Sunteți pe pagina 1din 25

InfoElectrica nr.

20 - iulie 2010 2

Revista sponsorizata de firma

Cuprins

Editorial
Concursul National "Electricianul Anului 2010" Eaton Moeler ..........................................................................3

EVENiMENt
CONCURSUL NATIONAL "ELECTRICIANUL ANULUI 2010 EATON-MOELLER" LA IEAS ...............3

ilUMiNat
Iluminat cu LED “Made in Romania” ...................................................................................................................4

aplicatii practicE
Controlul temperaturii la instalatiile de incalzire prin inductie...........................................................................6

ElEctricitatE iNgENioasa
Lumina intermitenta de semnalizare pentru lipsa apa la flori .............................................................................7

ElEctrotEhNica
Masini electrice speciale............................................................................................................................................7

calitatEa ENErgiEi
EfEctElE rEgiMUlUi dEforMaNt
Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea calităţii energiei electrice din surse regenerabile..............8

EchipaMENtE dE MasUra
Sistem de monitorizare a consumatorului ............................................................................................................19

tEst dE pErspicacitatE îN aUtoMatizări


Rebus nr. 9................................................................................................................................................................25

Colectiv redactional InfoElectrica :

Ion Calota - redactor sef, electricitate@gmail.com


Dan Milici - redactor Echipamente de masura, dam@eed.usv.ro
Stelian Matei – redactor Iluminat , stelian.matei@dynasoft.ro
Mihai Peste - redactor Energetica, mihai.peste@enel.ro
Gheorghe Turcu - redactor Aplicatii practice, office@atelierulelectric.ro
Sorin Morancea - redactor Electrotehnica, moranceas@yahoo.com
Gelu Gurguiatu – redactor Calitatea energiei, gurguiatugelu@yahoo.com
Constantin Beiu - designer, tehnoredactor, costin_beiu2001@yahoo.com
Conform legii, textele si materialele din aceasta revista nu pot fi reproduse sau utilizate in alte medii fara acordul
autorilor. Revista poate fi multiplicata si distribuita, doar sub forma gratuita, fara modificari aduse starii initiale.
Responsabilitatea corectitudinii datelor din articole revine doar autorilor acestora. Date complete despre firmele si
persoanele prezentate in revista le gasiti pe http://www.PortalElectric.Ro .Cei care sunt interesati de reclama in
aceasta revista sau doresc sa publice articole vor trimite mesaj redactorului sef, la adresa electricitate@gmail.com
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 3

Editorial
Concursul National "Electricianul Anului 2010" Eaton Moeler
Concursul National "Electricianul Anului 2010" Eaton Moeller tinde sa devina tot mai interesant, pentru participanti, pentru sponsori,
pentru mass media, pentru Asociatia Romana a Electricienilor - initiatoarea lui - cat si pentru electricieni in general.
Parteneriatul cu firmele DK EVENTS si DK EXPO a insemnat un pas decisiv in promovarea acestui concurs ca pe un eveniment national
de amploare, iar desfasurarea fazei finale in cadrul fastuos al Palatului Parlamentului ii da deja acestuia o aura deplina.
Premiile pe care le vor primi cei 10 finalisti se anunta substantiale si atractive.
Desigur mai sunt inca multe discutii legate de modul de organizare a acestuia. Sunt pareri care spun ca trebuia organizat pe sectiuni, ca
nu poate concura un electrician care de exemplu lucreaza intr-o statie de inalta tensiune cu unul care lucreaza o instalatie de interfonie,
sau cu unul care face o automatizare. Problema desfasurarii pe sectiuni ar fi in primul rand una organizatorica , pentru ca ar lua o am-
ploare foarte mare concursul in sine, ceea ce deocamdata nu ar putea fi sustinut, apoi poate ar fi chiar discutii despre impartirea sectiunilor,
sau participarea in numar suficient la fiecare sectiune in parte si diluarea importantei date castigatorilor prin promovare.
Ideea centrala a concursului este ca Electricianul Anului, indiferent de specificul activitatii sale, se poate evidentia prin calitatile si
actiunile sale deosebite , care pot sa-l faca remarcabil pe perioada de un an si astfel sa primeasca onorul de "Electrician al Anului".
Sarcina noastra este sa-i aflam pe acei electricieni care in ultimul an au avut realizari deosebite si sa-i facem cunoscuti. Telul concursului
este sa redea maretia meseriei de Electrician si sa atraga tineri talentati catre aceasta profesie.
Contributia noastra, a fiecaruia la acest tel este sa ne pregatim de-a lungul anului pentru acest concurs si binenteles sa participam.
Avem nevoie de dovada ca pretuiti aceasta meserie prin simplul gest de a va inscrie.
Juriul incurajeaza in principal pe cei care dovedesc pasiune profesionala si nu va exista nicio prejudecata fata de valoarea participantilor
.
Concursul National "Electricianul Anului 2010" va asteapta pe toti, pentru ca este un concurs al tuturor, o sarbatoare a tuturor electricie-
nilor.
Ion Calota - Presedinte AREL

EVENiMENt
CONCURSUL NATIONAL
"ELECTRICIANUL ANULUI 2010 EATON-MOELLER"
LA IEAS
Anul acesta International Electric normele europene. cate producatorilor, importatorilor si
and Automation Show (IEAS), cel Toate dezbaterile care vor avea loc isi distribuitorilor de produse si servicii
mai complex eveniment dedicat gasesc aplicatia si justificarea atat din domeniul electricitatii, automati-
domeniului de echipamente electrice pentru specialist, cat si pentru con- zarilor si electronicii industriale,
si automatizari a ajuns la editia a VI- sumatorul final, preocupat in perma- electricienilor autorizati, arhitectilor,
a. In acest an toti vizitatorii vor putea nenta de calitatea si siguranta antreprenorilor din constructii.
regasi ofertele din piata, atat a celor lucrarilor executate in beneficiul sau. Pentru a oferi participantilor un set de
ce participa cu stand, dar si a com- Evenimentele Conexe IEAS 2010 informatii cat mai bogat, asociatiile
paniilor din domeniu ce nu s-au in- aduc in atentia specialistilor din si organismele nationale din domeniu
scris pe lista expozantilor. domeniu o serie de teme care abor- s-au alaturat si anul acesta organiza-
Mentinand traditia editiilor ante- deaza noile reglementari din dome- torilor in proiectarea evenimentelor.
rioare, expozitia gazduieste si anul niu, dar si aspecte pragmatice Astfel, conferintele vor beneficia, asa
acesta conferintele, mesele rotunde si precum: cum au facut-o si in cadrul celorlalte
forumurile IEAS 2010 ce vor avea • tehnologiile si produsele noi in in- editii, de expertiza unor organizatii
loc in sala N.Balcescu in zilele de 14, stalatii electrice; precum:
15 si 16 septembrie. • proiectarea si executarea instalati- • Comitetul Roman al Consiliului
Manifestarile stiintifico-aplicative ilor electrice speciale; Mondial al Energiei – CNR-CME;
sunt dezvoltate din necesitatea de a • probleme legate de autorizarea elec- • Societatea de Instalatii Electrice si
facilita schimbul de cele mai noi in- tricienilor si atestarea firmelor pentru Automatizari – SIEAR;
formatii din domeniu si de a gasi so- lucrari de instalatii electrice; • Asociatia Romana a Electricienilor
lutii pentru problemele legislative • modalitatile de amplificare a efi- – AREL.
specifice domeniului electric si ener- cientei energetice. Anul 2010 inseamna pentru Confer-
getic in contextul racordarii la Cele 3 zile de conferinte sunt dedi- intele IEAS si o competitie noua:
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 4

