Sunteți pe pagina 1din 12

Domnul P.C.

, în vârstă de 34 ani, diagnosticat cu ciroză hepatică în urmă cu 2 ani, este internat în


secţia ATI cu hematemeză, melenă, paloare intensă, polipnee, anxietate, extremităţi reci, puls
rapid şi filiform, transpiraţii reci, sete intensă, hipotensiune arterială.
Diagnostic
medical: Hemoragie digestivă superioară.

ZIUA I

PROBLEME OBIECTIVE INTERVENTII AUTONOME SI EVALUARE


DELEGATE
1.Risc de - Pacientul să - Asigur repaus la pat în decubit dorsal, Pacientul este ferit
complicaţii fie ferit de fără pernă (poziţia Trendelenburg de complicatii dar
cauzat de complicaţii; favorizează menţinerea unei circulaţii fizic nu prezinta o
hemoragia - Pacientul să cerebrale corespunzătoare). Repausul la stare de confort.
gastrică prezinte o pat durează cel puţin 3 zile după oprirea
manifestat stare de hemoragiei;
prin confort fizic şi - Reduc maxim efortul fizic al
hematemeză, psihic; pacientului prin deservirea acestuia la
melenă, pat, pentru a-i conserva energia;
paloare - Colectez sângele eliminat de bolnav
intensă, într-un vas şi-l prezint medicului;
polipnee, - Menţin igiena tegumentară, a lenjeriei
anxietate, şi a mucoaselor; îngrijesc cavitatea
extremităţi bucală, cu capul aşezat într-o parte fără a
reci, puls deplasa bolnavul;
rapid şi - Aplic punga de gheaţă în regiunea
filiform. epigastrică;
- Respect normele de prevenire a
infecţiilor nosocomiale, având în vedere
receptivitatea crescută a pacientului la
infecţii;
- Aleg procedurile de investigaţie şi
tratament cu risc minim de infecţie;
- Supraveghez comportamentul
pacientului şi sesizez semnele de
agravare a stării sale şi/sau apariţia
semnelor de insuficienţă hepatică;
- Ajut pacientul să îşi recunoască
anxietatea;
- Creez un mediu optim pentru ca
pacientul să îşi poată exprima emoţiile,
nevoile;
- Furnizez explicaţii clare asupra
îngrijirilor ce trebuie acordate;
- Încurajez pacientul la citit şi alte
activităţi pentru a-i înlătura starea de
anxietate;
- Monitorizez în permanenţă funcţiile
vitale şi vegetative.
- Recoltez sânge pentru determinarea
hematocritului, numărul
hematiilor,hemograma, azotemia,
ionograma, rezerva alcalină, testele de
coagulare;
- Recoltez scaun pentru a-l trimite la
laborator în vederea punerii în evidenţă a
sângelui în materiile fecale (reacţia
Adler sau Gregersen);
- Pregătesc sânge izogrup, izoRh şi
instalez transfuzia de sânge
- Administrez medicaţia hemostatică
(CaCl2, gluconat de calciu, vitaminele
K, C,venostat, trombină, adrenostazin).
2.Eliminare - Pacientul să - Asigur pacientului repaus la pat; Pacientul prezinta
inadecvata fie echilibrat - Îl liniştesc din punct de vedere psihic; in continuare
cauzat de hidro- - Menţin constantă temperatura hematemeza.
hemoragia electrolitic şi corporală (deoarece au loc pierderi de
digestivă acido-bazic; energie);
manifestata -Pacientul sa - Încălzesc pacientul cu termofoare,
prin nu mai pături, perne electrice;
hematemeza. prezinte - Servesc bolnavul la pat cu bazinet;
hematemeza. - Protejez patul cu aleză şi muşama;
- Pacientul să - Îl ajut în timpul vărsăturii şi păstrez
fie echilibrat produsul eliminat;
psihic; - Îi ofer pacientului un pahar cu apă ca
- Pacientul să- să îşi clătească gura după fiecare
şi satisfacă vărsătură;
celelalte nevoi - Monitorizez funcţiile vitale şi
fundamentale vegetative;
- Supraveghez scaunul, urina (cantitatea
şi culoarea), icterul tegumentar,
greutatea corporală şi le notez în foaia
de temperatură;
- Hidratez pe cale orală pacientul;
- Alimentez bolnavul cu produse lactate,
zarzavaturi şi fructe fierte coapte, supe,
piureuri de zarzavat. Alimentele sunt
desodate;
- Ajut pacientul să îşi satisfacă celelalte
nevoi ale organismului;
- Educ pacientul şi antrenez familia
pentru a respecta alimentaţia şi normele
de viaţă impuse.
- Institui perfuzie cu substituenţi de
volum: dextran 70, dextran 40. În lipsă
de soluţie macromoleculară se poate
perfuza ser fiziologic sau glucozat, dar
acestea au o acţiune mai slabă pentru
refacerea volemiei;
- Administrez medicaţia prescrisă de
medic (hepatoprotectoare, corticoterapie
etc.).
3.Eliminare - Pacientul să - Asigur pacientului un aport crescut de
inadecvată la aibă un tranzit lichide; Pacientul nu are
nivel în limite - Determin pacientul să facă exerciţii un tranzit
intestinal fiziologice. fizice active şi pasive; intestinal adecvat.
cauzat - Fac bilanţul ingesta/excreta
hemoragia - Hidratez pacientul prin perfuzii cu
digestivă glucoză, ser fiziologic, amestecuri de
manifestat aminoacizi;
prin - Aplic medicaţia prescrisă de medic.
melenă.

