Sunteți pe pagina 1din 20

1. Ce atribuţiuni are echipajul minim de siguranţă al navei ?

a-asigurarea pazei şi siguranţa navei atunci când nava este în staţionare,în râdă sau în port,
bazin, doc etc.precum şi a manevrelor;
b-asigurarea pazei şi siguranţa navei atunci când nava este în marsi sau în staţionare sub
operaţiuni de încărcare;
c- asigurarea pazei şi siguranţei navei atunci când este în staţionare.
d-atributiuni curente.

2. Care sunt drepturile şi obligaţiile echipajului unei nave maritime ?


a-drepturile şi obligatriile prevăzute în Constituţie, în legislaţia aplicabilă salariaţilor iar în
perioada cât sunt ambarcati acelea specifice funcţiei pe care o ocupa;
b-drepturile şi obligatriile prevăzute în Constituţie, în legislaţia aplicabilă salariaţilor iar în
perioada cât sunt ambarcati acelea specifice funcţiei pe care o ocupa cât şi acelea stabilite prin
negocieri;
c-drepturile şi obligatriile prevăzute în Constituţie, în legislaţia aplicabilă salariaţilor iar în
perioada cât sunt ambarcati acelea specifice funcţiei pe care o ocupa cât şi acele impuse de
armatorul navei.
d-atributii prevăzute în Regulamentul serviciului la bord.

3. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul sau meseria pe care o
exercită la bord;
b-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul ,să i se asigure cazare şi
hrana gratuită în condiţiile corespunzătoare funcţiei;
c-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul ,să i se asigure cazare
gratuită în condiţiile corespunzătoare funcţiei;
d-drepturile legale.
4. Ce obligaţii au membrii echipajului navei ?
a-sa informeze medicul de bord asupra oricăror îmbolnăviri contractate în perioada de
imbarcarepe nava, să nu plece de la bord la debarcare fără aprobarea comandantului, obţinută prin
şeful sau direct, fără a preda bunurile cabinei şi materialele avute în gestiune;
b-sa informeze medicul de bord asupra oricăror îmbolnăviri contractate în perioada de
imbarcarepe nava, să nu plece de la bord la debarcare fără aprobarea comandantului (sau a
înlocuitorului acestuia), obţinută prin şeful sau direct, fără a preda bunurile cabinei şi materialele
avute în gestiune;
c-sa informeze medicul de bord asupra oricăror îmbolnăviri contractate în perioada de
imbarcarepe nava, să nu plece de la bord la debarcare fără aprobarea comandantului (sau a
înlocuitorului acestuia), obţinută prin şeful sau direct, fără a preda bunurile cabinei şi materialele
avute în gestiune şi să prezinte personalului de gardă la scara navei, pentru control.
d-cele regulamentare.

5. Când se face înzestrarea navei cu maşini, aparate, utilaje, instalaţii ...?


a-tot timpul;
b-in timpul construcţiei şi în timpul când nava este în serviciu;
c-cand apar cerinţe legale şi de convenţie.
d-dupa nevoi.

6. Cine aprobă şi cum, dezafectarea şi dezmembrarea unor mijloace tehnice de la bord,


precum şi debarcarea-imbarcarea (unor materiale)?
a-armatorul în scris;
b-Registrul Naval prin Ordonanţa;
c-armatorul, la instrucţiunile RNR.
d-Comandantul navei.

7. Care sunt stocurile de siguranţă care trebuie asigurate la bordul navei?


a-alimente: hrana pe timp de 3 zile pentru toate persoanele îmbarcate;
b-alimente: hrana pe timp de 30 zile pentru toate persoanele îmbarcate;
c-alimente: hrana pe timp de 15 zile pentru toate persoanele îmbarcate.
d-stocurile stabilitede bucătar şi aprobate de comandant.

8. Când se înlocuiesc materialele pirotehnice pentru navă şi pentru ambarcaţiunile de


salvare precum şi alimentele şi medicamentele din dotarea ambarcaţiunilor de
salvare ?
a-la expirarea termenului de garanţie, stabilit de producător, chiar dacă nu au fost folosite;
b-daca au fost folosite;
c-inaintea expirării termenului de garanţie pentru că nava să nu fie în marş la data expirării.
d-dupa utilizare.