Concursul National "Electricianul creat din nevoia de a dinamiza dome- a cablurilor; Sisteme de alimentare
Anului 2010 Eaton-Moeller". Pen- niul electric prin motivarea electricie- de rezerva; Solutii tehnico-econom-
tru a incuraja performanta si inovatia nilor de a se specializa, de a se ice de alegere a protectiilor;
in acest domeniu, Asociatia Romana conecta la modificarile de ordin Economii de energie prin converti-
a Electricienilor va primi lucrarile tehnologic si legislativ din aria lor zoare de frecventa; Eficienta in ilu-
celor inscrisi in competitie, va testa profesionala si de a comunica in per- minatul industrial
cunostintele acestora in cadrul Zilei manenta. Pentru a genera un cadru • Probleme legate de autorizarea
Electricianului de la IEAS 2010 (16 favorabil acestei manifestari, AREL electricienilor si atestarea firmelor
septembrie) si va premia electricienii dedica ziua de 16 septembrie unor pentru lucrari de instalatii electrice
castigatori. teme precum: • Probleme legate de normele in
Concursul National "Electricianul • Automatizari la costuri mici; Solutii domeniul electric si armonizarea cu
Anului 2010 Eaton-Moeller" este economice de conducere si protectie cele europene.

ilUMiNat
Iluminat cu LED “Made in Romania”
Evolutia tehnologiei lEd a permis producerea unor componente pentru aplicatii de iluminat general avand o durata de operare mult
mai indelungata decat a celor asa zise traditionale. asemenea proiecte de iluminat cu lEd-uri sunt realizare la centrul de iluminat cu
semiconductori de la Electromagnetica sa cu rezultate deosebite.

Introducere pertiza in domeniul tehnologiei iluminatului • Înfiinţarea unei biblioteci de date cu Stan-
Sursele de lumina cu semiconductori produc cu LED la Electromagnetica SA. Pe langa darde Naţionale si Internaţionale în acest
schimbări dramatice nu numai în industria motivatia comerciala, acest Centru reuneste domeniu de interes.
iluminatului dar si in modul de viaţă şi cunostinte si discipline variate în vederea ex- • Participarea în procesul de ofertare în
modul in care se consumă energia. Dease- aminării obiective ale tuturor aspectelor ilu- domeniul iluminarii.
meni tehnologia Solid-State va continua sa minarii cu Solid-State cu LED, incepand cu • Atragerea şi încurajarea industriei la
schimbe atat sistemele de iluminat cat si faza de proiectare si terminand cu faza susţinerea şi finanţarea de proiecte.
modul în care sunt proiectate şi utilizate aplicării. In toti acesti
clădirile. Nici o altă tehnologie nu oferă atâta ani s-a reusit extin- Importanta, misiune si viziune
potenţial in conservarea preţioasei energii derea ariei de expertiză In ciuda potenţialului şi a tradiţiei în
electrice cum este iluminatul pe baza de în zone noi inclusiv din domeniul semi-
semiconduconductoarele LED (Light Emit- domeniul economiei conductorilor
ting Diodes). Pe plan mondial, aceasta de enrgie, reusind sa România nu
tehnologie a generat numai anul trecut ven- tina pasul cu ultimile p o s e d ă
ituri de peste 700 milioane USD, si se es- informatii, echipa- resursele nece-
Fig1. Primul far cu mente, nivel de ex- sare pentru dez-
timeaza ca in urmatorii 10 de ani aceastea sa
LED pertiză şi creearea de v o l t a r e a
depaseasca o treime din piata de iluminat. Ca
aparate de iluminat cererilor pe or-
urmare se vor produce economii de peste Fig2. Iluminare de interior cu izontală, pen-
eficiente din punct de vedere energetic. In
100 miliarde dolari numai din economia de LED
urma acestei experientei Electromagnetica tru unele
energie si deci o reducere substantiala a
SA este in curs de a construi un laboratoar produse chim-
emisiei de gaze din atmosfera.
fotometric propiu şi de a dobandi personalul ice, substanţe rare si materiale cu grad ridicat
Daca in afara Romaniei exista o concurenţa
adecvat pentru testarea produselor SSL cu de prelucrare, necesare technologiilor SSL.
stransa pentru producerea de componente LED. Astfel acest Centru isi propune: Promovarea unor asemenea technologii
LED de mare putere care trebuie sa în- • Implementarea in Romania a tehnologiei atrag la rândul lor alte necesitati legate de in-
deplineasca atat criterii de eficienţă, fiabili- Led ca sursă de lumină alternativa, incluzand struire şi perfecţionare, respectiv şcoli, fac-
tate , productivitate cat si de pret de cost, in studiu, proiectare şi manufactură. ultaţi, Institute de cercetări sau cu orientare
Romania si-au intarziat aparitia ca urmare in • Finalizarea laboratorului fotometric şi specifică (in domeniul SSL). In present,
primul rand a lipsei unui suport real din dobandirea unui colectiv de cercetare care LED-urile de mare putere sunt în totalitate
partea autoritatilor . include si studenţi. importate la un preţ aproape inaccesibil
• Producerea de echipamente cu posibilităţile pieţei Româneşti. Deasemeni o data cu pen-
Centrul pentru Iluminat cu Semiconduc- interne de proiectare si manufactură. etrarea acestei tehnologii cei mai multi furni-
tori • Expunere Nationala şi Internationala prin zori atat de componente cat si de aparate de
Centru pentru Iluminatul cu Semiconductori articole, cărţi, contracte sau asistenţă tehnică. iluminat cu LED, au tendinta sa supraes-
este rezultatul multor ani de experienta si ex-
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 5

