Sunteți pe pagina 1din 40

SUBIECTERADIOLOGIE

1.Examenulradiologicalmasivuluifacial.Generalitati.

Estealcatuitdin:oaselemaxilare,zigomatice,palatine,nazale,mandibulalacarese

adaugavomerul,apofizelepterigoide,sfenoidul,edmoidul,hioidulprecumsistalpide

legaturacucraniulneural.

Radiologiaareroluldeaaduceelementedeprimaimportanta,care,venindin

complentareadatelorclinice,ajutalastabilireadiagnosticului.Adesea,examenul

radiologic,estesingurulinmasurasadepistezeleziuniincipientesaumascateclinic

sisaleprecizezecaractereesentiale.

Invedereaunificariitehnicilordelucrusipentrucreareaunuilimbajcomun,se

utilizeazaoseriedeplanuridereferireantropometrice.

A.Planulorizontalalcraniului–planulFrankfurt:esteunplanimaginarcarestrabate

maivulfacialsicraniulneural,trecandtangentlamargineaorbitarainferioara,prin

puncteledenumiteorbitalesitangentsuperiorlaconducteleauditiveexterneosoase

prinpucteledenumiteporion.

B.Planulmediosagital-perpendicularpeprimul

C.Planulbiauricular–perpendicularpecelelalatedoua–esteunplanfrontalposterior

cetreceprinconducteleauditiveexternesianume,traversandpuncteleporionde

ambeleparti.

Dupapozitionareacapuluiestenecesaraobunaimobilizareapacinetului,deoarece

oricemiscareinvoluntara,chiardeosebitderedusa,determinatadeex-derespiratie-

poateaduceprejudicicalitatiimaginiradiografice.Suntdepreferatradiografiile

comparative.

2.Incidentasemiaxialaamasivuluifacial

-pacientulindecubitdorsal,cucapulinextensie,barbiaimpinsainainte,gurainchisa ;planulmediosagitalperpendicularpefilm;planulorizontalalcraniuluiesteinclinat

paroximativ35degradefatadeorizontala

-filmul18\24cmincasetacufoliiintaritoareasezatpelat,asaincatmentonul

pacinetuluisesprijinalanivelultreimiicaudale.Filmulstainpoizitieorizontala

simetricspredreaptasistangapacinetului

-fascicululderadiatii–deladistantade1m,estedirijatvertical,asaincatsapatrunda

prinvertexsisaiasaindreptularcadeidentareinferioare,perpendicularpefilm

-imobilizareacapuluisepoatefacecubandaRobinsohn

3.RadiografiapentrusinusurileanterioarealefeteiTeheboul

-pacinetulindecubitventral,avandcapulinsemiextensie,guralargdeschisase sprijinapecasetainmentonsivarfulnasului;planulmediosagitaleste

perpendicularpefilm;planulorizontalalcraniuluiesteinclinatcuaproximativ45de

gradefatadeorizontala.

-filmul18\24cmincasetacufoliiintaritoareseaseazainlung,astfelincatvarfului

nasuluisafieincentru;filmulstainpozitieorizontalasimetricspredreaptasistanga

pacientului;sepunesemndedreapta.

-fascicululderadiatiideladistantadeunmetruesteinclinatcu10gradecranio

–caudal,astfelincatsapatrundasprevertexsisaiasaindreptulspineinazale

anterioare.

-imobilizareacapuluisepoatefacecubandaRobinsohn

-serecomandasaseintrebuintezeogrilaantidifuzoaredetipLysholmsisase

limitezelastrictulnecesarfascicululderadiatii.

4.RadiografiainincidentaaxialaHirtz

-pacinetulstaindecubitdorsal,avandumeriridicatifiecuajutoruluneipernesaucu

unstativspecial,astfelincatcapulsafieinextensiefortatasasesprijinepemasade

radiografiatcuvertexul.planulorizontalesteparalelcucasetaiarplanulmedio

sagitalperpendicularpefilm

-filmul18/24incasetacufoliiintaritoarepelat,simetricspredreaptasistanga

pacientuluidepasindanteriorregiuneafrontalacu3cm;sepunesemndedreapta

-fascicululderadiatii:deladistantade1mesteperpendicularpeplanulorizontalal

craniulul,patrundelajumatateadinstanteidintreceledouagonioanesiieseprin

vertex

-radiogseexecutacupacientulinapnee

Incazulincareradiognusepoaterealizacupacientulculcatserealizeazaradiogin

decubitventralpacientularebarbamultintinsainaintesirezematapecaseta,planul

mediosagitalperpendicularpefilm,mainileintinsepelangacorp

5.Incidentaendobucalaaxialapentruincisiviisicaniniinferiori

-pacientulasezatcucapulintetieraaparatuluimultinclinatpespate

-filmulinocluzie,dintiimuscandlajumatatealui,arefataspremandibulasi

perforatiaextraoralinstanga

-fascicululderadiatiiformeazaununghide90degradecuorizontala,fiindinclinat

caudo–cranial

-conullocalizatorcuprinsinplanulmediosagitalestefixatinmenton

-timpuldeexpunereestede3spentruaparateledetipmijlociuside5spentrucele

mici.

6.Examenulradiologicalmandibulei

Evidentiaza:

1.corpulmandibulei–informadesemicerccuconcavitateaorientataposterior

2.ramurilemandibuleidecalate,dintrecare,ceamaiapropiatadeplanuldeproiectie

aparemaibinescoasainevidenta

3.canalulmandibular–pornestedepefatainternaaramurilormandibuleipringaura

mandibularasiseterminalanivelulcorpuluimandibulei,pringauramentala

4.apofizacoronoidapartialacoperitadearcadazigomatica

5.condilulmandibulei–suprapusainaceastaincidentapestecoloanavertebrala

cervicala

6.incizuramandibulei

7.unghiulmandibuleigonion–loculdeintalnireintrecorpsiramurilemandibulei

Incidente:

-incidentademandibuladefilata(ramorizontala)

-incidentademanddefilata–unghisiramuraascendenta

-incidentadeprofilamandibulei

-incidentadeansambluamandibulei

7.RIOpentruincisivisicaninisuperiori

-pacientcuguralargdeschisa,asezatcucapulvertical,rezematpetetieraaparatului

sibarbatrasainpiept,astfelincatplanuldeocluziealmaxilaruluisafieoriontal

-filmul3\4cmesteasezatvertical,cufatalipitaretroalveolarsicuperforatiaspre

coroane.Margineainferioaraafilmuluidepasestecu2mmplanulcuspidian,fiind

paralelacuaceasta.Pacientultinefilmulcudegetularatator,celelalatedegetefacute

pumn,astfelnu–siacoperagura,permitandcontrolulvizualalpozitieicorectea

filmului.

-fasciululderadiatiiesteinclinatla40degradecraniocaudal

-conullocalizator,plasatpevrafulnasuluiptincisivicentralisilateralisaulaaripa

nasuluipentrucanini,esteindreptatsprecentrulcerculuiimaginarcareseinscriein

potcoavamaxilarului

-pozitionareapentrupacienticulcatiseefectueazaexactdupaaceleasiindicatii ,tinandcontdeinclinareafascicululuideradiatiiindirectiecraniocaudalacetrebuie

safacaununghide40degradecuplanulocluzalalmaxilarului

-expunereamediepentruaparatemiciestede3siarpentrucelemijlociiestede1s

-lacopiiinclinareaestede45degrade

-incazulpacientilorcuprodentie,inclinareavafide50degrade,iarlaceicu

retrodentievatrebuiredusala30degrade

8.Incidentaendobucalaaxialapentrupremolariisimolariisuperiori.

-pacientcubarbiatrasainpiept,areplanulocluzalorizontalsicapulrezematpe

tetiera

-filmul4\5cm,asezatpelat,estetinutinocluzieinasafelincatdintiimuscala

jumatatealui.Caprecautiesuplimentaraserecomandaimpingereafilmuluipanala

margineaanterioaraaramuriiascendenteamandibulei.Perforatiadistalindreaptasi

mezialinstangaesteplasataextraoral.Fatafilmuluiesteorientatacranial.

-fascicululderadiatiivertical,perpendicularpefilm,esteasezatcuconullocalizator

launghiulorbitarextern

-timpuldeexpunereestede3s,laaparateledetipmijlociusi6slacelemici

.Intrebuintareacaseteiendobucalecufoliideintarirescurteazatimpulla1ssi

respectiv2,5s

-varfulconuluilocalizatorlanivelultrichion-ului

-timpuldeexpunereestemare-5s

9.Fracturileetajuluimijlociualfeteicucomponentadento-alveolara

A-fracturilepartiale–intereseazafragmentelimitatedinregiuneaalveolo–palatina:

Formeleclinicesunt:

-fracturacresteialveolare:-inzonafrontalafragmentulfracturat,cudintiiimplantati

peelsedesprindepartial,ramanandfixatlaperiostsausepoatedesprindecomplet

-fracturilelateraleseproducinurmaunortraumatisme

,liniiledefracturafiindedecelemaimulteorioblice,unicesauduble.

-radiografiilepanoramicesausemiaxialeevidentiazalinia

defractura,interesareadintilorafoselornazale

-fracturatuberozitatii–seproducedeobiceiintimpulextractieimolarilorsuperiori

.Liniadefracturaareodirectieoblicaspredistal.

-fracturaboltiipalatine–seintalnestedeobiceilacopiisiseproduceprininteparea

cucorpuriascutite

B.fracturitotale–orizontalelefort1

-orizontalemijlociilefort2

10.Incidentaendobucalaaxialapentrupremolarisimolariinferiori

-pacientulcucapulinclinatpespate

-filmulinocluzie,muscandlajumatatealuiarefataspremandibula;filmultrebuie

impinspanalamargineaanterioaraaramuriiascendenteamandibulei.Perforatia

esteplasatamezialindreaptasidistalinstanga.

