Sunteți pe pagina 1din 5

GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2
COMUNA FILIPESTII DE PADURE
JUDEŢUL PRAHOVA

PROIECT EDUCAŢIONAL
„FRUMUSEŢEA TRADIŢIILOR IN OCHII COPIILOR!”
CONCURS JUDEŢEAN
Proiectul este inscris in calendarul activitatilor judetene 2018,
pozitia 161, EDITIA a- II-a , ISJ PRAHOVA

ARGUMENT
Fiecare copil are nevoile lui, aspiratiile lui, fanteziile lui creative.Acest proiect îşi propune sa ajute
copilul sa descopere traditiile,natura sa le aprecieze si sa exprime prin limbajul artistic,ceea ce nu poate sa
exprime in cuvinte , dand frau liber imaginatiei si fanteziei.
In cadrul acestui proiect vor fi abordate teme despre traditiile specifice fiecarui anotimp, lasand copilul
sa se exprime liber , dovedindu-si spontaneitatea si creativitate
Dorim, ca activităţile propuse să pună accentul pe caracterul formativ şi practic-aplicativ al activităţii
copiilor, precum şi antrenarea lor în acţiuni de observare, de cercetare, de percepere şi redare a frumosului din
fiecare anotimp, dezvoltând abilităţi, aptitudini şi capacităţi psiho-motrice şi creative.
Prin acţiunile acestui proiect educaţional se contribuie la eficientizarea demersului didactic, la creşterea
calităţii educaţiei; se întăresc încrederea în forţele proprii, sentimentul apartenenţei la domeniul educaţiei
timpurii ca la unul de cea mai mare importanţă pentru formarea personalităţii copiilor; se îmbunătăţesc relaţiile
de colaborare/cooperare între cadrele didactice din diferite instituţii de educaţie timpurie; se favorizează
schimburi de informaţii, de promovare a experienţelor şi bunelor practici

DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC –FOLCLOR , TRADIŢII,OBICEIURI DURATA


PROIECTULUI :MARTIE 2018- NOIEMBRIE 2018

Descrierea activitatilor:
a. Activitatea nr. 1
b. Titlul activităţii: Colaboratorii nostrii!( Prezentarea obiectivelor, activităților propuse. Fişele de înscriere,
parteneriatele pentru concurs vor fi primite de responsabilii Grădiniței cu P.Pnr 2 Com Filipestii de Padure,vor
fi sortate, înregistrate şi depozitate în spaţii special amenajate)
c. Data/perioada de desfăşurare: MARTIE 2018
d. Locul desfăşurării :Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure

a. Activitatea nr 2
b.Titlul activităţii: Sarbatorile de iarna! (primirea lucrarilor pentru concurs-traditii luna decembrie)
c. Data/perioada de desfăşurare: NOIEMBRIE 2018
d. Locul desfăşurării: Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure

a. Activitatea nr.3
b.Titlul activităţii: Martisorul si Ziua mamei! (primirea lucrarilor pentru concurs-traditii luna martie)
c.Data/perioada de desfăşurare: MARTIE 2018
d.Locul desfăşurării:Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure

a. Activitatea nr.4
b.Titlul activităţii: Pastele la romani! (Fişele de înscriere, parteneriatele și lucrările copiilor pentru
concurs vor fi primite de responsabilii Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure vor fi sortate,
înregistrate şi depozitate în spaţii special amenajate.)
c.Data/perioada de desfăşurare: luna aprilie 2018.
d.Locul desfăşurării: Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure

a.Activitatea nr.5
b.Titlul activităţii: Frumusetea traditiilor in ochi de copil! (Lucrările copiilor vor fi așezate pe panouri
și expuse într-o sală special amenajată. Se vor pregăti fișele de punctaj pentru fiecare membru al juriului și
diplomele pentru premiul I, II, III, Mențiune, Premiul Special, pentru a fi completate.)
c.Data/perioada de desfăşurare: IUNIE/ NOIEMBRIE 2018
d.Locul desfăşurării: Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure

a.Activitatea nr. 6
b.Titlul activităţii ,,Dupa munca si rasplata” (expedierea diplomelor)
c.Data/perioada de desfăşurare: NOIEMBRIE 2018
d.Locul desfăşurării: Grădinița cu PP, nr 2,comuna Filipestii de Padure
CONCURSUL se organizează la nivel judeţean astfel :
1. Secţiuni: Preşcolari/şcolari - concurs:
I.Lucrări practic-aplicative / Colaje(trimise prin posta sau aduse direct)
II.Desene /Pictura(trimise prin posta sau aduse direct)
 Lansarea proiectului MARTIE 2018
 Înscrierea şi primirea parteneriatelor: 10.iunie 2018( se primesc lucrari TEMA:: Martisorul si Ziua
mamei! + TEMA :Pastele la romani!)
 Jurizarea lucrărilor: IUNIE, NOIEMBRIE 2018 - expozitie deschisă
trimiterea diplomelor: NOIEMBRIE 2018
Participanţii la proiect vor primi urmatoarele documente on-line:
-Adeverinta de membru al comisiei de evaluare / organizare
-Adeverinta de coordonator
-Diplome concurs,

- Cei care doresc să primească documentele listate vor adăuga in plicul cu lucrări un plic autoadresat
timbrat corespunzător (timbre în valoare de 3 lei) .

