Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA .............................................
ABSOLVIRE/ LICENŢĂ/ DIPLOMĂ/ DISERTAŢIE, anul .........

CERERE DE ALEGERE A TEMEI DE ABSOLVIRE/ LICENŢĂ/ DIPLOMĂ/


DISERTAŢIE ŞI A CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR

Subsemnatul(a)………………………………………………………. student(ă)/
absolvent(ă) al(a) programului de studii…………………………………., grupa………., forma de
învăţământ (IF, ID, IFR)…….., doresc să realizez LUCRAREA DE ABSOLVIRE/ LUCRAREA
DE LICENŢĂ / PROIECTUL DE DIPLOMĂ/ DISERTAŢIA cu

tema: ………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………......
Cadrul didactic îndrumător: …….…………..…………………………………………….

În cazul în care nu voi fi acceptat, următoarele opţiuni sunt:

2. Tema: .................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cadrul didactic îndrumător: .........................................................................

3. Tema: ................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cadrul didactic îndrumător:.........................................................................

Braşov,.................
(data)
Student/ Absolvent,
(nume, prenume, semnătura)

F03-PS 7.6-01/ed.2,rev.1