4.Potenţial de - Pacientul să
- Trec pacientul la o alimentaţie lichidă Pacientul este in
deshidratare fie hidratat în
şi semilichidă, treptat trec pacientul la o continuare
cauzat de mod alimentaţie normală; deshidratat.
hemoragia corespunzător.
- Asigur pacientului o cantitate
digestivă suplimentară de lichide având în vedere
manifestat pierderile prin transpiraţii;
prin sete - Explorez gusturile şi obiceiurile
intensă. alimentare ale pacientei;
- Servesc pacientul cu alimente la o
temperatură moderată, la ore regulate şi
prezentate atrăgător.
- La recomandarea medicului institui
perfuzii cu glucoză, hidrolizate de
proteine şi
amestecuri de aminoacizi, vitamine şi
electroliţi.
5.Respiraţie şi - Pacientul să - Asigur pacientului repaus la pat în Pacientul prezinta
circulaţie aibă o poziţie semişezândă, în încăpere aerisită, cai respiratorii
inadecvată circulaţie cu umiditate 65% (cu apă alcoolizată) şi peremeabile,dar
cauzate de adecvată; temperatură de 20 – 220C; circulatia ramane
hemoragia - Pacientul să - La nivelul nasului: îndepărtez secreţiile inadecvata.
digestivă aibă mucoase nazale, umezesc aerul şi asigur un aport
manifestate respiratorii suficient de lichide pe 24 ore;
prin paloare umede şi - Învăţ pacientul să îşi sufle secreţiile
intensă, integre; nazale fără violenţă, pe rând fiecare
polipnee, puls - Pacientul să nară;
rapid şi prezinte căi - La nivelul plămânilor şi a bronhiilor
filiform, respiratorii învăţ pacientul să tuşească, să
transpiraţii permeabile şi expectoreze şi să colecteze sputa;
reci, o bună - Aspir secreţiile bronşice dacă este
hipotensiune respiraţie cazul;
arterială. - Învăţ pacientul să facă gimnastică
respiratorie;
- Învăţ pacientul să renunţe la obiceiurile
dăunătoare (fumat, consum de alcool);
- Învăţ pacientul să aibă o alimentaţie
bogată în fructe, zarzavaturi, să reducă
grăsimile şi clorura de sodiu din
alimentaţie;
- Urmăresc efectul medicamentelor;
- Pregătesc fizic şi psihic bolnavul
pentru examenele de laborator şi
radiologice
- Administrez medicaţia prescrisă de
medic

6.Perturbarea - Pacientul să - Pun în valoare capacităţile, talentele şi Pacientul este ferit


