Sunteți pe pagina 1din 5

NOMENCLATORUL PRODUSELOR DIN DOMENIUL REGLEMENTAT,

SUPUSE CERTIFICГRII CONFORMITГЮII OBLIGATORII *


Partea I. Nomenclatorul produselor

Nr.
Poziţia tarifară Denumirea produsului (grupei de produse)
d/o
1 2 3
Poz.1 exclusă prin HG611 din 05.07.10, MO119-120/13.07.10 art.692; în vigoare 13.10.10
Poz.2 exclusă prin HG611 din 05.07.10, MO119-120/13.07.10 art.692; în vigoare 13.10.10
Poz.3 exclusă prin HG611 din 05.07.10, MO119-120/13.07.10 art.692; în vigoare 13.10.10
Poz.4 exclusă prin HG611 din 05.07.10, MO119-120/13.07.10 art.692; în vigoare 13.10.10
Poz.5 exclusă prin HG611 din 05.07.10, MO119-120/13.07.10 art.692; în vigoare 13.10.10
Poz.6 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Poz.7 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Poz.8 exclusă prin HG206 din 11.03.09, MO57-58/20.03.09 art.256, în vigoare 20.06.09
Poz.9 exclusă prin HG206 din 11.03.09, MO57-58/20.03.09 art.256, în vigoare 20.06.09
Poz.10-11 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Poz.10-11 excluse prin HG68 din 29.01.09, MO23-26/06.02.09 art.107, în vigoare 06.12.09
Crupe, şi aglomerate sub formă de pelete din cereale
12. 1103 Poz.12 modificată prin HG68 din 29.01.09, MO23-26/06.02.09 art.107,
în vigoare 06.12.09
Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite, presate, sub
13. Din 1104 formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), germeni de cereale, întregi,
presaţi, sub formă de fulgi sau zdrobiţi

Poz.14 exclusă prin HG434 din 27.05.10, MO87-90/04.06.10 art.510; în vigoare 14.01.11
Poz.15 exclusă prin HG434 din 27.05.10, MO87-90/04.06.10 art.510; în vigoare 14.01.11
Poz.16 exclusă prin HG434 din 27.05.10, MO87-90/04.06.10 art.510; în vigoare 14.01.11
Poz.17 exclusă prin HG434 din 27.05.10, MO87-90/04.06.10 art.510; în vigoare 14.01.11
[Poz.18 exclusă prin HG16 din 19.01.09, MO16-18/30.01.09 art.51]
Poz.19-20 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Preparate sau conserve de peşte; icre negre (caviar) şi înlocuitori preparaţi
21. 1604
din icre de peşte
Poz.22 exclusă prin HG203 din 11.03.09, MO57-58/20.03.09 art.253, în vigoare 20.06.09
Poz.23 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Poz.1704 exclusă prin HG204 din 11.03.09, MO57-58/20.03.09 art.254, în vigoare 01.06.10
Poz.1806 exclusă prin HG204 din 11.03.09, MO57-58/20.03.09 art.254, în vigoare 01.06.10
Poz.26-27 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau conservate
28. 2001
în oţet sau acid acetic
29. 2002 Tomate preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic
30. 2003 Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic
Legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic,
31. Din 2004
congelate
Legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic,
32. Din 2005
necongelate
[Poz.33 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
[Poz.34 exclusă prin HG216 din 27.02.08, MO49-50/11.03.08 art.311]
Fructe şi alte părţi comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu
35. Din 2008 sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi) au de alcool
Poz.35 modificată prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
[Poz.36 exclusă prin HG1111 din 06.12.10, MO247-251/17.12.10 art.1234; în vigoare 17.03.11]

37. 210500 Îngheţate şi alte forme de gheaţă comestibilă cu sau fără cacao
[Poz.38 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
Ape care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi
39. Din 2202
Poz.39 modificată prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
40. 220300 Bere fabricată din malţ
[Poz.41-45 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
[Poz. tarifară 46 se exclude din 19.03.09 prin HG1403 din 09.12.08, MO226-229/19.12.08
art.1422]
[Poz.47-49 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
[Pct.50-57 excluse prin HG226 din 29.02.08, MO51-54/14.03.08 art.324]
Cărbuni; brichete şi combustibili solizi în forme similare obţinuţi din
58. 2701
cărbuni
59. 2702 Lignit, chiar aglomerat, cu excepţia gagatului
Petrol şi produse petroliere din minerale bituminoase, altele decît brute;
produse nedenumite şi necuprinse în alţă perte, conţinînd în greutate
minimum 70% petrol sau produse petroliere din minerale bituminoase şi la
care aceste produse constituie elementul de bază:
60. Din 2710 00 distilate uşoare (white spirit, alte benzine speciale, benzine pentru
utomobile, combustibil pentru motoare cu reacţie), distilate grele inclusiv:
motorina, păcură, uleiuri lubriflante, alte uleiuri (uleiuri pentru motoare,
compresoare, turbine, lichide pentru transmisii hidraulice, uleiuri
eiectroizolante)