-fascicululderadiatiiinclinatcaudocranialfaceununghide25degradecufilmul

-timpuldeexpunereestede3spentruaparatelemijlociisi5spentrucelemici

11.Incidentaendobucalaaxialacufilmocluzalpentruincisivisicaninisuperiori

-pacientcubarbiatrasainpiept,areplanulocluzalorizontalsicapulrezematla

tetiera

-filmul4\5,asezatpelat,estetinutinocluzieinasafelincatdintiimuscala

jumatatealui

-fascicululderadiatiivertical,perpendicularpefilm,esteasezatinplanulmedio

sagital

-varfulconuluilocalizatorkanivelultrichion-ului

-timpuldeexpunereestemare-5sptaparateledetipmijlociu

12.RIOpentrumolariiinferiori

-pacientasezatcucapulintetieraaparatuluisiguralargdeschisatinecapulin

extensieinasafelincatplanulocluzalalmandsafieorizontal

-filmul¾cmesteasezarretroalveolarorizontalcuperforatiasprecoroaneincoltul

dreaptasussidepasestecu2mmplanuloncluzalalmandibulei.Pacientultinefilmul

cudegetularatatoralmainiideparteaopusaregiuniideradiografiat.Manatinuta

pumnvaaveacontrolulfilmuluiincavitateabucala

-fascicululderadiatiiseinclinacu10gradecaudocranialfatadeplanulocluzal

asezatlaorizontala

-conullocalizator„ocheste„apexulmolsiseindreaptaspremolariidinpartea

opusa.Vrafulconuluilocalizatorestelipitdetegumentepeliniadeproiectielapielea

apexurilorinferioare

-pozitionareapentrupacienticulcatiesteaceeasi

-expunereamedielaaparatelemiciestede3,5siarlacelemijlociila1,2s

-pacientulesteinapneeintimpulexpunerii

-pentruadistingeceledouacanalemezialesepotfaceincidenteexcentrice.Dintre

elecelmailungestelingualul

-lacopiiinclinareaestede15grade

13.RIOpentrumolariisuperiori

-pacientasezatcucapulintetieraaparatuluisiguralargdeschisatinebarbiatrasain

pieptpentrucaplanulocluzalsafieorizontal;pacientultinefilmulcudegetularatator

delamanaopusapartiideradiografiat,celelelaltedegetefacutepumn

-filmul¾esteasezatorizontal,cufatalipitaretroalveolar,perforatiasprecoroanesi

margineainferioaraparalelacuplanulcuspidian,sa-ldepaseascacu2mm

-fascicululderadiatiiseinclinala30degradecraniocaudalfatadeorizontala

-conullocalizator„ochind„centrulcerculuiimaginarceseinscrieinpotcoava

maxilarului,selipestelategumentepeliniadeproiectieaapexurilor,indreptul

unghiuluiexternalorbitei

-pozitionareapentrupacienticulcatisevafacelafel,unghiulde30degrade

formandu-secuplanulocluzal,nucuorizontala

-expunereamedielaaparatelemiciestede4s,iarlacelemicide1,5s

-pacientulesteinapneeintimpulexpunerii

-incazulsuprapuneriiradaciniivestibularelaceapalatinalasevoraplicacorectiile

excentrice

-lacopiiinclinareaestede35degrade

14.RIOpentrupremolariisuperiori

-pacientcuguralargdeschisa,asezatcucapulintetieraaparatului,tinebarbatrasa

inpieptinasafelincatplanulocluzalsafieorizontal

-filmul¾seaseazavertical,cumargineainferioaraparalelacuplanulocluzal.Fata filmuluilipitaretroalveolarcuperforatiasprecoroane,iarmargineainferioarasa

depaseascaplanulcuspidiancu2mm.Pacientultinefilmulcudegetularatatordela

manaopusapartiideradiografiat,celelaltedegetesunttinutepumn.

-fascicululderadiatiiseinclinala35degradecraniocaudalfatadeorizontalasideci

fatadeplanulocluzal

-conullocalizatorindreptatsprecentrulcerculuiimaginarinscrisinpotcoava

maxilaruluiselipestedetegumentepeliniadeproiectieaapexurilorindreptul

intalniriiacesteiaculiniapupilara

-pozitionareapentrupacienticulcatiseefectueazadupaaceleasiindicatii,unghiulde

35degradesevafacecuplanulocluzalsinucuorizontala

-expunerealaaparatelemiciestede3s,iarlacelemijlociide1s.Pacientulisitine

respiratiapentruanumisca.Incazulsuprapuneriiradaciniisevaaplicacorectia

mezioexcentrica.

-lacopiiinclinareaestede40degrade

15.Incidentaendobucalaizometricasiortoradialacufilmocluzalpentrupremolariisi

molariisuperiori.

-pacientcucapulrezematpetetierasibarbatrasainpiept,pentruaaveaplanul

ocluzalorizontal.

-filmul4/5cm,avandfatacranial,estetinutinocluzie,molariimuscandindreptul

treimiiexterneconsideratapelat

-fascicululderadiatiiinclinatcraniocaudalcu45degradeesteindreptatortoradial

-conullocalizatorestefixatlategumenteindreptulproiectieilapieleaapexurilor

molarilor

-expunereamediepentruaparatelemiciestede5s,iarpentrucelemijlociide1,5s

-pozitionareapentrupecientulculcatesteaceeasi,unghiulformandu-seintreraza

centralasiplanulocluzal

-lacopiiinclinareaesteaceeasi

16.Incidentaendobucalaizometricasiortoradialacufilmocluzalpentrupremolariisi

molariiinferiori

-pacientpozitionatdupaaceleasiregulicalaincisiviinferiori

-filmul4/5,pelat,estetinutinocluziecu2/3endobucal,iartreimeaexternaintrodusa

inspatiulvestibular.Insistamasuprafaptuluicafilmultrebuieimpinsspredistal

panaseoprestemargineaanterioaraaramuriiascendente

-fascicululderadiatiiseinclinainasafelincatsafacacuplanulocluzalununghide

35degrade

-expunereamedieptaparatelemiciestede3siarpentrucelemijlociide1s.Se

respectaprincipiulortoradialitatii.

17.Pozitionareapentruincidentainterproximalacufilmecuaripioare–Bitewing

-pacientulcucapulrezematpetetiera,inasafelincatplanulocluzalalmaxilarelorsa

fieorizontal

-filmulcuaripioareseintroduceverticalpentruincisivi,caninisipremolarisiorizontal pentrupremolarisimolari.Pacientultinefilmulinocluzie,muscandpearipioara.Sunt

necesare5filmepentruintreagadentatie

-fascicululderadiatiiseinclinacu10gradecraniocaudalfatadeplanulocluzal

,tintindinmijloculcerculuiimaginar

-expunereamediepentruaparatelemiciestede2,5siarcelemijlociide1s

-pacinetulesteinapneeintimpulexpunerii

18.RIOpentruincisivisicaniniinferiori

-pacinetcucapulasezatintetieraaparatuluisiguralargdeschisatinecapulin exteniseinasafelincatplanulocluzalalmandibuleisafieorizontal.Pacientultine filmulcudegetularatatoralmainiiopusepartiideradiografiat,celelaltefacutepumn .Severificapozitiafilmuluicaretrebuiesafieparalelcuplanulocluzalsisa-l

depaseascacu2mm.

-filmul¾cmesteasezatorizontal,cufatalipitademucoasaretroalveolara

;perforatiasprecoroanevafilacoltuldinstangasus

-fascicululderadiatiiseinclinacu20degradecaudocranialfatadeplanulcuspidian

-conullocalizatorinplanulmediosagitalesteindreptatsprecentrulcerculuiimaginar

inscrisinpotcoavamandibuleisilipitdetegumentepementoncu1cmdeasupra

marginiibazilare

-pozitionareapentrupacientiiculcatiesteaceeasitinandcontcaunghiulnusemai

masoaralaorizontalacilainclinareaplanuluiocluzal

19.Procedeepentrucorectiaproiectieiparodontiuluimarginal

Aplicareauneicorectiiestemainecesaraatuncicandseurmarestepeunfilmcu

exactitate,limitaparodontiuluimarginalosos.Peimaginileobtinuteprinpozitionarea

retroalveolaraizometricasiortoradiala,dincauzainclinariifasciculuideradiatii

,inclinarediferitapegrupededinti,proiectiageometricaalimiteimarginale

vestibularesibucalesefacelanivelediferite,falsificandu-serealitatea.

Examinatoruluiiiaparpefilmresorbtiimarginale,caredefaptnuexistainrealitate

sauinvers.Dacaresorbtiaestebucalaatuncipeimgradiogeaaparemultaccentuata

.

PrimulprocedeudecorectieestedescrisdeLeMaster,care,desiafostimaginat

pentruainlaturaopacitateasuparatoareaproeminenteimalare,datoritafaptuluica

realizeazaunparalelismintreaxadinteluisifilm,reprezintaosolutiesipentru

proiectiacorectaaimplantariiparodontiuluimarginallatotidintii.

UnaltprocedeudescrisdeHowardRaperesteoradioginterproximalaacoroanelor

siaparodontiuluimarginalpefilme„cuaripiroare„.Peacesteradiografiiseabtin

proiectiicorectealeinsertieiparodontiuluimarginal,darserenuntalaapexuri.(sub17

)

20.Incidentaendobucalaizometricasiortoradialacufilmocluzalpentruincisiviisi

caniniiinferiori

-pacientulsepozitioneazainfunctiedeaparatulcucareselucreaza.Dacaaparatul

permiteorientareafascicululuideradiatiicaudocranialcu45degrade,atunci

pacientulvastacuplanulocluzalorizontal.Dacaaparatulnuareaceastaposibilitate ,atuncipacientulvaaveacapulinusoaraextensie,barbaridicata,panacandintre

fasciculsiplanulocluzalseformeazaununghide45degrade.