imaginii de aibă o realizările anterioare ale bolnavului; de pericole si
sine cauzata percepţie - Dau posibilitatea pacientului să îşi refuza sa-si
de hemoragia pozitivă de exprime nevoile, sentimentele, ideile şi recapete interesul
digestiva sine; dorinţele sale; fata de sine si de
manifestata - Pacientul să - Dau posibilitatea pacientului să ia altii.
prin fie ferit de singur decizii;
hematemeză, pericole - Învăţ pacientul tehnici de afirmare de
melenă, interne sau sine, de comunicare şi de relaxare;
paloare externe - Antrenez pacientul în discuţii cu
intensă, - Pacientul să- colegii de salon care au aceeaşi boală ca
anxietate, şi recapete şi el;
extremităţi interesul faţă - Ajut pacientul să identifice motivele
reci, puls de sine şi faţă comportamentului său, apreciez
rapid şi de alţii posibilităţile fizice şi intelectuale;
filiform, - Sesizez orice formă de interes din
transpiraţii partea pacientului pentru o anumită
reci, sete activitate şi îl antrenez în desfăşurarea
intensă, ei;
hipotensiune - Ajut pacientul în reevaluarea
arterială. capacităţilor şi aspiraţiilor sale;
- Susţin pacientul în stabilirea şi
elaborarea unor proiecte;
- Ajut pacientul să se adapteze la noul
rol pe care îl are la statusul său;
- Ajut pacientul să realizeze o percepere
justă a realităţii, să se integreze în
colectiv;
- Observ şi notez orice schimbare în
comportamentul pacientului (depresie,
satisfacţie);
- Antrenez bolnavul în diferite activităţi
care să îi dea sentimentul utilităţii;
- Supraveghez în permanenţă bolnavul.
- Administrez medicaţia prescrisă de
medic: antidepresive, anxiolitice
7.Lipsa - Pacientul să - Explorez nivelul de cunoştinţe a
cunoştinţelor acumuleze noi bolnavului privind boala, modul de Pacientul este
cauzata de cunoştinţe; manifestare,modul de participare la anxios.
hemoragia - Pacientul să intervenţii şi la procesul de recuperare;
digestiva dobândească - Stimulez dorinţa de cunoaştere;
manifestata atitudini, - Motivez importanţa acumulării de noi
prin anxietate. obiceiuri şi cunoştinţe;
deprinderi noi - Conştientizez bolnavul asupra propriei
responsabilităţi privind sănătatea;
- Verific dacă bolnavul a înţeles corect
mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit
cunoştinţele;
- Ţin lecţii de formare a deprinderilor
igienice, alimentaţie raţională, mod de
viaţă echilibrat, administrare a diferitelor
tratamente;
- Încurajez şi ajut la dobândirea noilor
deprinderi

ZIUA II

PROBLEME OBIECTIVE INTERVENTII AUTONOME SI EVALUARE


DELEGATE
1.Risc de - Pacientul să - Asigur repaus la pat în decubit dorsal, Starea pacientului
complicaţii prezinte o fără pernă (poziţia Trendelenburg incepe sa se
cauzat de stare de favorizează menţinerea unei circulaţii amelioreze in
hemoragia confort fizic şi cerebrale corespunzătoare). Repausul la urma ingrijirilor
gastrică psihic. pat durează cel puţin 3 zile după oprirea acordate.
manifestat hemoragiei;
prin - Reduc maxim efortul fizic al
hematemeză, pacientului prin deservirea acestuia la
melenă, pat, pentru a-i conserva energia;
paloare - Colectez sângele eliminat de bolnav
intensă, într-un vas şi-l prezint medicului;
polipnee, - Menţin igiena tegumentară, a lenjeriei şi
anxietate, a mucoaselor; îngrijesc cavitatea bucală,
extremităţi cu capul aşezat într-o parte fără a deplasa
reci, puls bolnavul;
rapid şi - Aplic punga de gheaţă în regiunea
filiform. epigastrică;
- Supraveghez comportamentul
pacientului şi sesizez semnele de
agravare a stării sale şi/sau apariţia
semnelor de insuficienţă hepatică;
- Ajut pacientul să îşi recunoască
anxietatea;
- Creez un mediu optim pentru ca
pacientul să îşi poată exprima emoţiile,
nevoile;
- Furnizez explicaţii clare asupra
îngrijirilor ce trebuie acordate;
- Încurajez pacientul la citit şi alte
activităţi pentru a-i înlătura starea de
anxietate;
- Monitorizez în permanenţă funcţiile
vitale şi vegetative.
- Recoltez sânge pentru determinarea
hematocritului, numărul
hematiilor,hemograma, azotemia,
ionograma, rezerva alcalină, testele de
coagulare;
- Recoltez scaun pentru a-l trimite la
laborator în vederea punerii în evidenţă a
sângelui în materiile fecale (reacţia Adler
sau Gregersen);
- Administrez medicaţia hemostatică
(CaCl2, gluconat de calciu, vitaminele K,
C,venostat, trombină, adrenostazin);
2.Eliminare - Pacientul să - Asigur pacientului repaus la pat; In urma
inadecvata fie echilibrat - Îl liniştesc din punct de vedere psihic; ingrijirilor
cauzat de hidro- - Menţin constantă temperatura corporală acordate s-a redus
hemoragia electrolitic şi (deoarece au loc pierderi de energie); numarul
digestivă acido-bazic; - Încălzesc pacientul cu termofoare, varsaturilor.
manifestata -Pacientul sa pături, perne electrice;
prin nu mai - Servesc bolnavul la pat cu bazinet;
hematemeza. prezinte - Protejez patul cu aleză şi muşama;
hematemeza. - Îl ajut în timpul vărsăturii şi păstrez
produsul eliminat;
- Îi ofer pacientului un pahar cu apă ca să
îşi clătească gura după fiecare vărsătură;
- Monitorizez funcţiile vitale şi
vegetative;
- Supraveghez scaunul, urina (cantitatea
şi culoarea), icterul tegumentar, greutatea
corporală şi le notez în foaia de
temperatură;
- Hidratez pe cale orală pacientul;
- Alimentez bolnavul cu produse lactate,
zarzavaturi şi fructe fierte coapte, supe,
piureuri de zarzavat. Alimentele sunt
desodate;
- Ajut pacientul să îşi satisfacă celelalte
nevoi ale organismului;
- Educ pacientul şi antrenez familia
pentru a respecta alimentaţia şi normele
de viaţă impuse.
- Institui perfuzie cu substituenţi de
volum: dextran 70, dextran 40. În lipsă de
soluţie macromoleculară se poate perfuza
ser fiziologic sau glucozat, dar acestea au
o acţiune mai slabă pentru refacerea
volemiei;