Diplomele vor primi numar de inregistrare de la ISJ PRAHOVA.

Regulamentul concursului :

1.Înscrierea participanţilor se va face prin e-mail la adresa gradi2fp@yahoo.com până pe data de 10


IUNIE 2018, prin trimiterea fişei de înscriere si acordului de parteneriat .
* Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări.
* Se vor acorda premiile I, II, III şi Menţiuni, pentru fiecare nivel ( pe secţiuni) şi diplome de participare
cadrelor didactice îndrumătoare care se vor trimite pe adresa de e-mail completată în formularul de înscriere.
* Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Răspunderea pentru originalitatea lucrărilor revine
cadrelor didactice îndrumătoare. Nu se admit contestaţii.
Creaţiile copiilor – vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, se vor folosi materiale variate.
Colaje – din diverse materiale (lemn, ipsos, hârtie, seminte, plante presate, plastic, nasturi, materiale textile
etc.).
Desen/pictura-se va realiza creativ in creion,culori,carioca,acuarela...
Copiii vor primi diplome pentru locurile I,II, III, Menţiune,diploma de participare
* Pentru lucrări se va realiza o etichetă în colţul dreapta jos spate, care va conţine numele şi prenumele
copilului, nivelul, îndrumătorul, gradinita/scoala, secţiunea.
2. Nu se percep taxe de participare.
* Fiecare participă la ce secţiune doreşte.
* Participarea este directa sau prin corespondenţă.
3.Criterii de evaluare / jurizare
* Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă tematica concursului.
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care preşcolarii/elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
* Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a obiceiurilor şi tradiţiilor, în viziunea proprie fiecărui participant.
* Se va urmări stimularea creativităţii preşcolarilor/elevilor.
Gradinita cu P.P nr 2 com Filipestii de Padure Unitatea ___________________________
Director, Prof Inv Presc Vulpe Marcela Ramona Director, ___________________________
Nr. _________ /_____________________ Nr. _________ /_____________________

ACORD DE PARTENERIAT

1. Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea organizării, desfășurării și mediatizării concursului
județean :
“Frumusetea traditiilor in ochi de copil”

2. Parteneriatul se încheie între :


Gradinita cu PP, nr 2 Comuna Filipestii de Padure, cu sediul in strada Garii, nr 635, reprezentata
prin Director , prof.inv.presc .VULPE MARCELA RAMONA si echipa de proiect :DULA FLORINITA
ELENA, ANTIMIU ECATERINA, PIELMUS IONICA, GAINA ALICE, POAMA MADALINA, DUDU
DENISA, NICULESCU ADELA în calitate de APLICANT

Și
UNITATEA ..…………………………………… cu sediul în
………………………………………............................................................................................
reprezentată prin director, ……………………………………….., reprezentată în proiect prin
………………………………………………………………………………. în calitate de colaborator

3. Grup țintă: prescolarii si scolarii din clasa pregatitoare și cadrele didactice coordonatoare
4.Obligațiile părților:

A. APLICANTUL se obligă să presteze următoarele servicii:


 să informeze participanţii despre organizarea concursului;
 să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
 să asigure spațiul corespunzător desfășurării concursului;
 să anunțe și să premieze câștigătorii;

B. PARTENERUL se obligă să respecte următoarele condiţii:


 să mediatizeze concursul în instituţia de învăţământ;
 să pregătească elevii pentru activitate;
 să selecteze lucrările acestora;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat,
 să trimită lucrarile copiilor și fișa de înscriere la adresa indicată mai sus.

5. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea
proiectului.
Prezentul Acord se va încheia şi se va semna în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte
promotoare a acordului.

Gradinita cu P.P nr 2,com Filipestii de Padure Şcoala ____________________________


Director, Prof Inv Presc.Vulpe Marcela Ramona Director, ______________________________
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Proiectul educaţional: :
”Frumuseţea tradiţiilor in ochi de copil”
Concurs Judeţean

Unitatea şcolară:

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)

Telefon: Fax:

Nume cadru didactic participant:

Specialitatea:

Clasa/Grupa:

Nr. Nume prenume preşcolar/elev Grupa/Clasa Secţiunea


Crt.

Adresa cadrului didactic participant (unde se vor trimite diplomele):

E-mail:

Telefon fix / mobil: