Sunteți pe pagina 1din 68

Florin Bică

52
DE FILME RESPIRO

RECOMANDĂRI PENTRU UN AN
52
DE FILME RESPIRO
Florin Bică

52
© 2017 – RESPIRO BOOKS
Toate drepturile rezervate.

Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a


cărții în acest format.

Distribuirea gratuită sau contra cost a cărții prin


intermediul altor platforme online, precum și
modificarea textului fără acordul prealabil, în scris, din
partea Respiro Books sunt interzise.
DE FILME RESPIRO
Redactor: Florin Bică
Grafician: Florentina Bratu
Imagini: www.imdb.com RECOMANDĂRI PENTRU UN AN
www.123rf.com
www.unsplash.com

RESPIRO BOOKS
Telefon: 0747 170 050
E-mail: contact@bibliotecarespiro.ro
Site: bibliotecarespiro.ro
„În filmele adevărate,
spectatorul nu este atât spectator,
cât martor.”

Andrei Tarkovski

6 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 7


DESPRE LISTE, CRITERII ȘI GUSTURI

Cineva mi-a spus odată că, pentru a-i plăcea un


film și a accepta să-l vizioneze, actorii din rolurile
principale trebuie să fie frumoși. Aș îndrăzni să
spun că un astfel de criteriu de selecție îi limitează
foarte mult persoanei posibilitatea de a viziona
filme bune. Este totuși un fapt real că, adeseori,
criteriul principal după care selectăm filmele pe
care le vizionăm este actorul din rolul principal.
„Cine joacă? Cu cine e?” „Mie îmi plac filmele cu
Tom Cruise.” „Iar mie, cele cu Penélope Cruz.” Mai A TE ORIENTA
toți oamenii au cel puțin un actor favorit și nu este DUPĂ ACTORI
neapărat un lucru rău să selectezi filmele după ESTE ÎNSĂ
acest criteriu, deși, trebuie să o recunoaștem, cam DOAR UN
toți actorii, oricât de talentați, au în filmografie și CRITERIU DE
filme de duzină, care nu merită timpul și atenția SELECȚIE ÎNTRE
noastră. MULTE ALTELE…

A te orienta după actori este însă doar un criteriu


de selecție între multe altele…

Există deci și alte criterii după care să alegem


filmele pe care să le vedem. Unii se orientează în
funcție de regizor. Sunt regizori a căror filmografie
este un fel de garant că munca lor este de calitate.
Și sunt și regizori mai puțin talentați, încât după

6 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 7


vizionarea a două-trei filme dintre realizările poveștile, iar filmele sunt astăzi modul sau
lor aproape că ți-e frică să te mai apropii de instrumentul cel mai îndrăgit de a spune povești,
ceva din filmografia lor. Alții se orientează după îmbinând imaginea cu sunetul și făcând ca
genul filmului (comedie, acțiune, dramă, film povestea să prindă viață sub ochii noștri. Copii,
istoric, biografic, western, muzical, de aventuri, adulți și vârstnici deopotrivă, toată lumea iubește
documentar etc.), după limba vorbită (și trebuie să ca, mai des sau doar din când în când, să
recunoaștem că publicul agreează mai ales filmele vizioneze un film bun.
în limba engleză), după perioada realizării filmului,
după subiect, după premiile obținute, iar lista de Ce este însă un film bun? Răspunsul la întrebare CE ESTE UN
criterii ar putea continua. depinde de gusturile, dar și de educația, de nivelul FILM BUN?
de maturitate și de preocupările fiecăruia. Cred că
DE CE Dar, la urma urmei, indiferent de criteriile după propria mea experiență, la care mă voi referi scurt
VIZIONĂM care le selectăm, de ce vizionăm filme? Răspunsul în continuare, vă va ajuta să descoperiți cam în ce
FILME? ține de una dintre cele mai vechi pasiuni ale etapă a propriei experiențe de cinefili vă aflați voi
oamenilor. Oamenii au iubit dintotdeauna înșivă.

8 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 9


În copilărie, îmi plăceau mult filmele cu Bud respectiv ca vizionarea filmelor propuse să le
Spencer și Terence Hill. Eram necopt la minte și trezească dorința de a-și diversifica și rafina
n-aș fi putut înțelege o dramă sau un film cu o gusturile de cinefili. Nu trebuie sărit brusc și
temă serioasă. În schimb, faimoasele lupte cu tigăi artificial la cinematograful de artă. Fiecare vârstă și
și actori-acrobați, care săreau peste cap când le fiecare etapă își au filmele potrivite. Nici nu trebuie
trăgea Piedone (faimosul personaj interpretat de eliminate definitiv din listele de vizionări filmele
Spencer) câte o scatoalcă, mi se păreau amuzante, mai ușoare, de categorie B. Și astăzi, dacă timpul
iar dacă m-ar fi întrebat cineva, aș fi putut spune îmi permite, urmăresc uneori, cu nostalgie, filme
sincer că acelea erau cele mai bune filme. Apoi, dintr-acelea care mi se păreau de aur în copilărie.
ca orice adolescent, i-am urmărit cu sufletul la Este însă de dorit ca vizionarea de filme să se
gură pe Schwarzenegger, Stallone, Van Damme transforme pas cu pas într-o experiență complexă,
și Norris în aventurile lor eroice, dar, odată cu într-un exercițiu cultural, într-o cale de descoperire
trecerea timpului am început să îmi dau seama că și înțelegere a lumii.
erau reale diferențe de calitate a interpretării și nu
numai între acești sportivi (practicanți de culturism Alcătuirea unei liste cu filme recomandate poate
și arte marțiale) convertiți la actorie și actorii părea o sarcină destul de simplă. Mie așa mi-a
adevărați, care jucau roluri grele, în povești cu părut la început. Internetul este o sursă bogată în
semnificații mult mai profunde, în care elementele astfel de liste – filme recomandate în funcție de
principale nu erau cafteala și vendetele, ci genul căruia îi aparțin, de actori sau de regizori,
revelarea sufletului omenesc în nenumăratele de perioada în care au fost realizate sau după
sale nuanțe. Lui Rambo și Terminator le-au urmat diverse alte criterii. Totuși obiectivul meu principal
astfel filmele mai serioase, apoi filme din ce în ce a fost să alcătuiesc o listă onestă, adică o listă cu
mai dificile ca tematică și abordare, adică genul filme pe care, înainte de orice, le-am vizionat eu
de filme pe care adolescenții și tinerii (poate nu însumi și care să se încadreze, într-o măsură mai
chiar toți, dar cu siguranță mulți) le-ar considera mare sau mai mică, în criteriile la care mă voi
plictisitoare. referi ceva mai jos.

Îmi doresc ca lista din această carte să contribuie Provocarea pe care am primit-o din partea
la maturizarea celor mai tineri decât mine, Respiro Books a fost să realizez o listă cu filme

10 11
Respiro, adică filme care să corespundă valorilor alcătuit o listă cu capodopere cinematografice.
promovate de echipa din spatele acestui proiect, Dimpotrivă, am evitat alcătuirea unei astfel de
fără a aluneca însă pe panta facilă a listelor cu selecții și am căutat să pun în listă mai multe filme
filme motivatoare (găsite, oricum, din belșug obișnuite – chiar și câteva dintre cele pe care
în mediul online). Tocmai de aceea ducerea la criticii le-au considerat slabe –, filme care, dincolo
bun sfârșit a listei a fost o veritabilă provocare de minusurile lor, au ceva de transmis publicului.
deoarece am dorit să nu fac compromisuri în
privința calității filmelor recomandate. Un alt criteriu de care am ținut cont în procesul de PRIMUL FILM
selecție a fost dorința ca lista să includă filme din INCLUS ÎN
EXISTĂ FILME Există, într-adevăr, destule filme care susțin idei (aproape) toate deceniile secolului trecut (inclusiv LISTĂ A FOST
CARE SUSȚIN bune și valori la care merită gândit mai departe, din epoca filmului mut) și din primele două decenii LANSAT ÎN 1921,
IDEI BUNE ȘI există și filme din categoria celor motivatoare, însă ale secolului al XXI-lea. Astfel, primul film inclus IAR ULTIMUL, ÎN
VALORI LA CARE și unele și altele au lacune serioase din multe alte în listă a fost lansat în 1921, iar ultimul, în 2014. 2014.
MERITĂ GÂNDIT puncte de vedere (scenarii stângace, interpretări Lista cuprinde filme din fiecare decadă a acestei
MAI DEPARTE. slabe, lipsa unei viziuni regizorale ș.a.m.d.). Unul perioade. Îmi mărturisesc preferința pentru filmele
dintre obiectivele mele a fost ca lista de față să din deceniile al șaselea și al nouălea ale secolului
conțină filme cât mai bune din cât mai multe trecut, însă cred că fiecare deceniu (însemnând
puncte de vedere. Asta nu înseamnă că am generații noi de regizori, scenariști, producători,

12 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 13


actori, dar și de spectatori cu noi perspective Pe lângă criteriile de selecție menționate mai sus,
asupra unei lumi în continuă transformare) a adus am urmărit ca lista să includă genuri diferite (deși
schimbări esențiale, iar faptul că am pus în lista de nu veți găsi reprezentate toate genurile, pe unele
recomandări filme din decenii diferite vă va arăta considerându-le imposibil de frecventat), filme cu
cum s-a schimbat modul de a spune o poveste subiecte diverse, capodopere cinematografice, dar
cu ajutorul artei cinematografice, vă va descoperi și filme obișnuite deoarece, până la urmă, gusturile
gusturile publicului din epoci diferite, temele care spectatorilor sunt foarte diferite. Ținta nu este să
i-au preocupat pe oameni de-a lungul timpului vizionăm doar un anumit gen de filme sau doar
și multe alte lucruri. Filmul rămâne un martor al dintre cele îndrăgite de criticii de specialitate, ci
transformărilor semnificative prin care a trecut să învățăm să vedem filme diverse, chiar și dintre
lumea în ultimul secol, iar lista de față, cu filme cele (prea) vechi sau lipsite de o acțiune care să
prezentate în ordinea cronologică a lansării lor, ne țină ca pe ace, să învățăm să le vizionăm cu
poate fi privită și ca o tentativă de istorie a filmului ochi critic și să transformăm aceste vizionări în
ilustrată prin exemple (deși este insuficientă pentru mici experiențe culturale, care să ne îmbogățească
a servi unui asemenea scop). sufletește și nu numai.

Lista include în mare parte filme de limbă engleză Prezentarea fiecărui film din lista următoare
(realizate în SUA și Marea Britanie), dar și filme include titlul original (și titlul sub care i-a fost
realizate în alte culturi cinematografice. Așa se prezentat publicului român), țara în care a fost
face că veți găsi recomandate filme realizate în realizat, anul lansării, numele regizorului, numele
Iran, India, Turcia, Franța, Danemarca, Norvegia, scenaristului (am considerat că le va fi util cititorilor,
Japonia, Italia, Brazilia etc. Chiar dacă unele dintre dacă nu să rețină nume de scenariști, cel puțin să
aceste filme nu au „strălucirea” megaproducțiilor rețină importanța acestora în realizarea unui film,
hollywoodiene, ele spun povești care merită deoarece ei sunt cei care scriu povestea) și numele
vizionate și interpretate. O altă dorință pe care o actorilor din rolurile principale. De asemenea, am
am este ca, dacă veți răspunde pozitiv provocării scris în dreptul fiecărui film câteva cuvinte despre
de a viziona filmele din lista propusă, să vi se poveste, despre atuurile care îl fac recomandabil
trezească astfel gustul și curiozitatea pentru din punctul meu de vedere și, eventual, despre
cinematografiile mai puțin cunoscute ale lumii. premiile obținute. La sfârșitul fiecărei prezentări de

14 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 15


film am introdus, ca un element care ar putea să
aducă un strop de curiozitate în plus, și câte una
sau două replici.