3.Eliminare - Pacientul să - Asigur pacientului un aport crescut de


inadecvată la aibă un tranzit lichide; Pacientul prezinta
nivel în limite - Determin pacientul să facă exerciţii in continuare
intestinal fiziologice. fizice active şi pasive; melena.
cauzat - Fac bilanţul ingesta/excreta
hemoragia - Hidratez pacientul prin perfuzii cu
digestivă glucoză, ser fiziologic, amestecuri de
manifestat aminoacizi;
prin - Aplic medicaţia prescrisă de medic
melenă.

4.Potenţial de - Pacientul să - Trec pacientul la o alimentaţie lichidă şi In urma


deshidratare fie hidratat în semilichidă, treptat trec pacientul la o ingrijirilor
cauzat de mod alimentaţie normală; acordate pacientul
hemoragia corespunzător. - Asigur pacientului o cantitate este hidratat
digestivă suplimentară de lichide având în vedere corespunzator.
manifestat pierderile prin transpiraţii;
prin sete - Explorez gusturile şi obiceiurile
intensă. alimentare ale pacientei;
- Servesc pacienta cu alimente la o
temperatură moderată, la ore regulate şi
prezentate atrăgător.
- La recomandarea medicului institui
perfuzii cu glucoză, hidrolizate de
proteine şi
amestecuri de aminoacizi, vitamine şi
electroliţi
5.Respiraţie şi - Pacientul să -Aplic tehnici de masaj pentru a favoriza Pacientul prezinta
circulaţie aibă o circulatia sangelui; in continuare
inadecvată circulaţie -Masor si notez in F.O. functiile vitale; paloare si puls
cauzate de adecvată. - Învăţ pacientul să renunţe la obiceiurile rapid si filiform.
hemoragia dăunătoare (fumat, consum de alcool);
digestivă - Învăţ pacientul să aibă o alimentaţie
manifestate bogată în fructe, zarzavaturi, să reducă
prin paloare grăsimile şi clorura de sodiu din
intensă, alimentaţie;
polipnee, puls - Urmăresc efectul medicamentelor;
rapid şi - Pregătesc fizic şi psihic bolnavul pentru
filiform, examenele de laborator şi radiologice
transpiraţii - Administrez medicaţia prescrisă de
reci, medic
hipotensiune
arterială.