-filmul4/5c,pelat,estetinutinocluziecudouatreimibucal

-fascicululderadiatiiesteastfelinclinatincatsafacacuplanulocluzalununghide

45degradecaudocranial.Aceleasiconditiidepozitionaresipentrupacinetulculcat

sipentrucopii.

-expunereamediepentruaparatelemiciestede3siarpentruceimijlociide1s

21.RIOpentrupremolariiinferiori

-pacientcucapulasezatintetieraaparatuluisiguralargdeschisatinecapulin

extensieinasafelincatplanulocluzalalmandibuleisafieorizontal

-filmul¾cmasezatretroalveolarorizontal,cuperforatiasprecoroaneincoltuldin

dreaptasus,depasindplanulcuspidiancu2mm.Pacientultinefilmulcudegetul

aratatordelamanaopusapartiideradiografiat.

-fasciculderadiatiiseinclinacu15gradecaudocranialfatadeplanulocluzalplasat

laorizontala

-conullocalizatorochesteapexulpremolarilorsicentrulcerculuiinscris.Vraful

conuluilocalizatorestelipitdetegumentepeliniaapexurilorinferioare

-pozitiapentrupacienticulcatiesteacceasi

-expunereamedielaaparatelemiciestede2,5siarlacelemijlociide0,8s

-pacientulesteinapneeintimpulexpunerii

-incazulanomaliilor(pmcu2radacini)pentrusepararearadacinilornusepot

efectuaincidenteexcentrice

-lacopiiinclinareaestede20degrade

22.Incidentaendobucalaizometricasiortoradialacufilmocluzalpentruincisiviisi

caniniinferiori

-pacientulfixatcucapulintetieraaparatuluicubarbiatrasainpieptpentruaavea

planulocluzalorizontal

-filmul4/5cmavandfatacranial,estetinutdepacientinocluzieinasafelincatdoua

treimisuntintraoralesinumaiotreimeexterna

-fascicululderadiatiiesteinclinat55degradecraniocaudal

-conullocalizatorasezatpevarfulnasului,liniadeproiectielapieleaapexuriloreste

inplanmediosagital,adicaindreptatsprecentrulcerculuiimaginarcareseinscriein

potcoavamaxilarului

-expunereamediepentruaparatelemiciestede3s,iarpentruaparatelemijlociide1s

-pozitionareapentrupacienticulcatiseefectueazadupaaceleasicoordonate,unghiul

de55degradeformandu-seintrerazacentralasiplanulocluzal

-lacopiiinlicareaestede60degrade

Molariisuperioriaparuneoripefilmulradiologiccuapexulacoperitdecompacta

densaaproeminenteimalare.Aceastasedatoresteinclinariicu30degradea

fascicululuideradiatii.Mascareaapexuluipoatefiatatdesuparatoareincat

radiografiadevineinutila

ProcedeulLeMaster

Recomandaocorectieaincidenteiclasice;seintroduceunruloudevataintrefilmsi

coroanamolarilor,indepartandfilmuldecoroanasimodificandunghiuldintreasa

dinteluisifilm.

Radiografiileobtinuteprinacestprocedeusuntizometrice,iaraxulmolariloresrebine

detasatdeproiectiaproeminenteimalare.Seremarcaegalizarealungimiiradacinilor

,palatinalanemaiputandfudiferentiatadevestibulara

PozitionareainprocedeulLemaster:

-pacientulstaasezatcubarbatrasainpieptsucapulrezemat

-filmulinpozitieorizontalaesteindepartatdecoroane,cuunruloudevata

transparentlaradiatii.Estetinutdepacientcumanaopusa.

-fascicululderadiatiiinclinatcraniocaudalcucirca10grade,intralategumentepe

dedesubtulproeminenteimalare

-timpuldeexpunereesteacelasicalaincidentaclasica

Procedeulpentrucorectiaparodontiuluimarginal(sub19)

24.IncidentaRIO–principiulinzometriei

Cuprindetotalitateamanevrelorindicatepentruaseobtinepefilmoimaginede

aceeasidimensiunecucearealaadintelui.

Principiulizometrieidemonstreazacaimagineaunuidintepefilmpoateavea

dimensiunidiferitesianume:multalungitdacafascicolulderadiatiiesteorintatprea

orizontalsimultmaiscurtatdacafascicululestepreavertical.Pentruaobtineo

imagineizometrica,egalacadimensiuneestenecesaraoanumitainclinatiesianume

,fascicolulderadiatiisafieperpendicularpebisectoareaunghiuluidatdeaxadintelui

sifilm.

Lucrulacestaestedificilderealizat,darDieckintroduceunsistemstandarde

inclinareafascicululuideradiatii,masuratingrade.

Pentruopozitiecorectaadinteluideradiografiattrebuieindepliniteurmatoarele

conditii:

1.Planulocluzalalmaxilaruluideradiografiatsafieasezatorizontal.Pentruarcada

superioaracapulestepozitionatinusoarafelxie,cubarbiatrasainpiept,iarpentru

arcadainferioarainusoaraextensie,cubarbiaridicata

2.Monobloculseaseazacuvarfulconuluilocalizatorlipitdepieleindreptulapexului

deradiografiat

3.Liniadeproiectielapieleaapexuriloresteolinieimaginara,caresedeseneazala

maxilardelaaripanasuluilatragus,iarlamandibula,dinmenton,1cmdeasupra

marginiibazilare,panalalabulurechii.

Inclinareastandarafascicicoluluideradiatiiesteurmatoarea:

-ptmaxilar–craniocaudalcu40degradelaincisivisicanini,35lapremolarisi30la

molari

-ptmandibula–caudocranialcu2odegradelaincisivisicanini,cu15gradela

premolarisi10lamolari

25.IncidentaRIO–principiulortoradialitatii

Estecelde-altreileatermencaredefinestesidenumesteinacelasitimpincidenta.

Ortoradialitateareprezintalocalizareainspatiuacentrarii,materializandaldoilea

plangeometricdereferinta.Proiectiaimaginiidinteluiesteinplanorizontal

(izometria–inplanvertical)

Principiulortoradialitatiicerecafascicolulderadiatiisafieastfelorientatinplan

orizontalincatrazacentralasaprelungeascarazelegeometricealecerculuiimaginar.

Aplicandacestprincipiu,imaginearadiologicavacuprindespatiilesisepturile

interdentare,dinticorectproiectati,curadacinilenetdiferentiateintreele.

26.TehniciradiologicepentruATM

INCIDENTASCHULLER

-seradiografiazafiecarearticulatieseparat,punandu-seliterasausemndedreaptasi

stanga

-pacinetindecubitventral,tinecapulrotatpanaseobtineunprofilperfect,panul

mediosagitalparalelecumasa,parteaderadiografiatpefilm

-filmul13/18cmincasetacufoliiintaritoare,seaseazainlung,conductulauditiv

externfiindinmijloculfilmului.Pavilionulurechiiselasainpozitienormala

-fascicolulderadiatiideladistantade1mesteinclinatcu30degradecraniocaudal

,asaincarsaintrela7cmcranialdecnductulauditivexternopus,fiindcuprinsin

planulbiauricular.Fascicululderadiatiiiesepefilmindreptulconductuluiauditiv

extermalpartiideradiografiat.

-estenecesaraintrebuintareagrileiantidifuzoarelysholm,limitareafascicululuide

radiatiisiimoblilizareacubandarobinsohn

27.Incidentacomparativabilateralpentruarcadeelezigomatice(May)

-seefectueazapentrufiecarearcadazigomaticainparte,punandu-sesemnde

dreaptasidestanga;seintrebuinteazafilmimpartitindouacuoplacadeplumbde1

mm

-pacinetulculcatindecubitventral,tinecapulintansinainteinextensiefortatacu

barbasprijinitadecasetaintreimeaanterioaraaacesteia,asaincatportiuneacea

maiproeminentaaarcadeizigomaticesaseproiectezeinmijloculfilmuluiorizontala

germanafacecufilmulununghide30degradecapulseapleacaspreparteaopusa

celeideradiografiat,avandplanulmediosagitalinclinatcu15grade.

28.Incidentadeprofilaoaselornazale

-pacinetulindecubitventral,cucapulrotatspredreaptapanaseobtineunprofil

perfect;planulmediosagitalesteparalelcufilmul;pentruaseusurapozitionareaise

recomandasaintindamanadreaptapelangacorp,iarmanastangarezematape

masacupalmainjos;barbiaestetrasainpiept.

-filmul13/18cmincasetacufolieintaritoareseaseazapelatasaincaturechea

dreaptaapacinetuluisavinalamargineafilmuluisinasulincentru.Infelulacesta

proiectiaoaselorpropriinazaleimpartefilmulindouajumatati.Nuestenecesar

semndedreapta

-fascicululderadiatiideladistantade1m,estedirijatverticalcasapatrundatangent

anteriorderebordulorbitarinferior,aproximativla3cmcaudaldenazionsisacada

pefilmperpendicularincentrulcasetei

-dincauzatimpuluideexpunerefoartescurt,impbilizareacapuluinuestenecesara

29.Examenulradiologicinincluziadentara

1.evidentiazaprezentadinteluiingrosimeamaxilarului;seapreciazaprofunzimea

,raporturilecuradaciniledintilorvecinisicutableleosoase,orientareacoroanei

2.darelatiiasupraraporturilorcufoselenazalesisinusurilemaxilareinincluziile

caninilorsuperiori

odontectomiisaudupametodeleconservatoare:redresarechirugicalortodonticasau

replantare.Inredresareachirugicalortodonticaradiografiileseriataindinamicaarata

progresiuneamiscariidirijateadinteluisimodificarilederesorbtieatesutuluiosos

Inreimplanaresepoateurmarireactiatesutuluiosos:osteogeneza,osteodisctructie.