timeze sau chiar sa ignore caracteristicile lor cacitatea sistemului, sau a corpului de ilumi- este temperatura culorii sau indicele de
reale. Asta in primul rand din ratiuni comer- nat. In iluminatul arhitectural spre exemplu, redare a culorii (IRC). Este cunoscut faptul
ciale dar de si din necunostiinta sau neân- este recunoscut, ca cel puţin calitativ, eficac-
telegere. Ca urmare este obsolut necesar: itatea corpului de iluminat este doar parţial ca o sursă de lumină cu un grad ridicat IRC
• Existenta unei parti (a treia) obiective nece-legată de eficacitatea lampii. Este dificil spre redau culorile mai bine decât una cu IRC
sară atat industriei de iluminat cat si con- exemplu sa se creieze distribuţii spatiale în- redus şi deci este preferat de oameni. Deşi
sumatorului. guste, cu sisteme ce folosesc corpuri de ilu-
• Educarea industriei cât şi a publicului în minat fluorescente de dimensiuni mici. In foarte des utilizat, IRC este adesea înţeles
toate aspectele legate de SSL. acest sens proiectantii ar putea fi criticati gresit şi utilizat în mod abuziv. Este de astep-
• Promovarea valorii unei bune iluminări pentru ca utilizeaza lampi "mai puţin eficient tat ca IRC este proprietatea unei surse de lu-
necesară atât siguranţei cât şi conservării en- energetic", optând pentru un corp de iluminat
ergiei. eficace. Se impune deci un criteriu de mină care indică gradul de redare a culorilor.
• Creiarea oportunitaţilor de reţele, întăreşte apreciere mai degraba a eficientei aplicatiei In realitate IRC este o măsură a gradului în
cercetarea şi posibilitatile de testare. (de iluminat) unde ambele componente sunt care culorile redate de un obiect iluminat cu
• Obţinerea de informaţii despre recentele luate in consideratie (lampa si corpul de ilu-
perfecţionări în domeniu. minat) si care vin sa clarifice aceast lucru. sursa de lumina sunt conforme cu culorile re-
• Conducerea de cercetări pentru identifi- Acest criteriu in principiu considera impor- date de aceleasi obiect iluminat cu o sursă de
carea şi folosirea aceastei tehnologii. tant furnizarea luminii cat mai eficient in
testare standard, cum ar fi o sursă de lumină
• Extinderea procesului educativ de cerc- spatiul necesar. O data cu introducerea
etare şi testare a nivelului de încredere a pro-tehnologiei LED in iluminat unde distributia cu incandescenţă. Odata cu dezvoltarea
dusului. si eficienta luminoasa sunt specifice fiecarei tehnologiei LED s-au pus
• Acces la laboratore şi facilităţi incluzând aplicatii, termenul de “eficacitatea aplicatiei”
Recent in evidenta inadvertenţele in
biblioteca de date. este un criteriu de comparare cu/intre sis-
• Aducerea la zi a standardelor ,tendinţa temele asa zis clasice. Este de remarcat faptul aprecierea metrica a IRC. În acest sens inca
pieţei precum şi noi tehnologii de viitor ca cele mai eficiente lampi nu intotdeauna din anul 2001 a fost realizat un experiment
• Ghidarea de noi cercetarii în direcţii folos- sunt asociate si cu cele mai eficiente aparate
unde s-a concluzionat că IRC nu a reusit să
itoare. de iluminat.
Un studiu de piaţa al situaţiei iluminatu- Preland aceste concepte, Centrul pentru caracterizeze în mod corect proprietatea de
lui cu semiconductori cât şi posibilitaţile Iluminatul cu Semiconductori incearca sa redarea a culorilor a surselor moderne de lu-
acestei tehnologii în România este absolut raspunda acestor noi criterii prin constructia
mină.
necesar. Acest studiu va avea posibilitatea sa de aparate de iluminat specifice fiecarei apli-
determine: catii. Printr-o abordare modulara se va creia În procesul de dezvoltare a unei surse de
• Potenţialul pieţei SSL în Romania. un grad ridicat de flexibilitate, prin simpla in- lumină nouă, cum sunt sursele Solid-State cu
• Clienţii potenţiali. locuirea lampii din aparatul de iluminat tra-
LED, pentru a obţine eficacitatea luminoasă
• Volumul de vânzări posibil. ditional cu un numar de module
• Limite de preţ . corespunzator fluxului luminos necesar. mare IRC poate fi compromis. Contrar
• Produse complimentare. Aceste module au fost concepute astfel incat parerii generale, s-s arătat că un nivel scăzut
• Strategia penetrării pieţei. inlocuirea sa se faca cu modificari minime
pentru IRC a sursei de lumină cu LED-uri a
ale sistemului eventual de loc. Multitudinea
Concepte noi in iluminat de forme si dimensiuni insa ale aparatelor de fost preferata de observator in locul celei cu
iluminat nu permit intotdeauna aceasta in- halogen cu IRC mare sau surse de lumină in-
1-Utilizarea Diodelor emiţătoare de lumină locuire directa fara costuri aditionale, respec-
candescente. Prin urmare in proiectarea si
(LED-uri) de putere, ca surse de lumina in tiv adaptari de natura mecanica sau optica.
iluminatul general a produs modificări in Este cunoscut faptul ca aceste aparate folos- constructia aparatelor cu LED, utilizarea de
evaluarea performanţler aparatelor de ilumi- esc lampi (surse de lumina) cu distributie lu- emitatoare cu un IRC ridicat nu reprezinta o
nat. minoasa mult mai larga decat LED-urile.
tinta majora, deoarece ar putea avea un im-
Un motiv important este realizarea unei Deasemeni materialele optice folosite sunt
eficienţe energetice cat mai ridicate pentru rezistente la temperaturilor ridicate in detri- pact negativ performanţa generală. Este insa
iluminat cu implicatiile economice şi sociale mentul caracteristicilor lor optice, exemplu de asteptat o estimare metrica mai buna pen-
de rigoare. In general cresterea eficienţei en- cunoscut fiind difuzorul sau dispersorul de
ergetice se realizeaza prin sisteme de control, lumina, avand un factor de absoptie ridicat tru a cuantifica obiectiv redarea culorilor a
prin reducerea timpului de funcţionare (de (peste 10%). Acelasi lucru este valabil si in surselor de lumină şi altor proprietati.
exemplu, senzori de mişcare), sau prin reduc- cazul reflectorului sau a altor parti din sis-
eri de putere (de exemplu dimare). Aceste temul optic unde in cazul reflectorului spre
abordări au avut insa un succes limitat, prin- exemplu, factorul de reflectie si forma lui nu In concluzie se impune deci o atitudine
cipala direcţie a ramas insa reducerea cererii sunt potrivite pentru o sursa de tip puncti- vizionara iar provocarile impuse de o aseme-
de energie ale produselor de iluminat exis- form cum este LED-ul. nea tehnologie sa fie adresate inainte de im-
tente.
Pe de alta parte este cunoscut faptul că efi- 2-O alta caracteristica a aparatelor de ilumat plinirea promisiunilor.
cacitatea lampii nu este acelaşi lucru cu efi- considerata la proiectare in cadrul Centrului prof dr. ing S. Matei
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 6

aplicatii practicE
Controlul temperaturii la instalatiile de incalzire prin inductie
Încălzirea prin inducţie se bazează pe trans- alelor, forma pisei cât şi poziţia relativă. văzută cu două relee(10A pe sarcină rezis-
miterea energiei electromagnetice la metalul Randamentul electric are o valoare cu atât tivă) + SSR (8V - 20mmA, 15V – 30mmA,
de încălzit situat în câmpul magnetic (vari- mai mare cu cât: 30V – 30mmA). Controlerul este prevazut cu
abil în timp) al unei bobine inductoare, - distanţa între inductor şi piesă este mai comunicare serială RS 485 – protocol Mod-
încălzirea metalului producându-se prin mică bus RTU slave.
efectul Joule – Lenz al curenţilor turbionari - lungimea inductorului este mai mare decât
induşi. Dacă metalul este feromagnetic se a piesei
adaugă şi încălzirea prin efect histerezis, - factorul de umplere al spirelor inductorului
până la punctul Curie. este mai mare
- raportul dintre diametrul piesei si
Se poate arăta că adâncimea de pătrundere a adâncimea de pătrundere în piesă este mai
câmpului magnetic în piesele metalice este: mare sau egal cu 10
- temperatura piesei este mai mare.

