Sunteți pe pagina 1din 4

REFERAT

STRATEGII DE INTERVENȚIE CLINIC-TERAPEUTICĂ PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCATIVE


SPECIALE

PLAN IDIVIDUAL DE DEZVOLTARE 1.

Numele și Prenumele ______________________


Prezentarea studiului de caz 1.

Vârsta 10 ani,

Tip de dizabilitate : Sindrom Down

Mediul familial: familie dezorganizată / în curs de dezorganizare

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

Cl. a-II-a –

Disciplinele şcolare cu rezultatele cele mai bune Desen, Abilităţi artistice,

Disciplinele şcolare cu rezultatele cele mai slabe Citire, Matematică,

PROCESELE INTELECTUALE, PERSONALITATEA ŞI STILUL DE MUNCĂ

- Nivelul de inteligenţă al elevului - Inteligenţă scăzută

- Limbajul, Vocabularul - Vocabular redus, Exprimare greoaie Exprimare foarte săracă şi incoerentă

- Aptitudinile: - Artistice, practice bune

- Stilul de muncă intelectuală: învaţă în salturi, numai pentru a obţine note de trecere (cu lacune mari
în cunoştinţe)

- Independenţă şi creativitate – nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă–

- Echilibru emotional - hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele

- Concluzii, aprecieri, recomandări din partea cadrului didactic : Se integrează bine în colectivul de
elevi al clasei, comunică cu colegii, dar are numeroase deficienţe în înţelegerea noţiunilor.
Plan individual de dezvoltare

1.Elemente de idenitate:
1.1.Data _________________
1.2.Ora __________________
1.3.Locul de desfășurare____________________________________
1.4.Beneficiar (grup)________individual______________

1.5.Denumire vulnerabilitate__________/____________/_________/
1.6. Obiective generale
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
1.7. Obiective specifice: (cu denumirea tipurilor de terapii folosite la fiecare obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale Tipuri de terapii propuse Activitățile propuse Materiale Specialistul Perioada
planului individual de necesare Responsabil
dezvoltare
CE? CUM? ÎN CE FEL? CU CE? CINE? Cât timp?
a.

b.

c.

d.
1.8. REzultatele așteptate

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________

Completat de :

_____________________________________________________________