Sunteți pe pagina 1din 6

Pacient în vârstă de 65 ani, având în antecedentele recente o hemoragie digestivă superioară se

internează de urgenţă prezentând: durere abdominală extrem de puternică instalată


brusc,spasmodică, intermitentă. Diagnostic medical: sindrom de colon iritabil.

ZIUA I
PROBLEMA OBIECTIV INTERVENTII EVALUARE
risc de - Pacientul să - Iau măsuri sporite de evitare a pacientul mai
complicaţii nu devină sursă transmiterii infecţiilor (prin respectarea prezintă risc de
manifestat cu de infecţii circuitelor,măsuri de igienă spitalicească – complicaţii şi
întreruperea - Pacientul să condiţii de cazare, microclimat, este echilibrat
tranzitului fie echilibrat alimentaţie,aprovizionare cu apă, fizic, psihic şi
intestinal fizic şi psihic îndepărtarea reziduurilor, sterilizare, hidroelectrolitic.
- Pacientul să curăţenie, dezinfecţie);
fie echilibrat - Aerisesc salonul de spital;
hidroelectrolitic - Umezesc aerul din încăpere;
- Urmăresc şi apreciez corect potenţialul
infecţios al pacientului;
- Informez şi stabilesc împreună cu
pacientul planul de recuperare a stării de
sănătate şi creştere a rezistenţei
organismului;
- Creez un mediu optim pentru ca
pacientul să îşi poată exprima emoţiile,
nevoile;
- Încurajez pacientul la lectură şi alte
activităţi pentru a înlătura starea de
anxietate;
- Ajut şi suplinesc pacientul în satisfacerea
nevoilor organismului;
- Aplic măsurile de prevenire a
complicaţiilor septice- Recoltez sânge şi
urină pentru examenele de laborator;
- Administrez tratamentul medicamentos
prescris de medic:
În cazul ocluziei paralitice administrez
excitante ale peristaltismului intestinal:
1fiolă de miostin intramuscular şi clismă
evacuatoare;
În cazul ocluziei dinamice prin spasm
administrez antispastice sub formă
injectabilă: 1 fiolă de 1 ml de papaverină
4%, 1 fiolă de 5 ml scobutil. Injectarea se
face lent intravenos sau profund
intramuscular

durere intensă - Pacientul să - Ajut pacientul în timpul vărsăturilor; pacientul nu


