Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTAREA UNUI OPŢIONAL

~DEZVOLTAREA PERSONALA~

ARGUMENT
Dezvoltarea personala este recunoscuta in prezent drept o cale argumentata stiintific prin care
indivizii, indiferent de varsta, ajung la o mai buna cunoastere de sine si acceptare a propriei
persoane si a celorlalti, la maturizare emotionala si insusirea de abilitati necesare pe tot parcursul
vietii. Când copiii au ocazia de a experimenta idei în diferite situații și o varietate de resurse, ei
DESCOPERĂ CONEXIUNI și ajung la o înțelegere nouă, mai bună și la alte modalități de a face
lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a pune întrebări și de a
găsi soluții creative. Tehnicile de lucru utilizate în cadrul grupului de dezvoltare personală pentru
copii, ţin cont de vârsta participanţilor şi de preocupările acestora.
Cu ajutorul tehnicilor de desen, joc de rol, construirea de poveşti, copilul se va dezvălui pe sine şi
îşi va arăta nevoile, dorinţele, temerile.
Prin intermediul metaforelor şi poveştilor teraputice copilul îşi va dezvolta abilităţile de rezolvare a
conflictelor, se creează posibilităţi pentru îndeplinirea obiectivelor, se trezeşte şi se dezvoltă
imaginaţia. Dezvoltarea personală începe cu înțelegerea și cunoașterea de sine, a valorilor personale
și a pasiunilor pe care le urmăm de-a lungul vieții. Dezvoltarea personală ne învață cum să creăm o
schimbare de durată în noi înșine și cum să ne ajutăm pentru a ne atinge obiectivele propuse și stilul
de viață dorit.
Am ales optionalul "Dezvoltare personala" , deoarece se prezinta sub o multipa finalitate: faciliteaza
realizarea unor achizitii si beneficii psiho-comportamentale la copiii prescolari; ofera parintilor un
tablou complet al indicatorilor cognitivi si comportamentali ai maturizarii copilului; nu in ultimul
rand, poate constitui un sprijin concret si un veritabil ghid pentru optimizarea activitatilor instructiv-
educative si formative.
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare.
Activitati de invatare:
 exercitii de exprimare emotionala spontana;
 jocuri pentru depasirea inhibitiilor si blocajelor emotionale;
 exercitii de empatie;
 jocuri de intrajutorare si colegialitate;
 jocuri de rol;
 exercutii de asociere in baza unui criteriu logic;
 exercitii de operare concreta cu scheme logice elaborate anterior;
 jocuri si tehnici de exprimare senzorial-emotionala;
 exercitii de completare a desenului;
 exercitii de creare de poveste.
Obiective de referinta
1. Cunoasterea de sine si a celorlalti.
2. Cunoasterea si redarea unor expresii faciale si corporale.
3. Realizarea de contacte verbale si nonverbale intre copii.
4. Exprimare si relatare a unor fapte, intamplari, trairi in prezenta celorlalti.
5. Antrenarea grupului ca intreg si formarea sentimentului de apartenenta la grup.
6. Exersarea jocurilor de rol si a conduitelor prosociale.
7. Realizare de proiecte in grup.
8. Explicare si interpretare de proverbe\fabule.
9. Creare de povesti.
10. Realizare de corespondente pe criterii logice.
11. Stabilire de contrarii (perechi de contrarii).
Conţinuturile învăţării
Modalitati de evaluare : cuprinde aprecieri verbale ale activitatii proprii(autoevaluare) si a
celorlalti; convorbiri; observarea sistematica a activitatii copiilor; discutii individuale cu copii;
desene individuale si de echipa; fise de lucru; realizarea de proiecte in grup; intrebari tematice;
expunerea unor lucrari; concurs; lectie deschisa\serbare; aprecierea rezultatelor prin premii, laude,
incurajari, prin ecusoane (flori, iepurasi, ursuleti), medalii, diplome.

Bibliografie:
1. Boncu, Ş., Cosmovici, A.,Cucoş, C., 1998,Psihopedagogie, Iaşi, Polirom,;
2. Buzdugan, T., 2007, Psihologia pe înţelesul tuturor, Bucureşti: EDP;

S-ar putea să vă placă și