Sunteți pe pagina 1din 10

Durata maxima de realizare a lucrarilor de investitii este de 8 luni, din care durata lucrărilor

de proiectare 3 luni, iar durata lucrărilor de execuție 5 luni.

CERINTE EXEPRIENTA SIMILARA

Cerinta nr. 1: Experienta similara in lucrari


Lista principalelor lucrari executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent.
Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei
nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat.
Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie sa faca
dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare (executia de lucrari de retea
de alimentare cu apa/retea de canalizare ape uzate menajere si/sau pluviale si executia unei statii de epurare a
apelor uzate si statie de tratare) la nivelul unui contract, maximum 2 contracte, cu o valoare totala, fara TVA
mai mare sau cel putin egala cu 7.500.000 lei.

Cerinta nr. 2 Experienta similara in servicii


Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor,
datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3
ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi
afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista serviciilor prestate insotita
de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 2 ani calculati
pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in
domeniu si duse la bun sfarsit servicii similare incluse in obiectul contractului (servicii de proiectare a unei retele
de alimentare cu apa/retea de canalizare ape uzate menajere si/sau pluviale, proiectarea unei statii de epurare
a apelor uzate sau servicii de proiectare a unei statii de tratare) ce urmeaza a fi atribuit la nivelul unui
contract, maximum 2 contracte, cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 90.000 lei, fara
TVA.

1.1 Listele lucrărilor normate la ziua de lucru

1.1.1 Lista forţei de muncă

Articol Lista forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru


DLS-01 Muncitor

DLS-02 Maistru

DLS-03 Instalator conducte

DLS-04 Fierar

DLS-05 Tâmplar/dulgher

DLS-06 Sudor

DLS-07 Şofer auto

DLS-08 Operator echipamente

DLS-09 Electrician

DLS-10 Montor/instalator mecanic & electric

DLS-11 Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul).

DLS-12 etc.

1.1.2 Lista echipamentelor

Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru

DES-01 Compresor de aer (10 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea,
combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele.

DES-02 Compresor de aer (3,5 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea,
combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele.

DES-03 Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de


schimb – camion basculant cu capacitatea de 3 tone.
Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru

DES-04 Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de


schimb – camion basculant cu capacitatea de 5 tone.

DES-05 Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de


schimb – camion basculant cu capacitatea de 15 tone.

DES-06 Pompă de beton mobilă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile,


piesele de schimb, furtunurile şi uneltele.

DES-07 Maşină de sudare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi


piesele de schimb şi uneltele.

DES-08 Echipamentele de tăiere cu flacără oxiacetilenică, inclusiv combustibilul, toate


proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

DES-09 Motopompă de 75 mm sau mai puţin, inclusiv combustibilul, toate proviziile de


consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele.

DES-11 Motopompă de peste 75 mm, inclusiv combustibilul, toate proviziile de


consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele.

DES-12 Macara de 10 tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile


de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

DES-13 Macara de 50 de tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate


proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

DES-14 Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de


consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 150 litri.

DES-15 Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de


consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 200 litri.

DES-16 Betonieră montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate rezervele de


consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

DES-17 Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele


de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală de până la 2.100 kg.

DES-18 Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele


de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală depăşeşte 2.100 kg, dar nu
depăşeşte 10.000 kg.

DES-19 Excavator 360o, pe şenile sau pe roţi, inclusiv combustibilul, toate proviziile de
consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea cupei de până la 1,6
mc.

DES-21 Excavator – dublu, cupă întoarsă/încărcător, inclusiv combustibilul, toate


proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. Capacitatea nominală a
cupei încărcătorului de până la 1,0 mc.

DES-22 Echipamentele de pavare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de


consumabile, piesele de schimb şi uneltele.
Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru

DES-23 Cilindru compresor/compactor, inclusiv combustibilul, toate proviziile de


consumabile, piesele de schimb şi uneltele.