9. În faţa cui răspund persoanele din echipaj care au atribuţiuni de gestionar ?


a- comandantului şi a serviciului de resort al armatorului;
b- comandantului şi a serviciului de resort al navlositorului;
c- comandantului şi a serviciului de resort al berbotistului.
d-in faţa legii.

10. Pentru ce răspunde persoană din echipaj care are atribuţiuni de gestionar ?
a-pastrarea şi gestionarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice;
b-pastrarea şi conservarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice;
c-intretinerea şi conservarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice.
d-pentru faptele proprii.

11. Cine răspunde potrivit legii, disciplinar, material, civil sau penal, după caz, pentru
pagubele aduse patrimoniului navei, din vină şi în legătură cu activitatea sa ?
a-orice persoană îmbarcată la bordul navei;
b-Comandantul navei şi şefii de servicii;
c-gestionarii şi mânuitorii de gestiune.
d-tot personalul.
12. În conformitate cu ce se fac: reviziile, testările şi reparaţiile navei,instalaţiilor şi
echipamentelor de la bord?
a-cu instruciunile serviciului de specialitate al armatorului şi cu prevederile actelor normative
în vigoare;
b-cu instrucţiunile armatorului şi cartea tehnică a instalaţiei;
c-cu prevederile actelor normative în vigoare şi instrucţiunile aferente.
d-cu normele în vigoare.

13. Cum este împărţit personalul navigant ambarcat,inclusiv Comandantul, pe locuri de


muncă?
a-de punte, de maşini, de telecomunicaţii, tehnologic;
b-de punte, de maşini, de telecomunicaţii, tehnologic, administraţie şi auxiliar ;
c-de punte, de maşini, de telecomunicaţii,administraţie şi auxiliar, medico sanitar;
d-de punte, de maşini, de telecomunicaţii, tehnologic, administraţie şi auxiliar şi de pescuit.

14. Cum este împărţit echipajul navei din punct de vedere al ierarhiei ?
a-comandant, navigatori cu brevete, personal cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj;
b-comandant, navigatori cu brevete,navigatori cu certificat de capacitate, alţi membrii de
echipaj;
c-comandant,ofiţeri, personal cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj;
d-comandant,brevetaţi, personal cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj.

15. Cui îi încredinţează armatorul nava şi comanda acesteia, pentru realizarea misiunii
?
a-comandantului ;
b-comandantului şi şefului mecanic;
c-comandantului şi echipajului;
d-echipajului navei.
16. Consiliul de bord este :
a-organ de decizie;
b-organ consultativ pe lângă comandantul navei;
c-organ informativ pe lângă comandantul navei;
d-organ de lucru al comandantului.

17. Cu câte minute înainte, trebuie anunţat, personalul navigant care urmează a intra în
serviciu, în carturile 08.00-12.00 şi 12.00-16.00?
a-cu 30 minute;
b-cu 40 minute;
c-cu 15 minute;
d-cu 50 minute.

18. Ce i se interzice personalului de cart pe puntea de comandă ?


a-sa părăsească postul, să întreţină discuţii cu comandantul, să doarmă;
b-sa părăsească postul, să întreţină discuţii cu comandantul în probleme care nu privesc
conducerea navei, să doarmă;
c-sa părăsească postul, să întreţină discuţii cu comandantul, cu ceilalţi membrii ai echipei de
cart , să doarmă;
d-sa părăsească postul, să întreţină discuţii cu comandantul , cu ceilalţi membrii ai echipei de
cart, cu pilotul său cu orice alte persoane aflate pe puntea de comandă, în probleme care nu privesc
direct conducerea navei, să doarmă.

19. Până când poarta ofiţerul de cart , răspunderea pentru conducerea în siguranţă a
navei, în navigaţie?
a-pana la venirea comandantului pe comandă;
b-pana ce comandantul s-a documentat saupra situaţiei;
c-pana în momentul în care comandantul, l-a înştiinţat, sau a dat direct comenzi la cârmă şi
maşina;
d-pana când comandantul a primit toate informaţiile în legătură cu situaţia navei.
20. Când responsabilitatea pentru conducerea navei în navigaţie, revine ofiţerului de cart
?
a-cand a fost înştiinţat de comandant că îi predă responsabilitatea;
b-cand comandantul a părăsit timonieria şi aintract în camera hărţilor;
c-cand ofiţerul de cart afost pus insituatia de a transmite ordine;
d-cand comandantul I-a cerut ofiţerului de cart să îndeplinească o sarcină legată de siguranţă
navigaţiei.

