Sunteți pe pagina 1din 2

Conținutul situației Principiile fundamentale care Măsuri de protecție împotriva

Categorii de amenințări
au fost/pot fi încălcate amenințărilor

 Comportamentul  Amenintarea generata Masuri de protectie generate de profesie


professional. de familiaritate legislatie sau reglementari
Auditorii trebuie sa evite orice
comportament care ar putea descridita In cazul nostru este prezenta  Politici si proceduri interne
profesia .Acest principiu presupune ca un amenintarea denerata de familiaritate Intocmirea Codului de etica al entitatii
profesionist contabil trebuie sa se conform careea in urma unei relatii la care activeaza auditorul
conformeze legilor si normelor relevante intelungate sau apropiate cu ,specificind la capitolul respectiv
si ar trebui sa evite orice actiune care ar angajatorul auditorul va simpatiza comportamentul si regulile de
putea aduce prejudicii profesiei si prea mult cu interesele acestuia sau desfasurare a auditorului profesionist
organismului contabil sau colegilor.In va avea tendinta de a accepta prea Contractul individual de munca (daca
cazul dat observam neresprectarea usor rezultatele muncii acestora . ar exista un termen fix de angajare
In timpul misiunii de audit la ,auditorul nu ar avea de ales ,decit sa
legilor si normelor privind efectuarea
entitatea X sa depistat ca un urmeze conditiile contractuale si sa nu
auditului . Apariţia conflictului de interese de
membru de echipa are o isi schimbe locul de munca )
asemenea este posibilă la publicarea
ruda la un post de  Obiectiviatea informaţiei eronate, care poate fi în
conducere la entitatea  Implicarea altor specialisti noi
Auditorii şi contabilii trebuie să fie avantajul clientului/patronului şi de
auditala. corecţi, imparţiali şi nu trebuie să care, totodată, poate sau nu in domeniu .-aceasta actiune ar
permită prevalarea asupra obiectivitătii a beneficia auditorul/contabilul. permite neincalcarea legilor privind
unor prejudecăţi, conflicte de interese familiarizarea la postul de munca ,este
sau influenţe externe. necesar ca entitatea sa apeleze la alta
Auditorului i se poate solicita să
companie de audit
acţioneze contrar standardelor
 Respectul fata de normele
profesionale tehnice;
profesionale

Auditorul trebuie sa-si indeplineasca


sarcinile in conformitate cu normele
tehnice si profesionale .