Alimentarea cu energie electrică a bobinei


unde: inductorului se face la 380V prin alimentarea Controlerul are două trepte de control a ten-
 – adancimea de patrundere [m] cu două faze. Pentru simetrizarea reţelei se siunii, cu alarmă în bandă de proporţionali-
 – rezistivitatea piesei [M] foloseşte o bobină de simetrizare alimentată tate şi alarmă absolută faţă de mărimea de
r – permeabilitatea relativea a piesei tot la 380V intre una din cele două faze şi a proces care poate lucra deasupra sau
treia fază. dedesuptul benzii de lucru.
Din relaţia de mai sus se observă că Operaţinile de programare permit setarea op-
adâncimea de pătrundere este invers pro- Instalaţiile de încălzire prin inducţie având timă a parametrilor pentru controlul proce-
porţională cu frecvenţa tensiunii de ali- un puternic caracter inductiv cât şi variaţiilor sului. Prin comunicarea serială controlerul
mentare a bobinei inductoare. Pentru impedanţei sarcinii necesită instalaţie au- poate fi inclus într-un sistem de date central-
încălzirea superficială (de suprafaţă) se tomată cu condensatoare pentru compen- izat care permite urmărirea şi controlul tem-
folosesc frecvenţe ridicate iar pentru sarea energiei reactive. Această bateriei de peraturii de la distanţă.
încălzirea în adâncime (în volum) se condensatoare pe lângă compensarea en-
foloseşte frecventa industrială (50Hz). ergiei reactive permit şi o compensare a vari- Prin folosirea controlerului se poate urmării
aţiilor bruşte ale tensiunilor de alimentare în permaneţă variaţia temperaturii pieselor
determinând astfel utilizarea completă a put- de încălzit, local sau centralizat, şi la atin-
erii sursei de alimentare. gerea pragului de alarmă prestabilit se emite
un semnal sonor şi luminos iar la atingerea
Având determinate elementele componente temperaturii maxime de încălzire se întreupe
ale instalaţiei de incălzire prin inducţie, se alimentarea cu energie a bobinei inductoare.
pune problema controlului temperaturii pie-
sei de încălzit astfel încât la atingerea valorii
prestabilite procesul de încălzire să se
În figura de mai sus se observă părţile com- oprească, continuare încălzirii putând duce
ponente ale unei instalaţii de încălzire, în la modificări de structură a materialului din
volum, prin inducţie, care se foloseşte la care este confecţionată piesa.
încălzirea bandajelor roţilor de vagoane
(pentru bandajarea sau debandajarea) roţilor. Pentru controlul temperaturii piesei de
Elemente componente: încălzit se pot folosi controlere dedicate sau
- bobină inductoare controlere care care pot măsura şi alte tipuri Bibliografie:
- miez magnetic de mărimi (presiune, temperatură, umiditate, 1.Saimac, A. Utilizarea energiei electrice in
- suport senzori liniari pentru mişcare, etc) metalurgie – Editura Didactica si Pedagog-
În aplicaţia prezentată propunem utilizarea ica, 1980
controlerului ATR 121, cu afişare numerică 2.Mihon, L. Masurarea marimilor neelectrice
(trei biţi) şi traductor de temperatură (ter- – Editura Orizonturi Studentesti, Timisoara
mocuplu) care să funcţioneze în domeniul 2006
0...6000C. 3.Morancea, S. Instalatii electrice industriale
– Editura Corvin, Deva 2003
Alimentarea cu energie a controlerului se 4.www.pixsys.net Double Setpoint Temper-
face la 230V, 50Hz. La intrare se aplică un ature Controller Pixsys Electronics ATR121
Transmiterea energiei de la inductor la piesa semnal electric printr-un traductor de tem-
metalică (bandaj) depinde de natura materi- peratură (termocuplu) iar ieşirea este pre- Ing Sorin Morancea
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 7

ElEctrotEhNica
Masini electrice speciale
Generalitati Legendă:
O maşină electrică este un conver- Bs – inductia magnetica de saturatie - Cuplaje electromagnetice
tor electromecanic ce transformă energia Br – inductia magnetica de remanenta - Masini de iductie monofazate
electrică în energie mecanică când Hc – intensitatea magnetica coercitiva - Motorul de curent alternativ monofazat
funcţionează în regim de motor, sau invers Clasificare cu colector
energia mecanică în energie electrică când O masina electrica se numeste speciala intr- - Cu o infasurare si spira in scurtcircuit
funcţionează în regim de generator. unul din cazurile urmatoare: - Cu doua infasurari si condensator de
Transformarea energiei are loc prin - masina electrica cu utilizare speciala pornire
intermediul câmpului magnetic care se - masina electrica de constructie speciala - Cu doua infasurari si condensator de
închide într-un circiut realizat din materiale - masina electrica cu caracteristici speciale lucru
magnetice. - masina electrica cu alimentare speciala - Masini sincrone
Câmpul magnetic poate fi produs - Generator cu poli gheara
prin: Dupa principiul de functionare: - Cu magneti permanenti
- Magneţi permanenţi –maşini magnetoelec- - Transformatoare speciale, - Motorul cu histerezis poate functiona si
trice ( excitaţie cu MP) - Maşini de inducţie speciale, asincron
- Electromagneţi -cureţi din înfăşurările - Maşini sincrone speciale, - Masini cu reluctanta variabila
maşinii ( excitaţie electromagnetică) - Maşini de curent continuu speciale, - Motoare pas cu pas
- cu circuit de fier - Maşini de curent alternativ cu colector, - Motoare cu reluctanta comutata SRM
- fară fier, (supraconductoare) - Maşini cu reluctanţă variabilă comutate (Switched Reluctance Motor)
Magnetizatia depinde de intensi- electronic, - Servomotoare
tatea campului magnetic dupa o curba de his- - Maşini cu câmp transversal, - De curent continuu
terezis. - Maşini sonice
- Cu rotor cilindric
Dupa tipul constructiv: - Cu rotor disc
- Maşini rotative, - Cu rotor pahar
- Maşini liniare, - Asincron trifazat
- Maşini sferice şi planare. - Masini asincrone liniare
Tot in aceasta ordine, o enumerare - Selsine
a masinilor speciale cel mai des intalnite in - Tahogeneratoare
practica: - De curent continuu
- Transformatoare de masura - Sincrone
- de curent - Asincrone
- de tensiune Ing Turcu Gheorghe

ElEctricitatE iNgENioasa
Lumina intermitenta de semnalizare pentru lipsa apa la flori
Aceasta schema semnalizeaza lipsa apei in timea ghivecilui si la o distanta de minium 1 Am mai pus si-un Buton O care il
Ghiveciul de Flori. cm. sonda 1 fata de sonda 2. Sondele sint folosesc din cind in cind pentru verificarea
din orice material bun conducator bateriei,apasindul instalatia va incepe sa
de curent si sa nu oxideze.Nu am functioneze.Instalatia functioneaza de la
pus intrerupator deoarece nu con- 2,5V--5V.
suma prea mult curent ci cam 6 ma. Ledul este Rosu mic de 3mm Inter-
cind semnalizeaza. Dupa ce am in- mitent. Ca cutie pentru montaj sa foloseasca
trodus sondele si am alimentat in- fiecare dupa imaginatia lor.
stalatia a inceput sa Eu am folosit carcasa unui Pix care
semnalizeze,am turnat apa si dupa sa potrivit sami incapa baterile de-la
ce si-a tras apa,solul si-a micsorat bricheta.Cel mai simplu pentru verificarea
rezistenta electrica si instalatia a in- acestei scheme se face in felul urmator: Se
cetat sa mai semnalizeze. Dupa umple o cana cu apa dela rubinet,se intro-
citeva zile cind apa sa evaporat si o duce sondele in cana cu apa si vom vedea ca
Dupa ce am executat montajul am parte care a consumato Floarea ,solul si-a instalatia nu va mai clipi,iar la scoatere iar
introdus cele 2 sonde,sonda 1 si sonda 2 in marit rezistenta electrica si instalatia iar va clipi.
ghiveci la o adincime de 3 sferturi din inal- a inceput sa functioneze.si trebuie repetat. Pese necesare:
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 8

1-buc rezistenta= 1 M 1-condesator electrolitic=100.µF mitent.