Celor 52 de filme recomandate aici le-am adăugat,


la final, o listă cu filmele despre care am scris în
cadrul rubricii „Cronici de film” pe site-ul Respiro
Books, începând din decembrie 2015 până în
octombrie 2017. Este vorba de 44 de filme care, de
asemenea, acoperă cele mai multe perioade din
istoria cinematografiei, fiind creațiile unor regizori
și producători din colțuri diverse ale lumii.

Sper că 52 de filme Respiro va oferi oricărui cititor


cel puțin câteva filme despre care să nu fi auzit
sau pe care să nu le fi vizionat încă. Iar dacă în
urma consultării acestei liste veți descoperi măcar
un film pe care, vizionându-l, să simțiți că ați avut
parte de o experiență frumoasă, revelatoare,
atunci cartea și-a atins, parțial, scopul.

Vizionare plăcută!

FB, octombrie 2017

16 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 17


THE KID
The Kid este un punct de reper în cinematografia
internațională, ca de altfel mai toate filmele lui Chaplin.
Capodoperă a epocii filmului mut, acesta amuză și
întristează deopotrivă. Chaplin reușește să transmită
enorm cu ajutorul limbajului nonverbal, să înduioșeze
și să îi facă pe spectatori să se atașeze de personajul
său devenit celebru, Vagabondul. Acesta găsește un
sărman copil abandonat, îl ia și îl crește de unul singur.
După câțiva ani, când mama își caută copilul pierdut,
Vagabondul se vede pus în situația de a pierde „fiul”
de care s-a atașat. The Kid ne descoperă ceva despre
puritatea sufletului omenesc, despre nevoia individului
de a oferi, de a iubi și de a fi iubit.

Titlul românesc: Piciul / SUA / 1921


Regia: Charles Chaplin
Scenariul: Charles Chaplin
Distribuția: Charles Chaplin; Jackie Coogan; Edna Purviance

18 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 19


SONS OF THE DESERT
Renumitul cuplu de comici Stan Laurel și Oliver Hardy,
cunoscuți ca „Stan și Bran”, ne aduc și în acest film
aceleași personaje pe care le-au interpretat în mai toate
filmele lor, în diverse ipostaze, epoci și situații. În Sons
of the Desert, cei doi sunt membri ai unei frății și vor să
participe la o convenție a acesteia, însă soțiile lor au alte
planuri. Stan și Oliver încearcă să ajungă la convenție
fără știrea consoartelor, însă, ca de obicei, socoteala lor
de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar cei doi
încurcă-lume dau de tot felul de necazuri. Umorul de
situație, gagurile care se țin lanț și încurcăturile în care
intră personajele din cauza minciunii fac din această
comedie clasică un bun prilej de râs în hohote.

OLIVER: Ce-a zis Betty?


STAN: Betty a spus că onestitatea este cea mai bună politică.

Titlul românesc: Fiii deșertului / SUA / 1933


Regia: William A. Seiter
Scenariul: Frank Craven; Byron Morgan
Distribuția: Stan Laurel; Oliver Hardy

20 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 21


IT’S A WONDERFUL LIFE
O poveste plină de naivitate, cu secvențe rupte parcă din
felicitările de Crăciun sau din cărțile pentru copii, It’s a
Wonderful Life este unul dintre filmele favorite ale multor
generații. George Bailey este un tânăr care își vede
visurile îngropate de responsabilitățile față de familie,
prieteni și societate, ajungând la punctul în care decide
să-și pună capăt vieții. Ca răspuns la rugăciunile multor
oameni, un înger este trimis din ceruri să îl salveze.
Îngerul îi dovedește lui Bailey, printr-o metodă care
ne aduce aminte de povestea A Christmas Carol a lui
Charles Dickens, că, uneori, ceea ce considerăm eșecuri
sunt de fapt urmele succesului și că, în viață, oricât de
ingenuă ar părea observația, binele e bine și răul e rău.

CLARENCE: Ciudat, nu-i așa? Viața fiecărui om influențează


viața atât de multor oameni. Când el nu mai e prin preajmă, lasă
în urmă un gol îngrozitor, nu?

Titlul românesc: O viață minunată / SUA / 1946


Regia: Frank Capra
Scenariul: Frances Goodrich; Albert Hackett; Frank Capra
Distribuția: James Stewart; Donna Reed; Lionel Barrymore; Henry Travers

22 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 23


ROPE
Cunoscut ca maestru al suspansului, Alfred Hitchcock
a regizat acest film care poate fi considerat un fel de
versiune cinematografică a ideii de bază din romanul
dostoievskian Crimă și pedeapsă. Brandon și Phillip sunt
doi tineri studenți care vor să experimenteze crima ca pe
un act intelectual, ca pe un gest de supremă libertate.
După comiterea actului brutal și nedrept (filmul nu este
violent totuși, crima în sine fiind un scurt preludiu, fără
a se insista asupra ei), cei doi încearcă să se convingă
de faptul că răul comis i-a ridicat într-o sferă mai înaltă
a cunoașterii intelectuale. Însă nu trece prea mult timp
și conștiința unuia dintre ei scoate la lumină primele
simptome de vinovăție. Rope este un film experimental,
cu secvențe foarte lungi, care captivează spectatorul,
făcându-l să se întrebe dacă vinovații vor scăpa basma
curată sau dacă vor fi dați de gol de propria conștiință.

BRANDON: Binele și răul, corectitudinea și greșeala au fost


inventate pentru omul obișnuit, pentru omul inferior, deoarece are
nevoie de ele.

Titlul românesc: Funia / SUA / 1948


Regia: Alfred Hitchcock
Scenariul: Arthur Laurents
Distribuția: John Dall; Farley Granger; James Stewart

24 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 25


UMBERTO D.
Umberto Domenico Ferrari este un pensionar fără
familie, al cărui singur prieten este un câine numit Flick.
Bătrânul domn Umberto este pe punctul de a fi evacuat
din camera în care găzduiește, din cauza neplății chiriei
pe mai multe luni. Regizorul Vittorio De Sica realizează
un portret impresionant al bătrâneții și al singurătății.
Filmul atinge și alte subiecte precum sărăcia, nepăsarea
sistemului față de individ, descurajarea, demnitatea
umană și, mai ales, prietenia, o prietenie care, după
cum se va vedea, îi va salva viața bătrânului domn.
Umberto D. este unul dintre cele mai bune filme italiene,
o capodoperă cinematografică despre nevoile de bază
ale ființei umane.

UMBERTO FERRARI: Toată lumea profită de cel ignorant.

Titlul românesc: Umberto D. / Italia / 1952


Regia: Vittorio De Sica
Scenariul: Cesare Zavattini
Distribuția: Carlo Battisti; Maria Pia Casilio

26 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 27


SHICHININNO SAMURAI (AKA SEVEN SAMURAI)
Akira Kurosawa a fost, fără îndoială, unul dintre cei
mai mari regizori nu doar japonezi, ci din istoria
cinematografiei, iar filmul Shichininno samurai este
unul dintre cele mai bune ale sale, un film care a
fost refăcut de americani în variantă western (The
Magnificent Seven). Povestea este simplă: niște fermieri
amărâți, prădați în mod constant de o ceată de hoți,
dar incapabili să se apere în fața jefuitorilor, decid să
angajeze câțiva samurai care să îi protejeze. Cei șapte
samurai care își riscă viața pentru o mână de orez
oferită de săteni învață să acționeze ca o echipă. Filmul
vorbește despre diferențele dintre caste (este și o
incursiune interesantă în cultura japoneză veche), despre
prejudecăți și, mai ales, despre spiritul de sacrificiu în
numele altora. Deși s-ar putea crede că violența este
tema centrală a unui film cu samurai, Kurosawa a scos
în evidență mai degrabă rolurile sociale și sentimentul
datoriei împlinite.

KAMBEI SHIMADA: Asta e natura războiului… Protejându-i pe


alții, vă salvați pe voi înșivă. Dacă te gândești doar la tine însuți,
nu faci decât să te distrugi pe tine însuți.

Titlul românesc: Cei șapte samurai / Japonia / 1954


Regia: Akira Kurosawa
Scenariul: Akira Kurosawa; Shinobu Hashimoto; Hideo Oguni
Distribuția: Toshirô Mifune; Takashi Shimura; Keiko Tsushima; Yoshio Inaba

28 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 29


BEN-HUR
Bazat pe romanul omonim al lui Lew Wallace, filmul
regizat de Wyler este – lucru rar în istoria ecranizărilor
cinematografice după romane – chiar mai antrenant
decât cartea în sine, cursa cu care și cai din a doua
parte a filmului fiind una dintre cele mai cunoscute și
emblematice secvențe din istoria celei de-a șaptea arte.
Charlton Heston îl întruchipează pe Iuda Ben-Hur, un
prinț evreu care trăiește în zilele lui Hristos și care este
trădat de fratele său, ajungând sclav pe galeră. Ben-
Hur ne prezintă de-a lungul a nu mai puțin de 3 ore și
jumătate o poveste despre nedreptate, istoria unui erou
consumat până în adâncul ființei de dorința de a se
răzbuna, incredibila aventură a unui om care ajunge să
își intersecteze drumul cu acela al unui Galileean făcător
de minuni. Filmul a obținut unsprezece Premii Oscar.

SEXTUS: Poți să zdrobești craniul unui om, poți să-l arestezi, poți
să-l arunci în carceră… Dar cum ai putea să controlezi ce-i aici,
sus? [Arată spre cap.] Cum te lupți cu o idee?

Titlul românesc: Ben-Hur / SUA / 1959


Regia: William Wyler Scenariul: Karl Tunberg
Distribuția: Charlton Heston; Stephen Boyd; Haya Harareet; Jack Hawkins;
Hugh Griffith

30 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 31


ONE HUNDRED AND ONE DALMATIANS
Un film clasic din portofoliul Studiourilor Walt Disney
este obligatoriu în orice listă de acest gen și, chiar
dacă alegerea este dificilă, deoarece sunt destule
filme de animație foarte bune, One Hundred and One
Dalmatians este un film care vă va plăcea cu siguranță.
Povestea celor doi dalmațieni cărora le sunt furați puii
de către răutăcioasa vampă Cruella de Vil, cu intenția de
a-și face haină din blana lor, este pur și simplu perfectă:
personajele, multe și diverse, sunt foarte simpatice (chiar
și cei doi hoți nătângi care lucrează pentru Cruella),
replicile curg una după alta pline de umor, iar Cruella
este cu adevărat un personaj negativ care îți dă fiori. Vor
reuși oare Pongo și Perdita să-și recupereze toți cei 101
pui? Rămâne să aflați singuri.

ANITA: Cruella, asta e cumva o nouă haină de blană?


CRUELLA: Singura mea dragoste adevărată, scumpo! Trăiesc
pentru blănuri. Divinizez blănurile! La urma urmei, e oare vreo
femeie în toată lumea asta vrednică de plâns care n-o face?