21. Ce trebuie să cunoască ofiţerul de cart ?


a-distanta de stopare la diferite regimuri de viteză;
b-caracteristicile de manevră ale navei inclusiv distanţă de stopare la diferite regimuri de viteză;
c-raza de giraţie şi timpul de stopare al navei;
d-timpul de inerţie a navei şi raturnarea maşinii.

22. Ce trebuie să cunoască ofiţerul de cart care urmează să ia în primire cartul pe puntea
de comandă ?
a-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigaţiei, curenţii de
maree şi erorile compasului giro şi magnetic;
b-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigaţiei, curenţii de
maree şi erorile compasului giro şi magnetic, identificarea reperelor de navigaţie;
c-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigaţiei, curenţii de
maree şi erorile compasului giro şi magnetic, identificarea reperelor de navigaţie , prezenta şi
manevrele navelor care se văd şi care se ştie că sunt în vecinătatea navei proprii;
d-instructiunile speciale ale comandantului, privitoare la defasurarea navigaţiei, curenţii de
maree şi erorile compasului giro şi magnetic, identificarea reperelor de navigaţie , prezenta şi
manevrele navelor care se văd şi care se ştie că sunt în vecinătatea navei proprii şi înclinarea navei.
23. Ce are la dispoziţie ofiterulo de cart, pe puntea de comandă, în timpul executării
serviciului?
a-instalatia de chemare a echipajului, instalaţia de guvernare, şi cheia de alarmare radio;
b-instalatia de chemare a echipajului, instalaţia de comunicare prin radiotelefon, instalaţia
principală de propulsie;
c-instalatia de alarmare a echipajului, instalaţia de guvernare, şi cheia de alarmare radio,
instalaţia şi mijloacele de semnalizare optice şi sonore;
d-toate instalaţiile şi materialele pirotehnice de semnalizare.

24. Ce răspunderi are ofiţerul de cart , în timpul serviciului, pe puntea de comandă ?


a-sa asigure menţinerea veghei vizuale şi auditive eficiente în orice moment, să dea persoanlului
de cart din subordine toate instrucţiunile necesare şi informaţiile care asigură executarea unui
serviciu de cart sigur;
b-sa asigure meitinerea veghei vizuale şi auditive eficiente în orice moment, să dea persoanlului
de cart din subordine toate instrucţiunile necesare şi informaţiile care asigură executarea unui
serviciu de cart sigur , să verifice drumul;
c-sa asigure menţinerea veghei vizuale şi auditive eficiente în orice moment, să dea persoanlului
de cart din subordine toate instrucţiunile necesare şi informaţiile care asigură executarea unui
serviciu de cart sigur să ia măsuri din timp şi hotărâte pentru executarea manevrei de evitare a
abordajelor şi să menţină nava pe drum;
d-sa asigure menitinerea veghei vizuale şi auditive eficiente în orice moment, să dea
persoanlului de cart din subordine toate instrucţiunile necesare şi informaţiile care asigură
executarea unui serviciu de cart sigur.

25. Ce măsuri trebuie să ia ofiţerul de cart în condiţii de vizibilitate redusă ?


a-sa reducă viteza navei, să se conformeze RIPAM, să dispună aprinderea luminilor;
b-sa reducă viteza navei, să se conformeze RIPAM, să aprindă luminile,să pună în funcţiune şi
să folosească radarul şi radiotelefonul ;
c-sa reducă viteza navei, să se conformeze RIPAM, să dispună aprinderea luminilor,să pună în
funcţiune şi să folosească radarul şi să-l anunţe pe comandant ;
d-sa reducă viteza navei, să se conformeze RIPAM, să aprindă luminile,să pună în funcţiune şi
să folosească radarul, radiotelefonul şi să impună linişte în toate compartimentele.