DES-24 Autogudronator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele


de schimb şi uneltele.

DES-25 Utilaj foraj orizontal dirijat cu sapa diametru 600 mm si abatere maxima 2 cm

DES-26 Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul).

DES-27 etc.

Centralizatorul cu listele de preturi si cantitati – Formularul N

PU Valoare
Denumirea categoriei de lucrări Cant. UM
(euro) (euro)

Obiect I : Aducțiune gravitațională de la acumularea Căzănești la SP Parpanița


I. Reabilitare conductă
de aducțiune apă brută, Conductă PEID, PE 80, Pn 6, De 355x 20,1
(cuprinde: procurare, mm inclusiv cuplarea în căminul aval de 200 m
montare conductă, acumularea Căzănești și cuplarea cu
materiale, săpătură, conducta reabilitată prin POIM
umplutură de nisip, Cămine de golire din beton armat, complet
împrăştierea echipate cu capac și ramă carosabile tip
pământului, III, scari de acces, etc.
compactarea,
încărcarea pământului
3 buc
în exces, transportul
pământului în exces,
banda de avertizare,
probe tehnologice şi
teste, etc.)
Total Obiect I
Obiect II: Staţie de pompare apă brută Parpanița
PU Valoare
Denumirea categoriei de lucrări Cant. UM
(euro) (euro)
II. Staţie de pompare Reabilitare construcţie staţie de pompare
apă brută Parpanița apă brută, localitatea Parpanița 1 Ans
(cuprinde: procurare, dimensiuni în plan 5,67 x 7,10 x 3,24 m
montare armături,
materiale, săpătură, Instalaţii hidraulice pentru staţia de
lucrari de betoane, pompare (procurarea şi montajul
1 Ans
epuismente, instalatii, armăturilor necesare montării utilajelor de
izolaţii,finisaje, pompare, confecţii metalice, etc.)
compactare, încărcare Instalaţii electrice pentru staţia de
pământ în exces, pompare (cabluri electrice, tuburi de 1 Ans
transport pământ în protecţie, legăturile, etc.)
exces, probe
tehnologice, punere in Drum de acces, lațime 4 m, structura
m 125
functiune, etc.) sistemului rutier din PT actualizat

Utilaje şi echipamente
Electropompe (2+2) cu ax orizontal cu
tehnologice, inclusiv 4 buc
convertizor cu frecvenţă , Q= 80mc/h, H=
montaj, probe, teste,
100 mCA, P= 37 kW, N=2850rpm
dotări
Pompă submersibilă de bașă Q= 9mc/h, H=
1 buc
18 mCA, P= 0,75 kW, N=1450rpm
Tablou general de distribuție (FT – 1E) 1 buc
Tablou electric de comandă cu automat
1 buc
programabil (FT – 2E)
Presostat – sesizare presiune minimă
1 buc
admisie (FT – 3E)
Traductor de presiune 0 - 10bar/ 4 - 20mA
1 buc
(FT – 4E)
Senzor de tip vibrații (FT – 5E) 1 buc
Cutie de conexiuni pompe(FT – 6E) 4 buc
Debitmetru electromagnetic (FT – 7E) 1 buc
Total Obiect II
Obiect III: Rețele de distribuție apă potabilă
III. Rețele de distribuție Conducta din PEID, PE80,Pn 6, De 355x
apă (cuprind: 807 m
20,1mm
procurare, montare Conducta din PEID, PE80,Pn 6, De 160x
conductă, materiale, 756 m
9,1mm
săpătură, umplutură de
nisip, împrăştierea Conducta din PEID, PE80,Pn 6, De 250x 281 ml
pământului, 14,1mm
compactarea,
încărcarea pământului Hidranți de incendiu stradali subterani, Dn 34 buc
80mm complet echipați
PU Valoare
Denumirea categoriei de lucrări Cant. UM
(euro) (euro)
în exces, transportul Reabilitare/remediere cămine de vane din
pământului în exces, beton armat realizate deja, inclusiv
16 buc
banda de avertizare, montarea armăturilor și fitingurilor
probe tehnologice şi necesare funcționării
teste, desfaceri – Lucrări de remediere a calității rețelelor
refaceri carosabil, etc.) de distribuție apă executate anterior
7170 m
(curățare, spălare, probe de presiune,
etc.)

