Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI


SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

LUCRARE NOTATĂ DE ASISTENT

Management General

Bucureşti
Ianuarie 2016

1
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins:

1. Analiza SWOT ………………………………………………………………………… 3

2. Rolurile managerului…………………………………………………………………. 5

3. Rezultate benefice ale unui mediu intern intensive competiţional…………………. 8

4. Analiza PEST(LEV)…………………………………………………………………... 8

5. Etapele procesului decisional…………………………………………………………. 12

6. Comunicarea deciziei la nivelul companiei………………………………………….. 15

2
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

1. Realizați analiza SWOT pentru programul de evaluare şi dezvoltare managerială


la Pepsi Co.

Compania Pepsi Co. se află într-o ascensiune continuă fiind cotată în anul 2014 conform
statisticilor americane drept una dintre 10 cele mai bine conduse firme din întreaga Americă,
acest lucru datorându-se pregătirii excepţionale cât şi ritmului intens de lucru al managerilor săi.

Acronimul SWOT provine de la iniţialele următoarelor cuvinte din limba engleză:


 S –„strenghts” (puncte forte),
 W – „weaknesses” (slăbiciuni)
 O – „opportunities” (oportunităţi)
 T – „threats” (ameninţări)

Prin intermediul analizei SWOT sunt puse în lumină punctele tari și punctele slabe ale unei
companii, acestea fiind asociate cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe
piață.

Tipul de factor

Favorabil Nefavorabil

Puncte forte: Slăbiciuni:

 Calitatea managementului;  Lipsa de experienţă a tinerilor manageri;


 Eficacitatea programului „ia vulturii şi  Tensiunea existentă între departamentele
învaţă-i să zboare în formaţie”; companiei;
 Dezvoltare unui tip aparte de manger de  Numeroasele dispute iscate între
viitor: „Pepsi Pretty” manageri;

3
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

 Analiza anuală a activității desfășurate de  Programul de lucru încărcat (peste 60 de


către manageri; ore);
 Recompensarea anagjaților raport direct  Mediul competițional dur;
proporțional cu rezultatele obținute.  Înmânarea unei mari responsabilităţi
managerilor fără experienţă.

Oportunităţi: Ameninţări:

 Evaluările anuale dezvoltate pentru  Piaţa concurenţilor puternici;


promovări;
 Rapiditatea cu care sunt luate deciziile;
 Antrenarea managerilor într-un program
special numit ”Pepsi Pretty”  Interpretarea greşită a produsului Pepsi
 Specializarea personalului de la vârste Dietetic pe piaţa Japoneză.
fragede;
 Migrarea managerilor cu experienţă ca
 Ocuparea posturilor de conducere prin
rotație în funcție de rezultatele obținute pe urmare a disputelor dintre aceştia este
parcursul unui an; unul dintre lucrurile care se iau în calcul
 Creşterea vânzarilor ca urmare a deciziei
de competitori, miza fiind una mare.
luate de către Mc Nally.

Puncte forte:

Principalul punct forte se regăseşte în managementul de calitate al companiei, unde tinerii


manageri au o pregătire şcolară solidă, dar şi talent nativ, putere de conducere şi o personalitate
puternică. Programul excepţional se intitulează „ia vulturii şi învaţă-i să zboare în formaţie”, prin
ajutorul căruia se conturează un tip aparte de manager şi anume:”Pepsi Pretty”. Acest tip de
manager trebuia să întrunească calităţile enumerate mai devreme şi odată introduşi în mediul
intern al firmei le era înmânată o mare responsabilitate trebuind să se confrunte cu toate
problemele. Faptul că îşi asumau responsabilitatea i-a încurajat, le-au întărit forţele sporind astfel
performanţa la un nivel cât mai precoce, reuşind astfel ca deciziile să fie tot mai radicale cu
rezultate peste măsura aşteptărilor. Evaluarea anuală a managerilor asigură o verificare constantă

4
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

a carierei acestora fiind de mare eficienţă pentru creşterea performanţei, astfel că un manger care
nu-şi atinge obiectivele pe o anumită perioadă de timp este rapid înlocuit cu forţe proaspete.