Hidrocarburi gazoase destinate utilizării drept carburant sau combustibil, cu


61. 2711 12110
excepţia gazului de sondă
1 2
[Poz.61 -61 excluse prin HG611 din 11.08.11, MO134/16.08.11 art.675]
[Pct. 62-65 excluse prin HG226 din 29.02.08, MO51-54/14.03.08 art.324]
[Poz.66-67 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
68. 3303 00 Parfumuri şi ape de toaletă
Produse de înfrumuseţare sau de machiaj şi preparate pentru întreţinerea sau
îngrijirea pielii (altele decît medicamentele);
69. 3304
inclusiv preparate de protecţie împortiva soarelui şi preparate pentru
bronzare, preparate pentru manichiură sau pedichiură
70. 3305 Preparate pentru îngrijirea părului
71. 330610000 Preparate pentru curăţirea dinţilor
Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate
72. 3307 pentru baie, depilatoare;deodorante pentru încăperi, preparate, chiar
parfumate,avînd sau nu proprietăţi dezinfectante
73. Din 3401 Săpunuri; produse şi preparate organice tensioactive folosite ca săpun
Agenţi organici de suprafaţă (alţii decît săpunurile); preparate
74. 3402 tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparate auxiliare pentru
spălat) şi preparate de curăţat, chiar conţinînd săpun
Poz.75-79 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

[Pct.611-612 introduse prin HG1517 din 29.12.07, MO8-10/15.01.08 art.50]

Poz.83 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

Poz.85-89 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14


Poz.95-115 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

Poz.118-128 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

[Pct.80-82; 84; 90-94; excluse prin HG226 din 29.02.08, MO51-54/14.03.08 art.324]

129.6111 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, pentru sugari


Poz.130-141 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
142.6209 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari
Poz.143-147 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

Sticlă securit, constînd din sticlă călită sau formată din foi lipite
156.7007
(stratificată)
Poz.157-162 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Rezervoare, cisterne, cuve şi recipiente similare pentru substanţe gazoase
(cu excepţia gazelor comprimate sau lichefiate)
163.Din 7309 00 [poziţia trifară 7309 00 (numărul de ordine 163) se exclude din 17.04.2011
prin HG262 din 03.04.09, MO75-77/17.04.09 art.320]

Recipiente pentru gaze comprimate sau lichefiate, din fontă, din fier sau din
oţel
164.731100 [poziţia trifară 7311 00 (numărul de ordine 164) se exclude din 17.04.2011
prin HG262 din 03.04.09, MO75-77/17.04.09 art.320]

Poz.165 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14


[Poziţia trifară "Din 7321" (numărul de ordine 116 se exclude din 07.04.10 prin HG1089 din
26.09.08, MO182/07.10.08 art.1112]
Poz.167-168 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Recipiente din aluminiu pentru gaze comprimate sau lichefiate
[Poziţia trifară 7613 00 000 (numărul de ordine 170) se exclude din
170.761300000
17.04.2011 prin HG262 din 03.04.09, MO75-77/17.04.09 art.320]

Poz.171 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14


Cazane pentru încălzire centrală
Ppoziţia trifară 8403 (numărul de ordine 173) se exclude din 17.04.2011
173.8403 prin HG262 din 03.04.09, MO75-77/17.04.09 art.320]
[Poziţia trifară "8403" (numărul de ordine 173 se exclude din 07.04.2010
prin HG1089 din 26.09.08, MO182/07.10.08 art.1112]
Încălzitoare cu abur sau apă pentru sistemele de aprovizionare
Termică
[Poziţia trifară 8404 (numărul de ordine 174) se exclude din 17.04.2011
174.Din 8404
prin HG262 din 03.04.09, MO75-77/17.04.09 art.320]
[poziţia trifară "Din 8404" (numărul de ordine 174 se exclude din
07.04.2010 prin HG1089 din 26.09.08, MO182/07.10.08 art.1112]

[Pct.175 exclusă prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325, în vigoare 14.03.09]
[Poziţia trifară "Din 8416" (numărul de ordine 176 se exclude din 07.04.2010 prin HG1089 din
26.09.08, MO182/07.10.08 art.1112]
[Pct. 177; 178 excluse prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325, în vigoare 14.03.09]
Poz.179-181 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

[Pct.175; 177; 178 excluse prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325, în vigoare
14.03.09]
[Pct.169; 172 excluse prin HG226 din 29.02.08, MO51-54/14.03.08 art.324]

[Poziţia trifară "8428 10" (numărul de ordine 182 se exclude din 21.05.2010 prin HG1252 din
10.11.08, MO208-209/21.11.08 art.1273]