Controlulradiologictardivpoatearataanchilozadentoosoasasauuneoriresorbtie

progresivalanivelulradacinii

Incidenteleindicate:-RIO

-AXIALACUFILMOCLUZAL

-PANORAMICA

-EXOBUCALE

30.Fracturileoaselorpropriinazalesipiramideinazale

Fracturilepotfi:fisuri–fracturifaradeplasare

-fracturicudeplasare–scheletosos

bloccustructurileadiacente

-scheletcartilaginos

-piramidanazalaintotalitate,uneoriin

-fracturialeoaselornazalesuntprezentaindisjunctiicranio

facialemijlociisiinalesichiarindisjunctiileintermaxilare

Examenulradiologictrebuiesaprecizezedacaexistasaunuoasocierelezionala

careintereseazasispinanazalaanterioara,fracturaacesteiacudeplasaresi

dislocareadefragmentefiindfrecventobservataintraumatismelelacareagentul

vulnerantaactionatlanivelulfetei.ExamenulCTprecizeazaexistentaunorleziuni

traumaticecarepotinteresaoaselecraniuluisimasiculfacial

Examenulradiologicevidentiazadatadespre:

-diagosticulformei

-intiderealeziunii

-traseelefracturate

-segmenteleosoaseinteresate

-dislocareamicilorfragmente

Formeanato–clinice:

1.Traumatismelescheletuluiosos

Infracturilefaradeplasareseconstatatumefactiapiramideinazale

,echimoza,epitaxis,durerespontana

Infracturilecudeplasareseconstata:fracturatreimiiinferioareapiramidei

naz.,fracturadomnuluiososde-alungulliniilordesuturacumaxilarul,fractura

cominutivaaoaselorpropriinazale,aseptuluiosossicartilaginos

Examenulradiologicevidentiaza:liniledefractura,directiaacestora,gradulde

deplasarealfragmentelorosoase

2.Traumatismelescheletuluicartilaginos

Sedescriumaimulteformeclinicedefracturialeseptului:

FracturaanterioaradetipHuet–traumatismdirectsupravarfuluinasului

FracturadetipChevallet–cutraciectverticalsauusoroblicinjossiinapoide

ladorsulnasuluilaspinanazala

FracturadetipJarjavayseproduceinurmaimpactuluifrontalsidesusinjos

Disjunctiacondro-vomeriana-seproduceprinincalecareacartilajuluipatrulater

pestemarginearezistentaavomerului

3.Traumatismelepiramideinazaleintotalitate–estedeformataintotalitateprin

infundaresaupoatefidislocatalateral

4.Fracturilenazo-orbitare–intereseazadeobiceisipereteleinternalorbitei

5.Fracturilenazalelacopii:

-fracturasubpericondromucoasaaseptului

-fracturaunilateraladeospropriunazal

-fracturadetip„cartedeschisa”

31.Complicatiileinfracturilemandibulei

1.Complicatiiimediate

Socul

Asfixia–candexistasecretiisaucorpistrainiincavitateabucala

Comotiacerebrala

Hemoragiainfocaruldefractura

Leziunilenervoase

2.Complicatiisecundare-infectiaesteceamaifrecventa,estefavorizatade

deschidereafracturiiincavitateabucalacaresecontamineazacumediuseptic

bucal

3.Complicatiitardive

-consolidareintarziataesteconsideratamentinereamobilitatiianormalea

frahmentelorosoasedupa810saptamanidelareduceresiimobilizare

-pseudartrozaseinstaleazaincazurilecandlipsadeconsolidaredepaseste6luni

Pseudartrozelepotfi:-stranse,cucapeteleosoaselegateprinpuntidetesut

dens

-laxe,cucapeteleosoaseapropiatelegateprinpunti

elasticedetesutconjunctiv

-balante,incarecapeteleosoasefracturatesuntla

distantaunuldealtul

Clinicsegasesteomobilitateanormalaafeteisitulburaridemasticatiesifonatie

Radiograficseconstataorotunjireacapetelordefracturacaresuntdense

,corticalizate,farapuntiosoasedelegatura

32.Halisterezamarginala

-radiografic:discretaosteoporozaasepturilorosoaseinterdentaresiprezentade

vasenutritiveturgescente

-esteecoulososprofundaluneiparodontitesuperficiale

Congestiagingivaladeterminaprinvascularizatiaosoasamarginalaohiperemie

subiacentaasepurilorosoaseinterdentare.Vaselenutritivedevinturgescente,isi

sapainostunelurimaivoluminoase,caredevinvizibileradiograficsubforma

unortransparenteliniareverticale,lanivelulsepturilorinterdentare,cese

anastomozeazaintreele.

Halisterezamarginalapoateinsotiatatleziunileincipientecatsiceleavansatede

parodontitamarginala.Esteunfenomenreversibilsidureazaatatatimpcat

procesulinflamatoresteprezent.

Inlipsavaselornutritiveturgescentesieventualauneiradiografiianterioare

–elementdecomparare,diagnosticulundeihalisterezediscreteestefoartedificil

siceremultaexperintadinparteaexaminatorului.

33.Triangulatiamarginala

-reprezintaunaltaspectaldebutuluiparodontitelormarginalecroniceprofunde

-constainlargirealimbusuluialveolarcareseindeparteazainjurulcoletului

formandunmiccratercircularintrelimbussicementulradicular.

-radiologic:triunghiuriradiotransparente,cubazasprecoroanasivarfulspre

apex,localizatelanivelulaproximalallimbusuluialveolar.

-acesttipdeleziune,pelangademineralizare,sideunprocesdeosteoclazie,care

determinadisparitiaireversibilaastructuriiosoase

-examenulradiologicpermitesidepistareaeventualilorfactorietiologicicumarfi

:vecinatateauneicarii,prezentatartului,coroanedeinvelisneadaptateetc.

34.Ciupireadesept

-reprezintaunalttipdeparodontitamarginalacronicaprofundaincipienta

-inmodnormal,spongioasanutrebuiesacomunicedirectcupartilemoi

inconjuratoare.Pestetot,intreosulspongiossipartilemoiexistaodelimitare

formatadinoscompact.Infunctiedesolicitarilemecanice,aceastalamadeos

compactpoatesafiegroasa,formandcompactaosoasasausubtire,corticala

osoasa.

Laminaduraestecorticalaosoasacarecaptusestealveolasicaresecotinuala

nivelulcresteisepturilorinterdentareintredoualimbusurialveolare,formand

creastaspetului.

Unindjonctiuneaamelodentinaradeladintiiuneiarcadecuoliniedreapta

imaginara,corticalaceformeazacreastasepturilorinterdentaretrebuiesa

formezeoadoualinieparalelacuprima

Dupaextractii,incazulmigrariisialinclinariiinaxadintilorvecini,liniaimaginara

ceunestejonctiunileamelodentinareaparefranta.inacestcazsicorticala

septuluiososaparecuodirectieinclinata,pastrandu-siparalelismul.

Oricedevieredelaparalelismulacestorliniireprezintaoresorbtieosoasaa

septuluiinterdentarsiconstituieoparodontitamarginala.

Leziuniletraumaticecareintereseazainmodizolatperetiisinusurilorsuntrelativrare

.Fracturilesinusurilorasociindu-serelativfrecventcufracturialebazeicraniuluisi

orbitelor,explorareacomputertomograficaintraumatismelefeteitrebuiesafie

sistematicasisacuprindainmodobligatoriupelangaexplorareasinusurilorsi

examinarearegiunilororbitare.Acestacucatmaimultcucatsituatiaprofundaa

sinusurilorsfenoidalesiaetmoidului,casisimptomatologianecaracteristica

determinatadeafectareatraumaticaaacestorsinusuriridicaproblemedeosebitde

dificilesiurgentededianosticpentruadoptareaceleimaiutileatitudiniterapeutice.

Lanivelulsinusurilorfrontaleoimportantadeosebitaoaufracturilecare

intereseazapereteleposterior.

Lanivelulsinusurilormaxilaretraiecteledefracturaapardeobiceiintraumatismele

demalarsaudefosacaninasisuntsituateinmodfrecvent,orizontalsauoblicinjos

siinafara.

CTstabilestecuexactitateexistentaunoreventualecomplicatiiposttraumaticecum

suntmodificatedeosteomielitacareafecteazasegmentelefracturate.

36.ExamenulradiologicinartriteleATM.

Evidentiaza:

1.Ingustareaspatiuluiarticular,culipsadeuniformitatearadiotransparentei

acestuia;uneorispatiulaparepensat,cuinterliniaabiavizibila

2.Neregularitatialeconturilorosoase,cuaparitiademiciproeminenteostefitice

3.Deformarialecomponentelorosoasealearticulatiei

4.Condilturtit,condilalungit,condilinciocdeflaut

5.Tubercultemporalatrofiatcupantacondilianastearsa

6.Neregularitatialecavitatiiglenoide,uneorisubformadeingrosarisau

proeminentealepereteluiposterio-superior,cudiminuareaconcavitatiisale

dand,aspectulde„glenoidaplata”

7.Discordantaintredimensiunilecavitatiiglenoidesicapuluicondilian

8.Subluxatiialecondiluluimandibular;acestasepoategasisubtuberculul

zigomaticsauchiarinainteasa.

37.FracturileleFortI

Fracturiletotaleintereseazaetajulmijlociualfetei,depasindosulmaxilar

,extizandu-selacelelalteoasealeviscerocraniuluisiuneoribazacraniului

1.FracturileorizontalesauLeFort1–seproducsubactiuneaunortraumatisme

directeaplicatepearcadelealveolodentareanteriorsaulateral,darsedescriusi

mecanismeindirecteaplicatepearcadelealveolo–dentareanteriorsaulateral

,darsedescriusimecanismeindirectecumsuntloviturilepementon,gurafiind

inchisainmomentulimpactului

Liniadefracturatrecedeasupraproceseloralveolareprinpereteleexternal

foselornazale,fosacanina,tuberozitateamaxilara,apofizelepterigoide.