Slăbiciuni:

Programul de lucru încărcat poate depăşi chiar şi 60 de ore pe săptămână devenind astfel
solicitant de-a dreptul lucru ce poate afecta viaţa personală a persoanei angajate făcând jobul mai
puţin atractiv pentru posibili candidaţi. Deasemenea acordarea unor mari responsabilităţi tinerilor
fără experiență reprezintă o sursă mare de stres pentru aceştia riscând astfel ca unele decizii să
pericliteze viitorul companiei. Din pricina mediului competitiv dur în care lucrează tinerii şi în
special a diferenţelor de personalitate conflictele dintre aceștia sunt numeroase.

Oportunităţi:

Managerul „Pepsi Pretty” poate intra în contact cu alte culturi, alţi oameni, alte
perspective, idei având ocazia atât de a călători cât şi de a-şi dezvolta sau revizui diverse
concepţii. Totodată i se poate acorda un anumit statut social învârtindu-se în cercuri influente ale
unei clase sociale înalte fapt ce poate aduce cu sine o anumită satisfacţie sau împlinire având în
vedere faptul că lucrează într-una dintre cele mai mari și bine conduse firme de pretutindeni.

Ameninţări:

Odată mangerul ajuns să deţină un nivel de performanţă, competitorii vor acţiona


încercând să-l atragă de partea lor prin oferte mult mai tentante decât cea din cadrul corporaţiei
Pepsi Co. În cazul unor dispute puternice între mangeri unii dintre aceştia pot decide renunţarea
colaborării cu firma, riscând astfel ca toate strategiile dezvoltate de acesta să fie făcute publice şi
să compromită în felul acesta activitatea companiei totodată cu scăderea veniturilor.

2. Prezentați rolurile managerului și funcțiile activității de management așa cum reies din
studiul de caz.

Care este rolul managerului? Ce face acesta în funcție de nivelul său ierarhic? Funcțiile
managerului se identifică cu cele ale procesului managerial și anume:

 Previziune
 Organizare

5
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

 Coordonare
 Antrenare-motivare
 Control-evaluare

Funcția de previziune are în vedere un efort de gândire și acțiune a managerilor în


scopul de a anticipa problemele ce pot surveni în activitatea companiei. În această etapă se
prefigurează viitoarele investiții precum și dezvoltări ale mijloacelor de producție

Funcția de organizare reprezintă ansamblul proceselor de management prin intermediul


cărora se detaliză dar se și delimitează procesele de muncă fizică, intelectuală precum și
componentele sale. Această funcție se evidențiază la nivelul companiei Pepsi prin gruparea
resurselor umane, financiare și materiale(”Pepsi Pretty”- managerul de viitor, Mc Nally-
vicepreședintele serviciului de marketing, președintele Pepsi Co-Craig Weatherup)

6
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Responsabilitate
permanentă

Capabilitatea de a
corespunde tuturor Putere de conducere
cerințelor

licarea strategiilor
Rapiditate î
vederea obținerii
adoptarea deciz
de profit

Confruntarea cu 7 Asumarea tuturor


problemele ivite riscurilor
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

În cadrul companiei Pepsi Co. funcțiile managerilor diferă acestea depinzând de locul
plasat în ierarhia firmei. Din studiul de caz reies manageri de bază, manageri de mijloc și
manageri de top (de vârf) care ocupă niveluri superioare de conducere. Acestora li se atribuie un
set de roluri de îndeplinit zilnic, iar activitatea lor este reprezentată de anumite funcții
manageriale care nu depind în mod direct de personalitatea managerului, ci de funcțiile postului
precum și de nivelul ierarhic la care sunt situați.

Conform studiului de caz, managerii de vârf sunt la rândul lor distribuiți în alte 4 categorii:

 Categoria de vârf
 Categoria celor care necesită perfecționare
 Categoria celor care trebuie să-și îmbunătățească performanțele rezultatelor
 Categoria inferioară.

Scopul acestor evaluări anuale este de a păstra personalul profesionist în companie și de a


renunța la serviviciile celor care nu și-au atins obiectivele propuse. Politica companiei impune
rolul decizional al managerilor , aceștia fiind nevoiți să ia decizii rapide în ciuda lipsei de
experiență. În campania realizată de tânărul Craig Weatherup, prin care a introdus Pepsi dietetic ,
este evidențiat rolul de negociator.