1-buc rezistenta=1k 1-tranzistor= BC 107 sau echivalent 1-baterie=baterie dela Brichete cu Led
1-buc rezistenta=750 ohmi 1-led=Led Rosu mic diametru 3 mm inter- Urez Succes celor interesati.
Panainte Ioan

calitatEa ENErgiEi
Creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea calității energiei electrice din
surse regenerabile
Premiul "Articolul numarului 20"

Premiu sponsorizat de firma

Energia electrică este o marfă:


• Calitatea tensiunii de alimentare;
Indicatori de calitate:
• Calitatea serviciului de alimentare;
• Goluri de tensiune și întreruperi scurte
• Calitatea comercială.
• Factorul de putere
Parametrii energiei electrice: • Armonici și interarmonici
• Tensiunea, • Flicker
• Curentul, • Supratensiuni și fenomene tranzitorii
• Frecvența, • Nesimetrii

Goluri de tensiune şi întreruperi scurte


Un gol de tensiune este o reducere a valorii efective a tensiunii pe timp scurt
• Golurile de tensiune sunt frecvente în rețeaua electrică;
• Golurile de tensiune apar datorită cuplării de sarcini importante și datorită unor defecte pe alte ramuri ale rețelei;
• Golurile de tensiune nu pot fi prezise sau eliminate;
• Golurile de tensiune sunt evident mult mai frecvente în rețelele aeriene;
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 9

Goluri de tensiune și întreruperi scurte - Efecte


Echipamentele sensibile la golurile de tensiune și la întreruperi scurte:
• Calculatoarele electronice;
• Variatoarele de viteză;
• Relee și contactoare;
• Motoarele asincrone și motoarele sincrone;
• Lămpile cu descărcări la înaltă presiune

Factorul de putere
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 10

Forma de undă - Armonici și interarmonici


InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 11

Surse de armonici

• Echipamentele care conţin componente electronice de putere sunt sarcini neliniare tipice,
• Echipamente industriale: echipamente de sudură; cuptoare cu arc; cuptoare de inducţie; convertizoare;
• Acţionări electrice cu viteză variabilă cu motoare sincrone, asincrone şi motoare de c.c.;
• Echipamente de birotică: calculatoare; fotocopiatoare; fax-uri; aparate de aer condiţionat;
• Echipamente electrocasnice;
• Surse neîntreruptibile (UPS-uri);
• Tuburi fluorescente sau cu descărcări în gaze

Armonici și interarmonici
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 12

Forme de undă întâlnite în practică


InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 13

Efectele regimului deformant

EfEctElE rEgiMUlUi dEforMaNt


InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 14
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 15

0.347"

Supratensiuni și fenomene tranzitorii


InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 16

Supratensiuni și sistemul analizat. Factorii de nesimetrie


fenomene tranzitorii Frecvența medie a supratensiunilor tem-
porare STARFIx (System Temporary Av-
• Tensiunea permanentă (de frecvență erage rms (variation) frequency
industrială) – Tensiunea de frecvență indexvoltage ) – calculată ca raportul dintre
industrială considerată ca având o numărul de consumatori care au suportat o
valoare efectivă constantă; variație temporară a valorii efective a ten-
• Supratensiune temporară – siunii peste x% din tensiunea contractată,
Supratensiune de frecvență industrială pe durata analizată, și numărul total Nt de- Conform EN50160
de durată relativ lungă; serviți de sistemul analizat.
frecvența medie a supratensiunilor la
• Supratensiune tranzitorie –
Supratensiune de scurtă durată, Cauzele nesimetriilor
nedepășind câteva milisecunde,
oscilatorie sau nu, în general puternic - Impedanța inegale pe fazele
amortizată; rețelelor de transport și distribuție;
nivel de sistem sarfix (System Average
» supratensiune cu front lent – are rms (variation) frequency indexvoltage ) – Consumuri mari monofazate și/sau
durata până la vârf 10µs<T f calculată ca raportul dintre numărul de con- inegal distribuite;
<5000µs și durata spatelui T2 ≤ 20 sumatori care au suportat o variație a val- - Repartiția inegală a consumatorilor
ms; orii efective a tensiunii peste x% din pe faze;
tensiunea contractată, pe durata analizată,
» supratensiune cu front rapid – are și numărul total Nt deserviți de sistemul - Consumuri bifazate (cuptoare, cale
durata până la vârf 0,1µs<T f <20µs analizat. ferată);
și durata spatelui T2 ≤ 300 µs;
- Sarcini trifazate dezechilibrate
» supratensiuni cu front foarte rapid –
are durata până la vârf Tf<0,1µs și
durata totală < 3 µs și cu oscilații
suprapuse de frecvență
30kHz<f<100MHz; Nesimetrii
• Supratensiune combinată – temporară,
cu front lent, cu front rapid, cu front
foarte rapid.

Indicatori pentru evaluarea supratensi-


unilor Efectele nesimetriilor
frecvența medie a supratensiunilor in- - Sistemul de tensiuni nesimetric aplicat
stantanee siarfix (System Instanta- unei rețele (echilibrată sau
neous Average rms (variation) frequency dezechilibrată) conduce la curenți
indexvoltage ) – calculată ca raportul dintre nesimetrici;
numărul de consumatori care au suportat o
- Mașinile de inducție au trei probleme:
variație instantanee a valorii efective a ten-
siunii peste x% din tensiunea contractată, » nu poate dezvolta cuplul întreg
pe durata analizată, și numărul total Nt de- datorită câmpului magnetic rotitor
invers produs de secvența negativă;
» lagărele suferă deteriorări mecanice
datorită componentelor cuplului
indus care are o frecvență dublă
serviți de sistemul analizat.
decât frecvența rețelei;
frecvența medie a supratensiunilor mo-
mentane sMarfix (System Mean Aver- » încălzire excesivă, în special a
age rms (variation) frequency indexvoltage rotorului;
) – calculată ca raportul dintre numărul de
- Capacitatea de încărcare a
consumatori care au suportat o variație mo-
transformatoarelor, liniilor și a
mentană a valorii efective a tensiunii peste
cablurilor se reduce datorită secvenței
x% din tensiunea contractată, pe durata
inverse.
analizată, și numărul total Nt deserviți de
- Convertoarele electronice pot genera
armonici suplimentare necaracteristice,
deși THD rămâne la aceeași valoare.
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 17

Influența surselor regener-


abile asupra rețelelor
electrice de alimentare

Condiții privind conectarea surselor dis-


tribuite la rețeaua electrică
Componenta continuă: Unitățile DG nu
trebuie să introducă în rețeaua electrică o
componentă continuă a curentului electric
mai mare de 0,5% din curentul normat al
unității DG în punctul de conectare;
Fluctuații de tensiune: Conectarea
unităților DG nu trebuie să conducă la
apariția unor fluctuații de tensiune care să
determine valori inacceptabile ale flickeru-
lui;
Armonice: atunci când o unitate DG sau un
parc de unități DG furnizează un curent elec-
tric simetric, nivelul armonicilor pe curba de
curent electric nu trebuie să depășească val-
orile impuse.