Titlul românesc: 101 dalmațieni / SUA / 1961


Regia: Wolgang Reitherman; Clyde Geronimi; Hamilton Luske
Scenariul: Bill Peet
Distribuția: Rod Taylor; Betty Lou Gerson; Cate Bauer

32 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 33


THE MIRACLE WORKER
Povestea lui Hellen Keller, care a rămas oarbă și surdă
când era foarte mică, bebeluș de fapt, dar care a reușit
să iasă din lumea întunericului și să devină scriitoare,
este cunoscută publicului larg. Filmul lui Penn, care
le-a adus câte un Premiu Oscar celor două actrițe – lui
Bancroft pentru rol feminin principal, iar lui Duke pentru
rol feminin secundar –, se concentrează doar asupra
primelor săptămâni în care educatoarea Annie Sullivan
încearcă să găsească o modalitate de comunicare cu
fetița care nu are niciun punct de reper. Filmul surprinde
disperarea familiei, care vede în micuța Helen doar un
animal sălbatic ce trebuie tratat cu milă, dar și îndârjirea
educatoarei Sullivan, care are de luptat nu doar cu
sălbăticia fetei, ci și cu mentalitatea părinților. The Miracle
Worker este astăzi un film clasic, care merită toată
atenția.

ANNIE SULLIVAN (adresându-se părinților lui Helen): E mai


puțină bătaie de cap să vă fie milă de ea decât să o învățați ceva
mai bun.

Titlul românesc: Miracol în Alabama / SUA / 1962


Regia: Arthur Penn
Scenariul: William Gibson
Distribuția: Anne Bancroft; Patty Duke

34 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 35


LAWRENCE OF ARABIA
Filmul este un tur de forță din partea actorului Peter
O’Toole, în rolul ofițerului britanic T.E. Lawrence, și
beneficiază de prezența unor actori remarcabili în roluri
secundare. Biografie, film de război și de aventuri,
Lawrence of Arabia este un film cu adevărat mare, un
spectacol vizual (filmat pe peliculă de 70 de milimetri),
care captivează ochiul spectatorului chiar și astăzi,
la multe decenii de la lansare. David Lean a reușit să
surprindă complexitatea eroului principal, conflictele
interioare ale acestuia și o lume, astăzi apusă, în care
istoria putea fi scrisă încă de dârzenia și ambiția unui
singur om.

JACKSON BENTLEY: Maior Lawrence, ce anume te atrage pe


dumneata la deșert?
T.E. LAWRENCE: Este curat.

Titlul românesc: Lawrence al Arabiei / Marea Britanie / 1962


Regia: David Lean
Scenariul: Robert Bolt; Michael Wilson
Distribuția: Peter O’Toole; Alec Guinness; Omar Sharif; Anthony Quinn

36 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 37


MY FAIR LADY
Muzică (deoarece filmul este un muzical), replici
presărate cu sare și piper, doi actori emblematici, o
intrigă captivantă, opt Premii Oscar în palmares. Sunt o
mulțime de motive pentru care My Fair Lady, bazat pe
piesa omonimă a lui Bernard Shaw, este unul dintre cele
mai îndrăgite filme din toate timpurile. Eroina principală,
o florăreasă necioplită, pe nume Eliza Doolittle, intră
pe mâna profesorului și lingvistului Henry Higgins, care
pariază cu un prieten că o va învăța să vorbească o
engleză atât de perfectă, încât oamenii vor crede că
fata descinde fără doar și poate din înalta aristocrație.
Conflictele se țin însă lanț, deoarece atât Eliza, cât și
profesorul sunt firi energice, temperamentale, care admit
cu greu să fie contrazise. Din fericire, multe dintre aceste
conflicte se transformă în cântec.

ELIZA DOOLITTLE: Diferența dintre o lady și o florăreasă nu


constă în felul cum se comportă, ci în cum este tratată.

Titlul românesc: My Fair Lady / SUA / 1964


Regia: George Cukor Scenariul: Alan Jay Lerner; George Bernard Shaw
Distribuția: Audrey Hepburn; Rex Harrison; Stanley Holloway; Wilfrid Hyde-
White

38 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 39


THE HILL
Într-o închisoare militară din deșertul libian, soldații
britanici deținuți pentru diverse încălcări ale
regulamentului sunt torturați psihic de un sergent care
îi obligă să urce și să coboare, sub soarele arzător, o
movilă de nisip. Când unul dintre deținuți moare ca
urmare a relelor tratamente, autoritățile din închisoare
încearcă să mușamalizeze cazul, însă unii dintre deținuți
simt că nu pot trece cu vederea nedreptatea și încearcă
să le opună rezistență. Studiu de personaje, incursiune
în psihologia ființei umane, portretizare a rasismului, cu
interpretări de excepție din partea actorilor și un final
greu de uitat, The Hill rămâne unul dintre cele mai bune
filme regizate de Lumet.

BERT WILSON: Eu conduc locul ăsta! Eu! Eu spun ce se face și ce


nu se face!

Titlul românesc: Movila / SUA / 1965


Regia: Sidney Lumet
Scenariul: Ray Rigby
Distribuția: Sean Connery; Harry Andrews; Ian Bannen; Ian Hendry

40 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 41


THE SOUND OF MUSIC
Este greu de crezut că sunt persoane care nu au văzut
încă acest film clasic despre o guvernantă care este
angajată să aibă grijă de copiii căpitanului Georg von
Trapp, în Austria din anii celui de-al Doilea Război
Mondial. Filmul este un muzical în care, evident,
muzica deține rolul principal (e dificil să nu te trezești
fredonând Edelweiss după vizionare). Julie Andrews, al
doilea mare atu al filmului, o interpretează pe Maria, o
tânără nesigură cu privire la propria vocație de măicuță,
plină de voioșie, care ajunge ca guvernantă în familia
rigidului căpitan von Trapp (interpretat de Plummer),
unde reușește să transforme totul în jurul ei. Foarte prost
primit de critici în anul lansării, The Sound of Music a
devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai îndrăgite
„filme de familie”.

HERR ZELLER: Nu te-am întrebat unde mergeți tu și familia ta. Și


nici tu nu m-ai întrebat de ce sunt aici.
CĂPITANUL VON TRAPP: Păi, din câte se pare, suferim amândoi
de o deplorabilă lipsă de curiozitate.

Titlul românesc: Sunetul muzicii / SUA / 1965


Regia: Robert Wise
Scenariul: Ernest Lehman
Distribuția: Julie Andrews; Christopher Plummer

42 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 43


LA GRANDE VADROUILLE
Considerat „monument al cinematografiei franceze”, La
grande vadrouille a avut, la premiera din 1966, nu mai
puțin de 17 milioane de spectatori, fiind cel mai vizionat
film în cinematografele franceze timp de peste 50 de
ani. Câțiva piloți englezi sunt doborâți pe teritoriul
Franței aflate sub ocupație germană, în al Doilea Război
Mondial, iar naziștii pornesc la vânătoare. Englezii
primesc o mână de ajutor din partea câtorva francezi
inimoși, în fruntea cărora se află un umil vopsitor
(Bourvil) și un exigent dirijor (de Funès). Umorul filmului
se naște din situații absurde, din grimasele și limbajul
nonverbal al celor două legende ale comediei franceze
și din încurcăturile în care eroii intră în mod repetat.
Scena în care Bourvil și de Funès încearcă să-l găsească
la Băile Turcești pe liderul englezilor este cu siguranță
una antologică. O comedie franțuzească, la care – foarte
important! – se râde.

SIR REGINALD: Mă întreb pe unde om fi acum…


ALAN MACINTOSH: Trebuie să fim deasupra Calaisului, domnule.
SIR REGINALD (după ce vede Turnul Eiffel din avion): Mda…
Calais…

Titlul românesc: Marea hoinăreală / Franța / 1966


Regia: Gérard Oury Scenariul: Gérard Oury
Distribuția: Bourvil; Louis de Funès; Terry-Thomas; Marie Dubois; Benno
Sterzenbach

44 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 45


IN THE HEAT OF THE NIGHT
Când ai doi actori foarte talentați, ca Poitier și Steiger,
și îi pui să joace într-o poveste plasată în Sudul îmbibat
de rasism al Statelor Unite, nu poate ieși decât un film
care merită atenție. Poitier este Virgil Tibbs, un detectiv
arestat pentru crimă într-un orășel din Mississippi doar
din cauză că are pielea neagră. Șeful poliției locale,
Gillespie, se lămurește destul de repede că Tibbs nu
doar că nu are nimic de-a face cu cazul, dar că este
un detectiv foarte apreciat din Philadelphia. Cei doi
colaborează apoi la rezolvarea cazului, însă nu fără a sări
ceva scântei ca urmare a prejudecăților rasiste, într-un
joc de-a șoarecele și pisica în care rolurile nu mai sunt
clare.

GILLESPIE: Virgil? E un nume caraghios pentru un negrotei venit


din Philadelphia. Cum te strigă pe-acolo?
VIRGIL TIBBS: Mă strigă „Domnul Tibbs”.

Titlul românesc: În arșița nopții / SUA / 1967


Regia: Norman Jewison
Scenariul: Stirling Silliphant
Distribuția: Sidney Poitier; Rod Steiger

46 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 47


TWO FOR THE ROAD
Two for the Road nu este un mare film. Nu este nici
cel mai bun din filmografia lui Audrey Hepburn. Este o
comedie în stilul anilor 1960, care surprinde însă foarte
bine, prin povestea compusă din episoade disparate,
etapele unei căsnicii: primele zile ale unei relații dintre
un bărbat și o femeie, primele speranțe, întâii ani de
căsnicie, apariția copilului, crizele matrimoniale ș.a.m.d.
Multe cupluri vor regăsi imagini familiare în povestea
cuplului format din Joanna și Mark și ar putea folosi
povestea lor ca punct de plecare pentru o analiză a
propriei istorii, a propriei „povești în doi”. Donen a
presărat în filmul său umor, nostalgie, emoție și câteva
idei interesante despre ce (poate) face lucrurile să
meargă ori să se poticnească într-o căsnicie.

MARK WALLACE: Dragă, cum se zice în limba franceză


„Domnule inspector, nu cred nicio iotă din ce-mi spui și n-o să
primești niciun penny”?
JOANNA WALLACE: „Oui, monsieur!”

Titlul românesc: Doi la drum / Marea Britanie / 1967


Regia: Stanley Donen
Scenariul: Frederic Raphael
Distribuția: Audrey Hepburn; Albert Finney

48 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 49


RECONSTITUIREA
Vuică și Nicu sunt doi tineri care, după ce s-au bătut
când erau sub influența alcoolului, sunt aduși de un
procuror să facă o reconstituire a incidentului, aceasta
urmând să fie înregistrată și transformată în film educativ
pentru generațiile tinere. Fiecare actor din distribuție, în
frunte cu George Constantin în rolul procurorului, face
dovada măiestriei actoricești. Banala reconstituire este
de fapt prilejul unei critici a sistemului totalitar, o dare în
vileag a unei societăți lipsite de repere morale, în care nu
imaturitatea celor doi tineri este cea mai gravă expresie
a acestei lipse, ci consimțământul tacit al celor mulți la
absurditatea comunismului. Filmul lui Pintilie, considerat
o capodoperă a cinematografiei românești, a fost
cenzurat în timpul regimului comunist.