Coordonarea este funcția managerială mai puțin formalizată, ce depinde în mod decisiv
de latura umană a potențialului managerilor și ale cărei efecte sunt dificil de evaluat. O
coordonare adecvată conferă activităților firmei o anumită flexibilitate, creativitate dar și
eficacitate.(managerii sunt coordonați prin atribuirea de mari responsabilități.)

Funcția de antrenare-motivare

Antrenarea cuprinde ansamblul proceselor prin care personalul firmei este determinat să
contribuie la stabilirea și realizarea obiectivelor propuse, luând în considerare factorii care îi
motivează.( realizările deosebite ale angajaților pot înregistra creșteri ale profitului sau o
eventuală avansare în post).

Funcția de evaluare-control este ansamblul proceselor prin care performanțele firmei


sunt măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial, precum și determinarea cauzelor care
generează abaterile de la standarde. Evaluarea managerilor este anuală, în urma ei aceștia fiind
clasați într-una dintre cele patru mari categorii,iar cei care se clasează în categoria inferioară sunt
concediați. Aceste evaluări ale managerilor sunt concepute pentru evaluarea corectă, constantă a
carierei acestora, implamentându-se continuu performanța.

8
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

3. Mediul intern de la Pepsi Co. este intensiv competiţional şi greu de stăpânit. În

spatele beneficiilor, puteţi întrezări şi alte rezultate benefice ale acestui climat?

Mediul intern de la Pepsi.Co este competiţional şi greu de stăpânit,acest lucru

motivând compania să ofere produse de înaltă calitate şi valoare care să contribuie la

îmbunatăţirea vieţii consumatorilor din lumea întreagă. Pe piată,concurenţa îşi are rolul de

reglator în economie şi conduce la progres. Pentru a fi întotdeauna înaintea celorlate mărci

concurente Pepsi.Co are o viziune clară asupra drumului pe care merge, învaţă deopotrivă

din reuşite si eşecuri şi se concentrează stategic în munca sa. Eforturile companiei

îndreptate spre a fi cei mai buni sunt răsplătite de către consumatori cu vânzări sporite şi

creşteri ale profitului.Un alt avantaj faţă de companiile concurente îl reprezintă

excepţionala pregătire şi ritmul susţinut de lucru al managerilor săi.

4. Realizați prezentarea mediului extern îndepărtat al companiei folosind analiza


PEST(LEV)

ANALIZA P.E.S.T.L.E

9
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

1.Mediul politic:

Pepsi este supus legislaţiei din România, ţinând cont de faptul ca are o acoperire

la nivel naţional. Deciziile de marketing şi, în general, activitatea comercială sunt puternic

afectate de mediul politic. Războaiele, conflictele dintre partide sau campaniile de alegeri

locale sau naţionale pot aduce schimbări importante pe piaţă şi, implicit, în deciziile de

marketing. Promulgarea sau abrogarea unor legi, decrete, ordonanţe şi hotărâri pot generea

oportunităţi sau constrângeri pentru firmă, pentru furnizorii săi sau pentru clienţii săi. În

strânsă legătură cu mediul politic, legislaţia românească a cunoscut schimbări majore după

1989. Parlamentul a votat Constituţia şi o serie de alte legi menite să pună bazele reformei

în România, prin promovarea pluralismului formelor de proprietate şi afirmarea proprietăţii

private.

10
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

2. Mediul economic:

Influenţează prin nivelul veniturilor populaţiei, adică puterea de cumpărare.

Indicele preţurilor de consum influenţează cererea de bunuri. Evoluţia vieţii economice se

regăseşte în puterea de cumpărare şi în modul de cheltuire a veniturilor.În anul 2005 faţă de

anul 2004 s-a înregistrat o creştere cu nouă puncte procentuale a indicelui preţurilor, care a

ajuns la 109%. Indicele preţurilor pentru produsele nealimentare a crescut cu11.3%, iar

pentru servicii a crescut cu 10.5%.Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării

au fost, în anul 2005, de 507.96lei/lună/persoană pentru salariaţi, de 288.65

lei/lună/persoană pentru agricultori, 252.23lei/lună/persoană pentru şomeri şi 345.75

lei/lună/persoană pentru pensionari. Media veniturilor, în anul 2005, a fost de 384.10

lei/lună/persoană, din care totalul cheltuielilor a fost de 347.85lei/lună/persoană, deci

populaţia economiseşte foarte puţin, 36.25 lei/lună/persoană, aproximativ9.4% din totalul

veniturilor . Bărbaţii au avut un câştig salarial nominal net, în anul 2005, mai mare decât

cel al femeilor cu 134 de lei, bărbaţii câştigând lunar 780 lei/persoană, iar femeile