26. Cum procedează ofiţerul de cart la recepţionarea unui mesaj de primejdie, urgenţă
sau securitate?
a-inscrie datele primite pe harta şi în jurnalul de bord;
b-inscrie datele primite pe harta şi în jurnalul de bord , îl înştiinţează pe comandant şi
procedează în continuare conform ordinelor acestuia;
c-il informează pe comandant;
d-trimite mesajele şi celorlalţi ofiţeri inclusiv comandantului.

27. Ce atribuţii are ofiţerul de cart pe puntea de comandă, atunci când nava este în
staţionare la ancoră ?
a-sa ia toate precauţiunile posibile pentru protejarea mediului marin de poluare, să urmărească
şi să înregistreze din oră în ora valorile elementelor meteorologice, să asigure că periodic să fie
executate ronduri de control pe nava de către personalul din subordine din cartul sau , în toate
cazurile de sinistru să dea semnalele de alarmă pe navă fără a aştepta un ordin sau o aprobare
specială pentru aceasta;
b-daca vizibilitatea se înrăutăţeşte să se conformeze regulilor corespunzătoare din RIPAM, să
aprindă luminile de ancoră, să pună în funcţiune şi să folosească radarul, să asigure veghe
suplimentară, să impună linişte deplină la bord.
c-sa asigure menţinerea unei veghe, în orice moment, să dea personalului de cart toate
instrucţiunile corespunzătoare şi informaţiile care asigură executarea unui serviciu de cart sigur,
să determine punctul navei, după momentul terminării manevrei,dacă ancora grăpează să ia toate
măsurile necesare cerute de situaţie;
d-sa ia toate precauţiunile posibile pentru protejarea mediului marin de poluare, să urmărească
şi să înregistreze cel puţin odată pe cart valorile elementelor meteorologice, să asigure că periodic
să fie executate ronduri de control pe nava de către personalul din subordine din cartul sau , în
toate cazurile de sinistru să dea semnalele de alarmă pe navă fără a aştepta un ordin sau o aprobare
specială pentru aceasta.
28. În ce situaţii ofiţerul de cart este obligat să-l înştiinţeze pe comandant şi să-i solicite
să vină pe puntea de comandă ?
a-daca se întâlneşte sau se aşteaptă vizibilitate redusă, dacă mişcările celorlalte nave sau
condiţiile în care se desfăşoară traficul maritim produce îngrijorare, dacă primeşte un mesaj de
primejdie, de necesitate, de securitate, dacă se constată dificultăţi în menţinerea drumului
navei,atunci când nu se vede uscatul , dacă un navigator în timpul cartului manifesta rău de mare;
b-daca în mod neaşteptat se vede uscatul sau un reper, dacă a constatat erori mari în
determinarea punctului navei, în caz de avarie la motorul principal, a instalaţiei de guvernare, la
schimbarea bruscă a condiţiilor hidrometeorologice, dacă nava întâlneşte vreun pericol de
navigaţie, în momentul ajungerii la locul său ora indicată de comandant prin consemn înscris pe
harta sau în registru, la schimbările de drum;
c-daca se întâlneşte sau se aşteaptă vizibilitate redusă, dacă mişcările celorlalte nave sau
condiţiile în care se desfăşoară traficul maritim produce îngrijorare, dacă primeşte un mesaj de
primejdie, de necesitate, de securitate, dacă se constată dificultăţi în menţinerea drumului
navei,atunci când nu se vede uscatul;
d- când se vede uscatul sau un reper, dacă a constatat erori în determinarea punctului navei, în
caz de avarie la motorul principal, a instalaţiei de guvernare, la schimbarea bruscă a condiţiilor
hidrometeorologice, dacă nava întâlneşte vreun pericol de navigaţie, în momentul ajungerii la locul
său ora indicată de comandant prin consemn înscris pe harta sau în registru.