Cămine de vane/aerisire/golire din beton


armat complet echipate, prevăzute cu 32 buc
rame și capace din fontă carosabile tip III.
Montare conducte distribuție prin foraj
orizontal dirijat, fără tub de protecție
metalic în zona de trotuar reabilitat (148m 406 m
str. V. Alecsandri, 120m str. M.
Kogalniceanu, 138m str. Decebal)
Total Obiect III
Obiect IV: Rețele de canalizare menajeră
Rețele de canalizare Conducte PVC, SN4, Dn 250 mm 87 m
menajeră (cuprind:
Conducte PVC, SN4, Dn 315 mm 1289 m
procurare, montare
conductă, materiale, Conducte PVC, SN4, Dn 400 mm 2162 m
săpătură, umplutură de
nisip, împrăştierea Subtraversare prin foraj orizontal pentru
pământului, conductă de canalizare Dn 400 mm, cu tub
1 buc
compactarea, de protecţie OL 609x 11,13mm , L= 20
încărcarea pământului m(CM 14 –CM15 str.Decebal)
în exces, transportul Subtraversare DN15D prin foraj orizontal
pământului în exces, pentru conductă de canalizare Dn 400 mm,
1 buc
banda de avertizare, cu tub de protecţie OL 609x 11,13mm , L=
probe tehnologice şi 26 m (CM 17 –CM18 str. Decebal)
teste, desfaceri – Subtraversare canal de pământ prin
refaceri carosabil, etc.) săpătură deschisă a conductei de
1 buc
canalizare Dn 400mm, protejată prin
conductă preizolată, L=8m
Subtraversare DN15D prin foraj orizontal
pentru conductă de canalizare Dn 400 mm,
1 buc
cu tub de protecţie OL 609x 11,13mm , L=
20 m (CM 67 – CM68 str. M. Kogălniceanu)
Subtraversare DJ148F prin săpătură
deschisă pentru conductă de canalizare Dn
1 buc
400mm, cu tub de protecţie OL 609x
11,13mm , L= 6 m
PU Valoare
Denumirea categoriei de lucrări Cant. UM
(euro) (euro)
Remediere/reabilitare cămine de vizitare
executate anterior pe rețelele de
147 buc
canalizare menajeră ( apărute ca urmare a
sistării lucrărilor de execuție)

Lucrări de remediere a calității rețelelor


de canalizare executate anterior
5610 m
(curățare, spălare, probe de etanșeitate,
etc.)
Cămine de vizitare din beton simplu 88 buc
Di=1000mm, prevăzute cu rame și capace
din fontă carosabilă funcție de categoria
străzii (IIIB sau IV) înglobate în placa de
beton
Desfacere – refacere sistem rutier realizat 914 m
prin POR (sistem rutier străzi
nemodernizate)
Desfacere – refacere sistem rutier realizat 653 m
prin POR (ranforsare sistem rutier
existent)
Desfacere – refacere sistem rutier trotuare 267 m
realizat prin POR
Desfacere – refacere sistem rutier realizat 1278 m
prin alte programe
Demolare structură din beton armat 2 buc
executată anterior la stațiile de pompare
ape uzate – str. A.I. Cuza și str. 1
Decembrie, inclusiv transport material,
epuismente, etc.
Stație de pompare ape uzate prefabricată 3 buc
(str. A.I. Cuza, 1 Decembrie, Abator)
inclusiv instalații hidromecanice,
electrice, de ventilație, montaj