646lei/persoană. Aceşti indicatori pot influenţa într-o măsură foarte mare activitatea celor

două firmea nalizate: cu cât veniturile sunt mai mari şi rata şomajului mai mică, cu atât

vânzările pot fi mai mari.

3.Mediul social:

Pepsi participă la foarte multe campanii de responsabilizare socială. Pepsi s-a

implicat în campanii precum „Nouă ne pasă” sau în campanii de responsabilizare socială

11
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

faţă de mediu. Pe lângă campaniile de responsabilizare socială,firma Pepsi organizează

foarte multe concerte, evenimente socio-culturale.

4.Mediul tehnologic:

Tehnologia este una din forţele cu cel mai mare impact asupra pieţei şi politicilor de

marketing pe termen mediu şi lung. Creând tehnologii şi produse noi, mediul tehnologic

propune numeroase oportunităţi şi ameninţări pe piaţă. Marketingul trebuie să sesizeze şi să

exploateze consecinţele apariţiei unor tehnologii noi. Odată cu dezvoltarea afacerii,

realizarea unui echipament de îmbuteliat de mare viteză şi a unor mijloace de transport tot

mai eficiente au permis îmbuteliatorilor să servească mai mulţi clienţi, cu un număr mai

mare de produse. În 1908, Pepsi-Cola se număra printre primele companii care-şi

modernizează livrarea, trecând de la vehiculele trase de cai la cele motorizate. Tot atunci,

numărul companiilor care deţin un contract de a îmbutelia şi vinde Pepsi ajunge la 250 şi

sunt prezente pe teritoriul a 24 de state. În România Pepsi Cola este îmbuteliată de

compania Quadrant Amroq Beverages QAB. De asemenea, mediul tehnologic include şi

logistica firmelor. Firma are atât un sistem propriu de distribuţie cât şi colaborări cu firme

specializate. Vânzarea se face prin marile magazine, magazine de cartier, baruri, pub-uri,

etc. Pepsi a încheiat contracte de parteneriat cu firme de alimentaţie publică unde nu se

vând decât mărcile firmei respective, de exemplu Panini comercializează produsele Pepsi.

În cadrul mediului tehnologic putem include şi automatele care au condus la creşterea

vânzărilor şi la uşurarea distribuţiei, astfel produsele ajung mai uşor la consumatori.

12
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

5.Mediul legislativ

Sunt prezentate cele mai importante acte normative de reglementare a taxelor şi

impozitelor legate de activitatea economică, activitate efectuată atât de persoane juridice

cât şi de persoane fizice:Lege nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit.

Publicat în MO, Partea I nr. 456 din 27 iunie 2002;Lege nr. 345 din 1 iunie 2002 privind

taxa pe valoarea adăugată. Publicat în MO, Partea I nr. 371 din 1 iunie 2002;

Ordonanţa nr. 7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit. Publicat în MO, Partea I nr.

435 din 3 august 2001.

6.Mediul ecologic:

PepsiCo a fost acuzat în repetate rânduri de către organizaţia Greenpeace că nu face

îndeajuns pentru protecţia mediului, că are un consum nejustificat de curent şi de apă,

precum şi de materiale plastice.Pepsi Co a început recent să testeze în Washington

automate pentru răcoritoare noi, cu un consum redus de energie. Noile automate vor

consuma puţin peste 5 kW/h, în comparaţie cu cele aflate deja în serviciu, care au un

consum mediu de 6 kW/h. „Faţă de un automat folosit în 2003, reducerea consumului

echivalează cu arderea concomitentă a 100 de becuri”, a arătat un oficial al

companiei.Deoarece noile automate nu conţin hidrofluorocarburi(HFC), despre care

oamenii de stiinţă spun că ar contribui la încălzirea globală, acestea emit cu 12% mai

puţine gaze cu efect de seră.Automatele ecologice au câştigat deja premiul Greenpace şi fac

parte dintr-un amplu proiect Pepsi pentru ajutarea mediului înconjurător. Preţul noilor

13
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

automate Pepsi este mult mai mare decât al celor actuale, dar încă nu a fost prezentat niciun

preţ oficial.Compania PepsiCo, ce deţine branduri precum Pepsi, Mountain Dew, Sierra

Mist şi Aquafina, are în prezent între 4 şi 5 milioane de automate de băuturi răspândite în

întreaga lume.