şi continuă fie echilibrat - Protejez lenjeria cu muşama şi aleză; este echilibrat
cauzate de hidroelectrolitic - După încetarea vărsăturilor rehidratez hidroelectrolitic
întreruperea şi nutriţional; pacientul treptat cu cantităţi mici de şi nutriţional, şi
tranzitului - Pacientul să lichide reci, oferite cu linguriţa; mai prezintă
intestinal, aibă o stare de - Fac bilanţul lichidelor ingerate şi greţuri şi
vărsături bine fără eliminate; vărsături.
greţuri şi - Conştientizez pacientul asupra
vărsături importanţei regimului alimentar în
menţinerea
sănătăţii;
- Alimentez pacientul parenteral instituind
perfuzii cu glucoză, hidrolizate de
proteine şi amestecuri de aminoacizi
(Marisang, Aminomel), vitamine şi
electroliţi după indicaţia medicului
- Aplic tratamentul medicamentos:
antiemetice, vitamine, săruri minerale
lipsa - Pacientul să - Explorez nivelul de cunoştinţe a pacientul refuza
cunoştinţelor acumuleze noi bolnavului privind boala, modul de sa isi
despre cunoştinţe; manifestare,modul de participare la recunoasca
boala. intervenţii şi la procesul de recuperare; anxietatea
manifestata - Stimulez dorinţa de cunoaştere a
prin anxietatea bolnavului;
- Motivez importanţa acumulării de noi
cunoştinţe;
- Conştientizez bolnavul asupra propriei
responsabilităţi privind sănătatea;
- Verific dacă bolnavul a înţeles corect
mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit
cunoştinţele;
ZIUA II
PROBLEMA OBIECTIV INTERVENTII EVALUARE
Întreruperea - Pacientul să - Recoltez produse pentru analize de pacientul inca
tranzitului prezinte o stare laborator; prezinta greturi
intestinal de bine psihic - Notez in foaia de observaţie bilanţul si varsaturi
cauzat boala şi fizic; ingesta/excreta;
manifestat prin - Pacientul să - Pregătesc fizic şi psihic pacientul pentru
durere intensă nu mai prezinte sondajul gastric şi pentru clisma
şi continuă, vărsături; evacuatoare înaltă;
vărsături - Pregătesc pacientului un regim
nefermentescibil şi înainte de operaţie un
regim hidric;
- Aşez pacientul în poziţie decubit dorsal
cu capul într-o parte aproape de marginea
patului;
- Îl ajut în timpul vărsăturii şi păstrez
produsul eliminat;
- Îi ofer un pahar cu apă să-şi clătească
gura după vărsătură;
- Corectez tulburările electrolitice şi
rezerva alcalină;
- Monitorizez în permanenţă funcţiile
vitale şi vegetative.
- Suprim alimentaţia pe gură şi alimentez
pacientul parenteral prin perfuzii cu
glucoză hipertonă, hidrolizate proteice,
amestecuri de aminoacizi, vitamine şi
electroliţi;
- Administrez medicaţie simptomatică la
indicaţia medicului;
risc de - Pacientul să - Iau măsuri sporite de evitare a pacientul mai
complicaţii nu devină sursă transmiterii infecţiilor (prin respectarea prezintă risc de
de infecţii circuitelor,măsuri de igienă spitalicească – complicaţii
- Pacientul să condiţii de cazare, microclimat,
fie echilibrat alimentaţie,aprovizionare cu apă,
hidroelectrolitic îndepărtarea reziduurilor, sterilizare,
curăţenie, dezinfecţie);
- Aerisesc salonul de spital;
- Umezesc aerul din încăpere;
- Urmăresc şi apreciez corect potenţialul
infecţios al pacientului;
- Informez şi stabilesc împreună cu
pacientul planul de recuperare a stării de
sănătate şi creştere a rezistenţei
organismului;
- Ajut şi suplinesc pacientul în satisfacerea
nevoilor organismului;
- Aplic măsurile de prevenire a
complicaţiilor septice
- Recoltez sânge şi urină pentru examenele
de laborator;
- Administrez tratamentul medicamentos
prescris de medic:
durere intensă - Pacientul să - Ajut pacientul în timpul vărsăturilor; pacientul nu
şi continuă fie echilibrat - Protejez lenjeria cu muşama şi aleză; este echilibrat
cauzate de hidroelectrolitic - După încetarea vărsăturilor rehidratez hidroelectrolitic
întreruperea şi nutriţional; pacientul treptat cu cantităţi mici de şi nutriţional, şi
tranzitului - Pacientul să lichide reci, oferite cu linguriţa; mai prezintă
intestinal, aibă o stare de - Fac bilanţul lichidelor ingerate şi greţuri şi
vărsături bine fără eliminate; vărsături.
greţuri şi - Conştientizez pacientul asupra
vărsături importanţei regimului alimentar în
menţinerea
sănătăţii;
- Alimentez pacientul parenteral instituind
perfuzii cu glucoză, hidrolizate de proteine
şi amestecuri de aminoacizi (Marisang,