Conductă refulare PEID,De 110mm, Pn 6, 771 m


stația de pompare ape uzate str. Abator
Cămin de aerisire CA1 din beton armat 1 buc
1,0mx1,0mx1,8m complet echipat, pe
conducta de refulare
Cămin de golire CG1 din beton armat 1 buc
1,0mx1,0mx1,8m complet echipat, pe
conducta de refulare
PU Valoare
Denumirea categoriei de lucrări Cant. UM
(euro) (euro)
Utilaje şi echipamente Electropompe submersibile cu rotor vortex
tehnologice, inclusiv Q= 2,5 l/s, H= 33 mCA, P= 1,5 kW – SPAU1 2 buc
probe, teste, dotări str. A.I. Cuza
Electropompe submersibile cu rotor vortex
Q= 2,5 l/s, H= 22 mCA, P= 1,1 kW – SPAU2 2 buc
str.1 Decembrie
Electropompe submersibile cu rotor vortex
Q= 2,5l/s, H= 22mCA, P= 1,1 kW – SPAU3 2 buc
str. Abator
Tablou electric de comandă – SPAU1 str.
1 buc
A.I. Cuza (FT – 8E)
Tablou electric de comandă – SPAU2 str. 1
1 buc
Decembrie (FT – 9E)
Tablou electric de comandă – SPAU3 str.
1 buc
Abator (FT – 10E)
Senzori de nivel tip para (inclusiv 1 cutie
de conexiuni pentru 4 buc senzori de 12 buc
nivel)- FT – 11E
Presostat sesizare presiune minimă
3 buc
admisie(FT – 12E)
Total Obiect IV
Obiect V: Utilităţi
V. Utilităţi necesare Alimentare cu energie electrică SP apă
1 ans.
obiectivelor investiţiei brută Parpanița
(săpături, demontări, Alimentare cu energie electrică staţii de
procurare, montare, pompare ape uzate menajere – str. A.I. 1 ans.
probe, teste, etc.) Cuza
Alimentare cu energie electrică staţii de
pompare ape uzate menajere – str. 1 1 ans.
Decembrie,
Alimentare cu energie electrică staţii de
pompare ape uzate menajere – str. Abator 1 ans.

Înstalare Post Trafo (putere maximă


absorbită 120 KVA ) pentru stația de 1 buc
pompare apă Parpanița
Total Obiect V
Obiect VI: Proiectare
Documentaţie de Revizuire Proiect tehnic (dacă este cazul –
Execuţie reproiectare tronsoane reţele edilitare,
subtraversări etc.), detalii de execuţie,
1 buc
caiete de sarcini, documentatie pentru
obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor necesare realizarii
PU Valoare
Denumirea categoriei de lucrări Cant. UM
(euro) (euro)
investitiei, documentatia tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de construire,
asistenta proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor, instrucţiuni de
întreţinere şi exploatare, cartea
construcţiei.
Total Obiect VI
Obiect VII: Diverse
Organizare de şantier Cheltuieli organizare de şantier 1 ans.
Probe tehnologice şi Probe tehnologice şi teste pentru punerea
teste finale în funcţiune a investiţiei şi predării către 1 ans.
beneficiar.

Total Obiect VII

TOTAL GENERAL

Ofertant

NOTĂ:
Descrierea categoriilor de lucrări este făcută în Proiectul Tehnic parte integrantă a
Documentaţiei de Atribuire. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări se va oferta în
conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini astfel încât aceste categorii de lucrări sa
fie finalizate si realizate „la cheie”.

Pentru strazi cu sistem rutier existent s-a prevăzut ranforsarea cu straturi rutiere astfel:
- 4 cm strat de uzură, din beton asfaltic BA16
- 8 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD25.
Pentru străzi nemordenizate s-a ales următoarea structură rutieră :
- 4 cm strat de uzură, din beton asfaltic BA16
- 8 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD25.
- 5 cm strat de bază din mixtură asfaltică AB1
- 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă
- 30 cm strat inferior de fundație balast.

S-ar putea să vă placă și