MILIȚIANUL: Să fie iezact cum a fost! Bunăoară: Ai spart paharu’?


Spargi paharu’. Ai cântat? Cânți, tovarășe! Sâfonu’… Ai spart
sâfonu’, spargi sâfonu’! Numa’ că, fii atent, auzi! Mie să nu-mi imiți,
adică să te faci! Spargi sâfonu’ cu tot sufletu’! Da’ nici să nu urli ca
nebunu’ aici… Da’ nici prea molatici să nu fiți! Mie să-mi faci iezact
ca-n viață!

Titlul românesc: Reconstituirea / România / 1968


Regia: Lucian Pintilie
Scenariul: Horia Pătrașcu; Lucian Pintilie
Distribuția: George Constantin; George Mihăiță; Vladimir Găitan; Ernest Maftei

50 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 51


THE LION IN WINTER
Bazat pe o piesă de teatru semnată de cel care a scris
și scenariul filmului (lucru vizibil în replicile oarecum
teatrale ale personajelor), The Lion in Winter este
un minunat prilej de a (re)vedea doi actori de mare
calibru, O’Toole și Hepburn, într-un veritabil tur de forță
cinematografic. Interpretările lor sunt atât de puternice,
încât este aproape imposibil să ne imaginăm că alți
actori ar fi putut să joace partiturile respective: regele
Henri al II-lea și soția sa, Eleanor de Aquitania. Cei doi
soți sunt în relații nu tocmai amiabile, iar miza jocului lor
de-a șoarecele și pisica este una politică, respectiv căruia
dintre cei trei fii ai lor să îi revină tronul. Plasată în Evul
Mediu, povestea are multe de spus despre obsesii, iluzii
deșarte și diferende atât de familiare chiar și publicului
de astăzi.

HENRI AL II-LEA: Cerul este presărat cu stele. Ce ochi trebuie să fi


avut înțelepții ca să vadă una nouă printre atâtea altele!

Titlul românesc: Leul în iarnă / Marea Britanie; SUA / 1968


Regia: Anthony Harvey Scenariul: James Goldman
Distribuția: Peter O’Toole; Katharine Hepburn; Anthony Hopkins; Timothy
Dalton

52 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 53


WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY
Adaptare a unei celebre cărți pentru copii, scrisă de cel
care a semnat și scenariul filmului, Willy Wonka & the
Chocolate Factory merită văzut în primul rând pentru
prestația amuzantă a unuia dintre cei mai buni comici ai
ecranului, Gene Wilder. Când cel mai celebru fabricant
de ciocolată și dulciuri anunță că a ascuns cinci bilete
aurii care le vor asigura găsitorilor acces în misterioasa
lui fabrică, lumea întreagă o ia razna. Charlie Buckett,
un puști provenit dintr-o familie săracă, obține unul
dintre mult râvnitele bilete, însă vizita la Fabrica Wonka
se dovedește cu totul altfel decât și-a imaginat, iar asta
pentru că straniul domn Wonka are un plan secret care
îl vizează pe cel mai merituos dintre cei cinci vizitatori.
Mel Stuart a realizat un muzical plin de imaginație, care
ne face să simțim că am pătruns în lumea de basm a lui
Roald Dahl.

WILLY WONKA: Atât de mult timp și atât de puține de făcut! Ia


stați o clipă! Tăiați! Inversați! Mulțumesc.

Titlul românesc: Willy Wonka și fabrica de ciocolată / SUA / 1971


Regia: Mel Stuart
Scenariul: Roald Dahl
Distribuția: Gene Wilder; Peter Ostrum; Jack Albertson; Roy Kinnear

54 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 55


PAPILLON
Henri Charrière, supranumit Papillon, este condamnat
la închisoare pe viață în Guyana Franceză. În temniță,
Papillon îl cunoaște pe Louis Dega, cu care leagă o
prietenie strânsă. Încă din prima zi a detenției sale,
Papillon este hotărât să evadeze, însă lucrul acesta este
foarte dificil de realizat. Fiecare tentativă eșuată de
evadare este urmată de pedepse drastice din partea
gardienilor, însă Papillon dovedește că are o dârzenie
de oțel care, pe măsură ce numărul anilor de detenție
crește, pare doar să se întărească. Spectatorii beneficiază
de două interpretări de excepție, completate de muzica
frumoasă compusă de Jerry Goldsmith.

DEGA: O ispită biruită este o adevărată măsură a caracterului.

Titlul românesc: Papillon / SUA; Franța / 1973


Regia: Franklin J. Schaffner
Scenariul: Dalton Trumbo; Lorenzo Semple Jr.
Distribuția: Steve McQueen; Dustin Hoffman

56 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 57


DEATH ON THE NILE
Adaptările după romanele scriitoarei Agatha Christie
sunt numeroase. Totuși Death on the Nile din 1978
rămâne de departe una dintre cele mai reușite, fapt
datorat atât distribuției remarcabile, cu Sir Peter Ustinov
în rolul detectivului Hercule Poirot, cât și atmosferei pline
de mister pe care reușește să o creeze și să o transmită
regizorul care ne poartă într-o călătorie exotică în Egipt.
Așa cum este de așteptat de la o adaptare după Christie,
totul se învârte în jurul unui caz de crimă care trebuie
dezlegat. Din fericire, spre deosebire de filmele ultimilor
ani, care exagerează în ce privește expunerea violenței
pe ecran, în filmul lui Guillermin lucrurile stau cu totul
altfel. Iar dacă nu cunoașteți dinainte deznodământul,
acesta vă va surprinde cu siguranță.

DOAMNA OTTERBOURNE: Iertați-mă că-mi bag nasul, dar


am pariat cu fiica mea, aici de față, că sunteți Hercules Porridge,
faimosul detectiv francez.
HERCULE POIROT: Nu tocmai… Sunt Hercule Poirot, faimosul
detectiv belgian.

Titlul românesc: Moarte pe Nil / Marea Britanie / 1978


Regia: John Guillermin Scenariul: Anthony Shaffer
Distribuția: Peter Ustinov; Mia Farrow; Angela Lansbury; Maggie Smith; David
Niven; Bette Davis

58 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 59


THE KING OF COMEDY
Explorând obsesiile publicului pentru celebritate și
staruri TV, Scorsese a produs o „comedie” (filmul e greu
de încadrat într-o categorie anume, având numeroase
elemente de umor, dar fiind de fapt o dramă) cum rar
s-a văzut, despre un bărbat pe nume Rupert Pupkin,
care visează să devină un comedian renumit și care,
pentru a-și atinge țelul, îl urmărește insistent pe un
comic celebru, Jerry Langford, interpretat de Jerry
Lewis. Când enervantul Pupkin constată că Langford
face tot posibilul să-l evite decide să pună în aplicate
un plan de tot râsul, dar lucrurile îi vor scăpa de sub
control. Interpretările lui De Niro și Lewis sunt de neuitat,
scenariul este bine scris, iar finalul îi lasă pe spectatori cu
semne de întrebare asupra cărora să revină. The King of
Comedy este capodopera uitată a lui Scorsese.

RUPERT PUPKIN: Păi… îmi pare rău, am făcut o greșeală.


JERRY LANGFORD: Și Hitler a făcut una.

Titlul românesc: Regele comediei / SUA / 1982


Regia: Martin Scorsese
Scenariul: Paul D. Zimmerman
Distribuția: Robert De Niro; Jerry Lewis

60 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 61


GANDHI
Filmul de peste 3 ore regizat de Attenborough este
un amplu portret al liderului indian Mahatma Gandhi,
începând de la primele sale confruntări cu rasismul,
în Africa de Sud, și continuând cu lupta sa pașnică,
dar fermă, pentru eliberarea Indiei de sub stăpânirea
britanică. Ben Kingsley (actor englez, cu rădăcini indiene)
face rolul vieții lui, interpretându-l pe carismaticul avocat
care a reușit să inspire o națiune întreagă, alcătuită din
hinduși și musulmani, și să învingă Imperiul Britanic fără
să tragă nici măcar un glonț, după cum s-a repetat
adeseori. Distribuția filmului include actori de primă
mână; rămâne de neuitat interpretarea scurtă, dar
impresionantă, a lui Edward Fox în rolul Generalului Dyer.
Filmul Gandhi a obținut opt Premii Oscar, între care cele
pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai
bun actor în rol principal.

GANDHI: Pot să-mi tortureze corpul, să-mi rupă oasele, ba chiar să


mă ucidă, și-atunci vor avea cadavrul meu. Nu și supunerea mea.

Titlul românesc: Gandhi / Marea Britanie; India / 1982


Regia: Richard Attenborough
Scenariul: John Briley
Distribuția: Ben Kingsley; Ian Charleson; Roshan Seth

62 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 63


A PASSAGE TO INDIA
Filmul acesta intră în listă din cel puțin trei motive. În
primul rând, este adaptarea foarte reușită a unei cărți
remarcabile (O călătorie în India, de E.M. Forster, roman
tradus și în limba română). În al doilea rând, poartă
amprenta regizorală a unui mare cineast, David Lean,
în a cărui filmografie sunt incluse filme ca Lawrence of
Arabia și Doctor Zhivago. Și, în al treilea rând, distribuția
este de excepție, incluzând actori foarte talentați. Filmul
explorează tensiunile și prejudecățile născute în cadrul
luxuriant al Indiei coloniale, însă o face într-un tempo
lent, cu ușoare note umoristice, totul culminând cu o
acuzație nedreaptă împotriva unui medic indian și cu
un proces care încinge spiritele și distruge bunele relații,
deschizând ochii asupra nedreptăților de fond.

DOAMNA MOORE: Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ ca să-i


iubim și să-i ajutăm pe semenii noștri.

Titlul românesc: Călătorie în India / Marea Britanie / 1984


Regia: David Lean
Scenariul: E.M. Forster; David Lean
Distribuția: Judy Davis; Victor Banerjee; James Fox; Alec Guinness

64 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 65


L’OURS
Jean-Jacques Annaud a regizat un minunat film despre
primul an din viața unui ursuleț care, după ce rămâne
orfan, se împrietenește cu un urs adult și încearcă să
supraviețuiască în sălbăticie. Lucrurile se complică atunci
când doi vânători vor cu tot dinadinsul să pună mâna
pe ursul adult. Filmul, cu un număr foarte mic de replici,
a fost realizat în cadre naturale care vor impresiona
spectatorii, iar povestea micuțului urs îl transformă pe
acesta într-un mic erou cu care publicul empatizează.
Spectatorii își vor aminti pentru mult timp de scena în
care ursulețul este urmărit de o pumă feroce. Filmul
L’Ours i-a adus un premiu César pentru cel mai bun
regizor lui Annaud.

BILL: Este un mascul uriaș. Pariez că are mai mult de șapte sute de
kilograme!

Titlul românesc: Ursul / Franța / 1988


Regia: Jean-Jacques Annaud
Scenariul: Gérard Brach
Distribuția: ursul Youk; ursul Bart; Tchéky Karyo

66 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 67


DEAD POETS SOCIETY
Sunt numeroase filme despre elevi la vârsta adolescenței
și problemele cu care se confruntă ei, însă Peter Weir
a reușit să regizeze unul cu adevărat captivant și
motivator, laureat cu un Premiu Oscar pentru cel mai
bun scenariu. Când John Keating este inclus în echipa
de profesori a unei școli cu tradiție și reguli severe,
niciunul dintre elevii săi nu se așteaptă ca noul profesor
de poezie să le transforme viața radical. Keating îi
provoacă pe tinerii săi ucenici să facă mai mult decât să
memoreze ce au spus marii critici despre o poezie sau
alta, respectiv să își trăiască propria viață ca și cum ar fi o
poezie. Câțiva dintre elevi vor reînvia un club din vremea
tinereții profesorului Keating – Cercul poeților dispăruți –,
însă schimbările de percepție asupra vieții nu vor întârzia
să le aducă necazuri care vor contribui la maturizarea lor.