STUDIU DE CAZ – IMM


PRODUCĂTOR DULCIURI
ANALIZĂ INSTALAȚIE
ELECTRICĂ

Bilanţ electroenergetic:

Soluţii moderne de îmbunătăţire a indicatorilor de cali-


tate a energiei electrice

Bilanţ electroenergetic optimizat:

Impunem PF = 0,95:
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 18

THD = 30 % THD = 3 %

PF = 0,69 PF = 1

K=44% K=44%

CONCLUZII
Îmbunătățirea indicatorilor de calitate a energiei electrice implică re- sumului specific;
ducerea costurilor specifice;
Există soluții moderne de îmbunătățire a indicatorilor de calitate a
Printr-o investiție modestă se poate obține o scădere semnificativă a energiei;
consumului specific;
Obținerea de energie din resurse regenerabile poate genera o scădere
Utilizarea resurselor regenerabile pot duce la scăderea costului con- a consumului specific
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 19

EchipaMENtE dE MasUra
Sistem de monitorizare a consumatorului
ing. David Fasolă, dr. ing. Dan Milici

Crearea pieţei de energie şi prin compararea acesteaia cu curbele de Modelul NETBOX 3 pentru A2000 include
creşterea continuă a numărului partici- sarcină anterioare se poate indentifica posi- suplimentar o pagină care prezintă într-un
panţilor la piaţă a impus cerinţe superioare bile furturi de energie. O altă caracteristică web browser cele mai importante valori
în ce priveşte grupurile de măsurare energiei importantă a standului este posibilitatea de- măsurate.
electrică. Pe de altă parte, alinierea la conectării consumatorului de la distanţă prin Se poate face adaptari proprii ale NETBOX
normele internaţionale obligă toţi factorii im- intermediul TCP/IP. 3 la diferite protocoale alte altor dispozitive,
plicaţi în tranzacţiile cu energie să adopte şi prin softwer-ul "NBScript" care poate fi
să respecte condiţiile impuse pe piaţa inter- descărcat de pe Internet (freeware).
naţinală de energie.Scopul fiecărui furnizor
de servicii de pe piaţă este satisfacţia clien-
tului prin calitate, garantarea echităţii şi ex-
actităţii măsurării produselor şi serviciilor
comercializate. Pe de altă parte nivelul de
încredere a consumatorilor pe piaţa de elec-
tricitate, în ceea ce priveşte exactitatea mă-
surării, este esenţial.
Pe lângă principalele daune, Sistemul prezentat este un bloc de măsura şi
apărute printr-o măsurare neexactă sau prin protecţie monofazat şi trifazat, pentru un
daunele datorate nerespectării contratului, consumator care îndeplineşte următoarele
mai sunt şi daunele provocate prin fruturile funcții:
de energie electrică.
• înregistrează energia şi puterea electrică
Pentru prevenirea furturilor marile companii
activă în ambele sensuri de circulaţie şi
au adoptat soluţii moderne de alimentare cu
pe mai multe zone orare;
energie electrică a consumatorilor cum ar fi
blocurile de măsură şi protecţie şi firidele de • înregistrează energia electrică reactivă
distribuţie cu contorizare. Prin aceste soluţii în ambele sensuri de circulaţie;
se are în vedere montarea contorului la limita
• memoreaz curba de sarcină, pentru
proprietăţii, cât mai aproape de punctul de
intervale de timp orare;
delimitare pentru a permite accesul facil la
acesta şi pentru o vizualizare permanentă. În • oferă posibilitatea interogării locale şi la
acest mod se elimină dacă nu, chiar se lim- distanţă a datelor memorate; Figura 1 Schema panoului electric
itează, posibilităţile de intervenţie asupra
• oferă posibilitatea deconectării şi
contorului şi instalaţiei de alimentare. reconectării consumatorului de la
Blocurile de măsură şi protecţie (BMP) sunt distanţă.
instalate la locuinţe individuale şi permit
identificarea intervenţiilor neautorizate, în- Interfaţa de comunicare NETBOX
treruperea instantanee a alimentarii în cazul Interfaţă Ethernet Netbox3 conectează
conexiunilor ilegale precum, reducerea tim- dispozitive cu o interfaţă serială RS232 la o
pului de reacţie în cazul deranjamentelor şi reţea LAN Ethernet sau la Internet.
protecţia consumatorilor şi a receptoarelor NETBOX 3 este livrat inclusiv cu un
acestora. Prin montarea acestor echipamente instrument de configurare pentru stabilirea
se descurajează intenţiile de furt şi se identi- adresei IP a acestuia.
fică consumatorii cu tentativă de furt. Firi- Figura 2. A200 home page
dele de distribuţie cu contorizare şi protecţie
(FDCP) se pretează pentru zonele de blocuri, Sistemul de monitorizare A2000
permiţând scoaterea contoarelor pe palier sau A2000 este un instrument de măsurare,
în casa scării. Astfel, posibilităţile de sus- utilizat pentru analiza şi monitorizarea
tragere a energiei sunt diminuate foarte mult sistemmelor trifazate. El poate opera cu
iar accesul la contor în scopul citirii indexu- transformatoare interne în sitemele actuale
lui este uşor. cu 3 faze de până la 5 A şi 500 V tensiune
Standul experimental realizat îşi nominală, şi poate efectua măsurători în
propune monitorizarea parametrilor unui Ca standard NETBOX 3 este configurat sisteme de medie tensiune, în combinaţie cu
consumator monofazat sau trifazat în timp pentru comunicarea cu dispozitivele A2000 transformatoare de tensiune şi curent,
real. Această monitorizare oferă posibilitatea sau MAVOLOG10 din METRAWATT externe.
trasării în timp real a curbei de sarcină iar GOSSEN. A2000 măsoară tensiune, frecvenţă, curent
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 20

şi defazajul dintre faze în sisteme cu 3 sau 4 interconectarea de până la 32 instrumente pe


