinte. 3­4 cuvinte. 1­2 cuvinte.

     O3 ~ să identifice sinonimele cuvintelor date;
I3. Completează cu cuvinte care au acelaşi
înteles :

ramur alearg
vesel
ă  ă

FB B S
Completează corect toate cele Completează corect două  Completează corect doar unu 
trei cuvinte sinonime din  trei cuvinte sinonime din  trei cuvinte sinonime

O4  ~  să identifice antonimele cuvintelor date;
I4.Completează  cu cuvinte care au înteles opus : 

linişte vine tânăr

   
FB B S
Completează corect toate cele Completează corect două  Completează corect doar unu 
trei cuvinte sinonime din  trei cuvinte sinonime din  trei cuvinte sinonime

  O5  ~ să formuleze  intrebari pentru  raspunsurile dat
I5.Pune întrebarea potrivită fiecărui ră spuns:

ÎNTREBAREA RĂSPUNSUL

a) Toamna începe un nou an școlar.

b) Anca a citit multe poveşti frumoase.

c) Verişoara mea are  cinci cărţi  interesante.

FB B S
Formulează corect trei  Formulează corect două  Formulează corect doar una 
întrebări  întrebări din trei întrebări
     
O6 ~ să ordoneze logic cuvintele unei propoziţii, 
I6.Descoperă proverbul:
  la     prietenul    se      nevoie    .    cunoaște    .

FB B S
Ordonează şi transcrie corect  Ordonează corect,  Ordonează şi transcrie corect 
toate cuvintele foloseşte,  transcrie cu cel mult 2  cel puţin primele 3 cuvinte.
semnul de punctuaţie  greşeli. 
corespunzător la sfârşitul 
propoziţiei.
 
 O7 ~ să  alcătuiască  propoziţii cu un cuvant dat ;         
I7. Alcătuieste :
 o  propoziţie cu cuvântul  şcoală

 două  propoziţii în care  cuvântul “ toc ” să aibă înţelesuri  diferite .

FB B S
Alcătuieşte corect trei  Alcătuieşte corect două  Alcătuieşte o singură 
propoziţii cu cuvintele date ,  propoziţii cu cuvintele date , propoziţie .
respectând cele două înţelesuri respectând doar un înţeles 
ale cuvântului “toc” . din cele două ale cuvântului
“toc” .