6.Perturbarea - Pacientul să - Pun în valoare capacităţile, talentele şi Pacientul incepe


imaginii de aibă o realizările anterioare ale bolnavului; sa-si recapete
sine cauzata percepţie - Dau posibilitatea pacientului să îşi increderea de
de hemoragia pozitivă de exprime nevoile, sentimentele, ideile şi sine.
digestiva sine; dorinţele sale;
manifestata - Pacientul să- - Dau posibilitatea pacientului să ia
prin şi recapete singur decizii;
hematemeză, interesul faţă - Învăţ pacientul tehnici de afirmare de
melenă, de sine şi faţă sine, de comunicare şi de relaxare;
paloare de alţii - Antrenez pacientul în discuţii cu colegii
intensă, de salon care au aceeaşi boală ca şi el;
anxietate, - Ajut pacientul să identifice motivele
extremităţi comportamentului său, apreciez
reci, puls posibilităţile fizice şi intelectuale;
rapid şi - Sesizez orice formă de interes din
filiform, partea pacientului pentru o anumită
transpiraţii activitate şi îl antrenez în desfăşurarea ei;
reci, sete - Ajut pacientul în reevaluarea
intensă, capacităţilor şi aspiraţiilor sale;
hipotensiune - Susţin pacientul în stabilirea şi
arterială. elaborarea unor proiecte;
- Ajut pacientul să se adapteze la noul rol
pe care îl are la statusul său;
- Ajut pacientul să realizeze o percepere
justă a realităţii, să se integreze în
colectiv;
- Observ şi notez orice schimbare în
comportamentul pacientului (depresie,
satisfacţie);
- Antrenez bolnavul în diferite activităţi
care să îi dea sentimentul utilităţii;
- Supraveghez în permanenţă bolnavul.
- Administrez medicaţia prescrisă de
medic: antidepresive, anxiolitice
7.Lipsa - Pacientul să - Explorez nivelul de cunoştinţe a
cunoştinţelor acumuleze noi bolnavului privind boala, modul de In urma
cauzata de cunoştinţe; manifestare,modul de participare la ingrijirilor
hemoragia - Pacientul să intervenţii şi la procesul de recuperare; acordate pacientul
digestiva dobândească - Stimulez dorinţa de cunoaştere; este inca anxios.
manifestata atitudini, - Motivez importanţa acumulării de noi
prin anxietate. obiceiuri şi cunoştinţe;
deprinderi noi - Conştientizez bolnavul asupra propriei
responsabilităţi privind sănătatea;
- Verific dacă bolnavul a înţeles corect
mesajul transmis şi dacă şi-a însuşit
cunoştinţele;
- Ţin lecţii de formare a deprinderilor
igienice, alimentaţie raţională, mod de
viaţă echilibrat, administrare a diferitelor
tratamente;
- Încurajez şi ajut la dobândirea noilor
deprinderi