JOHN KEATING: Asta este o bătălie, un război, iar victime ar putea


fi chiar inimile și sufletele voastre.

Titlul românesc: Cercul poeților dispăruți / SUA / 1989


Regia: Peter Weir
Scenariul: Tom Schulman
Distribuția: Robin Williams; Robert Sean Leonard; Ethan Hawke; Josh Charles

68 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 69


GROUNDHOG DAY
Cunoscutul critic de film Roger Ebert a spus despre
Groundhog Dog că este un film „al cărui geniu nu este
observat imediat”. Veți găsi filmul în foarte multe topuri
cu cele mai bune filme ale anilor ’90 și, de asemenea,
menționat adeseori pentru rolul excepțional făcut de
Bill Murray, care îl interpretează pe Phil, prezentatorul
unei rubrici meteo, încrezut, lăudăros, morocănos și
lipsit de bun simț. Acesta este trimis într-un orășel de
provincie pentru un reportaj anual despre o cârtiță care
prezice dacă iarna va fi scurtă sau lungă. Ajuns acolo,
Phil se trezește captiv într-o buclă temporală, retrăind la
nesfârșit aceeași zi. Din momentul în care timpul nu mai
are valoare pentru el, Phil începe să învețe să privească
viața cu mai multă maturitate.

RITA: Ziua asta a fost perfectă. N-ai fi putut plănui o astfel de zi.
PHIL: De fapt, e posibil. Doar că necesită îngrozitor de multă
muncă.

Titlul românesc: Ziua cârtiței / SUA / 1993


Regia: Harold Ramis
Scenariul: Danny Rubin; Harold Ramis
Distribuția: Bill Murray; Andie MacDowell

70 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 71


THE REMAINS OF THE DAY
Adaptare cinematografică a unui renumit roman de Kazuo
Ishiguro, The Remains of the Day rămâne în istoria artei a
șaptea cel puțin pentru interpretarea extrem de puternică
și de subtilă a lui Anthony Hopkins, în rolul valetului James
Stevens, aflat în slujba unui înalt aristocrat englez. Stevens
este un servitor riguros, atent la cele mai mici detalii, obsedat
de îndeplinirea sarcinilor care îi revin și, din nefericire, orb
la micile bucurii ale vieții și la ocazia de a fi iubit și de a
iubi. Hopkins a primit „replici” pe măsura interpretării sale:
Emma Thompson, în rolul lui Miss Kenton, și James Fox, în
rolul lordului Darlington. Dramă de epocă, The Remains of
the Day captivează prin decorurile minuțios reconstituite,
prin tensiunea pe care o transmite jocul mai degrabă reținut
al actorilor, printr-un Anthony Hopkins de zile mari, prin
emoțiile pe care, cu măiestrie, Ivory reușește să le trezească
în sufletele spectatorilor.

JAMES STEVENS: În opinia mea, domnule Benn, un om nu se


poate considera pe sine cât se poate de mulțumit până când nu
a făcut tot ce poate în slujba angajatorului său. Desigur, asta
presupune ca angajatorul să fie o persoană superioară, nu doar în
rang sau avere, ci și ca statură morală.

Titlul românesc: Rămășițele zilei / SUA; Marea Britanie / 1993


Regia: James Ivory
Scenariul: Ruth Prawer Jhabvala
Distribuția: Anthony Hopkins; Emma Thompson

72 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 73


SCHINDLER’S LIST
Schindler’s List nu este un film ușor de vizionat, cu atât
mai mult cu cât știm că povestea din anii sângeroși ai
Holocaustului este una adevărată, că grozăviile acelea
chiar s-au întâmplat. Oskar Schindler este un industriaș
german care își transformă fabrica într-un fel de refugiu
pentru evrei, încercând să îi scape pe cât mai mulți de
la moartea hărăzită de naziști. Filmul ne arată cum un
singur om poate face cu adevărat diferența în lume și ne
lasă cu impresii adânci privind trecutul nostru. Impresia
asupra privitorului este cu atât mai puternică cu cât
Schindler’s List a fost filmat în alb și negru, accentuând
astfel distincția dintre Bine și Rău.

AMON GOETH: Îi vrei pe oamenii ăștia?


OSKAR SCHINDLER: Pe oamenii aceștia. Oamenii mei. Îi vreau pe
oamenii mei.
AMON GOETH: Cine te crezi? Moise?

Titlul românesc: Lista lui Schindler / SUA / 1993


Regia: Steven Spielberg
Scenariul: Steven Zaillian
Distribuția: Liam Neeson; Ralph Fiennes; Ben Kingsley

74 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 75


MRS. DOUBTFIRE
Filmul Mrs. Doubtfire a fost difuzat de nenumărate
ori în cea de-a noua decadă a secolului trecut, fiind o
comedie cu adevărat amuzantă, în care este exploatat
la maximum talentul de actor al lui Robin Williams. Pe
scurt, Mrs. Doubtfire este despre un cuplu divorțat care
trece prin momente neplăcute cauzate de lupta pentru
custodia celor trei copii. Când mama obține custodia,
tatăl – un actor fără prea mult succes, pe nume Daniel
Hilliard – decide să rămână prezent în viața copiilor
săi într-un mod cu totul și cu totul surprinzător. Spre
deosebire de romanul omonim al lui Anne Fine, filmul
mizează mai puțin pe elementele dramatice ale poveștii
și adaugă numeroase elemente care îi sporesc hazul.
Filmul poartă amprenta regizorală a lui Chris Columbus,
cel care ne-a oferit, între altele, și cele două filme Home
Alone.

DOAMNA DOUBTFIRE (când face cunoștință cu copiii familiei


Hilliard): Îți admir onestitatea, Natalie. E o calitate nobilă. Să n-o
pierzi niciodată, deoarece dispare adeseori odată cu înaintarea în
vârstă sau când intri în politică.

Titlul românesc: Doamna Doubtfire / SUA / 1993


Regia: Chris Columbus
Scenariul: Randi Mayem Singer; Leslie Dixon
Distribuția: Robin Williams; Sally Field; Pierce Brosnan; Robert Prosky

76 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 77


LITTLE WOMEN
Adaptare a romanului Micuțele doamne de Louisa
May Alcott, filmul spune povestea celor patru fiice
ale doctorului March – Meg, Jo, Beth și Amy. Little
Women este ceea ce ar putea fi numit „film de familie”,
prezentând o poveste despre maturizare, dragoste,
relații de familie și de prietenie. Departe de a fi doar o
ecranizare „ușurică”, filmul este bine dozat de regizoarea
Gillian Armstrong, aceasta reușind să creeze un vehicul
de emoții care captivează inima spectatorului, pe măsură
ce acestuia i se conturează în fața ochilor portretul
fiecăreia dintre cele patru fete, cu temperamente,
preocupări și visuri diferite. Pentru aproape două ore,
spectatorul simte că este un fel de vizitator ascuns într‑un
colț al casei familiei March, asistând la micile drame și
bucurii ale unei familii obișnuite și, poate, învățând ceva
despre viață din toate acestea.

MARMEE: O să-i scriu omului acesta o scrisoare!


JO: O scrisoare. Asta o să-l învețe minte!

Titlul românesc: Fiicele doctorului March / SUA / 1994


Regia: Gillian Armstrong Scenariul: Robin Swicord
Distribuția: Winona Ryder; Kirsten Dunst; Susan Sarandon; Gabriel Byrne;
Christian Bale

78 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 79


BACHEHA-YEASEMAN (AKA CHILDREN OF HEAVEN)
Mai puțin cunoscută publicului larg, cinematografia
iraniană a produs numeroase filme valoroase și frumoase
deopotrivă. În Bacheha-Yeaseman, Majid Majidi ne oferă
o poveste cu adevărat emoționantă despre un băiat
și o fată (frate și soră) dintr-o familie săracă. Într-o zi,
micul Ali pierde pantofiorii surorii sale, Zahra, pe care
tocmai îi luase de la reparat. Temându-se să nu fie certați
de tatăl care muncea din greu pentru a le oferi hrana
zilnică, copiii decid să păstreze secretul. Zahra însă nu
știe cu ce se va încălța la școală. Copiii găsesc o soluție
inedită, însă lucrurile încep să se complice. Spectatorii
vor fi impresionați cu siguranță de această istorie
despre inocență, prietenie, sacrificiu, puritate a sufletului
și dragoste de frate, plasată în cartierele mărginașe
ale Teheranului (ocazie de a arunca o privire asupra
unei lumi mai puțin cunoscută publicului occidental).
Bacheha-Yeaseman este genul de film pe care îl pot
urmări și copiii, dar din care ar avea mai multe de
câștigat adulții.

ALI: Dacă ajung al treilea, îți voi da ție adidașii.


ZAHRA: Dar ăia sunt pentru băieți…

Titlul românesc: Copiii Paradisului / Iran / 1997


Regia: Majid Majidi
Scenariul: Majid Majidi
Distribuția: Amir Farrokh Hashemian; Bahare Seddiqi

80 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 81


THE PRINCE OF EGYPT
Istoria profetului Moise și a eliberării poporului evreu din
Egipt a fost subiectul a numeroase ecranizări și totuși
acest film de animație reușește să le întreacă pe toate,
prezentând povestea biblică astfel încât să fie captivantă
pentru orice categorie de vârstă. Temele abordate sunt
diverse: credință, identitate, prietenie. The Prince of Egypt
este o animație plină de culoare, cu o bogăție de detalii
care ilustrează epoca fascinantă a marilor faraoni. Filmul
a obținut și un Premiu Oscar, la categoria „Cel mai bun
cântec”, pentru melodia When You Believe, interpretată
de Mariah Carey și Whitney Houston.

RAMSES: Nu mi se va porunci. Nu voi fi amenințat. Eu sunt steaua


dimineții și a serii. Eu sunt faraonul!

Titlul românesc: Prințul Egiptului / SUA / 1998


Regia: Brenda Chapman; Steve Hickner; Simon Wells
Scenariul: Philip LaZebnik Distribuția: Val Kilmer; Ralph Fiennes; Michelle
Pfeiffer; Sandra Bullock; Patrick Stewart

82 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 83


THE STRAIGHT STORY
Bazat pe o poveste adevărată, The Straight Story ne
face cunoștință cu un bătrân în vârstă de 73 de ani,
care pleacă să își vadă fratele cu care nu mai vorbise,
din cauza unor certuri, de zece ani. Nimic neobișnuit
până aici, doar că Alvin Straight a făcut călătoria de vreo
500 de kilometri cu un tractoraș de tuns iarba, la care a
atașat o mică remorcă, iar călătoria a durat săptămâni
întregi. Filmul este o frumoasă meditație despre
bătrânețe, despre relații interumane, despre greșeli și
regrete, despre bunătate și empatie, despre o călătorie
cu rol ispășitor. Richard Farnsworth face un rol cu
adevărat memorabil, reușind să cuprindă în privire și în
expresia feței o gamă variată de trăiri adânci. După cum
era de așteptat, regizorul David Lynch a făcut din fiecare
cadru o mică operă de artă, gândind cu atenție așezarea
personajelor și a pieselor în decor.