Radiografiaceamaiindicataestepanoramica.Eadadetaliicuprivireladirectia

linieidefractura,rapoartelecufoselenazale,sinusulmaxilar

,tuberozitatea,apofizelepterigoide,deasemenearaporturilecuapexuriledintilor

,precumsigraduldedislocareafragmentuluimaxilarfracturat.

38.FracturileleFortII

Fracturileorizontalemijlocii(piramidale,subzigomatice)suntfracturiprodusede

traumatismecareactioneazadirectperegiuneamedianaaetajuluimijlociu.Liniade

fracturaesteoblicainjossiinapoi,trecandprinoaselenazalesauchiarlajonctiunea

osteo-cartilaginoasa,apofizaascendentaamaxilarului,osullacrimal,traverseaza

apoirebordulorbitar,deobiceilanivelulgauriiinfraorbitare,podeauaorbitei

ramanandintreaga,coboaraoblicspredistalpepereteleantero-lateralalsinusului

maxilar,pesubosulzigomaticsprepereteleexternalfoseinazale.

Examenulradiograficprecizeazadirectialinieidefractura,graduldeinteresare

osoasa,raporturilefocarelordefracturacucavitatiorbitare,nazale,sinusale.

Incidentelecelemaiuzualesunt:semiaxiala,antero-posterioara,incidentadeprofil

39.FracturilelefortIII

Fracturileorizontalesuperioare–disjunctiicraniofacialeLefort3seproducinurma

unortraumatismeviolenteaplicatepeglabelasaulateroalpeosulzigomatic

DisfunctiacraniofacialaLeFort3:

-estefoartegrava

-esteofracturacuriscneurologic;intereseazalamacribriforma,orbita

Liniadefracturaintereseaza:

1.Oaselenazalelanivelulsuturiifronto-nazale

2.Apofizaascendentaamaxilarului

3.Oaselelacrimale

4.Suprafeteleorbitarealeetomidului

5.Pereteleinferioralorbitei

Examenulradiologicsepracticainincidentasemiaxiala,daruneorisuntindicate

radiografiiledeprofilpentruaevidentiagraduldislocariianteropoterioare

;radiografiiledeorbitasitomografiilepotoferidateinplus.

40.Examenulradiologicincariasimpla

Cariapoatefidepistataradiologicincadinprimelestadiisianumedinmomentulin

cares–aprodusdezagregareacomponenteimineraleasmaltuluisicanddincauza

pierderilorsarurilorminerale,absorbtiaradacinidiminua.Eaaparesubformaunei

zonedetransparentacrescuta,lacunara,deformaneregulata,cumarginiledifuz

conturate.

Lanivelulsmaltuluiareoformatriunghiulara,iardupaceapatrunsindentinaisi

marestearia,latindu-sebruscsubjonctiuneaamelodentinara,amintinddeforma

LitereiU

Transparentaradiologicaestemaiaccentuatainzonacentralasisuperficiala,din

caresarurilemineralesaupierdutintotalitate,sidevinetreptatmaiopacaspre

dentinanormala

Pefilmulradiograficnusepoatevedealimitadintredentinsaramolitasiceanormala

,datoritacontinutuluilorasemanatorinsaruriminerale,cuabsorbtieaproapeegala

.Dinaceastcauzaimaginearadiologicaacarieidentareeste,deobicei,maimica

decarcariainrealitate.Abiadupaceafostcuratatamecanicdentinaramolita,pana

intesutsanatos,aparepefilmdimensiunearealaacariei.

41.Examenulradiologicinparodontopatiileapicaleacute

Secaracterizeazaprintrunaspectcomunsianumedisparitialamineidura

periapicalesilargireaspatiuluiperiodontallacareconcurasiousoara

cementolizaapicala.Largireaspatiuluiperiodontalapicalseintalnesteintoate

cazurileincaredinmotivediferite:inflamatorii,toxice,traumatice,iritativese

produceohiperemieperiapicala.esteunfenomenireversibildeasteoporoza

Largireapatologicaaspatiuluiapicalarecaracterdifuzsiintereseazalamina

duraperiapicala,apexulfiindinchis

Interesareaperiostuluinudaimagineradiologica,cunoscutfiindcaperiostul

nuaparepefilmdecatdupadepuneridesaruriminerale

Inparodontitaacuta,congestivasiexudativadupatrecereaa35ziledela

debutulclinicalprocesuluiinflamatorsepoateevidentiaosteoporozadiscreta

,difuzconturataperiapicaldepasinduneorispatiuldintredintelecauzalsi

vecinisanatosi

Inparodontitaacutasupuratadifuzaseevidentiazalargireaspatiului

periodontalcupierdereanetitatiidesenuluilamineidura.

42.Examenulradiologicinparodontopatiileapicalecronice

Parodontopatiileapicalecronice,dau,ingeneralimaginideradiotransparentaintensa

,binevizibila,mergandadeseapanaladisparitiatotalaastructuriiosoase

Conturuldifuzdefinesteleziuneainflamatoriededemineralizaresuposibilitatide

invaziesievolutie.

Conturulnetaratacaevolutiaprocesuluiestemailentasitendintalavindecaremai

redusa.

Apreciereaintegritatiilamineiduraperiapicalaconstituieunelementvaloroscepoate

aduceprecizariincazulunordubiideinterpretare:

-diagradiologicdiferentialintreungranulomchisticsiocelulasinusalacese

suprapunpeapexulunuidinte

-diagdiferentialintreoparodontitacronicaapicalasiodemineralizaredealtacauza

Parodontitaapicalacronicafibroasa

-transparentacuconturdifuz,neregulat,zimtatperiapical,cuaspectdeosteoporoza

neomogena

-laminaduraperiapicalaestedemineralizata,disparuta

Parodontitacronicaapicaladifuzaprogresiva

-procesdenecrozaasepturilorosoasealespongioasei,caresuntcomplet

demineralizate

-radiograficdauotransparentatotala,omogena,intensaceimbracaapexul

-laminaduraestedisparutaapicalsiseproduceunprocesdirectdeapicoliza

Parodontitacronicagranulomatoasa–granulomulapical

-transparentatotala,omogena–structuraosuluispongiosfiindcompletdisparuta,are

formaregulata,deobiceirotundacareladintiicudeltaimbracaapexul,iarladintii

faradeltaaparetangetiallaapex

-laminaduraesteintreruptaapical

-pentruleziunileceimbracaapexulseproducfrecventsiousoaraapicoliza.

-caracteristicpentrugranulomulapicalesteconturulcareesteaproapenet

Granulomulchistic

-zonadetransparentaperiapicalacudisparitiacompletaastructuriiosoase,de

formaregulata,rotundovalara,caracterizataprinaspectulomogensiconturulnet

Abcesulcronicdentar

-procesinfectios,caracterizatprinsupuratiecronicasiprezentadefistula

-aspectulradiologicesteasemanatorcualleziunilorgranulomatoase,darimbraca

formeneregulatedemulteoridealungulradaciniisifrecventasimetrice.Fistulanu

areimagineradiologicadecatdacaesteperiodontala.

43.Examenulradiologicinpardontopatiilemarginale–leziuniavansate–forma

verticala

-suntrezultatulpredominantalfenomenelordedemineralizaresialterareatesutului

conjuctivosossitransformarealuiintesutdegranulatie

-injuruldintilorinteresatiapareaspectuldepalniesauchiuvetacudistrugerea

lamineidura

-pungileosoasepotfipartialesautotale,inconjurandradacinacusegmentulapical

–parodontopatietotalaincareimaginearadiologicaarataolizaosoasatotala

-sepoateapreciapefilmsigraduldeatrofieosoasa

44.Rizaliza

Resorbtiaradacinidentareseprezintasuburmatoareleaspecte:

1.Rizalizafiziologica–procesfiziologicinevolutianormalaadintilortemporari

,concomitentasilegatadedezvoltareasieruptiadintilorpermanenti

2.Rializapatologicacaresepoateproduceatatladintitemporaricatsilacei

permanentidatoritaunorcauzevariate:

Infectiicroniceapicoperiapicale

Tulburarimecanice

Tulburaritrofice

Examenulradiologic

Estesingurulcaredepisteazaresorbtiaradiculara,dandrelatiiutileprivindintiderea

procesului,cauzelecarelauprovocat,evolutialuisiposibilitatileterapeutice

-instadiulinitial,conturulapexuluiisipierdeconturulnet,devineusorneregulatapoi

sesubtiazasisescurteazadandimpresiauneitopiriprogresivesauuneiamputatii

-maitarziuseproduceoestompareaspatiuluicudiminuarealamineidura;pot

apareasimodificarialeosuluialveolar,lainceputcucaracterresorbtivsiapoi

productiv,umplandtreptatspatiulramasduparesorbtiaradiculara.

Seindica:incidentaretroalveolaraizometricasiortoradiala

Radiografiapanoramica

Pangrafiadentara

45.Modificarileapico-periapicalecuaspectdeosteoconstructiesau

osteocondensare

1.Hipercementozaapareradiologiccaomodificaredeformasivolumavarfului

radaciniicareesteingrosatcapatandaspectuldebastondetobosarsaulimbade

clopot.Spatiulperiodontalesteuneoriingustat,darbineconturatcasilaminacareisi

pastreazaintegritatea.Radiologicseintalnesteuneoriasociereahipercementozeicu

leziunigranulomatoase

2.Osteitacondensataperiapicalaesteoleziuneosoasaprodusaprinhiperfunctia

patologicaaosteoblastilor,cedeterminaapartiauneiaglomeraridesaruriminerale

.Apareradiologiccaozonaradioopaca,deformaregulata,ovalaracareestelipsita

destructuraosoasa,areaspectamorfsiconturcunetitaterelativa.