Poz.183 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

[Pct.184-194 excluse prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325; în vigoare 14.03.09]
Poz.195 exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
[Pct. 196-203 excluse prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325; în vigoare 14.03.09]
[Pct.182 exclus prin HG1252 din 10.11.08, MO208-209/21.11.08 art.1273; în vigoare 21.05.2010]
[Pct.204-218 excluse prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325, în vigoare 14.03.09]

[Pct.219-221 excluse prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325, în vigoare 14.03.09]
222.8546 Izolatori electrici din orice material
Poz.223-229 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
Biciclete şi similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), firă
230.871200
motor
Fotolii rulante şi alte vehicule pentru invalizi, chiar cu motor sau cu alte
231.8713
mecanisme de propulsie
232.Din 871 5 00 Cărucioare pentru copii
Poz.233-237 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14
238.9401 Scaune chiar transformabile în paturi şi părţile lor
Mobilier
239.Din 9403
Poz.239 modificată prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

Somiere; articole de pat şi articole similare (de exemplu:


saltele, paturi, plapumi, perne) cu arcuri sau umplute cu cîlţi sau garnituri
240. 9404
interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic
alveolar, acoperit sauneacoperit
[Pct.241 exclusă prin HG255 din 05.03.08, MO51-54/14.03.08 art.325, în vigoare 14.03.09]
Poz.245-246 excluse prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14

[Poz.9501 00; 9502; 9504 excluse prin HG88 din 31.01.08, MO32-33/15.02.08 art.175]
[Poz.245, 246 introduse prin HG883 din 02.08.06, MO131-133/18.08.06 art.966]

[Partea a II exclusă prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]

** Prevederile prezentului Nomenclator vor fi aplicate serviciilor de la poziţiile tarifare


respective de la data punerii în aplicare a documentelor normative respective, care vor stabili
cerinţe obligatorii.

* Note:
1. În sensul prezentului Nomenclator, în conformitate cu art. 1 al Legii nr. 186-XV din 24
aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.141-145, art. 566), cuvîntul "produselor" se subînţelege ca "produselor,
utilajelor, proceselor, tehnologiilor, sistemelor de producţie şi lucrărilor potenţial periculoase,
software, sistemelor calităţii şi serviciilor".
2. Termenul de valabilitate a certificatelor de conformitate se stabileşte reieşind din
schema de certificare aplicată:
a) pentru loturi de produse - pe termenul de valabilitate a produselor sau termenul de
garanţie, stabilite de documentele normative sau de producător;
b)pentruprodusele fabricate în serie:
5 ani – pentru întreprinderile înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne, care au
implementat şi certificat un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional
ISO 9001 şi/sau un sistem de management al siguranţei alimentului conform standardelor
internaţionale ISO seria 22000 cu evaluarea periodică o dată pe an;
3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele cel puţin pe parcursul a ultimilor 3
ani, au laboratoare de încercări acreditate sau atestate cu evaluarea periodică o dată pe an;
1 an – pentru întreprinderile care nu au laborator de încercări şi un sistem de management
certificat, dar au contract cu un laborator de încercări acreditat pentru efectuarea încercărilor.
[Pct.2 lit.b) în redacţia HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
3. Certificarea produselor respective, precum şi evaluarea periodică, în scopul aprecierii
menţinerii condiţiilor care au stat la baza emiterii certificatului de conformitate, se efectuează în
bază de contract încheiat între agentul economic care a solicitat certificarea şi organismul de
certificare, care a efectuat certificarea. În contractul respectiv se stipulează şi periodicitatea
evaluărilor.
4. Pentru produsele destinate exportului, existenţa certificatului de conformitate nu este
obligatorie, dacă în contractele de export nu este indicată obligativitatea acestui certificat sau
dacă certificatul de conformitate respectiv nu este o necesitate a ţării importatoare.
[Pct.4 modificat prin HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]
5. Certificării conformităţii obligatorii nu se supun produsele:
a) folosite şi/sau recondiţionate („second-hand”), precum şi produsele care fac parte din
ajutoare umanitare şi asistenţă tehnică. Această categorie de produse se reglementează de alte
acte normative în vigoare;
b) importate nemijlocit de producător, care servesc drept materie primă sau materiale
auxiliare destinate utilizării ulterioare în propriul proces tehnologic sau sînt componente ale
utilajului tehnologic;
c) destinate utilizării personale;
d) nealimentare, importate nemijlocit de producător în calitate de materie primă,
materiale auxiliare sau componente ale produsului finit, fabricat la comanda beneficiarilor străini
în conformitate cu contractele respective încheiate şi care nu sînt destinate plasării pe piaţa
Republicii Moldova;
e) destinate folosirii personale de către misiunile diplomatice şi consulare, amplasate pe
teritoriul Republicii Moldova;
f) importate în calitate de exponate, modele, materiale publicitare destinate desfăşurării
expoziţiilor, iarmaroacelor şi altor acţiuni publicitare.
[Pct.5) în redacţia HG922 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.14]