Aminomel), vitamine şi electroliţi după
indicaţia medicului
- Aplic tratamentul medicamentos:
antiemetice, vitamine, săruri minerale
lipsa - Pacientul să - Explorez nivelul de cunoştinţe a pacientul
cunoştinţelor acumuleze noi bolnavului privind boala, modul de incepe sa
cunoştinţe; manifestare,modul de participare la acumuleze
intervenţii şi la procesul de recuperare; cunostinte noi
- Stimulez dorinţa de cunoaştere a
bolnavului;
- Motivez importanţa acumulării de noi
cunoştinţe;
- Conştientizez bolnavul asupra propriei
responsabilităţi privind sănătatea;
- Verific dacă bolnavul a înţeles corect
mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit
cunoştinţele;
ZIUA III
PROBLEMA OBIECTIV INTERVENTII EVALUARE
Întreruperea - Pacientul să - Recoltez produse pentru analize de pacientul inca
tranzitului prezinte o stare laborator; prezinta greturi
intestinal de bine psihic - Notez in foaia de observaţie bilanţul si varsaturi
cauzat boala şi fizic; ingesta/excreta;
manifestat prin - Pacientul să - Pregătesc fizic şi psihic pacientul pentru
durere intensă nu mai prezinte sondajul gastric şi pentru clisma
şi continuă, vărsături; evacuatoare înaltă;
vărsături - Pregătesc pacientului un regim
nefermentescibil şi înainte de operaţie un
regim hidric;
- Aşez pacientul în poziţie decubit dorsal
cu capul într-o parte aproape de marginea
patului;
- Îl ajut în timpul vărsăturii şi păstrez
produsul eliminat;
- Îi ofer un pahar cu apă să-şi clătească
gura după vărsătură;
- Corectez tulburările electrolitice şi
rezerva alcalină;
- Monitorizez în permanenţă funcţiile
vitale şi vegetative.
- Suprim alimentaţia pe gură şi alimentez
pacientul parenteral prin perfuzii cu
glucoză hipertonă, hidrolizate proteice,
amestecuri de aminoacizi, vitamine şi
electroliţi;
- Administrez medicaţie simptomatică la
indicaţia medicului;
risc de - Pacientul să - Iau măsuri sporite de evitare a pacientul mai
complicaţii nu devină sursă transmiterii infecţiilor (prin respectarea prezintă risc de
de infecţii circuitelor,măsuri de igienă spitalicească – complicaţii
- Pacientul să condiţii de cazare, microclimat,
fie echilibrat alimentaţie,aprovizionare cu apă,
hidroelectrolitic îndepărtarea reziduurilor, sterilizare,
curăţenie, dezinfecţie);
- Aerisesc salonul de spital;
- Umezesc aerul din încăpere;
- Urmăresc şi apreciez corect potenţialul
infecţios al pacientului;
- Informez şi stabilesc împreună cu
pacientul planul de recuperare a stării de
sănătate şi creştere a rezistenţei
organismului;
- Ajut şi suplinesc pacientul în satisfacerea
nevoilor organismului;
- Aplic măsurile de prevenire a
complicaţiilor septice
- Recoltez sânge şi urină pentru examenele
de laborator;
- Administrez tratamentul medicamentos
prescris de medic:
durere intensă - Pacientul să - Ajut pacientul în timpul vărsăturilor; pacientul nu
şi continuă fie echilibrat - Protejez lenjeria cu muşama şi aleză; este echilibrat
cauzate de hidroelectrolitic - După încetarea vărsăturilor rehidratez hidroelectrolitic
întreruperea şi nutriţional; pacientul treptat cu cantităţi mici de şi nutriţional, şi
tranzitului - Pacientul să lichide reci, oferite cu linguriţa; mai prezintă
intestinal, aibă o stare de - Fac bilanţul lichidelor ingerate şi greţuri şi
vărsături bine fără eliminate; vărsături.
greţuri şi - Conştientizez pacientul asupra
vărsături importanţei regimului alimentar în
menţinerea
sănătăţii;
- Alimentez pacientul parenteral instituind
perfuzii cu glucoză, hidrolizate de proteine
şi amestecuri de aminoacizi (Marisang,
Aminomel), vitamine şi electroliţi după
indicaţia medicului
- Aplic tratamentul medicamentos:
antiemetice, vitamine, săruri minerale
lipsa - Pacientul să - Explorez nivelul de cunoştinţe a pacientul
cunoştinţelor acumuleze noi bolnavului privind boala, modul de incepe sa
cunoştinţe; manifestare,modul de participare la acumuleze
intervenţii şi la procesul de recuperare; cunostinte noi
- Stimulez dorinţa de cunoaştere a
bolnavului;
- Motivez importanţa acumulării de noi
cunoştinţe;
- Conştientizez bolnavul asupra propriei
responsabilităţi privind sănătatea;
- Verific dacă bolnavul a înţeles corect
mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit
cunoştinţele;

S-ar putea să vă placă și