Easedeosebestedeosteomsiodontomprinaceastaimprecizieindemarcatiesi

aspectulamorf(imagineradioopacaformatadinpuncte)

46.Examenulradiologicintratamenteleendodonticesichirurgicalealecariilor

complicate

Inconducereatratamentuluicomplicatiilorcarieisicontrolulterapeutic,radiografia

oferadatedespre:

1.Identificareacanalelorradicularesidepistareaeventualeloranomalii

canaliculare

2.Controlulaccesuluipanalaapex,invedereaobturatiei,prinradiografiilecu

aculintrodusincanal

3.Apreciereaextensieileziunilorperiapicalesiaformelorloranatomopatologice

–invedereastabiliritratamentelorendodoncticesimplesauasocierealorcu

interventiichirurgicale

4.Indentificareacaiilorfalse

5.Eventualiicorpistrainiendocanalari–acerupte,resturideobturatiivechi

47.Examenulradiologicininfectiileoaselormaxilare

Aduceoseriededateobiectiveprivindmodificarilepecarelesuferaosulindiferite

stadiievolutivealebolii,asupraintinderiiproceselorpatologicesiasupra

posibilitatilorreactivedestavilireaextensieisalesidevindecare.

Demineralizarileduclaadevarateresorbtiiosoase,curarireatrabeculelorsi

diminuareagrosimiilor.

Demineraliareasirezorbtiaosoasanuseproducinmodomogensisuntde

intensitatevariatapezonaosoasaafectata,datoritafaptuluicaimblonavireanu

cuprindesimultanintregulsegmentososciaparfocaresuccesivesidiseminate

,separatelainceput,invecinatedeosteoliza,seunescapoiprinafectaredecatre

procesulinflamatoraintreguluisegmentosos

Osteoporoza,procesdismetabolicsivascular,esteurmatadeosteoliza–fenomen

celularprininterventiaosteoclastelorcareproducoadevaratafagocitozaa

substanteiosoase;formelesupurativeceinsotescacesteproceselainceput

microscopice,conflueazaintreelesidaucorelatiiendoosoasesiperiosoase,in

acelasitimpseproducesinecrozaosoasadatoritaintreruperiiirigatieisangvine.

48.Radiodiagnosticulinextractiadentara

Examenulradiologicpoatepuneinevidenta:

Anomaliieradicularedeformasinumar

Anchilozadentoosoasa

Defomatiiradiculare

Raporturileradacinilorpremolarilorsimolarilorcusinusulmaxilar

Raporturiledintilorfrontalosuperioricufoselenazale

Raporturilesipozitiamolaruluidemintesuperiorcutuberozitateamaxilara

deoareceintimpulextractieisepoatefracturatuberozitatea

Raporturilepremolarilorsimolarilorinferioricugauramentonierasicanalul

mandibular

Sepotdepistaprocesepatologiceperiapicalecarediminuamultrezistenta

peretiloralveolariastfelextractiesedesfasoaracuusurinta.

49.Metodedeinvestigareimagisticainpatologiaglandelorsalivare

1.Examenulradiologic

Incidentepentruglandaparotida:

Incidentademandibuladefilatacentrataperamuraascendenta

Incidentatangentaanterioaralapartilemoraleobrazului

Incidentahirtz

Incidentepentruglandasublamndibulara:

Incidentadeprofilamandibulei

Incidentaaxialaaplanseuluibucalcufilmocluzal

2.Ecografia

3.CT

4.RMN

50.Afectiuniinflamatoriialeglandelorsalivare

SIALODOCHITA-inflamatiacanalelorextrectoarealeglandelorsalivaremari–canalul

stenon,warthon

Pesialografiesevad:

-canalecucalibrucrescut,dilatateuniform,canaleingustate,neuniformeceprezinta

dilatatii

SIALADENITELE–inflamatiileacutesaucronicealeparechimuluiglandular,nudau

imaginiconcludenteperadiografii

Sialadenitelecronice:asepectespeficiepesialagrofie

-imagineade„pominflorit„-ininflamatiirecente

-imagineade„petedezapada”

-imaginea„deimpuscaturidealice„

-imaginede„arboreuscat„–pentruinflamatiilevechi

-imaginilacunare–inparotidelecronice

51.Fracturiledemandibula–medienesiparamediene

Fracturilemediene–mediosimfizare

-situateintrecedoiincisivicentraliinferiori,suntfoarterare

-seproducprindeschidereasauinchidereaexagerataaarculuimandibular

-liniadefracturatreceprintreceidoiincisvisisecontinuainjosparasimfizar

Radiografiapanoramicaneoferadatedespre:

Prezentalinieidefractura\

Directia

Raportulfragmentelordefracturacudintivecini

Fracturilepara-mediene(parasimfizare)

-suntlocalizateintreincisivicentralisicanini

-deplasareaframentelordepoatefaceprimarsubactiuneatraumatismuluisau

secundardatoritafortelormusculare.Fragmentulmareestetrasinjossiinapoiiar

fragmentulmicinsussiinainte.

Radiografiapanoramicadadetaliidespre:

Directialinieidefractura

Graduldedislocare

Raporturileprivinddintiadiacenti

52.Fracturileorbitei

1.Fracturilepereteluiintern

2.Fracturileplanseuluiintereseazaperetelefoartesubtirecareseparaorbitade

sinusulmaxilar

4.Fracturileapexuluiorbitar–elepotinteresacanalulopticsifisuraorbitarainferioara

5.Fracturaspecificadetip„blow–out„cuconservareareborduluiorbitarinferior

-aufostdescrisedouatipuridefracturi:pure:constauindeplasareainjosa

planseuluiorbitarfaralezareareborduluiinferior

inferior

Impure–estefracturatsirebordulprbitar

Radioimagistic:imaginecaracteristica„inpicatura„opacitatececadedinplanseul

orbiteispresinusulmaxilar

53.Clasificarileetajuluimijlociualfetei

a)fracturacucomponentadentoaleveolara:

Decreastaalevolara,detuberozitate,deboltapalatina

Orizontaleinferioaresubzigomatice–Lefort1

Orizontalemijlocii–Lefort2

b)fracturicombinatecentralesilaterale

Fracturisubzigomaticenumitesidisjunctiicraniofaciale

Disjunctiiintermaxilare

Fracturisuprazigomaticeasociatecudisjunctiiintermaxilare

c)fracturicarenuintereseazadintiisialveolele

Aleregiunicentrale

Fracturicareintereseazaosulsiarcadazigomatica

54.Anomaliidenumaraledintilor

-Anodontie

-Hipodontie

-Oligodontie

-Dintisupranumerari–aparedeobiceiundinteintreincisivicentraisuperiorca

dimensiunemultmaimicdecatceilalti

Examenulradiologic:

Evidentiazaatuncicandundintenuaaparutpearcadadacaestevorbadeo

anodontiesaudeundeficitdeeruptie

Puneinevidentadintisupranumerariinculusi

Inanodontietotalaseapreciazasistareaosuluicarepoatesuferimodificari-

nedezvoltareaapofizeialveolare

Inanodontiileunidentarecupersistentadinteluitemporar,nedainformatii

desprestarearadacinisidespreevolutiaprocesuluiderizalizafiziologica

Seindica:radiografiapanoramicasicufilmretroalveolar

55.Anomaliidestructuraaledintilor.Anomaliiradiculare

Destructura–seproducprintulburariembrionaredeamelogenezasidentinogeneza

1.Hipoplaziasmaltului(amelogenezaimpefecta)

-hipoplaziabrunaereditara-smalt„patat”

-hipoplaziahipoplastica:reducereagrosimiistratuluidesmaltdarcuradioopacitatea

normala

-hipoplaziahipocalica–grosimeastrauluidesmaltnormaladarradioopacitatea

redusa

2.Dentinogeneza–dentinaopalescentaereditara–dintidedimensiunimaimici,par

tociti,usortranslucizi.existaodisproportieintrecoroanasiradacina

3.Odontodisplazia–afecteazasmaltuluicatsidentinasipoateinteresadintiiunei

singurehemiarcade.radiografiaarataotransparentaparticularaintotalitateadintilor

afectati

Radiculare.Putemobserva:

Dedublarearad–laPMinf

Radacinibifide–PMinfsiCsup

Radacinisupranumerare

Deformatiiradiculare

Radaciniconvergente,divergente

Examenradiologicinincidenta:endobucale,retroalveolare,izometricesi

ortoradiale,meziosaudistoexcentrice,panoramice

56.Anomaliideformasivolumaledintilor

-Macrodontia

-Microdontia

-Disfmorfismuldentarseprezintasubdouaforme–fuziuneacoronara(reuniunea

adoisaumaimultimuguri)

coronaracuradacinaunica)

-germinatia(dedublare

-Concrescentadentara-cuplareaadoidintiveciniprinsudarearadacinilor

-Taurodontismul–dintiprezintaocoroanamultdezvoltata,campulpara

voluminoasa,radacinilefiindfoartescurte

-Gigantismuldentarsideformatiilecoronare

Examenulradiologic:

-evidentiazadacaafostafectatsisegmentulradicular

-pundeinevidentasuduraradicularaincazulconcrescenteidentare

-apreciazadimensiunilesiextensiacampulpare

-evidentiazahipoplaziaradiculara(taurodontism)

Sepotrealiza:radiointerproximale,retroalveolare,panoramice

57.Fracturilecomplexuluizigomaticoalveolar

-suntfracturilocalizateinportiunealateralaaetajuluimijlociualfetei

Formeanatomoclinice

1.Fracturileanterioare:potinteresaoportiunelimitataaosului,rebordulorbitar,potfi

simplefracturisaufisuricudeplasare„intreapta”

2.Fracturileposterioare:intereseazaarcadasubtire;liniledefracturapotfiunice

,dublesautriple

Examenulradiologic

-inincidentasemiaxialaHirtzarata:

Liniledefractura,directiasigraduldedislocarealfragemntelorosoase

58.Fracturiledemandibula–alegonionului,lateralesialeramuluiascendent

1.Fracturilelateralealecorpuluimandibular

-suntlocalizateintrecaninisimolarideminte

-sepotproduceprinactiuneadirectasauindirectaatraumatismului

-sepotproducedeplasariprimaresubactiuneaagentuluitraumaticsausecundare

subactiuneafortelormusculare.Fragmentulmareestedeplasatinjossiinapoiiar

fragmentulmicinsussiinainte

-serealizeazaradiografiidemandibuladefilatasipanoramice

2.Fracturileunghiului

-suntfavorizatedecurbura,deeruptiatardivasichiardeincluziamolarilordeminte

-suntproduseprintraumatismedirectesauindirecteaplicatepebarbie

-dacaliniadefracturatreceprininsertiamuscularanuseproducdeplasaridacatrece

inainteainsertieimusculareseproducdeplasari

-peradiografiadefilataseobserva:sediulsidirectialinieidefractura,raporturile

focaruluidefracturacucanalulmandibularsicumolarulmandibular,gradulde

dislocareafragmentelorosoase

3.Fracturileramuluiascendent

-potfiproduseprintraumatisedirectesiindirecte

-liniledefracturapotfiorientateorizontalesauoblicesisepotinsotidescuratiale

ramuluiascendent

-radiografiaevidentiaza:sediul,directiafracturiisigraduldedeplasareafragmentelor

59.Leziunitramuaticealedintilorsiparodontiului

1.Leziunialedintilor

-fisurasmaltuluisauasmaltuluisidentina

-fracturasmaltului–simplenepenetrantesaucomplicatecaredeschidcamera

pulapa

-fracturiradicularecaresepotlocalizain1/3cervicala,1/3mediesaufracturiapicale

-fracturicoronoradicularecudirectieoblicasaulongitudinala

-contuziiparodontale

-luxatiidentarepartiale:ruperealigamentuluidentoalveolaresteincompleta,dintele

estemobilizatpartialdinalveola

Forme:luxatiiinsensV–O

InsensM-D

Inax,cuusoaraintruziesauextruzie

-luxatiidentaretotale:ruperealigamentuluidentoalveolarintotalitatesidintele

deplasattotaldinalveola

-serealizezaradiografiipanormaicesauretrodentare

60.Chisturileparadentare(chistodontogen)

Aparincontextulaparitieimolaruluitreimandibularpartialeruptcareprezinta

fenomenedepericoronarita.

Chisturileparadentaresedezvoltainvecinatateadintilornormalicarenusunt

afectatideniciunprocespatologic.

Radioimagistic:

-imagineaderadiotransparentaseproiecteazainvecinatatearadacinilordentaresau

acoroanelordintilorinclusi

-inchisturilemarginaleanterioaresiposterioare,imaginearadiotransparentaeste situatainapoiasiinainteamolaruluideminte,proiectandu-seindreptulcoroanei

0chistjuxtacoronarsauindreptulradacini–chistjuxtaradicular

-zonatransparenta,perfectdelimitata,esterotunjita,alungitasausemilunaracu

margineaconcavacareparecaimbratiseazamolarul

61.Chisturilefisurale

Suntformatedintesutepitelialcareauolegaturacudintelevital;dinteletrebuie

pastratatuncicandchistulafostindepartat.

Radiologic–imaginetransparentasituataparamedialinregiuneadintilorfrontali

superior,fieintreradacinileincisivilorcentralisilaterali,fieintrelateralisicanini

avandformaalungitauneorifusiforma

62.Chisturileradiculare(chistodontogen)

Seformeazainjuruldintilorcugangrenacomplicata.

Aspectradioimagistic:

-imaginederadiotransparentarotunjita,careinconjoaraapexulradalunuiasauamai

multordinticucariiprofunde,cutratamenteendovechisauresturirad

-laminaduranumaiapareadaptatainjurulapexului

-lainceputestededimensiunireduse,astfelincatnusepoateprecizacand

granulomulapicalsetransformainchist,imagineacreste,dandimpresiacasedilata

progresiv

-incazurileincareformatiuneachisticaseintindelamaimultidintiestefoartegreu

deprecizatdintelecauzal

-imagineachisticasepoateproiectade-alungulradaciniladiferiteniveleincazulin

caregranulomulaaparutdatoritaunorcanaleaberantesaucaifalse

63.Epulidele–pseudotumorilemaxilarelor

-suntformatiuniproliferativecucaractertumoral

-sedezvoltapegingieprinhiperplaziegranulativa

Examenulradiologicarata:

-demineralizareacuaspectlacunaralosuluialveolarsubiacenttumorii

-distructieosoasaintinsa

-unuldindintiveciniformatiuniitumoarepoateprezentaolargireaspatiului

periodontal

-aspectulradiologicesteconditionatdestructuraanatomopatologicaaepulidei:

Incazulformatiunilorputernicvascularizate-epulisulgranulomatoscucelule

gigantesiepulisulmixomatos–predominademineralizariintinse

Formatiunimaiputinvascularizate–epulisulosteogen

-serecomandaurmatoareleincidente:retroalevolara,panoramica,axialecufilm

ocluzal

64.Ameloblastomul–tumoraodontogena

-esteotumorabenigna,localinvaziva,carepoateluanastereinparteacentralaa

mandibuleisaudinepiteliulodontogenalmaxilarului

Radiologic:

-aparimaginilacunare,radiotransparente,careimbracaformevarianteinraportcu

localizareasicumoduldereactiealosuluifatadedezvoltarealui.

-intoatecazurileseevidentiazasubtiereacorticaleiosoasecareaparecasuflatasau

deformata,reproducandbombareaclinica

-suntcaracteristiceurmatoareleaspecte:

Imaginedenoricumulus–consideratatipica,cavitatichisticededimensiuni

variabile,chisturivoluminoaselaperiferiacarorasuntdispusechisturimici.

Imagineaareolara,cucavitatimaimicidispuseinciorchinedestrugure

Imagineauniloculara–canddiagnosticulcuchisturiobisnuiteestedificil

65.Examenulradiologicinparodontopatiilemarginale–leziuniavansate–forma

orizontala

Dacaresorbtiasepturiloresteparalelaculiniaceunestepunctelejonctiunii

amelodentinareestevorbadeformaorizontala.

Aceastaformaesteprodusafrecventdeosteoclaziesiinmajoritateacazurilor

reprezintaoatrofiedistrofica.

Eaintereseazagrupemaridedintisauarcadeintregi–parodontoza.Datorita

osteoclaziei,resorbtiasepturilorapareradiograficnetlimitata,darfaraprezentade

corticalaosoasalalimitadedemarcaredintreosulspongiossimucoasagingivala

Evolutiaesteingenerallenta.

Dacasemaiadaugasifenomeneinflamatorii,resorbtiaestegrabitasidublatade

halisterezamarginala–apareodelimitaredifuzaadicaapartiaprocesuluide

demineralizare

66.Litiazasalivara

Litiazasalivaradeterminaosimptomatologieconclidentaintoateceletrei

sindroamepecareleimbraca

1.Colica

2.Abcesul

3.Tumorasalivara

Examenulradiologicaducedatedespre:

-sediulcalculilor

-dimensiunilesiformalor

-dacasuntunicisaumultipli

Radiografiapuneinevidentacalculiibinemineralizaticare,dealtfel,formeaza

majoritatealitiazelorsalivare.Suntradioopaci.

1.Calculisubmaxilariintraglandularisuntvizibiliperadiografiadeprofilamandibulei

:peacestfondaparimaginileradioopacedatedecalculideobiceideformarotunjita

uneoricumiciramificatiisaumultipli

2.CalculidincanalulWarthonaparperadiografiaaxialacu„filmmuscat„:imaginea

radioopacaareoformaalungita,fufiforma

3.Calculiiparotidieniintraglandularisidinsegmentuldistalalcanaluluistenon,greu

decelabilperadiografiiledeprofildincauzadimensiunilormici.

4.CalculidinsegmentulpremaseterinalcanaluluiStenon–uneorisepotpercepela

palare–seutilizeazaincidentatransjugala

67.Odontomul–„amestecanormalalelementelorconstitutivenormale„

Seprezintasubformevariate:

-odontoamesatelitesudatapedinti,fiepesuprafatacoroaneisubformadeperlede

smalt,fieperadaciniledentarepecareledeformeaza

-odontoameizolate–situateingrosimeaosului,invecinatateadintilot,farasaaiba

legaturacuacestia

-odontumulinterdentar:densindente-apareunmicdinteinclusincavitateapulpara

aunuidinteerupt

Examenulradiologic–datoritastructuriilorauoopacitateasemanatoarecuceaa

dintilor

Odontomulradicular:aparecaomasanetradioopaca,neregulatamfacandcorpcu

radacinadentarapecareoingroasainzonaapexului

Odontomeleizolate:dauimagineaunorconglomerateradioopaceneomgonecu

zonemaicompacte,alterandregulatcualtelemaideschise-acestaspecteste

datoratstructuriiamorfeatumorii

68.Cementoblastomul

Estesinguratumoracuorginecementala

Perdiografieaparecaoformatiuneradioopacarotundacecomunicacuradacina

dentarapartialabsorbita

Examenulradiologicpuneinevidentaimaginicaracteristicepentrufiecarefazain

parte:

-infazaosteolitica–incontinuareaspatiuluiparodontalapicalapareoimagine

transparentacucaraterlacunarcaretraduceprocesulinitialdeosteoliza

-infazacementoblastica-transparentadiminuainintensitatesipeacestfondapar

imaginimiciradioopacecareautendindadeaconfluaintreele

-infazacementomica-imagineradioopacadeintensitatemaiaccentuatadecata

osului,asemanatoarecuceaaradacinilordentare

Caracteristic–esteunhaloutransparentdejurimprejurulformatiuniiradioopace

.acestaestedatdetesutulconjuctiv,careincapsuleazacementomul,realizand–io

capsulafibroazasiseparandu-ldeosulvecin

69.Osteomul

Tumorabenignacuevolutielente,osteogenica

Suntdescrisetreitablouridistincte:trabecular,compactsiduram.