ZIUA III

PROBLEME OBIECTIVE INTERVENTII AUTONOME SI EVALUARE


DELEGATE
1.Risc de - Pacientul să - Asigur repaus la pat în decubit dorsal, Pacientul prezinta
complicaţii prezinte o fără pernă (poziţia Trendelenburg o stare de confort
cauzat de stare de favorizează menţinerea unei circulaţii fizic in urma
hemoragia confort fizic şi cerebrale corespunzătoare). Repausul la ingrijirilor
gastrică psihic. pat durează cel puţin 3 zile după oprirea acordate.
manifestat hemoragiei;
prin - Reduc maxim efortul fizic al pacientului
hematemeză, prin deservirea acestuia la pat, pentru a-i
melenă, conserva energia;
paloare - Colectez sângele eliminat de bolnav
intensă, într-un vas şi-l prezint medicului;
polipnee, - Menţin igiena tegumentară, a lenjeriei şi
anxietate, a mucoaselor; îngrijesc cavitatea bucală,
extremităţi cu capul aşezat într-o parte fără a deplasa
reci, puls bolnavul;
rapid şi - Aplic punga de gheaţă în regiunea
filiform. epigastrică;
- Supraveghez comportamentul
pacientului şi sesizez semnele de agravare
a stării sale şi/sau apariţia semnelor de
insuficienţă hepatică;
- Încurajez pacientul la citit şi alte
activităţi pentru a-i înlătura starea de
anxietate;
- Monitorizez în permanenţă funcţiile
vitale şi vegetative.
- Administrez medicaţia hemostatică
(CaCl2, gluconat de calciu, vitaminele K,
C,venostat, trombină, adrenostazin);
2.Eliminare - Pacientul să - Asigur pacientului repaus la pat; In urma
inadecvata fie echilibrat - Îl liniştesc din punct de vedere psihic; ingrijirilor
cauzat de hidro- - Menţin constantă temperatura corporală acordate s-a redus
hemoragia electrolitic şi (deoarece au loc pierderi de energie); numarul
digestivă acido-bazic; - Încălzesc pacientul cu termofoare, varsaturilor.
manifestata -Pacientul sa pături, perne electrice;
prin nu mai - Servesc bolnavul la pat cu bazinet;
hematemeza. prezinte - Protejez patul cu aleză şi muşama;
hematemeza. - Îl ajut în timpul vărsăturii şi păstrez
produsul eliminat;
- Îi ofer pacientului un pahar cu apă ca să
îşi clătească gura după fiecare vărsătură;
- Monitorizez funcţiile vitale şi
vegetative;
- Supraveghez scaunul, urina (cantitatea
şi culoarea), icterul tegumentar, greutatea
corporală şi le notez în foaia de
temperatură;
- Hidratez pe cale orală pacientul;
- Alimentez bolnavul cu produse lactate,
zarzavaturi şi fructe fierte coapte, supe,
piureuri de zarzavat. Alimentele sunt
desodate;
- Ajut pacientul să îşi satisfacă celelalte
nevoi ale organismului;
- Educ pacientul şi antrenez familia
pentru a respecta alimentaţia şi normele
de viaţă impuse.
- Institui perfuzie cu substituenţi de
volum: dextran 70, dextran 40. În lipsă de
soluţie macromoleculară se poate perfuza
ser fiziologic sau glucozat, dar acestea au
o acţiune mai slabă pentru refacerea
volemiei;
- Administrez medicaţia prescrisă de
medic (hepatoprotectoare, corticoterapie
etc.).
3.Eliminare - Pacientul să - Asigur pacientului un aport crescut de
inadecvată la aibă un tranzit lichide; Pacientul prezinta
nivel în limite - Determin pacientul să facă exerciţii in continuare
intestinal fiziologice. fizice active şi pasive; melena.
cauzat - Fac bilanţul ingesta/excreta
hemoragia - Hidratez pacientul prin perfuzii cu
digestivă glucoză, ser fiziologic, amestecuri de
manifestat aminoacizi;
prin - Aplic medicaţia prescrisă de medic
melenă.

4.Respiraţie şi - Pacientul să -Aplic tehnici de masaj pentru a favoriza Pacientul prezinta


circulaţie aibă o circulatia sangelui; in continuare
inadecvată circulaţie -Masor si notez in F.O. functiile vitale; paloare si puls
cauzate de adecvată. - Învăţ pacientul să renunţe la obiceiurile rapid si filiform.
hemoragia dăunătoare (fumat, consum de alcool);
digestivă - Învăţ pacientul să aibă o alimentaţie
manifestate bogată în fructe, zarzavaturi, să reducă
prin paloare grăsimile şi clorura de sodiu din
intensă, alimentaţie;
polipnee, puls - Urmăresc efectul medicamentelor;
rapid şi - Pregătesc fizic şi psihic bolnavul pentru
filiform, examenele de laborator şi radiologice
transpiraţii - Administrez medicaţia prescrisă de
reci, medic
hipotensiune
arterială.
5.Perturbarea - Pacientul să - Pun în valoare capacităţile, talentele şi Pacientul incepe
imaginii de aibă o realizările anterioare ale bolnavului; sa-si recapete
sine cauzata percepţie - Dau posibilitatea pacientului să îşi increderea de
de hemoragia pozitivă de exprime nevoile, sentimentele, ideile şi sine.
digestiva sine; dorinţele sale;
manifestata - Pacientul să- - Antrenez pacientul în discuţii cu colegii
prin şi recapete de salon care au aceeaşi boală ca şi el;
hematemeză, interesul faţă - Ajut pacientul să identifice motivele
melenă, de sine şi faţă comportamentului său, apreciez
paloare de alţii posibilităţile fizice şi intelectuale;
intensă, - Sesizez orice formă de interes din partea
anxietate, pacientului pentru o anumită activitate şi
extremităţi îl antrenez în desfăşurarea ei;
reci, puls - Ajut pacientul în reevaluarea
rapid şi capacităţilor şi aspiraţiilor sale;
filiform, - Ajut pacientul să realizeze o percepere
transpiraţii justă a realităţii, să se integreze în
reci, sete colectiv;
intensă, - Observ şi notez orice schimbare în
hipotensiune comportamentul pacientului (depresie,
arterială. satisfacţie);

S-ar putea să vă placă și