5. Ați luat decizia privind introducerea unui produs nou pe piața din România. Prezentați
etapele procesului decizional.

Compania noastră se bazează pe principiul conform căruia “nu poţi să ai succes

introducând pe piaţă produse de calitate inferioară”.Chiar şi micile avantaje şi dezavantaje

ale produsului sunt importante şi vor fi răsplătite sau pedepsite de consumatori. Pentru a

evidenţia respectul şi încrederea pentru consumatori ,am pus la dispoziţia acestora un

număr de telefon cu apel gratuit dar şi o adresă de e-mail unde ne pot trimite opiniile si

sugestiile lor. Principala cerință a consumatorilor a fost dezvoltarea unei game de produse

care să conțină exclusiv ingrediente naturale. După analizarea opiniilor, am descoperit

faptul că majoritatea clienților doreau snacks-uri 100% naturale la pachet cu o băutură fresh

și igrediente bio toate de măsura unei porții medii . Astfel că gama care promite

satisfacerea cerințelor consumatorilor este RUFFLES , distribuția acestei game urmând să

fie făcută la nivel mondial.

 Identificarea și definirea problemei recunoașterea situației care impune luarea

deciziei și determinarea obiectivelor urmărite prin aceasta;

14
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

 Precizarea corespunzătoare a obiectivului, prin stabilirea corelației între

obiectivele de ansamblu ale întreprinderii și problema dată, astfel încât obiectivul

stabilit trebuie să fie real, mobilizator;

 Stabilirea criteriilor – adunarea principalelor informații și stabilirea criteriilor de

evaluare a fiecărei variante posibile, motiv pentru care se cere folosirea

modalităților participative de luare a deciziei;

 Stabilirea variantelor decizionale posibile : evaluarea alternativelor identificate,

evidențierea limitelor, avantajelor și dezavantajelor fiecărei alternative;

 Alegerea variantei(alternativei) optime respectiv a deciziei;

 Aplicarea variantei(alternativei) optime necesită luarea în prealabil a unui

ansamblu de măsuri sistematizate sub forma unui ”plan de acțiune”;

 Evaluarea rezultatelor obținute: măsura în care obiectivele fixate au fost

îndeplinite și se stabilesc cauzele care au generat eventualele abateri.

15
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

16
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

6. Prezentați cum comunicați la nivelul companiei decizia pe care urmează să o puneți în


practică.

Comunicarea deciziei la nivelul companiei este formată din 3 etape:

 Pregătirea comunicării
 Comunicarea propriu-zisă
 Asigurarea că mesajul a fost înțeles

Pentru a comunica cât mai corect decizia adoptată, managerul pregătește argumentele ,
stabilindu-și prioritățile în cadrul discursului. Acesta stabilește din timp detaliile legate de locul,
timpul și modul în care se anunță decizia (comunicare scrisă, verbală, prezentare office)

Managerul în cauză va acorda o atenție sporită conținutului propriu-zis al discursului, având la


baza comunicării scopul de informare, convingere, impresionare. Tot discursul va fi centrat pe
motivarea deciziei luate , fiind pregătit să răspundă satisfăcător întrebărilor apărute ulterior.

Comunicarea deciziei va fi făcută de către manager împreună cu departamentul de cercetare și


dezvoltare precum și cel de marketing în cadrul unei ședințe cu consiliul director al companiei.
În această etapă managerul va acorda o atenție deosebită limbajului nonverbal(mimica,
privire,gesturi, poziția corpului)

După comunicarea deciziei managerul se asigură că informațiile oferite au fost recepționate în


mod corect, transparent și coerent de către angajații firmei, lucru posibil prin primirea recenziilor
din partea fiecărui angajat.

17