ALVIN STRAIGHT: Cea mai rea parte a bătrâneții este să îți


amintești de când erai tânăr.

Titlul românesc: Povestea lui Alvin Straight / SUA / 1999


Regia: David Lynch
Scenariul: John Roach; Mary Sweeney
Distribuția: Richard Farnsworth; Sissy Spacek

84 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 85


BILLY ELLIOT
Billy Elliot este o mică poezie cinematografică despre
experiența maturizării unui puști – Billy –, orfan de
mamă, pe care tatăl său visează să-l facă un boxeur
renumit, dar care se simte atras mai mult de dans, și
anume de balet. Șansa îi surâde lui Billy într-o bună
zi, când acesta întâlnește o profesoară care îi remarcă
talentul și abilitățile și se oferă să-i dea lecții. Prins între
dorința tatălui de a-l vedea sportiv faimos și propriile
dorințe, Billy, fire oarecum rebelă, are de luptat pentru
a-și vedea visul împlinit și pentru a scăpa din micuța
și săraca așezare de mineri unde locuiește familia lui.
Filmul are o coloană sonoră care captivează urechea, iar
pentru Jamie Bell (interpretul lui Billy) a fost debutul unei
serioase cariere actoricești.

DOAMNA WILKINSON: O să-ți sune ciudat, Billy, dar de ceva timp


mă tot gândesc la Școala Regală de Balet.
BILLY: Nu sunteți un pic prea bătrână, doamnă?
DOAMNA WILKINSON: Nu, nu pentru mine… Pentru tine! Eu sunt
afurisita de profesoară.

Titlul românesc: Billy Elliot / Marea Britanie / 2000


Regia: Stephen Daldry
Scenariul: Lee Hall
Distribuția: Jamie Bell; Julie Walters; Gary Lewis

86 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 87


PAY IT FORWARD
Trevor are 12 ani și primește la școală, la ora de științe
sociale, o temă: să se gândească la un plan prin care să
facă lumea mai bună. Ideea lui Trevor este de a crea o
rețea umană de „fapte bune”. El îi ajută pe alții în nevoie,
iar cei ajutați de el trebuie să îi ajute la rândul lor pe
alții. Pay It Forward este un film cu replici inteligente,
cu o distribuție bună, din care se distinge Haley Joel
Osment în rolul lui Trevor, și cu o idee motivatoare care
poate pune publicul spectator pe gânduri. Criticii nu au
primit bine acest film, considerându-l prea siropos, dar,
într-un anumit sens, „siropos” este de fapt un gen de
film. Publicul l-a recepționat însă exact invers, dovadă și
nota destul de mare de pe IMDB, deoarece, dincolo de
minusurile sale ca produs de artă, filmul are un mesaj
puternic și important pentru lumea în care trăim: trebuie
să le oferim altora o parte din ceea ce am primit noi
înșine.

TREVOR: Cred că unii oameni sunt prea speriați sau ceva de


genul… Îmi închipui că oamenilor le e greu să se schimbe când sunt
obișnuiți ca lucrurile să fie cum sunt, chiar dacă sunt rele.

Titlul românesc: Dă mai departe! / SUA / 2000


Regia: Mimi Leder
Scenariul: Leslie Dixon
Distribuția: Haley Joel Osment; Kevin Spacey; Helen Hunt; Jim Caviezel

88 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 89


SLUMDOG MILLIONAIRE
La ediția indiană a emisiunii-concurs „Vrei să fii milionar?”
se prezintă un tânăr, Jamal, care, spre surprinderea
moderatorului, se descurcă de minune la fiecare
întrebare, iar asta în ciuda faptului că pare destul de
nesigur pe el. Alegerea unei variante corecte din cele
patru posibile, în cazul fiecărei întrebări, este prilej ca
spectatorii să se familiarizeze cu episoade din copilăria
și aventurile lui Jamal. Povestea este captivantă și ne
poartă în lumea pestriță a Indiei sărace, printre copii
care vagabondează. Slumdog Millionaire este un basm
cinematografic despre prietenie, loialitate, dragoste,
copilărie și sinceritate. Filmul lui Boyle a câștigat trei
Premii Oscar și alte premii internaționale. În ciuda
distribuției indiene și a ingredientelor bollywoodiene,
filmul degajă o atmosferă ușor diferită, grație amprentei
vizibile a regizorului britanic.

PREM KUMAR: Deci, ești gata pentru întrebarea finală de douăzeci


de milioane de rupii?
JAMAL MALIK: Nu, dar poate că mi-e destinat. Nu?
PREM KUMAR: Poate…

Titlul românesc: Vagabondul milionar / Marea Britanie; India / 2008


Regia: Danny Boyle; Loveleen Tandan
Scenariul: Simon Beaufoy
Distribuția: Dev Patel; Freida Pinto; Anil Kapoor; Ayush Mahesh Khedekar

90 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 91


AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR
(1 & 2; AKA TALES FROM THE GOLDEN AGE)

Amintiri din Epoca de Aur este o colecție de șase


scurtmetraje de comedie despre o serie de legende
urbane care circulau prin România în anii regimului
comunist. O vizită oficială pune pe jar un sat întreg. O
fotografie inacceptabilă din punct de vedere ideologic
„scapă” într-un ziar. Un activist de partid vrea să înscrie
la școală un cioban. Doi cetățeni vor să gazeze un porc
fără să prindă de veste vecinii de bloc. Un tânăr și o
tânără găsesc o metodă inedită de a face rost de sticle
goale. Un șofer de camion care transportă ouă devine
„victima” perfectă cu ocazia Paștelui. Umorul situațiilor
prezentate stârnește râsul, însă, în același timp, arată
absurdul la care se poate ajunge într-un regim totalitar.

BĂRBATUL CARE VREA SĂ TAIE PORCUL: Aoleu, Fane, ce mi‑ai


făcut! Ăsta grohăie numai dacă te uiți la el, darămite să-l tai…
NEVASTA: Da’ dac-am da televizorul mai tare? Oare s-aude?
BĂRBATUL CARE VREA SĂ TAIE PORCUL: Cum să nu se-audă?
De tăiat, nu merge…
NEVASTA: Dar dacă l-am strangula?

Titlul românesc: Amintiri din Epoca de Aur / România / 2009


Regia: Ioana Uricaru; Hanno Hoefer; Răzvan Mărculescu; Constantin Popescu;
Cristian Mungiu
Scenariul: Cristian Mungiu Distribuția: Vlad Ivanov; Alexandru Potocean

92 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 93


LE CONCERT
După cum sugerează și titlul, Le concert este un film
despre muzică, mai exact despre un fost dirijor, Andrei
Filipov, înlăturat de la conducerea orchestrei sale de KGB,
deoarece avusese o atitudine nepermis de amabilă față
de muzicienii evrei. Ajuns „femeie de serviciu” acolo
unde, altădată, fusese un maestru al muzicii, Filipov
descoperă într-o zi o invitație pentru orchestra Bolșoi
de a cânta la Paris. De aici și până la ideea îndrăzneață
de a ascunde invitația de șefi și de a-și aduna foștii
colaboratori pentru a merge cu ei la Paris, pretinzând
că sunt orchestra invitată, nu este decât un pas. Radu
Mihăileanu a reușit să realizeze un film clasic, cu multe
momente amuzante, mai ales că muzicienii lui Filipov
și-au cam ieșit din mână, iar prestația lor seamănă pe
alocuri mai degrabă cu una de… circari. Dirijorul are însă
și un alt motiv, personal și puternic, pentru care dorește
să ajungă la Paris. Le concert este o veritabilă comedie à
la française.

Titlul românesc: Concertul / Franța; Belgia; Rusia; Italia / 2009


Regia: Radu Mihăileanu Scenariul: Radu Mihăileanu; Alain-Michel Blanc
Distribuția: Aleksey Guskov; Mélanie Laurent; Dmitriy Nazarov; François
Berléand; Vlad Ivanov

94 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 95


HACHI: A DOG’S STORY
Hachi: A Dog’s Story nu este un mare film. De fapt,
poate fi considerat un film de serie, fără prestații
actoricești de mare clasă. Prezența în această listă
i-o datorează poveștii inspirate din realitate, despre
prietenia uimitoare dintre un câine din rasa Akita Inu și
un profesor universitar. Parker Wilson găsește un pui de
câine în gară și îl ia acasă până îi va găsi stăpânul. Cum
stăpânul întârzie să apară, profesorul se atașează treptat
de micuțul Hachi, însă ceea ce îi va uimi cu adevărat pe
spectatori va fi loialitatea și atașamentul câinelui față de
stăpânul său. Un eveniment dramatic va schimba viața
familiei Parker și îl va transforma pe Hachi într-un erou
neobișnuit. Filmul lui Lasse Hallström este cu adevărat
emoționant și dovedește, dacă mai era nevoie încă o
dată, că titlul de cel mai bun prieten al omului îi revine
câinelui.

RONNIE (nepotul familiei Parker): Unde l-a găsit bunicul pe Hachi?


CATE WILSON (bunica): Ronnie, de fapt Hachi l-a găsit pe bunicul
tău.

Titlul românesc: Hachiko: Povestea unui câine / SUA; Marea Britanie / 2009
Regia: Lasse Hallström
Scenariul: Stephen P. Lindsey
Distribuția: Richard Gere; Joan Allen

96 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 97


BAL
Personajul principal este Yusuf (interpretat de Bora Atlas,
un mic actor foarte talentat), un băiețel al cărui tată,
plecat la pădure, nu se mai întoarce acasă. Premiat cu
Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin, în 2010,
Bal este un poem cinematografic, o meditație despre
gustul dulce-amărui al vieții. Cu puține dialoguri,
filmul abundă în sunetele și notele muzicale ale naturii
înconjurătoare. Lentoarea este caracteristica principală
a poveștii. Regizorul și scenaristul Semih Kaplanoglu
le oferă spectatorilor o lecție de tăcere, de ascultare a
vocii naturii și a celei interioare, o invitație de a-și exersa
inteligența reflexivă. Spectatorului plin de răbdare, Bal îi
va descoperi valoarea frumosului, a candorii și a tăcerii.

YAKUP: Visele nu trebuie rostite cu voce tare.

Titlul românesc: Miere / Turcia / 2010


Regia: Semih Kaplanoglu
Scenariul: Semih Kaplanoglu; Orçun Köksal
Distribuția: Bora Altas; Erdal Besikçioglu; Tülin Özen

98 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 99


HÆVNEN (AKA IN A BETTER WORLD)
Un film puternic despre relațiile dintre părinți și copii,
despre găsirea celor mai bune metode de a-i învăța
pe copii care este drumul drept pe care să-l urmeze în
viață, despre dificultatea de a le oferi un exemplu bun,
dar și despre pornirile violente și răul care zac adânc
ascunse în ființa umană, Hævnen își ține spectatorii în
priză până la sfârșit. Acțiunea desfășurată pe mai multe
planuri ne poartă din Danemarca în Africa și înapoi,
arătându-ne că, în ciuda diferențelor de civilizație,
oamenii se confruntă cu aceleași instincte, dorința de
a-și face dreptate cu propria mână fiind aceeași oriunde.
Inegal pe alocuri, filmul jonglează cu anumite percepții
superficiale privind continentul negru, însă Bier a reușit
să mențină povestea în echilibru și să le dea spectatorilor
câteva întrebări la care să se gândească.

