Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMARE

privind principalele modificări aduse formularelor specifice etapei de autorizare


plăți – proiecte contractate în cadrul submăsurii 19.2 - investiții

Au fost actualizate următoarele documente:

Folderul B_Formulare de plată:


1. Formularul AP 0.1 Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de
plata – document pdf. inteligent:
2. Formularul AP 0.1 Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de
plata TVA – document pdf. inteligent;
3. Formularul AP 1.1 Cerere de plată avans – document pdf. inteligent;
4. Formularul AP 1.1 Cerere de plată – document pdf. inteligent:
5. Formularul AP 1.1 Cerere de plată TVA – document pdf. inteligent;
6. Formularul AP 1.2 Declarație de cheltuieli – document pdf. inteligent;

Modificări:

S-au modificat formularele pdf. inteligent pentru actualizarea declarațiilor


de eșalonare, cererilor de plată și declarațiilor de cheltuieli depuse de
beneficiarii submăsurii 19.2 din PNDR 2014-2020. Astfel, s-au introdus în
selectorul submăsurii codificările în funcție de articolul din Regulamentul
(CE) nr. 1305/2013 în baza căruia se finanțează proiectul și au fost modificate
validările conform codificării specifice acestora:

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE


Bucureşti, Ștr. Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1; Tel.: 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79
E-mail: relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; Facebook, Twitter și Youtube: Afir Romania
Codificarea
în funcție
Măsuri în temeiul
de
Regulamentului (UE) nr. Submăsura în scopuri de programare
articolul
1305/2013
din Reg.
1305/2013
Articolul 17
alin. (1) litera
(c) din investiții sprijin pentru investiții în infrastructură legate de
Regulamentul în active 19.2 – 4.3 dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectoarelor
(UE) nr. fizice agricol și a celui forestier;
1305/2013

sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și


extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară
19.2 – 7.2
mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și al economisirii energiei;
sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv
crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia,
19.2 – 7.3
infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea
accesului la banda largă, precum și e-Guvernare publică;
sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau
extinderea serviciilor locale de bază destinate populației
19.2 – 7.4
rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
servicii de
Articolul 20 infrastructurii aferente;
bază și
din sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de
reînnoirea
Regulamentul 19.2 – 7.5 agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura
satelor în
(UE) nr. turistică la scară mică;
zonele
1305/2013 sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea,
rurale
refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și
natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de
19.2 – 7.6
înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele
socioeconomice conexe, precum și acțiuni de
conștientizare a aspectelor de mediu;
sprijin pentru investiții orientate spre transferul
activităților și transformarea clădirilor sau a altor
19.2 – 7.7 instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor
rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al
creșterii performanței de mediu a așezării respective;
19.2 – 7.8 altele

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE


Bucureşti, Ștr. Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1; Tel.: 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79
E-mail: relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; Facebook, Twitter și Youtube: Afir Romania