Examenulradioimagistic:

Imagineacaracaosteomuluiestedeopacitatemaiaccentuatacaaosului

,variindcaintensitateinraportcustructuratumorii

Inosteoameleperifericesepotprecizaformasidimensiunile,uneori

distingandu-senetdelimitareadecorticalaosoasa,alteoridandimpresiacase

continuacuaceasta.

Informelecentrale,radioopacitateainosteoamelecompacteaparerotunjitasi

bineconturata,existanduncontrastcuosuldinjur,cearestructuranormala

iarinosteoamelespongioasesepierdeprogresivfaraa-imaiputeapreciza

limitele

Osteomulosteoidsaoimagineradiotransparenta,deobiceiintraosoasa

,profunda,incojuratadeozonaderadioopacitatemaiintensadecataosului

normal

Osteomulendosinusalaparesubformauneiproeminentesferice

Osteomulcondilian–capulcondilululuiaparedeformat,multmaritinvolum

,luandformeneregulate

70.Tumorilearticulatieitemporomandibulare

Ceamaifrecventatumoraesteosteomul

Radiografic:condilmaritdevolumsideformat,adeseadepasindcavitateaglenoida

Altetumoricarepotaparea:tumoracumieloplaxe,condromul,osteocondromul,

71.Tumoracumieloplaxe

Esteotumoracucelulegigante,rezultatainurmaunormicrotraumatismecronice

careactioneazapeunsistemcapilardeficitar.

Aspecteimagistice:

Aspectulradiologicalleziuniiseamanamultcualameloblastomul.Infazele

incipienteleziuneaesteradiotransparenta,cumarginilebinedelimitate.Inleziunile

voluminoase,corticalelesuntdilatateuneorichiarperforate.Apartulburarideeruptie

dentarasiresorbtiiradiculare.

72.73.Carcinomulmandibularsimaxilar

Dupapunctuldeplecarealtumoriicuprindtreigrupe:

-carcinoameleprimare

-carcinoamelesecundare

-carcinoamelemetastatice

Radiologic,lamandibula,instadiulendoosos,sepoatedepista:

-casemndedebut,ostergereadesenuluiososcudemineraliaredifuzadealungul

cresteialveolaresaulanivelulunghiuluiintern

-stergerealinieidemarginatieacanaluluidentar

-apareosteoliza,dandimaginisubformadeosciuruitsauosporos

-plajeleosoaseradiotransparentepotdaaspectulunorlacuneintinse,avandinjur

altelemaimici,cesepotsuprapune

-rupereasidistrugereacorticaleisetraduceprinimaginedeosmuscatcaredeschide

lacunacentralafiespreprocesulalveolarfiespremargineabazilara

-caracesteodiscretademarcatiefatadeosulnormaldinjur

74.Sarcomuloaselormaxilare

Sarcoamelesedezvoltafieprintesutmezenchimalososfieprinelementemedulare

Examenulradiologic:

-inprimelefazesepotvedeaplajemicideradiotransparentarotunjite

-instadiimaiavansate,carepotsurvenirapid,chiarinintervaldecatevazile

,imaginearadiograficaaratazoneintinsaderadiotransparentaneuniforma,cucontur

neregulat,uneoridantelate,corticalaestesubtiata,deformatasiapoirupta.

-osteolizapoateafectaosulpemariintinderi,astfellamandibulacuprinderamul

orizontal,unghiul,ramulascendentpetoatagrosimea,iarlamaxilarprocesulalveolar

,boltapalatina,sinusul,tuberozitateasichiarmalarul

-peradiografie,desenulososestesters,estompat,aparzoneradiotransparente

anarhic

-pealocuri,lalimitadedemarcatiedintreosuldistrussicelsanatosapareostructura

deospieptanat.

75.Anchilozatemporo-mand

Estedefinitacaimposibilitateapermanentaamiscarilordedeschidereagurii

,datoritasuprimariiarticulatieitemporomandibulareprinsuturaosteofibroasaintre

apofizacondiliandasitemporal

Radiografiapuneinevidentastergereainterlinieiarticularesiimaginearadioopacaa

bloculuiosos,dandoseriededetaliiimportanteprivinddimensiunile,formasi

structuraacestuia,extensiasaindiferiteplanuri,graduldeinglobareaelementelor

constitutivealearticulatie.

Intensitateaopacitatiidaindicatiiasuprastructuriisimineralizariiosuluicare

formeazabloculanchilozant.

Opacitateapoatefiuneorineomogena,cuaspectosteoidsauprezentandzonemici

transparente,datorateunorzonedefibrozainbloculosos,deasemenea,micispatii

radiotransparente,discontinuisiinegale.

Poateapareaanchilozaunilateralasaubilaterala.

76.Patologioatumoralaaglsalivare–modalitatideexploraresiimagistica

Proceseletumoralealeglsalivareiaunasteredinparenchimulglandularsaudin

celelelaltestructurieregionale.Celemaifrecventelocalizariseintalnesclaglandele

parotidesimairaralaglandelesubmaxilare,sublingualesauglandelemici.

Tumorilebenigne–seprezintacaformatiuninodularebinedefinite,sedezvolntalent

,uneoriauperioadedestagnaresinuprezintatulburarilocalesaugenerale

imaginisialografice:formatiunearotundovalaracutransparentamaiaccentuata

.esteimagineademingetinutainmanadescrisaclasicpentrutumorilemixte.

Formatiuniletumoraleextraglandulare(adenite,fibroame.lipoame)darimaginea

sialograficadeamprenta

Tumorilemaligne

Instadiilededebutimbracaaspectnodular,suntfoartegreudediferentiatde

tumorilebenigne.Aucarcaterresorbtiv,distructivsiproliferativ

Sialografia:

-imaginide„amputatiecanaliculara:

-imagini„lacunareradioopace”-peteradioopaceintinse

-imaginide„radioopacitatedifuza”–neuniformadifuza

-imaginide„lacunaradiotransparenta”substdecontrastnupatrundeacoloundese

aflatumora

77.Clasificareachisturilormaxilare

Tumoribenigne:

-amleoblastomul,fibromulameloblastic,chistulodontogen,odontomul

complexsiodontomulcompus,fibormulodontogen,cementoamele

Tumorimaligne:

-carcinoameodontogene–ameloblastomulmalign

-sarcoameodontogene:fibrosarcomulameloblastic

78.Cariadentara–sub40

79.Ortopantomografia

Avantaje:

-priviredeansambluaambelorarcade

-studiulparodontiuluimarginalimpreaunacustructurileanatomicevecinecucare

dintiiaulegaturifunctionalestranse:ATM,sinusurilemaxilare,canalulmandibular

80.Chisturifoliculare

Reprezintadilatatiichisticealefolicululuiunuidinteneerupt,intalnindu-semai

frecventlacopiisilaadolescenti

Radiografic:

-ininteriorularieideradiotransparentacarearedeobiceiformaovalarase

proiecteazaimagineaunuidinte

-coroanaesteintrachisticaiarradacinaextrachistica

-radacinaaparesieamaimultsaumaiputininconjuratadetransparentachistica

-chisturileradicularecaresedezvoltainlegaturacumolarideminteinferioripot

atingedimensiunidestuldemariprinexpansiunealorununghiulmandibulei,ramura

orizontalasauramuraascendenta

81.Condrosarcomulmandibularsimaxilar

Tumoramalignacondroida,alcatuitadincartilagcompletdezvoltatformatdin

stromasarcomatoasa

Radiologic:zoneradiotransparentemaricuperetegroscuzonecentralecalcifiate

reprezentanddistrugereamedulareiosoase.Distrugereacorticaleoaparemaitarziu

inaceastaafectiunesipoateapareacaoumbradifuzaperiferica.

82.Cheratochisturileodontogene

Aspecteimagistice:

Estedechistradiotransparentunisaumultiocularcumarginiscleroase.In7%din

cazuriaparmaimultechisturi,inspecialinsindromulcarcinomuluicucelulelebazale

nevoide.

Ovarietatedekeratochisturipornestedelanivelulramuluiascendentpanainfosa

infratemporala,erodeazabazacraniuluisiseintindepanainatejulmijlociualbazei

craniului.Pacinetulprezintatrismussidurereocazional

83.AspectulsialografieiinsindromulGourgerotHowers

Esteotumefactiepseudotumoralaaglandelorsalivaresispecialaparotidelor

Sialografia:

1.inprimafazaimgineade„norlobulat„prinimpregnareaparenchimuluiglandularcu

substdecontrast.

2.apoiimagineade„patarepunctiforma„prinramanereainparenchimaunorpicaturi

desubtdeconstrast

3.iarmaitarziude„pomuscat:prinprocesuldefibrozacuingustareaarborelului

canalicula.

CanalulStenonpoateluaaspectfasciculat,dandimpresiadedifuzareasubstde

contrast

84.Aspectulnormalalglandelorsalivare

1.Substdecontrastumplelumenulcanalelorsicanaliculelorsalivareproducand

oimaginedearborizatiecaracteristica

2.Canalulstenon,lungde8cm,prezintamargininetedesiparalele.Glanda

parotidaareformaovalarasuestesitualadelaunghiulmandibularinsussi

posterior,o1/3suprapandu-seperamuraascendeteiar2/3posterior

3.CanalulWhartonestemailungdecatstenonulareoorientareoblicainsussi

injospanaseintalnestecumargineabazilaraamandibulei,apoifaceununghi

de90degradepatrunzandinglanda