conductoare, calculează puterea activă, aceeaşi magistrală de comunicație.
reactivă şi aparentă, energia activă şi reactivă,
precum şi factorul de putere pentru fiecare
fază bazat pe aceste valori. Un algoritm FFT
(Fast Fourier Transformation) calculează
până la a 15-a armonică. Pentru tensiunea de
fază, sunt indicate armonicile individuale
precum şi distorsiunea armonică totală,
pentru curenţi cu indicarea valorilor efective
ale acestora. Rapoartele de transformare pot
fi introduse pe instrument, ceea ce înseamnă
că toate valorile reale pot fi afişate direct pe
A2000.
Valorile maxime sunt stocate în memoria
pentru fiecare măsurare sau cantitatea
calculată. În cazul în care valorile limită sunt
depăşite, acţiuni corective pot fi realizate
prin relee. Contoare de energie,
înregistratoare, înregistratoare automate de
date şi bucle de control pot fi conectate la
ieşirile analogice şi digitale. Instrumentul
poate fi integrat într-o reţea LON cu
interfeţele de comunicaţii, şi parametri săi
pot fi configuraţi cu un PC.
Valorile limită pot fi monitorizate pentru
fiecare măsurare sau cantitate calculată.
Aceste valori limită pot fi atribuite ieşirilor
releu. Măsurătorile în sitemele cu 3 faze de
până la 500 V, sunt posibile fără utilizarea
transformatoarelor externe.
O intrarea de sincronizare este folosită Figura. 3. Conectare intrări
pentru a selecta intervalul de calcul al valorii
Valori individuale Valori colective
de consum. Sincronizarea poate fi controlată
prin software. O schimbare între tarife Tesiune U1 ... U3 U1max …U3max U∑ 4) U∑ max5)
scăzute şi tarife mari poate fi realizată cu fază
aceeaşi intrarea de sincronizare.
Toate intrările în curent sunt izolate între ele. Tesiune U12, U23, U31 U12max …U31max UΔavg 4) UΔavg max5)
În cazul în care măsurătorile sunt efectuate linie
cu transformatoare externe, valorile din Curent fază I1 ... I3
I1 max ... I3 max U∑max5)
primar şi secundar trebuie să fie introduse în I∑
4)
setări, pentru a permite afişarea directă a
valorilor reale. Comutarea între cele două
Curent I1avg … I3avg I1avg max… I3avg Iavq∑ 4) Iavq∑ max 5)
game de măsurare (1A şi 5A) se realizează
mediu pe
prin intermediul software-ului. max
fază
Fiecare măsurare sau mărime calculată poate
fi atribuită uneia din ieşirile analogice. Curent In — —
Inmax
Excepţie fac valorile FFT, care pot fi citite conductor
prin intermediul interfeţelor RS-232 şi RS- nul
485. Acest lucru permite conducerea de
bucle de control secundare. Ieşirile pot fi Curent Inavg Inavg max — —
configurate ca ieşiri de tensiune sau curent, mediu pe
configurare facută cu ajutorul switch-urilor nul
DIP. A2000 este prevăzut cu interfeţe de
comunicație digitală RS232 şi RS485 ca Frecvenţă — — f —
echipare standard. Interfaţa RS485 nu este
inclusă cu modelul LON din cauza Putere ac- P1 ... P3 P1 max …. P3 max P∑ P∑ max
limitărilor de spaţiu. Interfaţa RS232 permite tivă
transmiterea valorilor de măsurare de la Putere re- Q1 ... Q3 Q1 max … Q3 max Q∑ Q∑ max
A2000 la un PC, precum şi configurare activă
externă. Interfaţa RS485 permite
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 21

Putere aparentă S1 ... S3 S1 max… S3 max S∑ S∑ max

Factor putere PF1 ... PF3 PF1 min … PF3 min PF∑ PF∑ min

Mod măsurare L123 1) LTHT2) L123 1) LTHT 2) L1231) L123 1) LTHT2)


LTHT 2)

Energie activă EP1 ... EP3 - - - Ep∑ - -


EP∑L-, EP∑L+

EP∑H-
, EP∑H+ 3)

Energie reactivă EQ1 ... E Q3 - - - EQ∑ - -


EQ∑L-,
EQ∑L+

EQ∑H
-,EQ∑H+ 3)

Energie activă - - Pint∑ Pint∑ max


intervalică

Energie reactivă - - Qint∑ Qint∑ max


intervalică

Energie aparentă - - S int∑ S int∑ max


intervalică

Armonici U1h ... U3h, U1hmax ... U3hmax,


-

I1h ... I3h I1hmax ... I3hmax -

1) L123 = faze individuale L1, L2, L3;


2) LTHT = tarif redus (LT), tarif mare (HT);
3) L = tarif redus, H = tarif mare, „+” = de import,” –„ = de export;
4) numai prin intermediul interfeţei ca o sursă pentru relee si ieşirele analogice;
5) numai prin intermediul interfeţei.

Afişarea puterii reactive


InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 22

Calculul valorilor colective

Tabelul 2. Data logger

Trigger: releu 1, releu 2, amân-


două, off Pretrigger: 0%, 25%, 50%, 75% Oprire trigger: extern (impuls de sincronizare), off
Eşantionare

Timp: 0,3s; 0,6s; 1s; 2s; 5s; 10s; Tiimp memorare: 1min; 2 min; 5
15s; 30s; 1 min; 2 min; 5min; min; 10 min; 15 min; 30 min; 1 h; 2 h;
10 min; 15 min; 30 min. 4 h; 8 h; 12 h; 1 day; 2 day; 4 day. Mod de memorare: ciclic, o dată
Urmă 1 ... 12: Sursă, off

Tabelul 3. Parametri A2000

Primarul Secundar
transforma- transforma- Transfor- Transfor-
torului. tor. mator. mator.
Conductor Conductor Curent pri- Curent se-
fază. fază. mar. cundar. Impuls sincronizare.

Intrări 4 100 V ... 100 V ... 1 A ... 150 Intern sau extern:
sau 3 fire 800 kV 500 V kA 1 A, 5 A 1 ... 60 min.
Releele 1, Valoare
2 Sursă limită Hysterezis Intârziere Memorie alarmă
0 ... 9999
Max, Min 1) 4) 2) Digit 0 ... 30 min off, on
Ieşiri ana- Început
logice Sursă Ieşire sursă Sfârşit sursă
1 ... 4 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
-20 ... +20
mA
-10 ... +10
1) 3) mA 2)
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 23

Direcţie
Ieşire puls Sursă Tip energie energie Rată puls Tarif
S01, S02 1... 5000
pulses/kW
h (MWh)
1... 5000
Energie ac- pulses/kVA
tivă,reac- Import, Ex- rh
L1, L2, L3, tivă port (MVArh) Tarif mărit/scăzut
Luminozi-
Monitor tate 0 ... 7 Filtru 0 ... 30 s
Interfeţe Adrese Rată baud Paritate Protocol
RS-232,
RS-485 1200, 2400, 4800, Even, odd, E244, 870, Mod1,
0 ... 254 9600, 19200 space, no Mod2
Mode Trecere între tarif scăzut/tarif mărit
Măsurare
enrgie L123 / LTHT 5) Ceas/intrare sincronizare
Putere re- pentru DIN / cu „+”/”-„ semn /
activă pentru compensare.

1) Surse posibile (a se vedea tab. 3.4);


2) Limitele sunt dependente de raportul de transformare selectat la transformator de tensiune sau curent;
3) Intervalul 1 se aplică la Pint, Qint sau Sint (pentru înregistrarea valorilor maxime);
4) Intervalul de 0 se aplică la Pint, Qint sau Sint (interval de curent pentru oprire,in cazul optiunilor de oprire);
5) L123 = faze individuale, L2, L3; LTHT = tarif redus,tarif mare.

cunde pana la căteva minute.


În cazul unui consumator trifazat se pot anal-
iza: formele de undă ale tensiunii şi curen-
tului pe cele 3 faze, defazajul dintre curent
şi tensiune cât şi curba de sarcină.
Reprezentarea poate fi făcută, ten-
siuni-curenţi funcţie de timp sau tensiuni
funcţie de curent. Curba de sarcină împreună
cu datele pot fi folosită atât pentru progmoza
consumului cât şi pentru detectarea posi-
bilelor furturi de energie.
Aşa cun ne-am propus, montajul permite În figurile alăturate avem formele
Această reprezenatare are ca axă Ox, timpul
studiul experimental a regimurilor de sarcină de undă ale unui consumator trifazat care
şi axă Oz, valorile măsurate. Se poate realiza
în care poate funcţiona un consumator. consumă atât enrgie activă cât si reactivă.
şi o reprezentare a mărimlor in sistem cartez-
Parametrii pot fi reprezenaţi printr- ian în care: Ox este axa curentului (C4) iar
un sistem de axe xOy, în care axa Ox este Oy este axa tesiunilor(C1, C2, C3).
axa timpului iar axa y este axa parametrilor Pentru obţinera datelor experimen-
monitorizaţi. tale s-a folosit ca şi consumator trifazat un
Pe lângă aceasta reprezentare datele motor sincron. Pe canalul C9 avem prezen-
mai pot fi prezenate şi sub formă de tabel. tată curba de sarcină care surprinde pornirea
Rata de esantionare poate varia de la 0,63 se- motorului şi functionarea lui la diferite vari-
aţii ale sarcinii. Canalul C8 prezintă variatia
consumului de energie reactivă care influ-
enţează variaţia factorului de putere,C10.
Observăm că la început factorul de putere are
valoare aproape de 1, după care scade foarte
Tesiunile sunt reprezentate pe canalele C1,
mult şi când sarcina începe să varieze apar
C2, C3 iar curenţii pe canalele C4, C5, C6.
cresteri si descresteri în funcţie de sarcină.
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 24