ANTON: Nu te duci să bați oameni. Nimeni nu are de câștigat din


asta. În ce fel de lume am trăi atunci?

Titlul românesc: Într-o lume mai bună / Danemarca; Suedia / 2010


Regia: Susanne Bier Scenariul: Anders Thomas Jensen; Susanne Bier
Distribuția: Mikael Persbrandt; William Jøhnk Nielsen; Markus Rygaard; Trine
Dyrholm

100 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 101


MY NAME IS KHAN
Având mai toate ingredientele specifice filmelor de la
Bollywood, My Name is Khan s-a bucurat de un mare
succes la publicul larg, chiar dacă nu este genul de
film care să îi încânte pe critici. Pornind de la o serie
de întâmplări adevărate, filmul prezintă povestea unui
indian musulman, suferind din cauza sindromului
Asperger. În contextul valului de resentimente față
de Islam și de comunitatea musulmană din Statele
Unite, ce a urmat atentatelor teroriste de la World
Trade Center (2001), acesta și-a propus să-l întâlnească
pe președintele SUA pentru a-i transmite un mesaj.
Filmul atinge de fapt mai multe subiecte importante:
discriminare rasială, bullying, viață de familie, dezastre
naturale, raporturi între religii, prejudecăți etc.

RAZIA KHAN: Fiule, ține minte un lucru! Sunt doar două feluri
de oameni pe lumea asta: oamenii buni, care fac fapte bune, și
oamenii răi, care fac rele. Asta-i singura diferență între ființele
umane.

Titlul românesc: Numele meu este Khan / India; SUA; Hong Kong / 2010
Regia: Karan Johar
Scenariul: Shibani Bathija; Niranjan Iyengar
Distribuția: Shah Rukh Khan; Kajol

102 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 103


BIR ZAMANLAR ANADOLU’DA
(AKA ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA)

Un procuror, un comisar și un medic, însoțiți de


subalterni, caută un cadavru în împrejurimile pustii
ale orașului Keskin. Suspectul, Kenan, nu-și mai
amintește unde anume l-a îngropat. Departe însă de
a fi o poveste cu intrigă polițistă, filmul lui Ceylan este
de fapt un lung poem meditativ, un veritabil studiu
psihologic asupra naturii umane și un fabulos spectacol
vizual. Bir Zamanlar Anadolu’da este un film pentru
care spectatorul trebuie să se înarmeze cu răbdare.
Frumusețea lui rezidă nu în mister, ci în spectacolul
vizual, filosofic și poetic pe care regizorul turc îl
construiește pas cu pas de-a lungul a 157 de minute.
Plus că sfârșitul le rezervă spectatorilor o surpriză care le
schimbă perspectiva. Filmul a câștigat Marele Premiu al
Juriului la Festivalul de Film de la Cannes, în 2011.

COMISARUL NACI: Doctore, cei care suferă în cele din urmă sunt
copiii. Fiecare plătește pentru păcatul pe care îl face, dar copiii
plătesc din cauza celor ale adulților.

Titlul românesc: A fost odată în Anatolia / Turcia / 2011


Regia: Nuri Bilge Ceylan
Scenariul: Ercan Kesal; Ebru Ceylan; Nuri Bilge Ceylan
Distribuția: Muhammet Uzuner; Yilmaz Erdogan; Firat Tanis

104 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 105


LE HAVRE
Este necesar să includem în lista de recomandări
măcar unul dintre filmele finlandezului Aki Kaurismäki,
iar Le Havre este cel mai potrivit: o poveste pe tema
imigrației ilegale, care are în centrul atenției un băiețel
african ajuns în portul Le Havre, unde este ajutat de
un sărman lustragiu, Marcel Marx, să supraviețuiască
și să se ascundă de autoritățile care vor să pună mâna
pe el. Cu mici accente de comedie, filmul este o dramă
despre frumusețea și simplitatea vieții, despre valoarea
bunătății umane și a gesturilor mici care valorează
enorm în ochii celor năpăstuiți de soartă. Kaurismäki ne
oferă o veritabilă poezie cinematografică despre latura
luminoasă a naturii umane.

IDDRISA: Da, domnule.


MARCEL MARX: Nu-mi spune „domnule”!
IDDRISA: Da, domnule.

Titlul românesc: Le Havre / Finlanda; Germania; Franța / 2011


Regia: Karan Johar
Scenariul: Aki Kaurismäki
Distribuția: Andre Wilms; Jean-Pierre Darroussin; Blondin Miguel

106 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 107


THE SUNSET LIMITED
The Sunset Limited este de fapt un film de televiziune,
a cărui poveste este plasată într-o micuță garsonieră,
având doar două personaje: un ateu care a încercat să
se sinucidă la metrou și creștinul care i-a salvat viața și
l-a adus la el acasă. Cei doi sunt personaje simbolice.
Nici măcar nu au nume, ci sunt numiți Alb (evident,
Jones) și Negru (desigur, Jackson), iar filmul este un
continuu dialog în care fiecare din ei încearcă să-și
susțină cu argumente opțiunea cu privire la Dumnezeu
și sensul vieții. Întrebările pe care le pune acest film
sunt majore. Deși niciuna dintre cele două perspective
asupra vieții nu se detașează în detrimentul celeilalte,
spectatorul – mai ales cel indiferent față de alegerea
între opțiunile prezentate – este provocat la o meditație
mai serioasă asupra deosebirilor dintre alb și negru.

NEGRU: Pretutindeni în jurul tău este lumină, dar tot ce vezi tu este
umbră. Tu ești cel care o cauzezi. Tu ești… Tu ești umbra! Ăsta-i
adevărul.

Titlul românesc: Alb și Negru / SUA / 2011


Regia: Tommy Lee Jones
Scenariul: Cormac McCarthy
Distribuția: Samuel L. Jackson; Tommy Lee Jones

108 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 109


HE’ARAT SHULAYIM (AKA FOOTNOTE)
O comedie deșteaptă, asta este filmul israelian He’arat
Shulayim, care are în centrul atenției doi cercetători ai
Talmudului, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim.
Cei doi se numesc Eliezer și Uriel Shkolnik și sunt tată
și fiu. Relațiile dintre ei nu sunt tocmai bune, deoarece
tatăl este invidios pe fiul său din cauza succesului și
a recunoașterii de care acesta se bucură în lumea
academică. Lucrurile se complică însă cu adevărat în ziua
în care Eliezer este anunțat că i se va decerna un premiu
prestigios, pentru ca mai apoi comitetul care acorda
premiul să își dea seama că a comis o regretabilă eroare,
pe care nu știe exact cum să o repare. Cu interpretări
foarte bune, un scenariu excelent, provocări de natură
etică și momente de umor subtil, filmul lui Joseph Cedar
este o mostră de calitate a cinematografiei israeliene.

URIEL: O să-ți spun ce mi-a spus tata odată. Lucrarea ta conține


multe lucruri corecte și multe lucruri inovatoare. Din păcate,
lucrurile inovatoare nu sunt corecte, iar lucrurile corecte nu sunt
inovatoare.

Titlul românesc: Notă de subsol / Israel / 2011


Regia: Joseph Cedar
Scenariul: Joseph Cedar
Distribuția: Shlomo Bar-Aba; Lior Ashkenazi

110 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 111


INTOUCHABLES
Comedia care a doborât vechi recorduri de box office pe
ecranele din Franța îi are în centrul atenției pe Philippe,
un aristocrat fin, cult, manierat și pe Driss, un imigrant
cu origini senegaleze, care trăiește din ajutorul social.
Cel dintâi este paralizat în urma unui accident, iar cel
de-al doilea este angajat să-i poarte de grijă. Lumile
incompatibile din care provin cei doi se ciocnesc într-o
manieră plină de haz. Filmul pendulează între comedie
și dramă, deoarece, dincolo de momentele pline de
umor, povestea (inspirată din întâmplări adevărate)
lasă să se întrezărească teme serioase precum eșecul
multiculturalismului, barierele dintre comunitatea de
imigranți și o parte a societății franceze etc. Una peste
alta, Intouchables ne arată că fiecare dintre cei doi
protagoniști principali poate învăța ceva important
despre viață de la celălalt, în ciuda prejudecăților.

PHILIPPE: Spune-mi, Driss, de ce crezi că oamenii sunt interesați de


artă?
DRISS: Habar n-am… E o afacere?
PHILIPPE: Nu. Sunt interesați deoarece acesta e singurul lucru care
rămâne în urma cuiva.

Titlul românesc: Invincibilii / Franța / 2011


Regia: Olivier Nakache; Eric Toledano
Scenariul: Olivier Nakache; Eric Toledano
Distribuția: François Cluzet; Omar Sy

112 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 113


JAGTEN
Pornind de la temerile unui larg segment de public
cu privire la pedofilie, filmul lui Vinterberg privește
problema dintr-un unghi neașteptat – acela al acuzațiilor
nefondate, care distrug viața unui om onest asupra
căruia planează suspiciuni nedrepte. Jagten este pur
și simplu un film greu de urmărit, însă cu adevărat
necesar unui public tot mai obișnuit să tragă concluzii
pripite și să participe la vânători de vrăjitoare cu prea
multă ușurință. Uneori, răul îmbracă haina inocenței,
împrumutând chipul ingenuu al unui copil, iar când
solul în care este plantată minciuna este „gura satului”,
adevărul se dovedește neputincios în fața unui adevăr
imaginar, cunoscut și sub numele de minciună. Mads
Mikkelsen a obținut pentru rolul lui Lucas premiul Cel
mai bun actor la ediția din 2012 a Festivalului de Film de
la Cannes.

LUCAS: Privește în ochii mei! Privește-mă-n ochi! Ce vezi? Vezi


ceva? Nimic! Nu-i nimic acolo. Nu este nimic acolo.

Titlul românesc: Vânătoarea / Danemarca / 2012


Regia: Thomas Vinterberg
Scenariul: Tobias Lindholm; Thomas Vinterberg
Distribuția: Mads Mikkelsen; Thomas Bo Larsen

114 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 115


KON-TIKI
Kon-Tiki este un film de aventură prin excelență și,
totodată, un film inspirat din evenimente reale. Kon-Tiki
a fost o expediție celebră, organizată de etnograful și
exploratorul norvegian Thor Heyerdahl, care a dorit
să demonstreze că Polinezia a fost populată nu de
populații asiatice, ci de nativi sud-americani ajunși acolo
cu plutele. Filmul surprinde ambiția și îndârjirea lui
Heyerdahl, nebunia pe care a presupus-o întreprinderea
riscantă de a călători cu o plută pe ocean, cale de 7.000
de kilometri, însoțit de doar cinci oameni.

THOR HEYERDAHL: De fapt, mă aflu aici să vă spun ce aș putea


face pentru dumneavoastră.
BUSTAMENTE: Și anume?
THOR HEYERDAHL: Traversând Pacificul pe o distanță de cinci
mii de mile… voi dovedi că nativii peruvieni au fost primii care s-au
stabilit în Polinezia.