29. În ce situaţii ofiţerul de cart este obligat să-l înştiinţeze pe comandant şi să-i solicite
să vină pe puntea de comandă ?
a-daca se întâlneşte sau se aşteaptă vizibilitate redusă, dacă mişcările celorlalte nave sau
condiţiile în care se desfăşoară traficul maritim produce îngrijorare, dacă primeşte un mesaj de
primejdie, de necesitate, de securitate, dacă se constată dificultăţi în menţinerea drumului
navei,atunci când nu se vede uscatul, când unui membru din echipa de cart manifesta rău de mare;
b-daca se întâlneşte sau se aşteaptă vizibilitate redusă, dacă mişcările celorlalte nave sau
condiţiile în care se desfăşoară traficul maritim produce îngrijorare, dacă primeşte un mesaj de
primejdie, de necesitate, de securitate, dacă se constată dificultăţi în menţinerea drumului
navei,atunci când nu se vede uscatul, când apar nave în prova, sau la travers în td.;
c-daca în mod neaşteptat se vede uscatul sau un reper, dacă a constatat erori mari în
determinarea punctului navei, în caz de avarie la motorul principal, a instalaţiei de guvernare, la
schimbarea bruscă a condiţiilor hidrometeorologice, dacă nava întâlneşte vreun pericol de
navigaţie, în momentul ajungerii la locul său ora indicată de comandant prin consemn înscris pe
harta sau în registru
d-cand se vede uscatul sau un reper, dacă a constatat erori în determinarea punctului navei, în
caz de avarie la motorul principal, a instalaţiei de guvernare, la schimbarea bruscă a condiţiilor
hidrometeorologice, dacă nava întâlneşte vreun pericol de navigaţie, în momentul ajungerii la locul
său ora indicată de comandant prin consemn înscris pe harta sau în registru.

30. Care sunt atribuţiile timonierului de cart, când se afla în ora liberea de la timonă ?
a-sa execute veghe, să observe apariţia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, să păstreze
ordine,să execute rondul de control la ordinul ofiţerului de cart, să anunţe personalul din cartul
următor;
b-sa execute veghe, să observe apariţia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, să păstreze
ordine, să aprindă şi să stingă luminile de navigaţie,să execute rondul de control la ordinul
ofiţerului de cart;
c-sa execute veghe, să observe apariţia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, să păstreze
ordine, să aprindă şi să stingă luminile de navigaţie,să execute rondul de control la ordinul
ofiţerului de cart, să anunţe personalul din cartul următor;
d- să observe apariţia unor faruri, fenomene hidrometeorologice, să păstreze ordine, să aprindă
şi să stingă luminile de navigaţie,să execute rondul de control la ordinul ofiţerului de cart, să anunţe
personalul din cartul următor.

31. Ce reprezintă jurnalul de bord al navei ?


a-este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate la bordul unei nave;
b-este un document juridic de evidentă al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor produse la
bordul unei nave;
c-este un document de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor produse
la bordul unei nave;
d-este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor
produse la bordul unei nave.

32. Cum trebuie să fie jurnalul de bord pentru a fi considerat document juridic?
a-sa fie numerotat, şnuruit şi parafat de către una din Căpităniile de port;
b-sa fie numerotat, şnuruit şi completat corect;
c-sa fie numerotat, şnuruit şi parafat de către una din Căpităniile de port după ce prealabil a fost
vizat de Comandant;
d-sa fie numerotat, parafat de către una din căpităniile de port după că preal;abil a fost vizat de
armator.

33. Când încep notările în jurnalul de bord şi când se face ultima notare ?
a-din ziua intrării navei în serviciu până în momentul încetării activităţii de exploatare a navei;
b-din ziua intrării navei în serviciu până în momentul primirii ordinului dela armator;
c-din ziua punerii chilei navei până în momentul încetării activităţii de exploatare a navei;
d-din ziua intrării navei în serviciu, zi comunicată de către comisia de sepraveghere a navei ca
aceasta este gata din toate punctele de vedere până în momentul încetării activităţii de
exploatare a navei.

