Sunteți pe pagina 1din 23

NORMATIV PRIVIND REALIZAREA $1 URMARIREA

iN TIMP A PROTECTIEI STRUCTURILOR SUBTERANE CUPRINS


ALE METROULUI, iMPOTRIVA CURENTILOR DE
DISPERSIE PRODU$1 DE CIRCULATIA 1. Generalitati ................................................................'................ 173
1.1. Scop - domeniu de aplicare ........................................ 173
TRENURILOR DE METROU
1.2. Tenninologie .............................................................. 174
INDICATIV NE 017-03 2. Prevederi cu caracter general ................................................. 177

3. Reglementari privind realizarea protecfiei structurilor


subterane ale metroului impotriva curenfilor de
dispersie produ�i de circulafia trenurilor de metrou ........... 179
3. I . Reglementari pentru faza de proiectare ...................... I 79
3.2. Reglementari pentru faza de executie ......................... 188

4. Reglementari privind urmarirea in timp a protectiei


structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor
de dispersie ......................... ... .. . .. .. . . ..... .. ............ ....................... 199
4.1. Intretinerea sistemului de p�tectie ...............'............. 199
4.2. Monitorizarea sistemului de protectie ........................ 200

ANEXE
Anexa A. Metoda de masurare a conductantei per unitatea de
lungime pentru calea de rulare ........................................ 207

171
Anexa B. Metoda de masurare al densitatilor de curent din NORMATIV PRIVIND REALIZAREA SI
solul din jurul tunelului (metoda gradientului URMARIREA iN TIMP A PROTECTIEI
de potential) .................................................................... 210 STRUCTURILOR SUBTERANE ALE lndicativ
METROULUI, iMPOTRIVA CURENTILOR NE 017-03
Anexa C. Reglementari legislative �i tehnice ................................ 212
DE DISPERSIE PRODUSI DE CIRCULATIA
Anexa D. Standarde ....................................................................... 213 TRENURILOR DE METROU

Anexa E. Normative .....................................................•................. 214


Cap. 1. GENERALITATI
Anexa F. Standarde europene ................'......•.................................. 215
1.1. Scop - domeniu de aplicare
1.1.1. Prezentul normativ cuprinde prevederile cu caracter
tehnic privind proiectarea �i executarea mijloacelor de protectie a
structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie
produ�i de sistemul de tractiune al ramelor de metrou, precum �i
reglementari privind monitorizarea �i intretinerea acestora, conform cu
prevederile Legii I 0/1995 privind calitatea in constructii.

1.1.2. Protectia structurilor subterane ale metroului impotriva


coroziunii provocate de factori altii decat curentii de dispersie produ�i
de sistemul de tractiune al ramelor de metrou nu face obiectul prezen­
tului normativ.

1.1.3. Prevederile prezentului normativ stmt obligatorii, in


limitele stabilite de prevederile sale, �i se aplica inca din faza de
constructie a structurilor subterane ale metroului, precum �i la
structurile existente, acolo unde se mentioneaza acest lucru.

172 173