Titlul românesc: Kon-Tiki / Norvegia; Danemarca; Suedia; Germania; Marea


Britanie / 2012
Regia: Joachim Rønning; Espen Sandberg Scenariul: Petter Skavlan
Distribuția: Pål Sverre Hagen; Tobias Santelmann; Anders Baasmo Christiansen

116 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 117


KAZETACHINU (AKA THE WIND RISES)
Hayao Miyazaki este de neegalat în istoria animației
japoneze, cu filme care vor rămâne mereu în preferințele
publicului din orice colț al lumii. Între acestea,
Kazetachinu se distinge prin lipsa elementului fantastic,
atât de prezent în celelalte filme ale regizorului japonez.
Filmul prezintă o biografie romanțată a lui Jirô Horikoshi,
un inginer aeronautic care a creat avioanele de luptă
Zero. Povestea carierei lui se împletește și cu o istorie
romantică, plasată în plan secund. Deși este un film de
animație, Kazetachinu este destinat publicului adult.
Muzica și minunatele culori ale lui Miyazaki sunt doar
două dintre atuurile filmului. În plus, regizorul-scenarist
le oferă spectatorilor o lecție despre rolul imaginației și al
creativității în modelarea realității și a lumii în care trăim,
dar și despre prețul pe care trebuie să îl plătească orice
creator pentru a-și împlini visul.

JIRÔ HORIKOSHI: Cine a văzut vântul? Nici eu, nici tu: dar când
frunzele atârnă tremurând, vântul trece printre ele.

Titlul românesc: Se înalță vântul / Japonia / 2013


Regia: Hayao Miyazaki
Scenariul: Hayao Miyazaki
Distribuția: Hideaki Anno; Hidetoshi Nishijima; Miori Takimoto

118 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 119


THE SALT OF THE EARTH
Filmul documentar The Salt of the Earth prezintă viața
și activitatea cunoscutului fotograf brazilian Sebastião
Salgado. Spectatorii descoperă pas cu pas atât detalii
personale din viața lui Salgado, cât și povestea din
spatele marilor lui proiecte fotografice, care l-au purtat
în jungle, în regiuni înghețate, în deșerturi și în preajma
unora dintre marile evenimente ale ultimilor 50 de ani.
Documentarul este bogat în imagini alb-negru în care
Salgado a surprins culturi și civilizații diferite, portrete
de neuitat, momente cutremurătoare din zbuciumul
planetei și secvențe superbe care arată că pământul
are încă resurse de frumusețe incomparabilă. Titlul
documentarului se referă la cea mai prețioasă resursă a
planetei – oamenii –, prezentați așa cum sunt: egoiști,
răi, vulnerabili, frumoși, surprinzători, efemeri.

SEBASTIÃO SALGADO: Forța unui portret este în acea fracțiune


de secundă în care putem înțelege o frântură din viața persoanei
fotografiate… Când faci un potret nu ești numai tu acela care face
fotografia. Persoana îți oferă fotografia.

Titlul românesc: Sarea pământului / Franța; Brazilia; Italia / 2014


Regia: Wim Wenders; Juliano Ribeiro Salgado
Scenariul: Wim Wenders; Juliano Ribeiro Salgado; David Rosier
Distribuția: Sebastião Salgado; Lélia Wanick Salgado

120 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 121


FILME PREZENTATE PE SMULTRONSTÄLLET
BLOGUL RESPIRO BOOKS (Fragii sălbatici) / 1957
Regia: Ingmar Bergman
Completez lista celor 52 de filme recomandate cu o serie de filme Distribuția: Victor Sjöström; Ingrid Thulin; Bibi Andersson
despre care am scris pe blogul site-ului Respiro Books, la rubrica
„Cronici de film”. 12 ANGRY MEN
(12 oameni furioși) / 1957
Vă invit să citiți cronicile și, de asemenea, să vizionați filmele. Regia: Sidney Lumet
Distribuția: Henry Fonda; Lee J. Cobb; Martin Balsam

MODERN TIMES JUDGMENT AT NUREMBERG


(Timpuri moderne) / 1936 (Procesul de la Nurnberg) / 1961
Regia: Charles Chaplin Regia: Stanley Kramer Distribuția: Spencer Tracy; Burt Lancaster;
Distribuția: Charles Chaplin; Paulette Goddard Marlene Dietrich; Maximilian Schell

THE GREAT DICTATOR TO KILL A MOCKING BIRD


(Marele dictator) / 1940 (Să ucizi o pasăre cântătoare) / 1962
Regia: Charles Chaplin Regia: Robert Mulligan Distribuția: Gregory Peck; Mary Badham;
Distribuția: Charles Chaplin; Paulette Goddard Phillip Alford; Robert Duvall

LADRI DI BICICLETTE IT’S A MAD, MAD, MAD, MAD WORLD


(Hoții de biciclete) / 1948 (E o lume nebună, nebună, nebună, nebună) / 1963
Regia: Vittorio De Sica Regia: Stanley Kramer Distribuția: Buddy Hackett; Spencer Tracy; Sid
Distribuția: Lamberto Maggiorani; Enzo Staiola Caesar; Terry-Thomas; Mickey Rooney

LA STRADA GUESS WHO’S COMING TO DINNER


(La strada) / 1954 (Ghici cine vine la cină!) / 1967
Regia: Federico Fellini Regia: Stanley Kramer
Distribuția: Anthony Quinn; Giulietta Masina Distribuția: Sydney Poitier; Spencer Tracy; Katharine Hepburn

122 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 123


THE PARTY DRIVING MISS DAISY
(Petrecerea) / 1968 (Șoferul doamnei Daisy) / 1989
Regia: Blake Edwards Regia: Bruce Beresford
Distribuția: Peter Sellers Distribuția: Morgan Freeman; Jessica Tandy; Dan Aykroyd

STALKER AWAKENINGS
(Călăuza) / 1979 (Revenire la viață) / 1990
Regia: Andrei Tarkovski Distribuția: Aleksandr Kaidanovski; Nikolai Regia: Penny Marshall
Grinko; Anatoliy Solonitsyn Distribuția: Robin Williams; Robert De Niro

THE ELEPHANT MAN LA VITA È BELLA


(Omul-elefant) / 1980 (Viața este frumoasă) / 1997
Regia: David Lynch Regia: Roberto Benigni
Distribuția: John Hurt; Anthony Hopkins; Anne Bancroft Distribuția: Roberto Benigni; Nicoletta Braschi

ON GOLDEN POND THE TRUMAN SHOW


(Pe heleșteul auriu) / 1981 (The Truman Show) / 1998
Regia: Mark Rydell Regia: Peter Weir
Distribuția: Henry Fonda; Katharine Hepburn Distribuția: Jim Carrey; Ed Harris; Laura Linney; Noah Emmerich

CHARIOTS OF FIRE FINDING FORRESTER


(Carele de foc) / 1981 (În căutarea lui Forrester) / 2000
Regia: Hugh Hudson Regia: Gus Van Sant
Distribuția: Ian Charleson; Ben Cross Distribuția: Sean Connery; Rob Brown; F. Murray Abraham

HOTARU NO HAKA KOKURIKO-ZAKAKARA


(Mormântul licuricilor) / 1988 (aka From Up on Poppy Hill) / 2001
Regia: Isao Takahata Regia: Gorô Miyazaki
Distribuția: Tsutomu Tatsumi; Ayano Shiraishi Distribuția: Masami Nagasawa; Jun’ichi Okada

124 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 125


LES CHORISTES SAUL FIA
(Corul) / 2004 (Fiul lui Saul) / 2015
Regia: Christophe Barratier Regia: László Nemes
Distribuția: Gérard Jugnot; Jean-Baptiste Maunier Distribuția: Géza Rohrig

INVICTUS HRÚTAR
(Neînfrânt) / 2009 (Despre oameni și oi) / 2015
Regia: Clint Eastwood Regia: Grímur Hákonars
Distribuția: Morgan Freeman; Matt Damon Distribuția: Sigurour Sigurjónsson; Theodór Júlíusson

THE KING’S SPEECH SPOTLIGHT


(Discursul regelui) / 2010 (Spotlight) / 2015
Regia: Tom Hooper Regia: Tom McCarthy
Distribuția: Geoffrey Rush; Colin Firth; Helena Bonham Carter Distribuția: Michael Keaton; Mark Rufallo; Rachel McAdams

CARNAGE NOUS TROIS OU RIEN


(Măcel) / 2011 (Noi trei sau nimic) / 2015
Regia: Roman Polanski Regia: Kheiron
Distribuția: Jodie Foster; Kate Winslet; Christoph Waltz; John C. Reilly Distribuția: Kheiron; Leila Bekhti

HUGO BRIDGE OF SPIES


(Hugo) / 2011 (Podul spionilor) / 2015
Regia: Martin Scorsese Distribuția: Asa Butterfield; Ben Kingsley; Regia: Steven Spielberg
Christopher Lee; Chloë Grace Moretz Distribuția: Tom Hanks; Mark Rylance; Alan Alda

THE CUT THE LITTLE PRINCE


(Tăietura) / 2014 (Micul prinț) / 2015
Regia: Fatih Akin Regia: Mark Osborne Distribuția: Mackenzie Foy; Riley Osborne; Jeff
Distribuția: Tahar Rahim Bridges; Rachel McAdams

126 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 127


LA TORTUE ROUGE THE SECRET LIFE OF PETS
(Țestoasa roșie) / 2016 (Singuri acasă) / 2016
Regia: Chris Renaud; Yarrow Cheney
Regia: Michael Dudok de Wit Distribuția: Kevin Hart; Louis C.K.; Eric Stonestreet; Dana Carvey

SILENCE TOIVON TUOLLA PUOLEN


(Tăcere) / 2016 (Cealaltă parte a speranței) / 2017
Regia: Martin Scorsese Regia: Aki Kaurismäki
Distribuția: Andrew Garfield; Adam Driver; Liam Neeson Distribuția: Sakari Kuosmanen; Sherwan Haji

HACKSAW RIDGE DUNKIRK


(Fără armă în linia întâi) / 2016 (Dunkirk) / 2017
Regia: Mel Gibson Regia: Christopher Nolan Distribuția: Mark Rylance; Tom Hardy;
Distribuția: Andrew Garfield; Vince Vaughn; Sam Worthington Cillian Murphy; Kenneth Branagh

SIERANEVADA VICTORIA AND ABDUL


(Sieranevada) / 2016 (Victoria și Abdul ) / 2017
Regia: Cristi Puiu Regia: Stephen Frears
Distribuția: Mimi Brănescu; Tatiana Iekel; Bogdan Dumitrache Distribuția: Judi Dench; Ali Fazal

BACALAUREAT
(Bacalaureat) / 2016
Regia: Cristian Mungiu
Distribuția: Adrian Titieni; Maria-Victoria Drăguș; Vlad Ivanov

SULLY
(Sully) / 2016
Regia: Clint Eastwood
Distribuția: Tom Hanks; Aaron Eckhart

128 52 de filme Respiro 52 de filme Respiro 129


52
DE FILME
RESPIRO
RECOMANDĂRI
PENTRU UN AN

Sper că 52 de filme
Respiro va oferi oricărui
cititor cel puțin câteva
filme despre care să nu
fi auzit sau pe care să
nu le fi vizionat încă. Iar
dacă în urma consultării
acestei liste veți
descoperi măcar un film
pe care, vizionându-l,
să simțiți că ați avut
parte de o experiență
frumoasă, revelatoare,
atunci cartea și-a atins,
parțial, scopul.

Vizionare plăcută!