34. Ce se înscriu în jurnalul de bord ?


a-date privind desfăşurarea operaţiunile de aprovizionare, lucrările de construcţie, andocare,
oganizarea şi desfăşurarea activităţilor echipajului;
b-date privind desfăşurarea operaţiunile de aprovizionare, andocare, oganizarea şi
desfăşurarea activităţilor echipajului
c-date privind desfăşurarea operaţiunile de aprovizionare, lucrările de reparaţii, andocare,
oganizarea şi desfăşurarea activităţilor echipajului
d-date privind desfăşurarea operaţiunilor, lucrările de reparaţii, andocare, oganizarea şi
desfăşurarea activităţilor echipajului.
35. Ce date privind identificarea voiajului se înscriu în jurnalul de bord?
a-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului şi al zilelor de voiaj, portul de plecare şi
de sosire, poziţia navei sau locul de ancorare/legare;
b-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare şi de sosire, poziţia navei
sau locul de ancorare/legare, adâncimea apei sub chilă;
c-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare şi de sosire, poziţia
navei sau locul de ancorare/legare;
d-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare, porturile intermediare
şi de sosire, poziţia navei sau locul de ancorare/legare.

36. Ce date privind organizarea şi desfăşurarea activităţii echipajului navei se înscriu în


jurnalul de bord ?
a-organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor, începerea şi terminarea
exerciţiilor de rol cu echipajul, activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de
program şi în zilele de duminică şi sărbători legale, activităţi din planul de muncă care nu s-
au executat şi motivelerespective;
b-organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor, activităţi executate de
echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele de duminică şi sărbători legale, activităţi
din planul de muncă care nu s-au executat şi motivelerespective;
c-organizarea serviciului menţionând numele ofiţerilor, începerea şi terminarea exerciţiilor de
rol cu echipajul, activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele
de duminică şi sărbători legale, activităţi din planul de muncă care nu s-au executat şi
motivelerespective;
d-organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor,terminarea exerciţiilor de
rol cu echipajul, activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele
de duminică şi sărbători legale, activităţi din planul de muncă care nu s-au executat şi
motivelerespective.
37. Unde se păstrează jurnalul de bord al navei ?
a-la căpitanul secund al navei iar în timpul serviciului de cart se ţine la comanda de navigatiein
păstrarea ofiţerului de cart ;
b-la comandantul navei în staţionare şi la comandă în marş;
c-la ofiţerul de gardă iar în marş la căpitanul secund;
d-la ofiţerul de cart sau gardă.

38. Cu ce scop se organizează serviciul de gardă la bordul navei ?


a-cu scopul asigurării siguranţei vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei şi a
mărfurilor de la bord, siguranţă portului, prevenirea şi stingerea incendiilorla nava proprie,
posibilitatea intervenţiei pentru stingerea incendiilor în apropierea ei , precum şi luptă pentru
vitalitatea navei proprii, respectarea reglementărilor legale internaţionale, naţionale şi locale,
menţinerea ordinii la bord, desfăşurarea normală şi în siguranţă aactivitatilor la bord;
b-cu scopul asigurării siguranţei vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei şi a
mărfurilor de la bord, siguranţă portului, prevenirea şi stingerea incendiilor la nava proprie,
posibilitatea intervenţiei pentru stingerea incendiilor în apropierea ei , precum şi luptă pentru
vitalitatea navei proprii, menţinerea ordinii la bord, desfăşurarea normală şi în siguranţă
aactivitatilor la bord;
c-cu scopul asigurării siguranţei vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei şi a
mărfurilor de la bord, siguranţă portului, posibilitatea intervenţiei pentru stingerea incendiilor
în apropierea ei , precum şi luptă pentru vitalitatea navei proprii, respectarea reglementărilor
legale internaţionale, naţionale şi locale, menţinerea ordinii la bord, desfăşurarea normală şi
în siguranţă aactivitatilor la bord;
d-cu scopul asigurării pazei şi securităţii navei şi a mărfurilor de la bord, siguranţă portului,
prevenirea şi stingerea incendiilor la nava proprie, posibilitatea intervenţiei pentru stingerea
incendiilor în apropierea ei , precum şi luprta pentru vitalitatea navei proprii, respectarea
reglementărilor legale internaţionale, naţionale şi locale, menţinerea ordinii la bord,
desfăşurarea normală şi în siguranţă aactivitatilor la bord;
39. Codul internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) înseamnă:
a- Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor
b- Codul internaţional de management pentru prevenirea poluării, sub forma aprobata de
către Adunare, aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie.
c- Codul este formulat în termeni generali, în scopul de a avea o aplicare largă. Este evident
că nivelurile diferite de management, fie că sunt aplicate la bordul navei, fie la ţărm, vor cere
niveluri diferite de cunoaştere a elementelor specificate în cod.
d- Codul internaţional de management pentru prevenirea poluării, sub forma adoptată de către
Adunare, aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie

40. Companie înseamnă :


a- proprietarul navei.
b- orice organizaţie, care şi-a asumat răspunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a
acceptat să se achite de toate sarcinile şi responsabilităţile impuse prin cod.
c- orice persoană, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat.
d- orice persoană care să aibă acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii.

41. Nonconformitate înseamnă:


a- o situaţie observată, potenţial periculoasă pentru navă şi pentru echipaj, fără a constitui un
pericol iminent şi care este observată în timpul auditului
b- o situaţie observată, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei cerinţe specificate.
c- o situaţie constatată ca potenţial periculoasă, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei
cerinţe specificate.
d- o situaţie care este în neconformitate cu codul ISM

42. Convenţie înseamnă


a- Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, aşa cum a fost
amendată.
b- Convenţia internaţională pentru prevenirea traficului dedroguri
c- Convenţia pentru standarde minime de pregătire a personalului nebrevetat
d- Convenţia pentru prevenirea dezastrelor pe mare şi a pierderilor de vieţi omeneşti.
43. Obiectivele codului ISM sunt:
a- garantarea siguranţei pe mare
b- prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti
c- stabilirea de măsuri de siguranţă împotriva tuturor riscurilor identificate
d- evitarea deteriorării mediului, în mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii.

44. Sistemul de management trebuie să asigure :


a- respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii
b- luarea în considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare şi a standardelor recomandate
de Organizaţie, administraţii, societăţi de clasificare şi de organizaţii din sectorul maritim
c- îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm ceea ce priveşte managementul
siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire atât la
siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.
d- îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la bordul navelor în ceea ce priveşte
managementul siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire
atât la siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.

45. Cerinţele funcţionale ale codului SMS-ului unei companii:


a- proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilor faţă de prevederile acestui cod
b- proceduri de pregătire şi de intervenţie în cooperare cu personalul specializat al statului.
c- proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului
d- menţinerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm

46. Responsabilităţile şi autoritatea companiei conform codului ISM:


a- În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei nu este diferită de armator,
armatorul trebuie să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi.
b- Compania trebuie să definească şi să stabilească, în scris, responsabilitatea, autoritatea şi
relaţiile reciproce dintre toate persoanele însărcinate cu altceva decât cu conducerea, executarea şi
verificarea activităţilor legate de siguranţă şi de prevenirea poluării sau având incidenţă asupra lor
c- Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm,
în scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate să-şi îndeplinească funcţiile lor.
d- În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei este diferită de armator,
armatorul trebuie să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi

47. Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.


Potrivit codului ISM, comandantul navei:
a- pune în aplicare a politicii companiei în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului
b- motivează echipajul pentru aplicarea acestei politici
c- impune un sistem de sancţuni şi bonusuri
d- deleagă sarcina elaborării oridnelor căpitanului navei

48. Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.


Potrivit codului ISM, comandantul navei:
a- primeşte noi instrucţiuni de la firmă lunar pe care trebuie să le împlemeteze
b- verifică respectarea cerinţelor specifice
c- întocmeşte ordinile şi instrucţiunile corespunzătoare în mod clar şi simplu
d- Este răspunzător de tot ce se întâmplă la bordul navei sale.

49. Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte elaborarea planurilor pentru
operaţiunile de la bordul navei, Compania trebuie să se asigure că:
a- Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate
în caz de urgenţă.
b- Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure că
prin modul său de organizare compania este capabilă să facă faţă, în orice moment, la pericolele,
accidentele şi situaţiile de urgenţă ce ar putea surveni la navele sale.
c- Totul este în ordine
d- Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranţei, în vigoare la bordul
navei, subliniază în mod expres autoritatea comandantului
50. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se
poate spune că:
a- Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când o companie este nou-înfiinţată;
b- Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod atunci când sunt constatate abateri grave de la prevederile codului ISM
c- Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când la o verificare interimară nu se constată nereguli
d- Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document de
conformitate existent

51. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că:
a- Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis noilor nave, la livrare
b- Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma unei inspecţii
intermediare
c- Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o companie preia
responsabilităţile pentru operarea unei nave care este nouă pentru companie
d- Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când expiră documentul de
conformitate.

52. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se


poate spune că un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în
urma verificării dacă :
a- Absolut tot echipajul este familiarizat cu sistemul de management al siguranţei şi cu planurile
pentru implementarea acestuia;
b- Comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul de management al siguranţei şi cu
planurile pentru implementarea acestuia
c- informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă sau
limbi de lucru înţelese de către personalul navei.
d- informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă sau
limbi de circulaţie internaţională.

53. În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a- Compania pune la dispoziţie auditorilor toate documentele privind certificatele statutare şi de
clasă care să scoată în evidenţă acţiunile întreprinse de companie pentru menţinerea
nonconformităţii cu regulile şi reglementările obligatorii
b- Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că respectiva companie şi-a stabilit
certificatul de management al siguranţei în conformitate cu prevederile din Codul I.S.M.
c- Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că respectiva companie şi-a stabilit sistemul
de management al siguranţei în conformitate cu prevederile din Codul I.S.M.
d- Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că respectiva companie a stabilit proceduri
prin care să asigure că prevederile din Codul I.S.M. sunt implementate la ţărm şi la bordul navei.

54. Obiective generale ale managementului siguranţei navelorconform codului ISM :


a- îmbunătăţirea performanţelor navelor
b- asigurarea unui nivel înalt a standardelor echipamentelor de la bordul navelor
c- asigurarea siguranţei exploatării navei şi a mediului de lucru
d- stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate;

55. Obiective generale ale managementului siguranţei navelorconform codului ISM :


a- îmbunătăţirea performanţelor navelor
b- îmbunătăţirea continuă a abilităţilor personalului de la ţărm şi de la bordul navei privind
managementul siguranţei, inclusiv pregătirea situaţiilor de urgenţă atât în ceea ce priveşte
siguranţa navelor, cât şi protecţia mediului înconjurător
c- stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate;
d- asigurarea de proceduri performante pentru operaţiunile de încărcare/descărcare
56. Dintre standardele specifice privind siguranţa navelor şi protecţia mediului
prevăzute de Codul I.S.M. sunt:
a- Convenţia internaţională din 1974 privind siguranţa navelor MARSEC1974
b- Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la
Londra - (SOLAS 1974);
c- Convenţia internaţională din 1984 privind siguranţa navelor şi comunicare MARCOM1984
d- Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiată la
Londra, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 - (Marpol 73/78);

57. Procesul de certificare pentru emiterea unui document de conformitate-DOC


pentru o companie şi a unui certificat de management al siguranţei-SMC pentru o
navă va cuprinde în mod normal următoarele etape:
a- verificarea iniţială
b- verificarea aniversară
c- verificarea anuală
d- verificarea statutară

58. Procesul de certificare pentru emiterea unui document de conformitate-DOC pentru


o companie şi a unui certificat de management al siguranţei-SMC pentru o navă va
cuprinde în mod normal următoarele etape:
a- verificarea pentru reînnoire
b- verificarea suplimentară
c- verificarea pentru implementare
d- verificarea statutară

59. În legătură Procesul de certificare este adevărat că:


a- verificarea anuală(se face pe baza unor audituri anuale pentru confirmarea certificatului DOC
sau intermediară(se face la nave);
b- verificarea anuală(se face pe baza unor audituri anuale pentru confirmarea certificatului DOC
c- verificarea pentru reînnoirese realizează înaintea expirării datei aniversare a numai a doc DOC
sau numai a SMC
d- verificarea pentru reînnoire se realizează înaintea expirării datei aniversare a DOC sau a SMC;

60. În legătură Procesul de certificare ;Verificarea iniţială a companiei şi a navelor se face


prin parcurgerea următoarelor etape:
a- analiza documentaţiei;
b- evaluarea SMS al companiei;
c- evaluarea SMS al navelor.
d- evaluarea persoalului