Concluzii • Realizarea monitorizării de la distanţă; 4. ANRE – „Codul tehnic al reţelei electrice


Deşi costul de implementare al unui • vizualizarea principalilor parametri de pe de transport”, 51.1.112.0.01.07/04/00, Bu-
asfel de sistem este destul de ridicat această orice calcuculator printr-un web browser; cureşti, 2000;
investiţie este justificată, deoarece în urma • deconectarea consumatorilor de la distantă 5. ANRE – „Standard de performanţă pen-
controalelor efectuate pe primul semestru al în caz de neplată sau nerespectarea contrac- tru seviciul de distribuţie a energiei elec-
anului în curs, compania Electrica SA a re- tului; trice”, 28.1.013.0.00.30/08/07, Bucureşti,
cuperate 57.121.515.897 lei, sumă din care • compactitate şi exactitate, fiabilitate 2007;
mai mult de 87% reprezintă contravaloarea sporita; 6. Cristina Gabriele Sărăcin, Marin Sărăcin,
energiei electrice însuşită fraudulos de către • setarea dispozitivului A2000 de la distantă Vasile Valentin Golea – „Sisteme de telemă-
populaţie. Situaţia este alarmantă în cazul pentru stabilirea parametrilor ce se doresc surare”, Bucureşti, Editura Matrix Rom,
consumatorilor casnici care au sustras en- monitorizați; 2004;
ergie electrică în valoare de 50.017.712.336 • posibilitatea masurării a 3 consumatori 7. Electrica – „Tarifarea energiei electrice la
lei, contravaloarea a 18.588.908 kWh, adica monofazaţi pe un singur dispozitiv. consumatori captivi”, SCE-POCQ-8.6-01.A,
81% din totalul furturilor înregistrate. De la Dezavantaje: Bucureşti,2003;
începutul anului pâna în prezent, în Sucur- 8. E.ON – „Instrucţiuni proprii de securitate
• principalul dezavantaj îl constitue pretul de
sala Bucureşti s-au iniţiat acţiuni de de- şi sănătate în muncă pentru distribuţia en-
cost ridicat;
pistarea consumurilor frauduloase, alături de ergiei electrice – IPSSM – 02 – DEE”, Bacău,
• nevoia de sisteme de securitate pentru re-
organe ale Poliţiei şi Corpului Gardienilor 2008;
stricţionarea acesului la dispozitive;
Publici Ilfov, în urma cărora s-au înaintat 9. Guvernul României – „HG 1007/2004 –
către organele de cercetare penală aproxima- • necesitatea unei conexiuni TCP/IP la Regulament de furnizare a energiei elec-
nivelul fiecărui dispozitiv;
tiv 500 de dosare de furturi de energie elec- trice”, Bucureşti, 2004;
trică. Este doar un exemplu care, din • necesitatea de personal calificat pentru 10. Guvernul României – „HG 264/2006 –
nefericire, poate fi multiplicat la nivelul montare şi intreţinere. Condiţiile de introducere pe piaţă şi de
fiecărei filiale Electrica. [http://www.elec- Lucrarea poate constitui baza de plecare pen- punere în funcţiune a mijloacelor de mă-
trica.ro] tru un nou proiect: implemantarea unui surare”, Bucureşti, 2006;
Asa cum sa prezentat lucrarea de faţă si-a server pentru citire, stocare şi facturare au- 11. ICEMENERG, Fişă tehnologică –
propus folosirea protocolului TCP/IP pentru, tomată. „Montarea, verificarea pe teren şi de-
monitorizarea unui consumator eligibil sau montarea
captiv, cu posibilitatea deconectării con- BIBLIOGRAFIE 12. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale –
sumatorului de la distanţă. Această monitor- 1. Alexandru-Ionuţ Chiuţă – „Sisteme de „Primul ajutor la locul accidentului”, Bu-
izare am realizat-o prin intermediul achiziţie şi transmitere a datelor”, Bu- cureşti, 2002;
dispozitivului A2000 care a fost conectat la cureşti, Editura ICPE, 2000; 13. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
reţeaua WAN prin interfata de comunicare 2. ANRE – „Cod măsurare a energiei elec- – „Norme specifice de securitate a muncii
Netbox3. In urma realizării standului exper- trice”, Bucureşti, 2003; pentru transportul şi distribuţia energiei elec-
imantal şi obţinerii datelor experimantale pot 3. ANRE – „Regulament de măsurare a can- trice”, Bucureşti, 2002;
fi enuţate urmatoarele dezavantaje si avan- tităţilor de energie electrică tranzacţionate pe 14. Parlamentul României – „Legea nr.13
taje. piaţa angro”, 15.1.220.0.01.04/06/99, Bu- din 2007 – legea energiei electrice”,Bu-
Avantaje: cureşti, 1999; cureşti, 2007;
InfoElectrica nr. 20 - iulie 2010 25

tEst dE pErspicacitatE îN aUtoMatizări


Rebus nr. 9
Continuam cu traditionalul test de automati- Iata enuntul : corect si-i felicitam pe :
zari ajuns la editia a 9-a propunandu-va ca Sa se completeze schema astfel incat la cristian corban, andrei gardea, cojan
de obicei in finalul revistei, ca relaxare, sa apasarea butonului de pornire On sa cornel, Morosanu stefan Mihai, Necseszan
rezolvati o problema de automatizari ,la care porneasca motorul M1 in stea, dupa tempo- ferenc, Balogh tiberiu, Nicolae ionescu,

veti primi raspunsul corect in numarul urma- rizarea releului de timp (cu temporizare la Valean lucian cornel, alexa radu, selko
tor al revistei. Cei care vor sa participe la actionare) d, motorul trece in triunghi si in alexandru, avasalcai pavel , Mihai alexan-
acest test, pot scrie raspunsul lor la adresa acelasi timp motorul M2 porneste in stea, iar dru, sorin lupei, sandor Jozsef, Mihai
electricitate@gmail.com . Cei care au dat dupa inca o temporizare a aceluiasi releu de Moise, Victoria zamcanu si Marcel tudor.
raspunsul corect vor fi citati in numarul viitor. timp d, trece si motorul M2 in triunghi. Raspunsul la testul din numarul tre-
Succes ! Schema ramane in aceasta stare pana la cut are una din variante, trimisa de domnul
Testul din acest numar este pus la apasarea butonului de oprire Off cand cele Avasalcai Pavel, astfel :
dispozitie prin amabilitatea domnului Turcu doua motoare se opresc.
Gheorghe. La testul din numarul trecut au raspuns

S-ar putea să vă placă și